Osnove
Beleške: Pre primene ovih informacija i korišćenja proizvoda na koji se one odnose, obavezno pročitajte sledeće:
Bezbednost, garancija i brzo uputstvo
Zakonsko obaveštenje
„Važne informacije o bezbednosti i rukovanju“ u „Prilogu“.
Bezbednost, garancija i brzo uputstvo i Zakonsko obaveštenje su otpremljeni na Veb lokaciju http://support.lenovo.com.
Početni ekran
Početni ekran je početna tačka za korišćenje vašeg uređaja. Da bi korišćenje bilo praktičnije, na početni ekran su već postavljene neke korisne aplikacije i vidžeti.
NAPOMENA: Funkcije i početni ekran uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaše lokacije, jezika, operatera i modela uređaja.
Početni ekran možete da prilagodite kad god poželite.
Početni ekran
Na prvom početnom ekranu nalazi se traka za Google pretragu, vidžet za video zapise i vidžet Lenovo vremenska prognoza.
Na ostalim početnim ekranima nalazi se određen broj aplikacija.
Ekran za pregled
Dodirnite i držite prstom bilo koji deo početnog ekrana osim ikona.
U dnu ekrana nalaze se vidžeti.
Dodavanje početnog ekrana
Na ekranu za pregled prevucite početne ekrane nalevo. Kada se prikaže poslednji početni ekran, dodirnite
da biste dodali još jedan početni ekran.
Brisanje početnog ekrana
na početnom ekranu koji želite da izbrišete.
Na ekranu za pregled dodirnite
Dodavanje vidžeta na početni ekran
Na ekranu za pregled prevucite listu vidžeta nalevo ili nadesno, prevucite vidžet na željeno mesto, a zatim ga otpustite.
Menjanje pozadine
Otvorite meni Postavke > UREĐAJ > Ekran > Pozadina i izaberite željenu pozadinu.
Premeštanje aplikacije na drugi ekran
Dodirnite i držite aplikaciju koju želite da premestite, prevucite je ka levoj ili desnoj strani ekrana, a zatim je otpustite na željeno mesto.
Deinstaliranje aplikacije
1. Dodirnite i držite aplikaciju koju želite da uklonite.
2. Dodirnite
u gornjem levom uglu aplikacije.
3. Dodirnite OK da biste deinstalirali aplikaciju.
Napomena: Ako u gornjem levom uglu aplikacije nije prikazan znak
, to znači da aplikaciju ne bi trebalo deinstalirati.
Dugmad na ekranu
U dnu početnog ekrana nalaze se tri dugmeta.
Dugme Nazad: Dodirnite
da biste se vratili na prethodnu stranicu.
Dugme Početni ekran: Dodirnite
Dugme Nedavno: Dodirnite
da biste se vratili na podrazumevani početni ekran.
da biste videli nedavno korišćene aplikacije. Zatim ćete moći da uradite sledeće:
Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.
Dodirnite i držite željenu aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj.
Obaveštenja
Povucite prstom nadole od gornje ivice ekrana da biste pogledali sistemska obaveštenja i poruke.
Donji prekidač
Povucite prstom nagore od donje ivice ekrana da biste otvorili prekidač sa osnovnim funkcijama. Ako dodirnete prekidač sa osnovnim funkcijama, moći ćete da uključite ili isključite razne funkcije koje se često koriste.
Prisilno isključivanje
Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok se ekran ne isključi.
Kamera
Da biste otvorili aplikaciju Kamera, izaberite ikonu Kamera.
Snimanje fotografija i video zapisa
Pomoću ugrađene kamere na uređaju možete snimati fotografije i video zapise.
Dodirnite
Dodirnite
da biste fotografisali.
da biste snimili video zapis.
Dodirnite
da biste izabrali prednju ili zadnju kameru.
Dodirnite
da biste izabrali Režim snimka.
Dodirnite
da biste podesili efekte boja.
Dodirnite
da biste podesili ostale postavke kamere.
Snimanje slike ekrana
Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i dugme za smanjivanje jačine zvuka.
Prikazivanje slika i video zapisa
Fotografije i video zapisi čuvaju se u unutrašnjoj memoriji uređaja. Fotografije i video zapise možete prikazati na neki od sledećih načina:
Dodirnite dugme za pregled dok koristite aplikaciju Kamera.
Otvorite aplikaciju Galerija.
Otvorite aplikaciju Pregledač datoteka.
Snimci ekrana čuvaju se u unutrašnjoj memoriji uređaja. Snimke ekrana možete prikazati na neki od sledećih načina:
Otvorite aplikaciju Galerija.
