İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME ŞEMASI
BİY.YD.01
Yeni lotlu kitler
geldiğinde
“Lot Kalibrasyonu”
yapılır.
İYİ
YAYIN TARİHİ: KASIM 2014
REV. TARİHİ: 0
Sayfa 1 / 1
Günlük en az 2
düzey kontrol
verilir.
Cihaz üzerindeki kitin sayısı
kontrol edilip, kayıt altına
alınır. (Şef Tek. Bilgi ver.)
Cihaza yeni kit yüklenir.
KÖTÜ
Yeni kontrol verilir, kontrolü
etkileyen faktörler (dilüsyon, miad,
lot durumu, kit saklama ve
hazırlanmasında kullanılan
malzemeler) gözden geçirilr. Aynı
lotlu yeni kontrol ile tekrar çalışılır.
Kalibratörün hazırlanışından ve
doğruluğundan (miad, lot) emin
olunarak tekrar kalibrasyon
verilir. Kalibrasyon sonucunu
kontrol edilir. İyi ise kontrol
verilir.
KÖTÜ
Cihaz içindeki kit kontrol edilir.Test
sayısı yeterli ise kalibratörü kontrol
ederek “test kalibrasyonu”
yapılır.Kalibrasyon değerlerini
kontrol edilip, tekrar kontrol verilir.
Rutin
çalışmaya
Başla.
REV. NO:0
KÖTÜ
KÖTÜ
Teknik destek için şef
teknisyene haber
verilir.Kontrol
sonuçları düzelmeden
hasta örnekleri
çalışılmaz.
İYİ
İYİ
İYİ
Test çalışması durdurulur
Şef Teknisyen
ilgili firmadan teknik
destek ister.
Download

İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME ŞEMASI BİY.YD.01