Lenovo TAB A10-70
Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu v1.0
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Kablosuz iletişim özellikli cihaz modelleri, kablosuz kullanımın onaylandığı tüm ülkelerin ya da
bölgelerin radyo frekansı ve güvenlik standartlarıyla uyumludur. Ayrıca ürününüz bir telekom
modemi içeriyorsa bu, ülkenizdeki telefon ağına bağlantı gereklilikleriyle uyumludur.
Cihazınızda bulunan kablosuz aygıtları kullanmadan önce ülkeniz ya da bölgenize yönelik
Düzenlemelere İlişkin Bildirim belgesini mutlaka okuyun. Düzenlemelere İlişkin Bildirim belgesinin
PDF sürümüne erişmek için aşağıdaki “Yayınların karşıdan yüklenmesi” bölümüne bakın.
Yayınların karşıdan yüklenmesi
Yayınların elektronik sürümlerini http://support.lenovo.com adresinden edinebilirsiniz. Cihazınıza
ilişkin yayınları karşıdan yüklemek için http://support.lenovo.com adresine gidin ve ekrandaki
yönergeleri izleyin.
Kullanma Kılavuzunuza Erişme
Kullanma Kılavuzunuz, cihazınızla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Kullanma Kılavuzunuza erişmek için
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Şu adrese gidin: http://support.lenovo.com adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Cihazınızı başlatın ve Tarayıcı sık kullanılanlarından Kullanma Kılavuzuna erişin.
1
Servis ve Destek bilgileri
Servis ve Destek bilgileri
Aşağıda, ürününüzün garanti dönemi veya kullanım ömrü boyunca geçerli ürününüze yönelik teknik
destekle ilgili bilgiler verilmiştir. Lenovo garanti koşullarına ilişkin bilgiler için Lenovo Uluslararası
Garanti Bildirimi’ne bakın. Tam garanti bilgilerine erişmeye ilişkin ayrıntılar için bu belgenin ilerleyen
kısımlarındaki “Lenovo Sınırlı Garanti bildirimi” bölümüne bakın.
Çevrimiçi teknik destek
Ürünün kullanım ömrü boyunca aşağıdaki web adresinden çevrimiçi teknik destek alabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/support.
Telefonla teknik destek
Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Lenovo teknik destek
temsilcinizle iletişim kurmadan önce şu bilgileri hazır bulundurmaya çalışın: Model ve seri numarası,
hata iletisinin tam metni ve sorunun tanımı.
Teknik destek temsilciniz görüşme sırasında sizden cihazınızda yaşadığınız sorunun adımlarını
belirtmenizi isteyebilir.
Dünya Genelinde Lenovo Destek telefon listesi
Önemli: Telefon numaraları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Müşteri Destek Merkezi'nin en
güncel telefon listesini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: http://www.lenovo.com/support/phone.
Ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon numarası listede yoksa, Lenovo yetkili satıcınıza ya da Lenovo
pazarlama temsilcinize başvurun.
2
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli: Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü
kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.
Cihazınızı güvenle çalıştırmanıza yardımcı olacak ek ipuçları için aşağıdaki adrese gidin:
http://www.lenovo.com/safety.
Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin, içine yabancı nesneler sokmayın veya üzerine ağır
nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.
Cihazınızın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır
bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın
ve camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cihazı kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha
etme bilgileri için Lenovo teknik destekle iletişime geçin.
Cihazınızı kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme ekipmanları gibi sıcak veya
yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Cihazınızın zarar görmesini engellemek için yalnızca 0°C
(32°F) ila 40°C (104°F) (depolama -20°C (-4°F) ila 60°C (140°F)) sıcaklık aralığında kullanın.
Cihazınızı parçalara ayırmayın veya değiştirmeye çalışmayın
Cihazınız mühürlü bir birimdir. Aygıtın içinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur.
Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir
teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazınızı açmaya veya değiştirmeye çalışmak garantiyi
geçersiz kılar.
Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin bildirim
TEHLİKE:
Yeniden doldurulabilir iç lityum iyon pili değiştirmeyi denemeyin. Lütfen fabrika değiştirme
yönergeleri için Lenovo Support (Lenovo) Destek birimine başvurun.
Yeniden doldurulabilen pile ilişkin not
UYARI:
Pil, yanlış tipte bir pille değiştirilirse patlama riski vardır.
Lityum pili değiştirirken, yalnızca üreticinin önerdiği tipte ya da eşdeğer tipte bir pil kullanın. Pil
lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir.
Kullanılmış pilleri yönergelere uygun bir şekilde atın
3
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Pilleri

Islatmayın ya da suya atmayın.