Otvorite aplikaciju Pregledač datoteka.
Mreža
Da biste mogli da se povežete na Internet, prvo treba da podesite bežičnu mrežu.
Podešavanje WLAN mreže
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > WLAN.
Uključite WLAN i dodirnite neki od WLAN hotspota na listi da biste mogli da se povežete na Internet.
Ako želite da pristupite obezbeđenoj mreži, potrebno je da unesete ime za prijavljivanje i lozinku da biste se povezali.
NAPOMENA: Potrebno je da postoje WLAN hotspoti na koje ćete se povezati.
Podešavanje VPN mreže
VPN mreže se koriste u organizacijama za bezbedan prenos privatnih podataka preko mreža koje nisu privatne. Na primer, možda će biti potrebno da konfigurišete VPN mrežu da biste mogli da pristupate poslovnoj e - pošti. Od administratora mreže zatražite podešavanja potrebna za konfigurisanje funkcije VPN na vašoj mreži. Kada definišete jednu ili više postavki za VPN, možete da uradite
sledeće:
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > Više > VPN.
Dodirnite
da biste uredili VPN profil, što obuhvata ime servera, tip i adresu servera, a zatim dodirnite Sačuvaj .
Dodirnite ime VPN servera, unesite korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite dugme Povezivanje da biste se povezali na VPN mrežu.
Dodirnite ime VPN servera ako želite da uredite ili izbrišete VPN mrežu.
Mreža
Da biste mogli da se povežete na Internet, prvo treba da podesite bežičnu mrežu.
Podešavanje WLAN mreže
Podešavanje mobilne mreže
Podešavanje VPN mreže
Možete i da delite mobilnu mrežu sa drugima.
Podešavanje hotspota
Podešavanje WLAN mreže
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > WLAN.
Uključite WLAN i dodirnite neki od WLAN hotspota na listi da biste se povezali na Internet.
Ako želite da pristupite obezbeđenoj mreži, potrebno je da unesete ime za prijavljivanje i lozinku da biste se povezali.
NAPOMENA: Potrebno je da postoje WLAN hotspoti na koje ćete se povezati.
Podešavanje mobilne mreže
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > Upravljanje SIM karticom .
Aktivirajte uslugu mobilne mreže kod operatora, pa uključite opciju Veza za prenos podataka .
NAPOMENA: Potrebna vam je aktivna SIM kartica na kojoj je omogućen prenos podataka preko mobilne mreže. Ako nemate SIM karticu, kontaktirajte operatera.
Podešavanje VPN mreže
VPN mreže se koriste u organizacijama za bezbedan prenos privatnih podataka preko mreža koje nisu privatne. Na primer, možda će biti potrebno da konfigurišete VPN mrežu da biste mogli da pristupate poslovnoj e - pošti. Od administratora mreže zatražite podešavanja potrebna za konfigurisanje funkcije VPN na vašoj mreži. Kada definišete jednu ili više postavki za VPN, možete da uradite
sledeće:
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > Više > VPN.
Dodirnite
da biste uredili VPN profil, što obuhvata ime servera, tip i adresu servera, a zatim dodirnite Sačuvaj .
Dodirnite ime VPN servera, unesite korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite dugme Povezivanje da biste se povezali na VPN mrežu.
Dodirnite ime VPN servera ako želite da uredite ili izbrišete VPN mrežu.
Podešavanje hotspota
Pomoću funkcije Lični hotspot možete da vašu vezu sa Internetom podelite sa računarom ili nekim drugim uređajem.
Otvorite meni Postavke > BEŽIČNA VEZA I MREŽE > Više ... > Deljenje Interneta i prenosni hotspot, pa uradite sledeće:
Uključite funkciju Prenosni WLAN hotspot.
Dodirnite opciju Podešavanje WLAN hotspota da biste konfigurisali hotspot.
Takođe možete koristiti funkcije Deljenje Interneta preko Bluetooth veze i Deljenje Interneta preko USB veze .
NAPOMENA: Da biste podelili mobilnu mrežu sa prijateljima, potrebno je da znaju SSID i lozinku vaše mreže.
Internet
Možete da surfujete Internetom ako je uređaj povezan na bežičnu mrežu.
Da biste koristili pregledač, otvorite aplikaciju Chrome.
Posećivanje veb-lokacija
Pomoću aplikacije Chrome možete da posećujete veb - lokacije.
Unesite adresu veb- lokacije
Veb- lokacijama možete da pristupate i bez unošenja pune adrese koja sadrži oznaku „http://“.
