Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
TESTO
Elektronik Ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0028-K
Revizyon No: 07 Tarih: 10 Aralık 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0028-K
Adresi : Fulya Mah. Vefa Deresi Sok.
Gayrettepe İş Merkezi C Blok No:5/1
D:2-3-4-5
Şişli / İstanbul 34394
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Sıcaklık
Göstergeli
Sıcaklık
Ölçerler
-35 °C ≤ t ≤ 0 °C
Sıvılı kalibrasyon
banyolarında
Tel
: 0212 217 01 55
Faks
: 0212 217 02 21
E-Posta : [email protected]
Website : www.testo.com.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,15 °C
0 °C ≤ t ≤ 50 °C
0,14 °C
50 °C ≤ t ≤ 100 °C
0,15 °C
100 °C ≤ t ≤ 160 °C
0,20 °C
-20 °C ≤ t ≤ 50 °C
50 °C ≤ t ≤ 500 °C
Kuru Havalı Blok
Kalibratörü ve Çok
Fonksiyonlu Sıcaklık
Kalibratör
Sıcaklık- Nem Kabini,
Sıcaklık Kabini ve
Nem jeneratörü
Karşılaştırmalı
Metot
Buz noktası
belirsizliği
dahil
t: ölçülen
sıcaklık
Karşılaştırmalı
Metot
1,5 °C
2,0 °C
500 °C ≤ t ≤ 700 °C
-30 °C ≤ t ≤ 70 °C
0,5 °C
Açıklamalar
0,5 °C
Buz noktası
belirsizliği
dahil
t: ölçülen
sıcaklık
Karşılaştırmalı
Metot
t: ölçülen
sıcaklık
-20 °C ≤ t ≤ 50 °C
50 °C ≤ t ≤ 150 °C
150 °C ≤ t ≤ 270 °C
Yüzey Plakası ve Çok
Fonksiyonlu Sıcaklık
Kalibratör
1,5 °C
2,0 °C
2,3 °C
Karşılaştırmalı
Metot
t: ölçülen
sıcaklık
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
TESTO
Elektronik Ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0028-K
Revizyon No: 07 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0028-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Endüstriyel
radyasyon
termometreler
i
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Siyah cisim- Çok
Fonksiyonlu Sıcaklık
Kalibratör
1,0 °C
% 10 rh ≤ RH ≤ %
90 rh
Nem Jeneratöründe
% 2,0 rh
Karşılaştırmalı
Metot
RH: Ölçülen
Bağıl Nem
% 30 rh ≤ RH ≤ %
90 rh
İklimlendirme
Kabininde
% 3,0 rh
Karşılaştırma
Metot
-250 hPa ≤ p ≤ 0
hPa
Gaz
%0,33 Pr
Karşılaştırmalı
Metot
0 hPa ≤ p ≤ 2 hPa
%0,25 Pr
0 hPa ≤ p ≤ 10 hPa
%0,26 Pr
Pr:Uygulanan
relatif basınç
değeri
10 hPa ≤ p ≤ 2000
hPa
%0,05 Pr
p: Ölçülen
basınç değeri
0,2 MPa ≤ p ≤ 2
MPa
%0,07 Pr
DKD-R 6-1
Dökümanları
referans
alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürleri
-35 °C ≤ t ≤ 150 °C
Emissivite
değeri: 0,99
t: ölçülen
sıcaklık
IR Termometre
Nem
Bağıl Nem
Ölçerler
Basınç
Bağıl Basınç
Sayısal
Manometre
Basınç
Kalibratörü
Basınç
Trasduseri
Basınç
Transmitteri
Fark Basınç
Ölçer
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
TESTO
Elektronik Ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0028-K
Revizyon No: 07 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0028-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Basınç
Göstergeli
basınç ölçüm
cihazları
Fark Basınç
750 hPa ≤ p ≤ 1200
hPa
Akışkan Hızı
2,5 m/s ≤ V< 5,0
m/s
Gaz
% 0,06 Pr
16 mm çaplı
pervaneli
anemometre
kullanılarak
0,11 m/s
Gaz Akış Hızı
Anemometre
0,14 m/s
5,0 m/s ≤ V ≤ 10,0
m/s
2,5 m/s ≤ V< 5,0
m/s
60 mm çaplı
pervaneli
anemometre
kullanılarak
0,10 m/s
0,14 m/s
5,0 m/s ≤ V ≤ 10,0
m/s
2,5 m/s ≤ V< 5,0
m/s
Isınan tel
anemometre
kullanılarak
0,14 m/s
(Hot Wire)
5,0 m/s ≤ V ≤ 10,0
m/s
Açıklamalar
%0,10 Pr
750 hPa ≤ p ≤ 2000
hPa
Akış Hızı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,14 m/s
Karşılaştırmalı
metot
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
TESTO
Elektronik Ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0028-K
Revizyon No: 07 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0028-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Akışkan Hızı
Akış Hızı Gaz
Akış Hızı
Anemometre
Devam)
2,5 m/s ≤ V< 5,0
m/s
Pitot tüp
kullanılarak
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,14 m/s
0,14 m/s
5,0 m/s ≤ V ≤ 10,0
m/s
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

EK72 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi