Eğiti
Eğiti
Kod
Adı
Progra ı
4
Süre
Gü
Mayıs
Eylül
10
17
Ekim
KYS.200
ISO
Kalite Yö eti
Siste i Te el Eğiti i
1
KYS.201
ISO
Kalite Yö eti
Siste i Sta dart Eğiti i
2
KYS.202
ISO
Kalite Yö eti
Siste i Dokü a tasyo Eğiti i
2
KYS.203
ISO
Kalite Yö eti
Siste i İç De etçi Eğiti i
1
11
KYS.204
ISO
Baş De etçilik Eğiti i**
5
Süre
Mayıs
Eylül
Ekim
17
24
13
Eğiti
Kod
Adı
Gü
BGYS.100 Bilgi Güve liği Farkı dalık ve Bili çle dir e Eğiti i *
1
BGYS.101 Bilgi Güve liği Tek olojileri Eğiti i *
1
BGYS.125 ISO
Te el Eğiti i
1
BGYS.126 ISO
:
Sta dart Eğiti i*
2
-
Geçiş Eğiti i
1
BGYS.128 ISO
Doku a tasyo Eğiti i
2
BGYS.129 ISO
Risk A alizi Eğiti i
1
BGYS.150 ISO
İç De etçilik Eğiti i
1
BGYS.151 ISO
Baş De etçilik Eğiti i**
5
BGYS.180 ISO
BGYS E İyi Pratikler Eğiti i*
2
BGYS.181 ISO
Teleko i ikasyo Kuruluşları içi BGYS Eğiti i*
2
BGYS.182 ISO
Sağlık Sektöreleri içi BGYS Eğiti i*
2
BGYS.183 ISO
Fi a s Kuruluşları içi BGYS Eğiti i*
2
BGYS.184 ISO
E erji Sektörleri içi BGYS Eğiti i*
2
BGYS.127 ISO
Kası
Aralık
9
28-29
18
Kası
11
Aralık
17
21-22
22-23
26-27
11
18
25
18
Eğiti
Kod
Süre
Adı
Gü
BTHYS.200 ISO
- Bilgi Tek olojileri Hiz et Yö eti
Siste i Te el Eğiti i*
1
BTHYS.201 ISO
- Bilgi Tek olojileri Hiz et Yö eti
Siste i Sta dart Eğiti i*
2
BTHYS.202 ISO
- Bilgi Tek olojileri Hiz et Yö eti
Siste i Doku a tasyo Eğiti i*
2
BTHYS.203 ISO
- Bilgi Tek olojileri Hiz et Yö eti
Siste i İç De etçilik Eğiti i*
1
BTHYS.204 ISO
- Bilgi Tek olojileri Hiz et Yö eti
Siste i Baş De etçilik Eğiti i**
Eğiti
Kod
Adı
5
Süre
Gü
İSYS.
ISO
İş Sürekliliği Yö eti
Siste i Te el Eğiti i*
1
İSYS.
ISO
İş Sürekliliği Yö eti
Siste i Sta dart Eğiti i*
2
İSYS.
ISO
İş Sürekliliği Yö eti
Siste i Doku a tasyo Eğiti i*
2
İSYS.
ISO
İş Sürekliliği Yö eti
Siste i İç De etçilik Eğiti i*
1
İSYS.
ISO
İş Sürekliliği Baş De etçilik Eğiti i**
Eğiti
Kod
5
Süre
Adı
Gü
İSGYS.
OHSAS
:
İş Sağlığı ve Güve liği Yö eti
Siste i Te el Eğiti i*
1
İSGYS.
OHSAS
:
İş Sağlığı ve Güve liği Yö eti
Siste i Sta dart Eğiti i*
2
İSGYS.
OHSAS
:
İş Sağlığı ve Güve liği Yö eti
Siste i Doku a tasyo Eğiti i*
2
İSGYS.
OHSAS
:
İş Sağlığı ve Güve liği Yö eti
Siste i İç De etçi Eğiti i**
1
İSGYS.
OHSAS
:
İş Sağlığı ve Güve liği Yö eti
Siste i Baş De etçi Eğiti i**
5
*Tarihler talepler doğrultusu da elirle ektedir veya progra özel istek üzeri e açıl aktadır.
** Progra lar uzakta eğiti olarak gerçekleştirile il ektedir.
Eğiti pla ı dışı da yer ala diğer eğiti ler içi lütfe iletişi e geçi iz. SEALCERT eğiti tarihleri i gü elle e hakkı a sahiptir.
T: 0312 235 45 50 [email protected] www.sealcert.com.tr
Mayıs
Eylül
Ekim
Kası
Aralık
Mayıs
Eylül
Ekim
Kası
Aralık
Mayıs
Eylül
Ekim
Kası
Aralık
Download

2014 Güncel Eğitim Programımız