CEDIA® Kokain Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım için
10016413 (3 x 17 mL Indiko Kit)
100086 (3 x 17 mL Kit)
100095 (65 mL Kit)
1661230 (495 mL Kit)
Kullanım Amacı
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla
reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azidler oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek
için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Maruz kalmış metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
CEDIA® Kokain Test Kiti, insan idrarında bulunan kokain metabolitlerinin niteliksel ve yarı niceliksel analizi için tasarlanmış
bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Onaylanmış analitik bir sonuç elde etmek için daha spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır.
Gaz kromatograpisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) tercih edilen onay yöntemidir. 1 Özellikle preliminer
pozitif sonuçlar kullanıldığında tüm ilaç kötüye kullanım test sonuçları için klinik değerlendirme yapılmalı ve
profesyonel yargıya varılmalıdır.
Olası kontaminasyon riskini minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
Test Özeti ve Açıklaması
Kokain (benzoilmetilekgonin), Güney Amerika’da bolca yetiştirilen koka bitkisi türlerinden elde edilmiiştir.2-4
ABD’de kokainin kötüye kullanımı yaygındır.2,3,5 Kokainin kötüye kullanımı öforiye, uyarılmaya, aşırı konuşmaya, uyanıklık
haline, anksiyeteye, insomniyaya, hiperaktiviteye, paranoyaya, ciddi psikoza ve hatta intihara sebebiyet verebilir.2,5,6
Kokain, %5’ten daha az bir miktarı değişmeden idrarla atılacak şekilde hızlıca metabolize olur.3,5,6 Benzoilekgonin ve ekgonin
metile ester enzimatik ve enzimatik olmayan hidroliz yoluyla açığa çıkan iki ana metabolittir.3,5-8 Uzun vadeli, yoğun kokain
kullanımı sonrasında, metabolitler 3 haftaya kadar idrarda tespit edilebilir.9,10
CEDIA Kokain test kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test sistemi sağlamak üzere rekombinant DNA teknolojisi
(ABD Patent No. 4708929) kullanılır.11 Bu test, genetik olarak iki inaktif bölüme tasarlanmış olan bakteriyel enzim
-galaktosidaza dayanır. Bu fragmanlar spontan olarak, tam etkin enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında,
spektrofotometrik olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan ilaç -galaktosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik ilaç ile antikorun bağlanma bölgesi
için rekabet eder. Numunede ilaç varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora
bağlanır. Numunede ilaç yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif
bölüme eşlenik ilaca bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi miktarı,
numunede bulunan ilacın miktarıyla orantılıdır.
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit], benzoilekgonine karşı 0,54 μg/mL fare
monoklonal antikoru, tampon tuzları, stabilizatör ve koruyucu madde içerir.
1a EA Reaktifi: 0,171 g/L Enzim akseptörü, tampon tuzları, deterjan ve koruyucu madde içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonikasit], tampon tuzları ve koruyucu madde içerir.
2a ED Reaktifi: Benzoilekgonine eşlenik 15,38 μg/L enzim donörü, 1,67 g/L klorofenol kırmızısı -D-galaktopiranosit,
stabilizör ve koruyucu içerir.
Ek Malzemeler: Alternatif Barkod Etiketleri (yalnızca Kat. No. 100086 ve 100095. Kullanım talimatları için analizöre özel
uygulama sayfasına başvurun). EA/ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (Kat. No. 100095).
ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (yalnızca Kat. No. 1661230).
Gereken Ek Malzemeler (ayrı satılır):
CEDIA Negatif Kalibratör
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet veya Primer Klinik Hassasiyet, (300 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Sekonder Hassasiyet veya İsteğe Bağlı Hassasiyet, (150 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, İsteğe Bağlı Hassasiyet, (200 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Ara Ürün Kalibratörü,
CEDIA Çoklu Maddeli Yüksek Kalibratör,
MGC Primary DAU Kontrol Seti, (300 ng/mL)
MGC Klinik DAU Kontrol Seti, (300 ng/mL)
MGC Select DAU Kontrol Seti, (150 ng/mL)
MGC Özel DAU Kontrol Seti, (150 ng/mL)
Hitachi analizörlerine yönelik solüsyonların hazırlanması için aşağıya bakın. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel
uygulama sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
R1 Enzim akseptör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi) Şişe 1’e
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin.