Da biste posetili adresu „http://www.lenovo.com“, dovoljno je da unesete „www.lenovo.com“ u traku adresa i dodirnete Idi.
Pretraživanje pomoću ključnih reči
Veb- lokacije možete pretraživati i tako što ćete uneti ključne reči u traku adresa.
Pretraživač možete podesiti u meniju
> Postavke > Osnove > Pretraživač .
Dodavanje nove veb- stranice
Dodirnite praznu karticu u vrhu ekrana, ili dodirnite
Dodirnite
> Nova kartica da biste otvorili novu karticu sa veb - stranicom.
> Nova inkognito kartica da biste posetili veb - lokaciju bez njenog čuvanja u istoriji.
Zatvaranje veb- stranice
Dodirnite
ako želite da zatvorite karticu sa veb - stranicom.
Osvežavanje veb- stranice
Dodirnite
da biste osvežili veb - stranicu.
Dodirnite
da biste se vratili na prethodnu veb - stranicu.
Dodirnite
da biste išli napred na veb - stranicu kojoj ste nedavno pristupili.
Čuvanje veb-stranica
Možete da sačuvate slike i veb - stranice u unutrašnjoj memoriji uređaja.
Čuvanje slika
Dodirnite i držite željenu sliku, a zatim dodirnite opciju Sačuvaj sliku.
Dodavanje obeleživača veb- stranicama
Dodirnite
Dodirnite
, a zatim dodirnite Sačuvaj da biste dodali obeleživač veb - stranici.
> Obeleživači da biste pogledali stavke iz fascikle OBELEŽIVAČI, NAJČEŠĆE POSEĆIVANO i DRUGI UREĐAJI .
Podešavanje pristupačnosti
Dodirnite
>Postavke > Napredno > Pristupačnost da biste podesili veličinu teksta i nivo zumiranja veb - stranice.
E-pošta
Možete da primate i šaljete e - poruke ako je uređaj povezan na bežičnu mrežu.
Da biste otvorili aplikaciju E- pošta, izaberite ikonu E- pošta.
Da biste otvorili aplikaciju Google e - pošta, otvorite ikonu Gmail.
Podešavanje naloga e-pošte
Ako već imate nalog e - pošte, možete se prijaviti u njega. U suprotnom, biće potrebno da kreirate nalog e - pošte.
Prilikom prvog korišćenja aplikacije E- pošta, biće potrebno da podesite nalog e - pošte.
Na stranici Podešavanje naloga unesite svoju e - adresu i lozinku, pa dodirnite Dalje.
Korišćenje e-pošte
Kada podesite nalog za e - poštu, moći ćete da koristite aplikaciju E- pošta za slanje i prijem e - pošte.
Dodavanje naloga e-pošte
Možete da dodate nekoliko naloga e - pošte.
Otvorite meni Postavke > NALOZI > Dodaj nalog , a zatim dodirnite stavku E- pošta.
Mape
Da biste mogli da koristite funkciju Mape , potrebno je da izaberete sledeće postavke.
Otvorite meni Postavke > LIČNO > Lokacija, pa omogućite pristup lokaciji za Google aplikacije.
Pronalaženje lokacije
Unesite adresu koju želite da pronađete, a zatim dodirnite
Takođe možete da dodirnete
.
, a zatim da izgovorite naziv tražene lokacije. Kada završite, dodirnite
Trenutna lokacija
Dodirnite
da biste videli svoju trenutnu lokaciju.
Dodirnite stavku Moja lokacija da biste pogledali okolne sadržaje.
Planiranje rute
Dodirnite
i unesite početnu i odredišnu adresu, ili jednostavno zadržite opciju „Moja lokacija“.
Izaberite način kretanja - automobil, autobus ili pešice - a zatim dodirnite Idi.
.
Komunikacija
Pomoću aplikacije Kontakti možete da upravljate kontaktima. Možete da kreirate nove kontakte, kao i da ih uvozite ili izvozite.
Kreiranje kontakta
Otvorite aplikaciju Kontakti .
Dodirnite
da biste kreirali kontakt.
Unesite informacije o kontaktu, kao što su „Ime“, „Mobilni“, „Kuća“ itd.
Kada završite, dodirnite Sačuvaj .
NAPOMENA: Kontakte možete sačuvate na uređaju ili u okviru naloga.
Uvoz i izvoz kontakata
Otvorite aplikaciju Kontakti .
Dodirnite Postavke > Uvoz/izvoz kontakata.
Izaberite opciju Uvoz sa uređaja za skladištenje, pa dodirnite Dalje.
