ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: María Jesús HORTA SANZ
Doğum Tarihi: 06 Aralık 1963
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Üniversite
Edebiyat Fakültesi
Yıl
Madrid Autónoma Üniversitesi
1986
Madrid Autónoma Üniversitesi
2009
İspanya’da o zamanda
yok
Edebiyat Fakültesi
“Los conflictos sociales en la zona de Çukurova en los primeros años de la República de
Turquía según la tetralogía de Memed el Flaco de Yaşar Kemal. El caso concreto de los
bandoleros” [“Yaşar Kemal’ın İnce Memed dörtlüsünde ele alınan Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk yıllarında Çukurova Bölgesi’nin Sosyal Sorunları: Özelde Eşkıyalık Konusu”] Doktora
tezi 03 Mart 2009 Madrid Autónoma Üniversitesi savundu.
Dan. Prof. Dr. Carmen Ruiz Bravo-Villasante ve Yrd. Dan. Doç. Dr. Rafael Carpintero
Ortega.
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ok.
Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
1999’dan
Mart 2009’a
kadar
Ok. Dr.
Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
Mart
2009’dan
Haziran
2010’a
kadar
Yar.Doç. Dr.
Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
Haziran
2010’dan
itibaren
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1. Özge Darcan Hasdemir, İkinci Yabancı Dil Olarak İspanyol Dili Öğretiminde Öğretim
Teknolojileri ve Material Kullanımı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Okuma tarihi: Aralık 2012
2. Ekram Hamu Haddú, El uso del articulo (El/Un/0) en aprendientes turcos de Espanol
Lengua Extranjera (Nivel B1). Madrid, Antonio de Nebrija Üniversitesi, Facultad de Artes
y Letras, Departamento de Lingüística Aplicada.
Okuma tarihi: Hazıran 2014
1
3. Neslihan Kocaman, Juan Eugenio Hartzenbusch’un “Los amantes de Teruel” adlı tiyatro
eserinde XIX. Yüzyıl İspanyol toplumu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Devam ediyor.
4. Asuman Bözdemir, Tarihi Gerçeklikten Kurmaca Bir Eser:Arturo ve Carlota PérezReverte' nin “El Capitán Alatriste” adlı tarihi romanında gerçek ve kurgu ilişkisi. İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Devam ediyor.
5. Seda Çetin, Ser ve Estar Fiillerinin kullanımlarına göre aralarındaki anlam farklılıkları.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Devam ediyor.
Yönetilen Doktora Tezleri
1. Özlem Şenyıldız, Franco Dönemi’nin İlk Yıllarında (1939-57) İspanyol Frankist
Milliyetçilik Kavramı ve “Raza” Romanına Yansımaları
Devam ediyor.
Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:
1. 1986-1988: Bağdat' taki İspanyol-Arap Kültür Enstitüsünde İspanyolca öğetim
görevlisi (Temel ve İleri düzeylerde).
2. 1990 son sömestrinde İspanyol dili öğretmen görevlisi olarak İstanbul' daki "Pierre
Loti" Lisesinde.
3. 1995-96 yılı birinci sömestrinde İspanyol dili (seçmeli ders) öğretim görevlisi olarak
İstanbul Teknik Üniversitesinde.
4. 1990-2003: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfında İspanyol Dili Kursları öğretim
görevlisi olarak (Temel, Orta ve İleri duzeylerde).
5. 1996-98: İspanyol Dili (üçüncü dil, III. ve IV. sınıf) öğretim görevlisi olarak İstanbul
Teknik Yıldız Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında.
Dil Öğretmeliği Kursları:
1. 21 Kasım 1991, İstanbul' da D.E.L.E. üyesi olabilmek için Semineri.
2. 07-25 Eylül 1992, Madrid' te İnternational House Akademisinde Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Öğretmenlik Formasyonu Kursu.
3. 04-15 Temmuz 1994, Santander Uluslararası Menéndez Pelayo Üniversitesinde
Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretmenlik Formasyonu Kursu.
4. 23-26 Kasım 2001, İstanbul Cervantes Enstitüsü' nde yapılan I. Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Semineri.
5. 26-29 Nisan 2002, İstanbul Cervantes Enstitüsü' nde yapılan II. Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Semineri.
6. 21 Nisan 2003, İstanbul Cervantes Enstitüsü' nde yapılan III. Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Semineri.