Kat. No. 100095-Hitachi 717, 911, 912 veya 914 analizörü: Sulandırılan reaktifleri kit ile sağlanan, ilgili, boş R1 ve
R2 100 mL şişelerine aktarın. Hitachi 917/Modüler analitik P sistemi: Sulandırılan reaktifleri şişeleri aktarmaksızın
kullanın. Boş 100 mL şişeleri atın.
Kat. No. 1661230-Hitachi 747 analizör/Modüler analitik D sistemi: R2 Solüsyonunun bir kısmını sağlanan uygun
şekilde etiketli boş R2 Solüsyonu şişesine aktarmak için sağlanan huniyi kullanın.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan
bileşenleri karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin koyu kırmızı veya mor olması reaktifin kontamine olduğu ve
atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesi saklama sıcaklığında olması gerekir.
Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Numune Toplama ve Çalışma
İdrar numunelerini temiz cam veya plastik kaplarda toplayın. Test etmeden önce yüksek türbiditeli örnekleri santrifüje sokun.
İnsan idrarına potansiyel olarak enfektöz malzeme olarak muamele edin. Numunenin saflığının bozulmasından şüphelenilirse
test için başka bir numune elde edin. İdrar numunelerinin saflığının bozulması test sonuçlarına etki edebilir.
Federal İşyerinde Madde Testi Programları için Zorunlu İlkeler, Son İlkeler, Bildirim, laboratuvara ulaşmasından sonraki 7 gün
içerisinde ilk testten geçirilmeyen örneklerin güvenli soğutma birimlerine yerleştirilmelerini önerir.12
Test Prosedürü
Bu analizin yapılması için sabit bir sıcaklığı muhafaza edebilen, numuneleri pipetle alabilen, reaktifleri karıştırabilen,
enzimatik hızları ölçebilen ve reaksiyonun zamanlamasını doğru bir şekilde yapabilen kimyasal analizörler kullanılabilir.
Spesifik cihaz parametrelerine sahip uygulama sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak, Microgenics’ten bulunabilir.
İlave barkod etiketleri yarı niceliksel belirleme için yalnızca 17 mL ve 65 mL’lik kitlerle beraber verilmektedir. Kullanmak için,
her bir şişeyi doğru etiketle etiketleyin.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon13
Niteliksel analiz
Niteliksel numune analizinde sonuçların analizi için Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Primer Klinik Hassasiyet,
İsteğe Bağlı veya Sekonder Hassasiyeti kullanın (seçilen hassasiyete bağlı olarak). Analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Yarı niceliksel analiz
Yarı niceliksel numune analizinde sonuçların analiz edilmesi için Negatif Kalibratörü ve Çoklu Madde Ara Ürün ve Yüksek
Kalibratörleriyle beraber Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Primer Klinik Hassasiyet, İsteğe Bağlı Hassasiyet veya
Sekonder Hassasiyetlerini kullanın (seçilen hassasiyete bağlı olarak).
Spesifisite
Aşağıdaki ana bileşik ve metabolitler, CEDIA Kokain test kitiyle, 300 ng/mL hassasiyet protokolüne göre, test edildiklerinde,
aşağıda bulunan yüzdesel çapraz reaktivite sonuçlarını vermiştir:
Yarı niceliksel sonuçlar
Negatif ve Çoklu Madde Ara Ürün ve Yüksek Kalibratörlerle beraber kullanılan CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü,
Primer Hassasiyetler, Primer Klinik Hassasiyetler, İsteğe Bağlı Hassasiyetler veya Sekonder Hassasiyetler, bağıl kokain
metabolitleri konsantrasyonunun tahmin edilmesi için kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için özel analizör uygulama
sayfasına başvurun.
Sıvı alımı ve diğer biyolojik faktörler gibi çeşitli pek çok faktör idrar testi sonucu etkileyebileceğinden, konsantrasyon sonuçlarını
bildirirken dikkatli olunmalıdır.
Kısıtlamalar
1. Pozitif bir test sonucu kokain metabolitlerinin varlığını gösterir; intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.