Izaberite opciju Izvoz na uređaj za skladištenje, pa dodirnite Dalje.
Izaberite kontakte koje želite da uvezete/izvezete, pa dodirnite OK.
Komunikacija
Pomoću uređaja možete pozivati, slati poruke i upravljati kontaktima.
Upravljanje kontaktima
Pomoću aplikacije Kontakti možete da upravljate kontaktima. Možete da kreirate nove kontakte, kao i da ih uvozite ili izvozite.
Kreiranje kontakta
Otvorite aplikaciju Kontakti .
Dodirnite
da biste dodali kontakt.
Unesite informacije o kontaktu, kao što su „Ime“, „Mobilni“, „Kuća“ itd.
Kada završite, dodirnite Sačuvaj .
NAPOMENA: Kontakte možete sačuvate na uređaju ili u okviru naloga.
Uvoz i izvoz kontakata
Otvorite aplikaciju Kontakti .
Dodirnite Postavke > Uvoz/izvoz kontakata.
Izaberite opciju Uvoz sa uređaja za skladištenje, pa dodirnite Dalje.
Izaberite opciju Izvoz na uređaj za skladištenje, pa dodirnite Dalje.
Izaberite kontakte koje želite da uvezete, pa dodirnite OK.
Pozivanje
Otvorite aplikaciju Kontakti , izaberite ime željenog kontakta, a zatim dodirnite broj telefona koji želite da pozovete.
Slanje poruke
Dodirnite stavku Poruke, a zatim dodirnite
da biste napisali novu poruku.
NAPOMENA: Dodirnite ikonu Postavke da biste podesili funkcije Pametno pozivanje, Zvučni efekti pri biranju broja, Srebrna tastatura, Brojevi za brzo biranje, Postavke automatske IP adrese i Postavke poziva.
Sinhronizacija
Možete da prenosite podatke sa uređaja na računar i obrnuto. To obuhvata muziku, slike, video zapise, dokumente, pakete Android aplikacija (APK datoteke) i druge sadržaje.
Povezivanje uređaja i računara
Povežite uređaj i računar kablom za prenos podataka.
Ako povučete prstom nadole od gornje ivice ekrana, u traci sa obaveštenjima videćete obaveštenje „Uspostavljena je USB veza“ .
Za druge opcije, dodirnite obaveštenje Uspostavljena je USB veza .
Korišćenje računara
Pratite sledeća uputstva:
Pronađite novi disk na uređaju.
Kopirajte željene datoteke.
Instaliranje APK paketa
Pratite sledeća uputstva:
Potrebno je da podesite uređaj tako da dozvoljava instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
Otvorite meni Postavke > LIČNO > Bezbednost , izaberite opciju Nepoznati izvori , pa dodirnite OK.
Kopirajte APK datoteku sa računara na uređaj u režimu „ Medijski uređaj (MTP) “.
Otvorite kategoriju sa aplikacijama u Pregledaču datoteka.
Personalizacija
Možete da prilagodite postavke uređaja.
Radna površina
Da biste podesili postavke radne površine, otvorite meni > Postavke radne površine.
Pomeranje pozadine
Ako omogućite ovu funkciju, pozadina će se pomerati zajedno sa ekranom kada prelazite sa jednog na drugi ekran.
Animacija prilikom promene radne površine
Ako dodirnete ovu opciju, možete da podesite animaciju koja se prikazuje prilikom prelaska s jednog na drugi ekran.
Rezervna kopija i vraćanje radne površine
Dodirnite opciju Lokalna rezervna kopija da biste napravili rezervnu kopiju trenutne radne površine.
Dodirnite opciju Lokalno vraćanje da biste vratili najnoviju rezervnu kopiju radne površine.
Postavke pokreta na radnoj površini
Možete da podesite operacije prilikom kretanja nagore, kretanja nadole ili dvostrukog dodirivanja praznog prostora.
Automatsko raspoređivanje ikona
Ako omogućite ovu funkciju, ikone koje se ne nalaze na glavnom ekranu biće automatski raspoređene, počevši od gornjeg levog ugla.
Lenovo Pametno prebacivanje
Lenovo Pametno prebacivanje sadrži dva režima: ručni i automatski. Da biste koristili Lenovo Pametno prebacivanje, otvorite meni Postavke > Sistem > Lenovo Pametno prebacivanje.