100°C (212°F) üstünde ısıtmayın.

Onarmayın veya parçalarına ayırmayın
Plastik poşet notu
TEHLİKE:
Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin
ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Bağdaştırıcı bilgileri
Cihazınızın ve ac bağdaştırıcısının suyla temasını önleyin
Cihazınızı suya sokmayın, su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.
Yalnızca onaylanan şarj yöntemlerini kullanın
Cihazınızın dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi
birini kullanabilirsiniz:
Şarj yöntemi
Ekran açık
Ekran kapalı
Ac bağdaştırıcısı
Desteklenir, ancak pil
Desteklenir
yavaş dolar.
Cihazdaki DC girişi bağlacı ile
Desteklenir, ancak güç
Desteklenir, ancak pil yavaş
kişisel bir bilgisayarın ya da USB
tüketimini telafi eder
dolar.
2.0 standartlarına uyan başka bir
ve pil normalden daha
cihazın USB bağlacı arasında bir
yavaş dolar.
USB bağlantısı.
Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha
yüksek sürüme sahip USB
arabirimleriyle kurulacak
bağlantıyı kullanması gerekir.
Notlar:
Ekran açık: Cihaz açık
Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda
Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince havalandırma
olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten çekin:
4
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri

Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.

Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.

Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.
Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve
güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı ac bağdaştırıcıları ve pilleri kullanın.
İşitme hasarını önleme
Cihazınızda bir kulaklık bağlacı vardır. Kulaklıklar için her zaman kulaklık bağlacını kullanın.
UYARI:
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir. Eşitleyicinin en üst seviyeye
ayarlanması kulaklık çıkış voltajını ve sonuç olarak ses basıncı düzeyini artırır. Dolayısıyla,
işitmenizi korumak için eşitleyiciyi uygun bir seviyeye ayarlayın.
Kulaklık bağlaçlarının çıkışı, EN 50332-2 belirtimlerine uygun değilse, kulaklıkların yüksek seste uzun
süre kullanılması tehlike oluşturabilir.
Cihazınızın kulaklık çıkış bağlacı, EN 50332-2 direktifinin 7. maddesiyle uyumludur. Bu belirtim,
cihazın maksimum bant genişliği olan RMS’nin çıkış voltajını 150 mV ile sınırlar. İşitme kaybına karşı
koruma sağlamak için, kullandığınız kulaklıkların, 75 mV geniş bant özellikli voltaj değeri veya EN
50332-2 (Fıkra 7’deki sınırlamalar) ile uyumlu olduğundan emin olun. EN 50332-2 ile uyumlu olmayan
kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Kulaklıkların, cihazınızla birlikte gönderilmesi, kulaklıkların ve cihazın EN 50332-1 belirtimleriyle
uyumlu olduğunu gösterir. Farklı kulaklıklar kullanılıyorsa, bunların EN 50332-1 belirtimleriyle
uyumlu olduğundan emin olun (Fıkra 6.5 Sınırlama Değerleri). EN 50332-1 ile uyumlu olmayan
kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Ses basıncı uyarı bildirimi
EN 60950-1'e uygun olarak test edilen cihazlar için:
2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011. EN50332 için ses testlerinin yapılması zorunludur.
Bu cihaz, geçerli EN 50332-1 ve/veya EN 50332-2 standartlarında belirtilen Ses Basıncı Seviyesine
uygunluğu açısından test edilmiştir. Yüksek seste uzun süre kulaklık kullanılması durumunda kalıcı
işitme kaybı oluşabilir.
Uyarı bildirimi:
Olası duyma bozukluklarını önlemek için, yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemekten kaçının.
5
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Cihazınızı bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin
Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Cihazınız gibi
elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar
içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.
Ürünü yerel yasa ve düzenlemelere uygun biçimde atın
Cihazınız kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, kırmayın, yakmayın, suya batırmayın veya yerel yasa
ve düzenlemelere aykırı herhangi bir biçimde atmayın. Bazı dahili parçalar patlayabilen, sızıntı
yapabilen veya doğrudan atıldığı takdirde çevreye zarar verebilecek maddeler içerir.
Ayrıntılı bilgi için “Geri dönüştürme ve çevreyle ilgili bilgiler” bölümüne bakın.
Cihazınızı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun
Cihazınız küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam
ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.
Verilerinizi ve yazılımınızı koruyun
Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını
değiştirmeyin; aksi takdirde cihazınızın yazılımı çalışmayabilir.
Ağ kaynaklarına erişim, cihazınızı virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da
verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve
casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları
güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.
Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri
cihazınızdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve sabit
cihazdaki verilere zarar verebilir.