2. Listelenmemiş diğer maddeler ve/veya faktörler testle etkileşime girebilir ve yanlış sonuçlar meydana getirebilir
(örn. teknik ve prosedür hataları).
Spesifik Performans Özellikleri
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans sonuçları aşağıda gösterilmiştir.14 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
Hassasiyet
Ambalajlı reaktif ve kalibratörler kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları, NCCLS tarafından modifiye edilen replikasyon
deney kılavuzları kullanan Hitachi 717 ile aşağıdaki mA/dak cinsinden sonuçları verir.
Toplam hassasiyet
150
225
300
375
150
225
300
375
n
120
120
120
120
120
120
120
120
x¯
292,6
333,4
363,6
387,3
292,6
333,4
363,6
387,3
SD
4,15
3,36
3,32
3,21
13,6
8,91
9,69
10,47
1,4
1,0
0,9
0,8
4,7
2,7
2,7
2,7
%KV
300
100
Kokaetilen
312
57
315
54
Ekgonin
10.000
1,1
Ekgonin metil ester
10.000
< 0,1
Yapısal olarak ilgisiz bileşikler CEDIA Kokain test kiti, 300 ng/mL hassasiyet protokolüyle test edilmiş ve aşağıda listelenen
konsantrasyonlarda test edildiğinde negatif bir yanıt vermiştir.
Niteliksel sonuçlar
Çoklu Madde Kalibratörü, Primer veya Sekonder Klinik Hassasiyet, (seçilen hassasiyete bağlı olarak), pozitif ve
negatif numunelerin ayırt edilmesi için referans olarak kullanılmaktadır. Kalibratörün yanıt değerine eşit veya ondan büyük
olan bir yanıt değeri üreten numuneler pozitif değerlendirilir. Kalibratörün değerinden küçük olan bir yanıt değeri üreten
numuneler negatif değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
ng/mL
Bileşik
ng/mL
Bileşik
ng/mL
Asetaminofen
500.000
Levotiroksin (T4)
50.000
Asetilsalisilik asit
500.000
Metadon
500.000
Amoksisilin
100.000
Metamfetamin
500.000
Amfetamin
500.000
Morfin
100.000
Kaptopril
500.000
Nifedipin
500.000
Klordiazepoksid
100.000
Fensiklidin
500.000
Simetidin
500.000
Fenobarbital
500.000
Kodein
500.000
Propoksifen
500.000
Diazepam
500.000
Ranitidin
500.000
Digoksin
100.000
Salisilürik asit
500.000
Enalapril
500.000
Sekobarbital
500.000
Fluoksetin
500.000
11-nor-Δ9-THC-COOH
10.000
İbuprofen
500.000
Verapamil
500.000
CEDIA Kokain test kitiyle test edildiğinde idrarda bulunan normal endojen konsantrasyonlara eklenen aşağıdaki maddelerden
girişim gözlemlenmemiştir:
Madde
Konsantrasyon
Aseton
< 1,0 g/dL
Askorbik asit
Doğruluk
Referans olarak kokain metabolitleri için piyasada mevcut EIA yöntemini kullanan Hitachi 717 analizöründe CEDIA Kokain test
kitiyle beş yüz doksan idrar numunesi analiz edilmiştir. Sonuçlar şu şekilde olmuştur:
A. 150 ng/mL Kesme
CEDIA
+
+
94
2*
+
87
5†
-
0
494
-
0
498
İnsan serumu albümini
< 0,5 g/dL
< 0,1 g/dL
Etanol
< 1,0 g/dL
Riboflavin
-globülin
EIA
< 0,3 g/dL
Oksalik asit
< 10 mg/dL
< 0,5 g/dL
Konsantrasyon
Hemoglobin
< 0,5 g/dL
Galaktoz
B. 300 ng/mL Kesme
CEDIA
+
-
< 0,15 g/dL
Madde
Kreatinin
Glikoz
EIA
%Çapraz Reaktivite
Benzoilekgonin
Kokain
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Çalışma içi hassasiyet
Konsantrasyon
Test edilmiş (ng/mL)
Bileşik
İyi laboratuvar uygulaması, hastadan alınan numunelerin test edildiği her bir gün ve kalibrasyonun gerçekleştirildiği
her zaman kontrollerin yapılmasını önerir. Biri hassasiyetin %25 üzerinde, diğeri %25 altında olan iki kontrol
düzeyiyle çalışılması önerilir. Kalite kontrolü için CEDIA Çoklu Madde Kontrol Setini, Klinik Kontrol Setini veya İsteğe
Bağlı Kontrol Setini (300 hassasiyet) ya da Özel Kontrol Setini (150 hassasiyet) seçin. Reaktifler değiştirildiyse veya
kontrol sonuçları tesis edilen sınırların dışındaysa testi yeniden kalibre edin. Her bir laboratuvar kendi kontrol frekansını
ortaya koymalıdır. Kontroller için elde edilen değerler üzerindeki kalite kontrol taban değerlendirmeleri belirtilen sınırlar
dahilinde olmalıdır. Değerlerde herhangi bir eğilim veya ani kayma saptanırsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin.
