DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
İspanyolca 4 (ÇEVİRİBİLİM)
AFSF 202
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
2+2
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFSF 201
Dersin Dili
İspanyolca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Jesús García.
Dersi Verenler
Silvia Hierro, Mairelis Hernandez, Ana Gozalo, Angela Morales,
Nurdan Yücel Kaplancalı, Marcos Osorio, Ali Özalp, Züleyha Yılmaz,
Christ Reyes, Pınar Yılmaz, Berrin Atmaca, Sedef Erkiner.
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A2 seviyesi devam ediyor ve
tamamlıyor.Bu kurda öğrenci değişik zamaları öğrenir ve bunlar
arasında karşılaştırma yaparak sözlü ve yazılı becerilerini geliştir.
Daha yoğun çeviri yapmaya başlarlar.
Bu kurda öğrenciler orta seviyede olacaklardır. Şimdiki zaman ve
yakın gelecek zamanı “İR + A + İNFİNİTİVO” ve gelecek zamanı,
emir kipi, şimdiki zamanın hikayesini öğrenecekler ve bunları
uygulayacaklar.
Yazılı ve sözlü anlatım da ön plana çıkacaktır. Kelime bilgisine bağlı
olarak, gazete sayfaları ve spor gibi konularda metinler okuyup
anlayacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1)Geçmiş olayları ve yaşadıklarını değerlendirir.
1,2,3,4
1,2,3
A,C
2) İnsan bedeni ile ilgili kelimeleri öğrenerek ,
başkalarına tavsiyelerde bulunur
1,2,3,4
1,2,3
A,C
3) Geçmişteki alışkanlıklarından bahseder
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
4) Sanal ve gerçek anekdotalarını anlatır.
5) Emir kipine hakim olur.
6) Gelecek zamanı kullanarak planlarını anlatır.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Kur konularının tekrarı.
Ünite 7. Çok beğendik.
İletişimsel amaç: Geçmisteki olayları değerlendirmek.
Gramer: Pretérito Perfecto (Yakın geçmiş zaman) / Pretérito
İndefinido ( Di’li geçmiş zaman).
2
Kompozisyon
Alıştırmalar
Çeviri
Ünite 7. Çok beğendik.
İletişimsel amaç: Geçmisteki olayları değerlendirmek.
Gramer: Pretérito Perfecto (Yakın geçmiş zaman) / Pretérito
İndefinido ( Di’li geçmiş zaman).
3
Kompozisyon
Alıştırmalar
Çeviri
Ünite 8. Biz çok iyiyiz.
4
İletişimsel amaç: Arkadaşlarının sorunlarına tavsiyeler bulmak.
Gramer: Doler (me,te,le,nos,os,les duele/n). Ağrımak fiili
Ön Hazırlık
Sözcük dağarcığı: İnsan bedeni ile ilgili kelimeler.
Kompozisyon -Çeviri
Ünite 8. Biz çok iyiyiz.
İletişimsel amaç: Arkadaşlarının sorunlarına tavsiyeler bulmak.
Gramer: Doler (me,te,le,nos,os,les duele/n). Ağrımak fiili
5
Sözcük dağarcığı: İnsan bedeni ile ilgili kelimeler
Kompozisyon -Çeviri
9. Ünite. “Önce ve sonra”.
İletişimsel amaç: Geçmişteki hayatından ve alışkanlıklarından
yazılı ve sözlü olarak söz etmek.
6
Gramer: Pretérito İmperfecto (Şimdiki Zamanın Hikayesi).
Ya no / Todavía + Presente (Geniş Zaman).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
Çeviri
9. Ünite. “Önce ve sonra”.
İletişimsel amaç: Geçmişteki hayatından ve alışkanlıklarından
yazılı ve sözlü olarak söz etmek.
7
Gramer: Pretérito İmperfecto (Şimdiki Zamanın Hikayesi).
Ya no / Todavía + Presente (Geniş Zaman).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
Çeviri
VİZE SINAVI
10. Ünite. “Özel anlar”
8
İletişimsel amaç: Geçmişte geçen kısa hikayeleri anlamak ve
anlatmak.
Gramer: Tiempos del pasado. (Geçmiş zamanların kullanımı).
Kompozisyon ve çeviri
10. Ünite. “Özel anlar”
İletişimsel amaç: Geçmişte geçen kısa hikayeleri anlamak ve
anlatmak.
9
Gramer: Tiempos del pasado. (Geçmiş zamanların kullanımı).
Kompozisyon ve çeviri
10. Ünite. “Özel anlar”
İletişimsel amaç: Geçmişte geçen kısa hikayeleri anlamak ve
anlatmak.
Gramer: Tiempos del pasado. (Geçmiş zamanların kullanımı).
10
Kompozisyon ve çeviri
11. Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
11
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
çeviri
11. Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
12
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
çeviri
13
11. Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
çeviri
Ünite 12.”Yarın”.
İletişimsel amaç: Geleceği ifade etmek. Gelecekte dünyanın ve
bizim nasıl olacağımızı hayal etmek.
Gramer: Gelecek zaman.
14
Si + presente, futuro. Eğer + geniş zaman, gelecek zaman.
Depende de + sustantivo ( isim). Depende de si + presente de
indicativo (geniş zaman).
Kompozisyon ve çeviri
Alıştırmalar
Ünite 12.”Yarın”.
İletişimsel amaç: Geleceği ifade etmek. Gelecekte dünyanın ve
bizim nasıl olacağımızı hayal etmek.
Gramer: Gelecek zaman.
15
Si + presente, futuro. Eğer + geniş zaman, gelecek zaman.
Depende de + sustantivo ( isim). Depende de si + presente de
indicativo (geniş zaman).
Kompozisyon ve çeviri
Alıştırmalar
16
Ünitelerin tekrarı
FINAL SINAVI
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Ana Kitap ‘’Aula Internacional 2’’, ED difusión. Jaime Corpas, Eva
García, Agustin Garmendia, Carmen Soriano.
Diğer Kaynaklar
“Hablas español 4” İspanyolca hocalarının hazırladığı alıştırma kitabı.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
DVD, CD, İnternet, Alıştırma.
Ödevler
Kompozisyonlar ve değişik alıştırmalar
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini İspanyolca sözlü olarak ifade eder.
x
2
Kendini İspanyolca yazılı olarak ifade eder.
x
3
İspanyolca konuşmayı anlar.
x
4
İspanyolca yazılanı anlar.
x
5
İspanyolca çeviri yapar.
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

afsf 202 çeviribilim 4