Cihazınızın oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun
Cihazınız açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem
etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da bilgisayarınızın
vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir.
Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü cihazınızın ısınan bölümüyle uzun
süre temas ettirmekten kaçının.
6
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Polyvinyl Chloride (PVC) kablosu ve kablo bildirimi
UYARI: Bu üründeki kablolara ya da bu ürünle birlikte satılan parçalarla ilişkili kablolara dokunulması,
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum anormalliklerine yol açabileceği ve diğer
üreme organlarına zarar verebileceği kabul edilen kurşun maddesine maruz kalınmasına neden olur.
Kablolara dokunduktan sonra ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
Avrupa - Asya uyumluluk işareti
7
Garanti bilgileri
Garanti bilgileri
Lenovo Uluslararası Garanti bildirimi
Bu ürün, Lenovo Uluslararası Garanti L505-0010-02 08/2011 sürümü koşulları kapsamındadır.
Lenovo Sınırlı Garanti (LLW) belgesine aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. LLW belgesini bu Web sitesinde pek çok dilde
görüntüleyebilirsiniz. LLW belgesini Web sitesinden görüntüleyemezseniz yerel Lenovo ofisine ya da
yetkili satıcısına başvurarak LLW belgesinin yazılı bir kopyasını edinin.
Lenovo A7600
Makine tipi
Sürüm
Makine Tipi
WLAN
Lenovo A7600-F
WLAN+3G
Lenovo A7600-H
Garanti süresi ve Garanti hizmetinin tipi
Makinenin Satın Alındığı Ülke
Garanti Süresi
Garanti Hizmetinin
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 3, 4
ya da Bölge
Kore, Tayvan
Tipi
pil takımı - 1 yıl
Endonezya, Malezya, Tayland,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Filipinler, Vietnam, Singapur
pil takımı - 1 yıl
Çin (Hong Kong S.A.R), Çin (Macau
parçalar ve işçilik - 1 yıl
S.A.R), Hindistan, Bahreyn, Kuveyt,
pil takımı - 1 yıl
1, 4
1, 4
Umman, Katar, Mısır, Güney Afrika,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Kenya,
Sri Lanka
Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Yunanistan, Makedonya, Romanya,
pil takımı - 1 yıl
Slovenya, Sırbistan, Polonya, Slovakya,
Macaristan, Bulgaristan
8
1, 4
Garanti bilgileri
Makinenin Satın Alındığı Ülke
Garanti Süresi
Garanti Hizmetinin
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 5
ya da Bölge
Kanada, Japonya
Tipi
pil takımı - 1 yıl
Avusturya, Fransa, Almanya, İzlanda,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
İsrail, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya,
pil takımı - 1 yıl
1, 3
İsviçre ve İngiltere
Avustralya, Yeni Zelanda
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 3
pil takımı - 1 yıl
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan
pil takımı - 1 yıl
Arjantin, Kolombiya, Peru
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
Venezuela, Bolivya, Uruguay,
garanti*
Şili, Paraguay, Ekvador
pil takımı - 1 yıl
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
4
1, 4
1, 5
garanti*
pil takımı - 1 yıl
Brezilya
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
4
garanti*
pil takımı - 1 yıl
Danimarka, Estonya, Finlandiya
parçalar ve işçilik - 2 yıl
Norveç, İspanya, İsveç, Belçika,
pil takımı - 1 yıl
1,3
Lüksemburg, Hollanda
Türkiye, Çek Cumhuriyeti
parçalar ve işçilik - 2 yıl
1, 4
pil takımı - 1 yıl
* Bazı bileşenler hariçtir. Güç bağdaştırıcıları, klavyeler, plastikler ve menteşeler için 90 günlük sınırlı
garanti.
Garanti Hizmetinin Tipi
1.
Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (“CRU”) Hizmeti
2.
Yerinde Hizmet
3.
Kurye ya da Depo Hizmeti
4.
Müşteri Tarafından Teslim Hizmetleri
9
Garanti bilgileri
5.
Posta ile Teslim Hizmeti
6.
Müşteri İki Yönlü Posta Hizmeti
7.
Ürün Değiştirme Hizmeti
Garanti hizmeti türlerine ilişkin tam açıklama için garanti bilgilerinin tamamına başvurun. Tam
garanti bilgilerine erişmeye ilişkin ayrıntılar için bkz. “Lenovo Sınırlı Garanti bildirimi”.
Suplemento de Garantía para México
Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo
única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los
Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.
El comercializador responsable del producto es Lenovo México S de R L de CV y para efectos de esta
garantía su domicilio es Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos Torre Poniente Bosques de Las
Lomas C.P. 05120 México, D.F. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía o
precise de partes, componentes, consumibles o accesorios diríjase a este domicilio.
Otra opción es llamar al Centro de soporte al cliente al 01-800-9253-6686, donde le dirigirán al
Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en
su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá
cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de
servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para
obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada
con el envío del producto y la
dirección de envío.
Esta garantía ampara todas las piezas de hardware del producto e incluye mano de obra.