Daha fazla yardım için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal
yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
< 7,5 mg/dL
Sodyum Klorit
< 6,0 g/dL
İdrar
< 2,0 g/dL
< 1,5 g/dL
Duyarlılık
Niteliksel uygulamada, 150 ng/mL ve 300 ng/mL hassasiyet protokolleri için saptama sınırı (LOD) sırasıyla 6 ng/mL ve
13 ng/mL’dir.
* Her iki örnek de GC/MS ile test edilmiştir, 22 ve 94 ng/mL benzoilekgonin içerdikleri tespit edilmiştir.
† Örneğin tamam GC/MS ile test edilmiştir. Dört örneğin 22-10 ng/mL benzoilekgonin içerdiği tespit edilmiştir. Beşinci örneğin 169 ng/mL benzoilekgonin
içerdiği tespit edilmiştir.
Yarı niceliksel uygulamada, 150 ng/mL ve 300 ng/mL hassasiyet protokolleri için LOD, sırasıyla 13,2 ng/mL ve 19,5 ng/mL’dir.
2
Referanslar
1. Hawks RL. Analytical methodology. In: Hawks, RL,Chiang, CN, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research
Monograph 1986, 73: 30-41.
2. Gawin FH, Ellinwood EH Jr. Cocaine and other stimulants: Actions, abuse, and treatment. N. Engl. J. Med.
1988, 318: 1173-1182.
3. Jatlow, Pl. Drugs of abuse profile: Cocaine. Clin. Chem. 1987, 33 (suppl): 66B-71B.
4. Bouknight LG, Bouknight RR. Cocaine - A particularly addictive drug. Postgrad. Med.1988; 83: 115-124,131.
5. Benowitz, NL, Clinical pharmacology and toxicology of cocaine. Pharmacol. & Toxicol.1993; 72: 3-12.
6. Jones RT. The pharmacology of cocaine. In: Grabowski, J. ed. Cocaine: Pharmacology, Effects and Treatment of
Abuse. NIDA Research Monograph. 1984; 50: 34-53.
7. Ambre J. Urinary excretion of cocaine and metabolites in humans: A kinetic analysis of published data. J. Anal.
Toxicol. 1985; 9: 241-245.
8. Ambre J, Ruo Tl, Nelson J, Belknap S. Urinary excretion of cocaine, benzoylecgonine and ecgonine methyl ester in
humans. J. Anal. Toxicol. 1988; 12: 301-306.
9. Weiss RD. Gawin, FH. Protracted elimination of cocaine metabolites in long-term, high-dose cocaine abusers.
Am. J. Med. 1988, 85: 879-880.
10. Burke WM, et al. Prolonged presence of metabolite in urine after compulsive cocaine use. J. Clin. Psychiatry.
1990; 51:145-148.
11. Henderson DR, Friedman SB, Harris JD et al. CEDIA, a new homogeneous immunoassay system. Clin. Chem.
1986; 32: 1637-1641.
12 Notice Of Mandatory Guidelines For Federal Workplace Drug Testing Program: Final Guidelines, Federal Register.
1994; 110 (June 9): 11983. (Revised Guidelines expected in 2002).
13. İzlenebilirliğe dair veriler Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarındadır.
14. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com/diagnostics
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10006475-2_EN
2012 07
3
Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100
Fax: +358-9-32910300
Download

CEDIA Cocaine Assay Package Insert [TR]