7. 11 Mayıs 2007, İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde yapılan “Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Dersinde Zihinsel İmgeler” Semineri.
8 01 Haziran 2007, İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde yapılan “Yabancı Dil Olarak
İspanyolca Dersinde Dramatoloji Teknikleri” Semineri.
9. 23 Mayıs 2007, “Tekdilli Sözlüklerin Kullanımı Atölyesi”. İstanbul Üniversitesi, İspanyol
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı II. Sınıf 2006-07 akademik yılı öğrenciler için Cervantes
Enstitüsü kütüphanede verildi.
10. 05 Aralık 2007, “Tekdilli Sözlüklerin Kullanımı Atölyesi”. İstanbul Üniversitesi,
İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı II. Sınıf 2007-08 akademik yılı öğrenciler için
Cervantes Enstitüsü kütüphanede verildi.
11. 24 Nisan 2008, Fernando Tabernero (İspanyol Edelsa Yayınevi) tarafından
İstanbul’da verilen “İspanyolca Yabancı Dil Olarak hakkında atölyesi”.
2
12. 23 Nisan 2010, İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde yapılan İspanyol Uluslararası Dil
Sınavı Sözlü Sınav Görevlileri İçin Semineri.
13. 03 Haziran 2010, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı’nda Carmen Martínez (Oulu Üniversitesi, Finlandiya) tarafında “Akıcılık ve
Doğruluk: Akademik Bağlamda İspanyolca Öğrenimi Etkinlikleri Nasıl Dizilenir?” Semineri
verildi.
14. 03 ve 04 Aralık 2010, İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen
“Clasicando” (İspanyolca öğrencilerine yönelik klasik İspanyol edebiyat metinlerinin
uyarlanması) Semineri.
15. 05 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimsel Fakültesi ve İstanbul Cervantes
Enstitüsü tarafından “İspanya ve Türkiye’de Anayasacılığın İki Yüzyılı. 1812 Cádiz
Anayasası’nın Yolunda” Semineri, Pera Müzesi’nde.
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
1. “Aspectos de la enseñanza del español en la educación superior en Turquía”
[“Türkiye’de Yüksek Öğretimde Çeşitli Yönleriyle İspanyolca”], Madrid Autónoma
Üniversitesi, Las Relaciones Turco-Españolas a lo largo de la Historia Semineri
çerçevesinde (14 Kasım 2007), Tarih Boyunca Türk-İspanyol İlişkileri, Madrid: Ediciones
Tam, 2008, s. 220-229.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve hakemli dergilerinde basılan
bildiriler:
1. “La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós” [“Benito Pérez Galdós’un La Fontana de
Oro”], İstanbul Üniversitesi, III. Uluslararası İspanyol Dilbilim ve Edebiyat Günleri
çerçevesinde (23 Mayıs 2011), Mediterraneo Dergisi, sayı 8, 2011/1, s. 1-20.
2. “La conquista de México en el Guatimozín de Gertrudis Gómez de Avellaneda
[“Gertrudis Gómez de Avellaneda’nın Guatimozín, Meksika’nın son İmparatoru isimli
romanında Meksika’nın Fethi”], Atina Kapodistriaco Ulusal Üniversitesi (Yunanistan), I.
İbero-Amerika Uluslararası Kongresi çerçevesinde (6-7 Mayıs 2014) [yayınlamatkadır]
3. “El viaje divertido de Carmen Laforet. El viaje como aprendizaje y tránsito hacia la
madurez”, İstanbul Üniversitesi, IV. Uluslararası İspanyol Dilbilim ve Edebiyat Günleri
çerçevesinde (20-21 Mayıs 2014), Litera Dergisi [yayınlamatkadır].
4. “Kastilya Sınır Siirleri: Öteki'ne Ortaçag'dan Bakıs”, Mersin Üniversitesi, V. Uluslararası
Karşılaştırmalı
Edebiyat
Bilimi
Kongresi
çerçevesinde
(15-17
Ekim
2014)
[yayınlamatkadır].
E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. “José Ortega y Gasset’e göre Cervantes’in romanında Gerçeklik kavramı ve Don Kişot
Düşünceler”, Kutadgubilig, sayı 8, Ekim 2005, İstanbul, s. 63-69.