El procedimiento para hacer efectiva la garantía consiste en la presentación del producto,
acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo
vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto
objeto de la compraventa.
Lenovo sólo pueden eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: a) Cuando el
producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no
hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. c) Cuando el
producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador responsable respectivo.
10
Garanti bilgileri
Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía dentro de
noventa (90) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable
de la información incluida en dichos programas de software y /o cualquier programa de software
adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.
La garantía cubre la atención, revisión y corrección de errores, defectos o inconsistencias que
impidan el desempeño normal de un equipo en cuanto a su hardware y software. Los servicios no
cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización.
Esta garantía tiene una duración de un año a partir del momento de la compra e incluye la mano de
obra, por lo que en caso de aplicarse la garantía, esta no causara ningún gasto o costo para el cliente.
Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:
http://support.lenovo.com/serviceproviders.
Fabricado por: Lenovo PC HK Limited
23/F, Lincoln House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Modelo del producto: ________________
Fecha en que el consumidor recibió el producto: ________________
Marca Lenovo
11
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Genel geri dönüşüm bildirimi
Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, kullanım süresini doldurduklarında ekipmanlarını
sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, bilişim ürünlerini geri
dönüştürme konusunda ekipman sahiplerini desteklemek için çeşitli program ve hizmetler sunar.
Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesi hakkında bilgi edinmek için şu adrese gidin:
http://www.lenovo.com/recycling.
Önemli WEEE bilgileri
Ülkeye özgü bilgilere http://www.lenovo.com/recycling adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye uyumluluk bildirimi
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı
Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur. EEE
Yönetmeliğine Uygundur.
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser
descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do
produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de
resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação
local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você
possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um
e-mail para: [email protected], informando o modelo, número de série e cidade, a fim de
enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
12
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Japonya için geri dönüşüm bilgileri
Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine
http://www.lenovo.com/recycling/japan adresinden ulaşabilirsiniz.
Çin için geri dönüşüm bilgileri
Hindistan için geri dönüşüm bilgileri
Hindistan için geri dönüşüm ve atma bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.
Diğer geri dönüşüm bildirimleri
Cihaz bileşenlerinin ve pillerin geri dönüşümüyle ilgili ek bilgiler Kullanma Kılavuzu'nuzda
bulunmaktadır. Ayrıntılar için “Kullanma Kılavuzunuza Erişme” bölümüne bakın.
Pil geri dönüşüm işaretleri
Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri
ABD ve Kanada için geri dönüşüm bilgileri
13
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri
Enerji verimliliği işareti
Kaliforniya BC işareti
14
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi (RoHS)
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi
(RoHS)
Türkçe
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).
Ukrayna
Hindistan
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
Avrupa Birliği
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of
Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).
For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf
15
Elektronik yayılım bildirimleri
Elektronik yayılım bildirimleri
FFC (Federal Communications Commission) Uygunluk Bildirimi
Bu donatı sınanmıştır ve FCC Kuralları’nın 15. Bölümünde, Sınıf B dijital aygıtlar için öngörülen
sınırlamalara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerel bir kurulumda zararlı parazitlere karşı uygun
koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir;
yönergelere uygun biçimde kurulup kullanılmazsa, radyo dalgalarında parazite yol açabilir. Ancak,
belirli bir kurulumda parazit olmayacağı garanti edilmez. Bu donatı radyo ya da televizyon alıcılarında
parazite neden olursa (bunu donatıyı açıp kapatarak denetleyebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki
önlemlerin bir veya daha fazlasını dikkate alarak bu girişimi ortadan kaldırması tavsiye edilir:

