DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
İspanyolca 6
AFSA 302
2
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFSA 301
Dersin Dili
İspanyolca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Jesús García.
Dersi Verenler
Silvia Hierro, Mairelis Hernandez, Ana Gozalo, Angela Morales,
Nurdan Yücel Kaplancalı, Marcos Osorio, Ali Özalp, Züleyha Yılmaz,
Christ Reyes, Pınar Yılmaz, Berrin Atmaca, Sedef Erkiner.
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, B1 seviyesini kapsayan bu derste
amaç öğrencinin duygularını ve ilgilerini ifade etmesidir. Olaylar
hakkında değişik ve yaratıcı fikirlerini anlatır. Sosyal konular
hakkında fikir verir.
Öğrenciler dilek kipinde bazı zamanları ve –miş’l i geçmiş zamanı
başarıyla kullanır. Ayrıca, haber ve dilek kipini,bağlı cümleleri
kullanarak kendini ifade eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Dilek kipinin geniş zamanını kullanarak sosyal
sorunları ifade eder.
2) –miş’li Geçmiş Zaman ve başka geçmiş zamanları
kullanarak gerçek ve sanal anekdotlar yaratır.
3)Zamir fiillerini kullanarak ilgi konularından ve
duygularından söz eder.
4) Objeleri tasvir eder ve bağlı cümleler kurar.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
5. kur konularının tekrarı.
ÜNİTE 5. “Yeter artık”.
İletişimsel amaç: İstekleri, şikayetleri ve ihtiyaçları ifade etmek.
Gramer: Dilek Kipinin Şimdiki Zamanı.
2
Kompozisyon.
Alıştırmalar
ÜNİTE 5. “Yeter artık”.
İletişimsel amaç: İstekleri, şikayetleri ve ihtiyaçları ifade etmek.
Gramer: Dilek Kipinin Şimdiki Zamanı.
Querer/ pedir/ exigir + infinitivo (mastar halinde).
3
Querer/ pedir/ exigir... que + presente de indicativo.
Kompozisyon.
Alıştırmalar
ÜNİTE 5. “Yeter artık”.
İletişimsel amaç: İstekleri, şikayetleri ve ihtiyaçları ifade etmek.
Gramer: Dilek Kipinin Şimdiki Zamanı.
4
Querer/ pedir/ exigir + infinitivo (mastar halinde) / Querer/
pedir/ exigir... que + presente de indicativo.
Cuando + dilek kipi.
Kompozisyon.
Ön Hazırlık
Alıştırmalar.
ÜNİTE 6 “Turist”
İletişimsel amaç: –miş’li Geçmiş zamanı ve başka geçmiş
zamanları kullanarak gerçek ve sanal anekdotlar yaratmak.
Gramer: -miş’li Geçmiş Zaman
5
Nedenler ve sonuçları hakkında konuşmak.
Kompozisyon.
Alıştırmalar
ÜNİTE 6 “Turist”
İletişimsel amaç: –miş’li Geçmiş Zaman ve başka geçmiş
zamanları kullanarak gerçek ve sanal anekdotlar yaratmak.
Gramer: -miş’li Geçmiş Zaman
6
Nedenler ve sonuçları hakkında konuşmak: “Como”...,
“porque...”, “...así que...”, “...de modo que...”.
Kompozisyon.
Alıştırmalar
ÜNİTE 6 “Turist”
İletişimsel amaç: –miş’li Geçmişin Hikayesi ve başka geçmiş
zamanları kullanarak gerçek ve sanal anekdotlarını kurmak.
Gramer: -miş’li Geçmişin Zaman
7
Nedenler ve sonuçları hakkında konuşmak: “Como”...,
“porque...”, “...así que...”, “...de modo que...”.
Kompozisyon.
Alıştırmalar
VİZE SINAVI
ÜNİTE 7 “ Konuşmak Zorundayız”
8
İletişimsel amaç: İlgileri ve duyguları ifade etmek
Gramer: Encantar- Fascinar-Soportar+ değişik fiiller
Anlaşmazlıktan bahsetmek
Tartışmak
Kelimeler
Alıştırmalar
Kompozisyon.
ÜNİTE 7 “ Konuşmak Zorundayız”
İletişimsel amaç: İlgileri ve duyguları ifade etmek
Anlaşmazlıktan bahsetmek
Tartışmak
9
Kelimeler
Alıştırmalar
Kompozisyon.
ÜNİTE 7 “ Konuşmak Zorundayız”
İletişimsel amaç: İlgileri ve duyguları ifade etmek
Anlaşmazlıktan bahsetmek
Tartışmak
10
Kelimeler
Alıştırmalar
Kompozisyon.
ÜNİTE 7 “ Konuşmak Zorundayız”
İletişimsel amaç: İlgileri ve duyguları ifade etmek
11
Anlaşmazlığı göstermek
Tartışmak
Kelimeler
Alıştırmalar
UNİTE 8 “Desen”
İletişimsel amaç: Bir eşyanın özelliklerini ve kullanımını anlatmak
Gramer: Bağlı cümleler , Ki’ile cümleler
Eşyaların özelliği ve işlevi
12
Değerlendirmek: Encontrar, parecer
Karşılaştırma: en üstünlük derecesi
Okuma ve Anlama
UNİTE 8 “Desen”
İletişimsel amaç: Bir eşyanın özelliklerini ve kullanımını anlatmak
Gramer: Bağlı cümleler , Ki’ile cümleler
Eşyaların özelliği ve işlevi
Değerlendirmek: Encontrar, parecer
14
Karşılaştırma: en üstünlük derecesi
Okuma ve Anlama
Alıştırmalar
Kompozisyon
UNİTE 8 “Desen”
İletişimsel amaç: Bir eşyanın özelliklerini ve kullanımını anlatmak
Gramer: Bağlı cümleler , Ki’ile cümleler
Eşyaların özelliği ve işlevi
15
Değerlendirmek: Encontrar, parecer
Karşılaştırma: en üstünlük derecesi
Okuma ve Anlama
Alıştırmalar
Kompozisyon
16
TEKRAR
FİNAL SINAVI
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Ana Kitap ‘’Aula Internacional 3’’, ED difusión. Jaime Corpas, Eva
García, Agustin Garmendia, Carmen Soriano.
Diğer Kaynaklar
“Hablas español 6” İspanyolca hocalarının hazırladığı alıştırma kitabı.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
DVD, CD, İnternet, Alıştırma.
Ödevler
Kompozisyonlar ve değişik alıştırmalar
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini İspanyolca sözlü olarak ifade eder.
x
2
Kendini İspanyolca yazılı olarak ifade eder.
x
3
İspanyolca konuşmayı anlar.
x
4
İspanyolca yazılanı anlar.
x
5
x
İspanyolca çeviri yapar.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

AFSA 302