DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
İSPANYOLCA 5
AFSA 301
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFSA 202
Dersin Dili
İSPANYOLCA
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Jesús García
Dersi Verenler
Silvia Hierro, Mairelis Hernandez, Ana Gozalo, Angela Morales,
Nurdan Yücel Kaplancalı, Marcos Osorio, Ali Özalp, Züleyha Yılmaz,
Christ Reyes, Pınar Yılmaz, Berrin Atmaca, Sedef Erkiner
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A2 seviyesi devam eder ve
tamamlanır. Bu kurda, geçmiş zamanında öğrenilmesiyle iletişimde
daha geniş hareket alanı bulunur. Öğrenciler
şimdiki,geniş,geçmiş,gelecek zamanları ve emir kipini başarıyla
kullanır.
Öğrenciler şimdiki zamanın hikayesini öğrenir, sözlü ve yazılı ifade
eder. Ayrıca, geçmişte öğrendiği zamanlarıda kullanıp metinler
okur, yazar,konuşur ve çeviriler yapar. Bunun yanısıra, gelecek
zaman ve emir kipini öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Geçmişteki alışkanlıklarından bahseder
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
2) Geçmiş konulardan bahseder, hikayeler anlatır.
3) Emir kipine hakim olur.
4) Gelecek zamanı kullanarak planlarını anlatır.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
4 kur Konuların tekrarı
9. Ünite. “Önce ve sonra”.
İletişimsel amaç: Geçmişteki hayatından ve alışkanlıklarından
yazılı ve sözlü olarak söz etmek.
Gramer: Pretérito İmperfecto (Şimdiki Zamanın Hikayesi).
2
Kompozisyon.
Alıştırmalar.
9. Ünite. “Önce ve sonra”.
İletişimsel amaç: Geçmişteki hayatından ve alışkanlıklarından
yazılı ve sözlü olarak söz etmek.
3
Gramer: Pretérito İmperfecto (Şimdiki Zamanın Hikayesi).
Ya no / Todavía + Presente (Geniş Zaman).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
9. Ünite. “Önce ve sonra”.
İletişimsel amaç: Geçmişteki hayatından ve alışkanlıklarından
yazılı ve sözlü olarak söz etmek.
4
Tartışmak ve nedenlerini ifade etmek.
Yo creo / pienso que.../ Por ejemplo.../ Además.../.
( No) estar de acuerdo
Gramer: Pretérito İmperfecto (Şimdiki Zamanın Hikayesi).
Ya no / Todavía + Presente (Geniş Zaman).
Ön Hazırlık
Kompozisyon.
Alıştırmalar
10. Ünite. “Özel anlar”
İletişimsel amaç: Geçmişte geçen kısa hikayeleri anlamak ve
anlatmak.
5
Gramer: Tiempos del pasado. (Geçmiş zamanların kullanımı).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
10. Ünite. “Özel anlar”
İletişimsel amaç: Geçmişte kısa hikayeleri anlamak ve anlatmak.
Gramer: Tiempos del pasado. (Geçmiş zamanların kullanımı).
6
Kompozisyon.
Alıştırmalar
10. Ünite. “Özel anlar”.
İletişimsel amaç: Geçmişte kısa hikayeleri anlamak ve anlatmak.
Gramer: Tiempos del pasado en forma continua. ( Geçmiş
zamanların kullanımı ).
7
Kompozisyon.
Alıştırmalar
VİZE SINAVI
11. Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
8
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
11 Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
9
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
11 Ünite. “Araştır ve karşılaştır”.
İletişimsel amaç: Emir kipi kullanarak reklam kampanyası
yapmak.
10
Gramer: Olumlu ve olumsuz emir kipi. Objeto Directo ve Objeto
İndirecto. (Şahış zamirlerinin i- hali ve e- hali).
Kompozisyon.
Alıştırmalar
Ünite 12.”Yarın”.
İletişimsel amaç: Geleceği ifade etmek. Gelecekte dünyanın ve
bizim nasıl olacağımızı hayal etmek.
Gramer: Gelecek zaman.
12
Si + presente, futuro. Eğer + geniş zaman, gelecek zaman.
Depende de + sustantivo ( isim). Depende de si + presente de
indicativo (geniş zaman).
Kompozisyon
Alıştırmalar
Ünite 12 Yarın.
13
İletişimsel amaç: Geleceği ifade etmek. Gelecekte dünyanın ve
bizim nasıl olacağımızı hayal etmek.
Gramer: Gelecek zaman.
Si + presente, futuro. Eğer + geniş zaman, gelecek zaman.
Depende de + sustantivo ( isim). Depende de si + presente de
indicativo (geniş zaman).
Kompozisyon
Alıştırmalar.
Ünite 12 Yarın.
İletişimsel amaç: Geleceği ifade etmek. Gelecekte dünyanın ve
bizim nasıl olacağımızı hayal etmek.
Gramer: Gelecek zaman.
14
Si + presente, futuro. Eğer + geniş zaman, gelecek zaman.
Depende de + sustantivo ( isim). Depende de si + presente de
indicativo (geniş zaman).
Kompozisyon.
Alıştırmalar.
15
16
Ünitelerin tekrarı
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Ana Kitap ‘’Aula Internacional 2’’, ED difusión. Jaime Corpas, Eva
García, Agustin Garmendia, Carmen Soriano.
Diğer Kaynaklar
“Hablas español 5” İspanyolca hocalarının hazırladığı alıştırma kitabı.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
DVD, CD, İnternet, Alıştırma.
Ödevler
Kompozisyonlar ve değişik alıştırmalar
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini İspanyolca sözlü olarak ifade eder.
x
2
Kendini İspanyolca yazılı olarak ifade eder.
x
3
İspanyolca konuşmayı anlar.
x
4
İspanyolca yazılanı anlar.
x
5
İspanyolca çeviri yapar.
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

AFSA 301