Ručni režim
Povucite prstom nagore od donje ivice ekrana, pa dodirnite stavku Lenovo Pametno prebacivanje da biste otvorili dijalog Lenovo Pametno prebacivanje. Možete da izaberete režim postolja, dodirni režim, režim za čitanje, režim suspendovanja ili prilagođeni režim u skladu sa vašim trenutnim potrebama.
Automatski režim
Kada je izabran automatski režim, uređaj će automatski menjati režim u zavisnosti od položaja okvira.
Yoga Pametna rotacija
Ako omogućite funkciju Yoga Pametna rotacija, sve aplikacije će se automatski rotirati nagore ili nadole.
Otvorite meni Postavke > Uređaj > Ekran > Yoga Pametna rotacija da biste otvorili funkciju Yoga Pametna rotacija.
Napomena: Da biste koristili funkciju Yoga Pametna rotacija, potrebno je da bude omogućena opcija Automatski rotiraj ekran.
Prikaz više prozora
Ako aktivirate funkciju Prikaz više prozora, moći ćete da istovremeno otvorite više aplikacija na ekranu.
Otvorite meni Postavke > Sistem > Prikaz više prozora . Izaberite Prikaz više prozora da biste omogućili funkciju Prikaz više prozora.
Panel sa više prozora
Dodirnite
Dodirnite
da biste otvorili ili zatvorili panel sa više prozora.
da biste dodali još aplikacija na panel sa više prozora.
Aplikacije u režimu prikaza više prozora
Dodirnite aplikacije na panelu sa više prozora da biste otvorili više aplikacija istovremeno na ekranu.
Dodatak
Važne informacije o bezbednosti i rukovanju
Da ne bi došlo do telesnih povreda, oštećenja imovine ili slučajnog oštećenja proizvoda, pre korišćenja proizvoda pročitajte sve informacije sadržane u ovom odeljku. Dodatne savete o bezbednom rukovanju uređajem potražite na sledećoj adresi: http://www.lenovo.com/safety.
Pažljivo rukujte uređajem
Ne ispuštajte, ne savijajte i ne bušite uređaj; ne ubacujte strane predmete u uređaj i na njega ne stavljajte teške predmete. Može da dođe do oštećenja osetljivih komponenti unutar uređaja.
Ekran uređaja je napravljen od stakla. Može da dođe do oštećenja stakla ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu, ako pretrpi jak udarac ili ako na njega padne težak predmet. Ako se staklo delimično odlomi ili napukne, ne dodirujte oštećeno mesto i ne pokušavajte da skinete staklo sa uređaja. Odmah prestanite sa korišćenjem uređaja i obratite se službi tehničke podrške kompanije Lenovo koja
će vam pružiti informacije o popravci, zameni ili odlaganju.
Prilikom upotrebe držite uređaj podalje od mesta sa visokom temperaturom i uređaja koji rade pod visokim naponom, poput električnih aparata, električnih grejnih tela i električnih aparata za pripremu hrane. Da ne bi došlo do oštećenja, uređaj koristite samo ako je temperatura u opsegu od 0°C (32°F) do 40°C (104°F) (temperaturni opseg za čuvanje je od - 20°C ( - 4°F) do 60 °C (140°F)).
Ne rasklapajte i ne modifikujte uređaj
Vaš uređaj je zatvoren i zaptiven. U njemu nema delova koje krajnji korisnik može sam da popravlja. Sve popravke unutrašnjih elemenata smeju da vrše isključivo servisi ovlašćeni od strane kompanije Lenovo i serviseri ovlašćeni od strane kompanije Lenovo. Garancija će biti poništena ako pokušate da otvorite ili modifikujete uređaj.
Napomena o ugrađenoj punjivoj bateriji
OPASNOST:
Ne pokušavajte da zamenite ugrađenu punjivu litijum - jonsku bateriju. Obratite se službi za podršku kompanije Lenovo koja će je zameniti u fabričkim uslovima.
Obaveštenje o plastičnoj kesi
OPASNOST:
Plastične kese mogu da budu opasne. Držite plastične kese van domašaja beba i dece da biste eliminisali rizik od gušenja.
Informacije o adapteru
Ne dozvolite da se uređaj i adapter za naizmeničnu struju pokvase.
Ne uranjajte uređaj u vodu i ne ostavljajte ga na mestu gde se može nakvasiti vodom ili drugom tečnošću.
Uređaj punite isključivo na propisan način.
Sledi tabela sa mogućim načinima bezbednog punjenja baterije ugrađene u uređaj:
Način punjenja
Adapter za naizmeničnu struju
Dok je ekran uključen
Moguće je, ali se baterija
sporo puni.
Dok je ekran isključen
Moguće je.
