SEALCERT
Genel Tanıtım Broşürü
www.sealcert.com.tr
Hakkımızda
SEALCERT,
Dene m, Belgelendirme ve Eği m firması olarak “Seal Uluslararası Belgelendirme ve
Eği m Hizmetleri Ltd. Ş .” tüzel kişiliğiyle, 2012 yılında, %100 yerli sermaye ile 2 ortaklı
bir limitet şirket olarak kurulmuştur.
2014 yılında ISO 27001 TURKAK akreditasyon sürecini tamamlayarak akredite olmuştur.
Yerli bir marka olarak, uzman teknik kadrosu ile sektörde ih yaç duyulan alanlarda
çalışmalarını devam e rmektedir.
Üst yöne mi ve çalışanlarıyla oluşturduğu misyonuna bağlı kalarak vizyonunu
gerçekleş rmek üzere emin adımlarla ilerlemektedir.
Çalışma Alanlarımız
ISO 9001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 27001
ISO 50001
konularında en kaliteli eği m, dene m ve belgelendirme
hizmetlerini sunabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.
Ayrıca,
ISO 27002
ISO 27011
ISO 27015
ISO 27019
ISO 27799
konularında kurumsal müşterilerimize eği m hizmetleri
sunuyoruz.
ISO 15408 CC (Ortak Kriterler) ve ISO 15504 SPICE (Yazılım
Süreç İyileş rme, Yeterlilik Belirleme ve Organizasyonel
Olgunluk) konularında iş geliş rme çalışmalarımız devam
etmektedir.
www.sealcert.com.tr
Misyonumuz
Hizmet sunduğumuz alanlarda kaliteli, güvenilir, dürüst, tarafsız ve adil uygulamalarla sürekli tercih sebebi
olmak.
Tercih edildikçe sürekli gelişerek büyümek, büyüdükçe aynı prensipleri koruyarak ve geliş rerek tercih sebebi
Vizyonumuz
 Duyulan ih yacın giderek ar
ğı ve hızla gelişen Bilgi
Güvenliği sektöründe, faaliyet gösterdiğimiz hizmetlerde
Türkiye'de Lider firma olmak.
 Türkiye' den Dünya'ya yayılan bir marka olarak uluslararası
pla ormlarda ülkemizi temsil etmek.
 Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve
Hindistan gibi ülkelerde direk, diğer ülkelerde temsilcilikler
vasıtasıyla faaliyet göstererek 20 ülkeye ulaşmak.
 Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 3 adet yeni marka
oluşturmak.
 Bireysel ve kurumsal 10.000 müşteriye ulaşmak.
 Uzman teknik kadromuzla uluslararası ve yerel standartların
oluşmasını ve gelişmesini sağlamak.
Kalite Politikamız
SEALCERT,
Tüm faaliyetlerinde;
 Yasalara, yönetmeliklere ve ilgili
standartlara mutlak uyum içerisinde,
 Şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık ve
güvenilirlik ilkelerine tam bağlı,
 İnsan, çevre, müşteri ve toplum odaklı
hareket etmektedir.
Kendi gelişimiyle, mikro ve makro düzeyde,
kalite bilincinin ar rılarak toplumsal faydaya
dönüşmesini ve toplumun refahını ar rmayı
temel kalite poli kası olarak benimsemiş r.
www.sealcert.com.tr
www.sealcert.com.tr
Download

buradan - SEALCERT