2. “İspanya’da Matbaa: Başlangıçtan El Quijote’nin Basımına Kadar”, Litera Dergisi, sayı
1, cilt 19, 2006, s. 41-63.
3. “La figura del rey Alfonso VI según la interpretación nacionalista española del Poema
de Mío Cid” [“Mio Cid Destanı’nın İspanyol Milliyetçi Yorumuna Göre Kral VI. Alfonso
Figürü”], Mediterraneo Dergisi, sayı 7, 2010/2, s. 135-163.
4. “Ortaçağ İspanyol Epik Edebiyatı Üzerinde Arap Etkisi”, Şarkıyat Mecmuası, 1 (22),
2013, s. 93-129.
5. “Napolyon Döneminde Fransa’ya karşı yürütülen İspanyol Bağımsızlık Savaşı’nda gayrı
nizami kuvvetler(1808-1814)”, Tarih Dergisi [yayınlamatkadır]
3
F. Diğer yayınlar :
- Makaleler:
1. "El año del Desastre" [“1898: Felaket yılı”], Mediterráneo Dergisi, sayı 1, 1997-98,
İstanbul, Çantay Kitabevi yay., 1998, s. 27-31.
2. "La España de Cervantes" [“Cervantes'in İspanyası”], Mediterráneo, sayı 2, 2000,
İstanbul, Çantay Kitabevi yay., s. 9-13.
3. "¿Masculino o Femenino? El problema del género en las clases de E.L.E. para
turcohablantes" [“Eril mi, dişil mi? Türkçe Konuşanlar İçin İspanyolca Derslerinde Cins
Sorunu”], Cervantes (Cervantes Enstitüsü Dergisi), sayı 1, Ekim 2000, İstanbul, Instituto
Cervantes, s. 20-22.
4. "La enseñanza del español en Estambul (Turquía)" [“İstanbul'da İspanyolca
Öğretimi”], Boletín de la Asociación para la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera [Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretim Kurumunun Bülteni], sayı 24, Mayıs
2001, Málaga, ASELE, s. 43-49.
5. "Los nombres propios de persona en el aula de E.L.E. como parte de la cultura
hispana" [“Yabancı Dil Olarak İspanyolca Sınıfında İspanyol Kültür Bir Parçası Olarak
İnsan İsimleri”], Cervantes, sayı 3, Ocak 2002, İstanbul, Instituto Cervantes, s. 32-34.
6. "Problemas habituales en las clases de español para turcohablantes" [“Türkçe
Konuşanlar İçin İspanyolca Derslerinde Olağan Sorunlar”], Cuadernos Cervantes, sayı 40,
yıl VIII, 2002, Alcalá de Henares Üniversitesi, s. 34-40.
7. “El uso de los diccionarios monolingües” [“Tekdilli Sözlüklerin Kullanımı”], Marcoele.
Revista de Didáctica ELE, sayı 6 [çevrimiçi: www.marcoele.com, 30/01/2008].
- Kitaplar:
1. Türk Öğrenciler İçin İspanyolca Dilbilgisi (2007) [Leman Gürlek ve Ayşe Nihal Akbulut
ile]. İstanbul: Alfa Yayınevi.
2. Le figure du brigand d’honneur dans la Saga de Mèmed le Mince de Yaşar Kemal
(2013) [Yaşar Kemal’ın İnce Memed’deki Türk Erdemli Eşkıya Figürü], İstanbul, Les
Éditions Isis.
G. Konferans ve Kongreler:
1. “El bandolerismo como reacción social en Turquía” [“Türkiye’de toplumsal tepki olarak
Eşkıyalık”], UNED Üniversitesi (Madrid), Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye üzerinde
yapılan Yüksek Lisans çerçevesinde 03.12.2008 tarihinde verilen konferansı.
2. 21.04.2009 tarihinde İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi’nde düzenlenen
“İspanyol Dilinin Önemi” adlı konferans.
3. “Aproximación a la Historia Contemporánea de Turquía” [“Çağdaş Türkiye Tarihi’ne bir
Yaklaşım”], Arenys de Mar (Barcelona) Kütüphanesi 20 Haziran 2009 verilen
konferans.
4. “El paso del Imperio Otomano a la República de Turquía” [“Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş”], Las Musas Lisesi (Madrid) 08
Şubat 2012 verilen bir konferans.
4
Download

Yard. Doç. Dr. María Jesús Horta - Edebiyat Fakültesi