USB veza između ulaznog
priključka za jednosmernu
struju na uređaju i USB
priključka na računaru ili
Moguće je, ali će se baterija
drugom uređaju koji podržava
istovremeno i trošiti, pa će se
standard USB 2.0. Korisnik
puniti sporije nego obično.
Moguće je, ali se baterija
sporo puni.
mora da koristi opremu sa USB
priključcima klase 2.0 ili
noviju.
Beleške:
Dok je ekran uključen: Uređaj je uključen
Dok je ekran isključen: Uređaj je isključen ili mu je ekran zaključan
Uređaj može da se zagreje dok se puni ako se istovremeno i koristi. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju oko uređaja koji se puni. Izvucite kabl iz uređaja koji se puni u sledećim okolnostima:
Uređaj je bio izložen kiši, tečnosti ili prevelikoj vlažnosti dok se punio.
Uočljiva su fizička oštećenja na uređaju koji se puni.
Želite da očistite uređaj koji se puni.
Upozorenje:
Kompanija Lenovo ne odgovara za rad i bezbednost proizvoda koje kompanija Lenovo nije proizvela ili odobrila. Koristite isključivo adaptere za naizmeničnu struju i baterije koje je odobrila kompanija Lenovo.
Sprećavanje oštećenja sluha
Uređaj je opremljen priključkom za slušalice. Priključak za slušalice koristite isključivo za slušalice (ili slušalice sa mikrofonom) ili bubice.
OPREZ:
Preveliki zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može da dovede do gubitka sluha. Do povećanja izlazne jačine slušalica i zvučnog pritiska dolazi ako ekvilajzer podesite na maksimum. Zato ekvilajzer podesite na odgovarajući nivo da biste zaštitili sluh.
Prekomerna upotreba slušalica ili bubica sa velikom jačinom zvuka u dužem vremenskom periodu može da bude opasna ako izlaz slušalica, odnosno bubica, ne ispunjava specifikacije standarda EN 50332- 2.
Izlazni priključak za slušalice na uređaju je usklađen sa potklauzulom 7 standarda EN 50332- 2. Te specifikacije ograničavaju izlazni napon realne snage (RMS) u maksimalnom širokom opsegu na 150 mV. Da ne bi došlo do oštećenja sluha, koristite slušalice ili bubice koje takođe ispunjavaju EN 50332- 2 (ograničenja predviđena klauzulom 7) za napon širokog opsega od 75 mV. Korišćenje
slušalica koje ne ispunjavaju EN 50332- 2 može da bude opasno zbog prevelikog zvučnog pritiska.
Ako ste uz uređaj dobili i slušalice ili bubice u kompletu, znajte da kombinacija tih slušalica ili bubica i uređaja već ispunjava specifikacije standarda EN 50332- 1. Ako želite da koristite neke druge slušalice ili bubice, nabavite one koje ispunjavaju standard EN 50332- 1 (ograničenja predviđena klauzulom 6.5). Korišćenje slušalica koje ne ispunjavaju EN 50332- 1 može da bude opasno zbog
prevelikog zvučnog pritiska.
Upozorenje o zvučnom pritisku
Za uređaj testiran u skladu sa standardom EN 60950- 1: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, obavezno je sprovođenje audio testova prema EN50332. Testiranjem je potvrđeno da ovaj uređaj ispunjava uslove u pogledu nivoa zvučnog pritiska navedene u relevantnim standardima EN 50332- 1 i/ili EN 50332- 2. Može da dođe do trajnog gubitka sluha ako kroz slušalice ili bubice duže vreme slušate
zvuk velike jačine.
Upozorenje
Da biste sprečili eventualno oštećenje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine u dužim intervalima.
Budite pažljivi ako koristite uređaj u motornom vozilu ili na biciklu
Neka vam vaša bezbednost i bezbednost drugih uvek budu na prvom mestu. Poštujte zakon. U pojedinim slučajevima, lokalni zakoni i propisi regulišu upotrebu mobilnih elektronskih uređaja, u koje spada i vaš uređaj, dok upravljate motornim vozilom ili dok vozite bicikl.
Odložite uređaj u skladu sa lokalnim zakonima i propisima
Kada uređaj dođe do kraja upotrebnog veka, nemojte ga slomiti, spaliti, baciti u vodu niti odložiti na način koji nije usklađen sa lokalnim zakonima i propisima. Neki unutrašnji elementi sadrže supstance koje mogu da eksplodiraju, iscure ili ugroze životnu sredinu ako ih odložite na nepravilan način.