Alıcı anteninin başka yöne çevrilmesi veya başka bir yere taşınması.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafenin arttırılması.

Cihazın, alıcının bağlı olduğu prizin devresinden farklı bir devrede yer alan bir prize takılması.

Yardım almak için yetkili bir satıcıya ya da hizmet temsilcisine başvurun.
Lenovo, bu ekipmanda yapılan izinsiz değişikliklerin neden olduğu herhangi bir radyo veya
televizyon parazitinden sorumlu değildir. Yetkisiz yapılan değişiklikler, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC Kuralları, Bölüm 15’e uygundur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz
herhangi bir zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.
Sorumlu Taraf:
Lenovo (ABD) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900
16
Elektronik yayılım bildirimleri
FCC Uyarısı
Uyum sağlamakla sorumlu tarafın özellikle onaylamadığı değişiklikler, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılar.
Bu iletici için kullanılan antenler başka anten veya ileticilerle birlikte bağlanmamalı veya
çalıştırılmamalıdır.
Industry Canada Class B yayılım uyumluluk bildirimi
Bu Sınıf B dijital cihazı Kanada ICES-003 kuralıyla uyumludur.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
IC Uyarısı
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to
the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en
Industry Canada Class B Emission Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avrupa Birliği - EMC Yönetmeliği Uyumluluğu
Bu ürün, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasal
düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC sayılı AB Konseyi Direktifi'nde belirtilen
koruma gerekliliklerine uygundur. Lenovo, koruma gereklilikleri konusunda, önerilmeyen seçenek
kartlarının takılması da dahil olmak üzere, önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda
ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez.
Bu ürün EN55022 sayılı Avrupa Standardı’na göre test edilip Sınıf B Bilgi Teknolojisi Ekipmanı
sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Sınıf B donatısı sınırlamaları, ev ortamında lisanslı iletişim
aygıtlarıyla etkileşime karşı uygun biçimde koruma sağlamak amacıyla konulmuştur.
17
Elektronik yayılım bildirimleri
AB iletişim bilgileri: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakya
Almanya Sınıf B uyumluluk bildirimi
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt
entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und
zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen
werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen,
wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten
von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses
Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“).
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik
Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für
Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf
5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
18
Elektronik yayılım bildirimleri
Kore Sınıf B uyumluluk bildirimi
Japonya VCCI Sınıf B uyumluluk bildirimi
Japonya uyumluluk bildirimi
Faz başına 20 A'dan daha az veya buna eşit güce bağlı ürünlere ilişkin olarak Japonya için uyumluluk
bildirimi.
19
Yasal bildirimler
Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'deki ve/veya diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır. Diğer şirket, ürün veya hizmet adları
başka şirketlerin ticari markaları veya hizmet markaları olabilir.
Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Dolby ve çift D
sembolü, Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.
Birinci Basım (Şubat 2014)
© Telif hakkı Lenovo 2014.
81LVP90019W
Çin’de Basılmıştır
Download

Lenovo TAB A10-70