Dodatne informacije potražite u odeljku „Informacije o recikliranju i zaštiti životne sredine“.
Držite uređaj i dodatnu opremu van domašaja male dece
Vaš uređaj sadrži sitne delove kojim mala deca mogu da se uguše ako ih progutaju. Pored toga, stakleni ekran može da se polomi ili naprsne ako se ispusti ili baci na tvrdu površinu.
Zaštitite podatke i softver
Ne brišite nepoznate datoteke i ne menjajte nazive datoteka i direktorijuma koje niste vi napravili; u suprotnom, može da dođe do prestanka rada softvera.
Imajte uvek u vidu da nakon svakog pristupanja sadržajima na mreži uređaj može da bude izložen štetnom delovanju računarskih virusa, hakera, špijunskog softvera i drugih zlonamernih aktivnosti koje mogu da oštete vaš uređaj, softver ili podatke. Dužni ste da obezbedite adekvatnu zaštitu u obliku zaštitnog zida, antivirusnog programa i antispajvera i da redovno ažurirate taj softver.
Držite električne uređaje, poput električnog ventilatora, radija, jakih zvučnika, klima- uređaja i mikrotalasne pećnice, podalje od ovog uređaja. Jaka magnetna polja koja električni uređaji stvaraju mogu da oštete ekran i podatke na uređaju.
Imajte u vidu da se uređaj zagreva
Neki delovi mogu prilično da se zagreju dok je uređaj uključen i dok se puni. Temperatura koju će uređaj dosegnuti zavisi od intenziteta aktivnosti sistema i od preostale energije u bateriji. Duži kontakt uređaja sa telom, čak i kroz odeću, može da izazove nelagodnost ili čak opekotine. Ne dozvolite da vam ruke, krilo ili drugi deo tela bude duže vreme u kontaktu sa zagrejanim delom uređaja.
Obaveštenje o kablu od polivinil -hlorida (PVC)
UPOZORENJE: Rukovanje kablom ovog proizvoda i kablovima dodatne opreme koja se prodaje uz ovaj proizvod dovodi do izlaganja olovu, hemikaliji za koju se u državi Kalifornija smatra da prouzrokuje rak, urođene mane i druge reproduktivne smetnje. Perite ruke posle rukovanja kablom.
Obaveštenja o elektronskoj emisiji
Potvrda o usaglašenosti izdata od strane Federalne komisije za komunikacije (FCC)
Testiranjem je utvrđeno da ovaj uređaj poštuje ograničenja koja važe za digitalne uređaje klase B, u skladu sa Odeljkom 15 Pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Pomenuta ograničenja služe da obezbede odgovarajuću zaštitu od štetnih smetnji u kućnim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može da emituje radiofrekventne zrake i, ako se ne postavi i ne koristi u skladu sa
uputstvima, može da ometa komunikaciju preko radio- talasa. Ipak, ne postoji garancija da se smetnje neće javiti u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj prouzrokuje štetne smetnje u prijemu radio ili televizijskog signala, koje se mogu utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da pokuša da otkloni smetnje na neki od sledećih načina:
Promenom orijentacije ili premeštanjem antene prijemnika.
Povećanjem rastojanja između uređaja i prijemnika.
Priključivanjem uređaja u utičnicu u čijem se kolu ne nalazi prijemnik.
Ako vam je potrebna pomoć, obratite se ovlašćenom distributeru ili serviseru.
Kompanija Lenovo ne odgovara za bilo koje smetnje u prijemu radio ili televizijskog signala koje su prouzrokovane izmenama ili modifikacijama ovog uređaja. Neovlašćene izmene ili modifikacije mogu da posluže kao osnov za ukidanje dozvole korisniku da koristi uređaj.
Ovaj uređaj je usaglašen sa Odeljkom 15 Pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Uređaj sme da se koristi samo ako su ispunjena sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje, i (2) Ovaj uređaj mora da toleriše sve spoljne smetnje, uključujući smetnje koje mogu da izazovu nepravilan rad.
Odgovorna strana:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1- 919- 294- 5900
Upozorenje Federalne komisije za komunikacije
Antene koje se koriste za ovaj predajnik ne smeju da se nalaze na istom mestu kao i druge antene ili predajnici i ne smeju da rade u istovremeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.
Potvrda o usaglašenosti sa standardom Ministarstva industrije Kanade za uređaje klase B u pogledu elektronske emisije
Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava uslove kanadskog standarda ICES- 003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.
Upozorenje Ministarstva industrije Kanade
Ovaj uređaj ispunjava RSS standarde Ministarstva industrije Kanade koji se odnose na nelicencirane uređaje. Uređaj sme da se koristi samo ako su ispunjena sledeća dva uslova:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da toleriše sve spoljne smetnje, uključujući smetnje koje mogu da izazovu nepravilan rad uređaja.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
Potvrda o usaglašenosti sa standardom Ministrarstva industrije Kanade za uređaje klase B
Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava uslove kanadskog standarda ICES- 003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.
Evropska unija - Usklađenost sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Ovaj uređaj ispunjava uslove u pogledu zaštite koje propisuje Direktiva Saveta Evropske unije 2004/108/EZ o približavanju zakona zemalja članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost. Lenovo ne snosi odgovornost za bilo kakvo neispunjenje uslova u pogledu zaštite koje proistekne usled nepreporučene modifikacije ovod proizvoda, u šta spada ugradnja opcionalnih kartica drugih
proizvođača.
Testiranjem je utvrđeno da ovaj proizvod ispunjava ograničenja za IT opremu klase B koja propisuje evropski standard EN 55022. Ograničenja za opremu klase B su utvrđena na osnovu kućnih uslova, a služe da obezbede odgovarajuću zaštitu od interferencije sa odobrenim komunikacionim uređajima.
Kontakt za teritoriju Evropske unije: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovačka
Nemačka Potvrda o usaglašenosti za uređaje klase B
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU - Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU - Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU - Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die
Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der
Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU - Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG - Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D- 70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
Korejska Potvrda o usaglašenosti za uređaje klase B
B급 기기( 가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는
것을 옥적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다
Izjava japanske organizacije VCCI za uređaje klase B
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI - B
Japanska potvrda o usaglašenosti za proizvode koji se priključuju na električnu mrežu nominalne jačine od najviše 20 A po fazi.
日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品
Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i odlaganju
Opšta izjava o recikliranju
Lenovo preporučuje vlasnicima IT opreme da odgovorno recikliraju opremu po prestanku korišćenja. Lenovo sprovodi razne programe i pruža razne usluge koje služe da pomognu vlasnicima opreme oko recikliranja IT proizvoda. Informacije o recikliranju proizvoda kompanije Lenovo potražite na sledećoj adresi: http://www.lenovo.com/recycling.
Opšta izjava o recikliranju
Električni i elektronski uređaji sa oznakom precrtane kante za otpatke sa točkovima ne smeju se odlagati zajedno sa nerazvrstanim gradskim otpadom. Električni i elektronski otpad (WEEE) mora se odlagati zasebno, u skladu sa propisima za vraćanje, recikliranje i tretiranje električnog i elektronskog otpada.
Informacije koje se odnose na konkretne države možete da pronađete na adresi:
http://www.lenovo.com/recycling.
Potvrda o usaglašenosti za Tursku
Ovaj proizvod kompanije Lenovo ispunjava uslove turske Direktive o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A
Lenovo possui um canal específico para auxiliá- lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e - mail para: [email protected], informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
Informacije o recikliranju za Japan
Informacije o recikliranju i odlaganju u Japanu dostupne su na sledećoj adresi: http://www.lenovo.com/recycling/japan.
Informacije o recikliranju za Indiju
Informacije o recikliranju i odlaganju u Indiji dostupne su na sledećoj adresi: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.
Oznake na bateriji koje se odnose na recikliranje
Informacije o recikliranju baterije u Tajvanu
Informacije o recikliranju baterije u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi
Informacije o recikliranju baterije u Evropskoj uniji
Rešavanje problema
Tokom instaliranja aplikacije pojavljuje se poruka da nema dovoljno memorije
Oslobodite deo prostora u memoriji, pa ponovo pokušajte da instalirate aplikaciju.
Dodirni ekran ne radi ili ne reaguje pravilno
Ponovo pokrenite uređaj tako što ćete pritisnuti i duže od 10 sekundi držati dugme za uključivanje.
Pokretanje nije uspelo ili je sistem pao
Stavite bateriju da se puni pola sata, pa ponovo pokrenite uređaj tako što ćete pritisnuti i duže od 10 sekundi držati dugme za uključivanje.
Zvuk se ne čuje prilikom poziva ili je jedva čujan
Podesite jačinu zvuka pomoću dugmadi za podešavanje jačine zvuka.
Nije moguće pristupiti Internetu preko bežične mreže
Ponovo pokrenite bežični ruter ili otvorite meni Podešavanja i ponovo pokrenite WLAN.
Tablet ne može da se probudi iz stanja spavanja
Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste ponovo pokrenuli tablet.
Download

Osnove - Lenovo