ARMOR ISI TRANSFER
ELCA KOZMETİK
http://www.armor.com.tr/tr/
EviraWMS (Depo Otomasyonu), EviraPTS (Üretim) ve EviraMobil (Saha
Satış) olarak 3 farklı ayakta Evira ürünleri kullanılmaktadır. Oto radyatör
üreten Armor, EviraWMS ile hammaddelerin stoğa girişinden başlayarak
depo içerisindeki yerleşimini ve mamul stoğunu seri numarası ile takip
etmektedir, EviraPTS ile üretim safhalarını kontrol altına almıştır. Ayrıca
satış aşamasında da seri numaralı satış yapılmaktadır. Ürünlerin seri,
adres ve satış takibi gibi tüm süreçlerini Evira üzerinden yapılmaktadır.
http://www.esteelauder.com.tr/
Elca Kozmetik EviraFIXED (Sabit Kıymet) uygulamamızı kullanmaktadır.
Demirbaş takibini Evira üzerinden yapmaktadır.
TÜBİTAK
KESKİN T UNİNG
http://www.tubitak.gov.tr/
Türkiye genelinde gelen yakıt numunelerinin Şahit Numune Deposunda
depolanmasını ve takibini yapmakta olan TubitakMAM, her numuneyi seri
numarası ile barkodlayarak, tarih kontrollerini ve adres takipleri
EviraWMS üzerinden yapmaktadır. Ürünlerin kontrol aşamalarını ve
laboratuvar bilgilerini de sistemde saklamaktadır.
http://www.keskin-tuning.de/
Keskin Tuning, Almanya’daki merkez deposunda, Syron markalı
lastiklerin ve jantların takibini EviraWMS üzerinden yapmaktadır. 10.000
mt2 olan deposunda 15+ kullanıcısı mevcuttur. Uygulama SAP ile
entegreli çalışmaktadır.
DİGİCOM
PROVEL
http://www.digicom.com.tr/
Yurtdışından gelen elektronik ürünlerin depolanması ve seri numaralı
takibini EviraWMS ile yapmaktadır. Ürün sirkülasyonu yüksektir. Seri
numarası ve adres takibini tamamen EviraWMS üzerinde kontrol
etmektedir. Satış ve satınalma kontrolleri yine EviraWMS ile
yapılmaktadır.
http://www.parex.com.tr/
Parex markalı ürünlerin mamül olarak depolandığı ve satışının
gerçekleştirildiği firmada EviraWMS kullanılmaktadır. Logo ile entegreli
çalışmaktadır.
EKOMİS
TÜBİTAK BİLGEM
http://www.ekomis.com.tr/
Üretim ayağında EviraPTS, depo takibini EviraWMS ile yapmaktadır.
Parex markalı ürünlerin üretim aşamalarını hammadde stoklarının takibi,
mamul stokları ve satış aşamaları mevcuttur. Ayrıca üretim sahasında
terazi entegrasyonu kullanılmaktadır. Logo ile entegreli çalışmaktadır. Lot
(batch) ve adres takibi, satış ve satınalma kontrolleri EviraWMS ile
yapılmaktadır.
http://www.uekae.tubitak.gov.tr/
EviraFIXED (Sabit Kıymet) uygulamamızı kullanmakta ve demirbaş
takibini Evira üzerinden yapmaktadır.
ELSO KİMYA
NUKLEON
http://www.elsokimya.com/
Kimyasal pigment üretiminde ve hammadde-mamül stoklarının
depolanmasında EviraWMS kullanılmaktırlar. Ürünler lotlu takip
edilmektedir ve FIFO kuralları uygulanmaktadır. Logo ile entegreli
çalışmaktadır.
http://www.nukleon.com.tr/
İlaç sektöründe üretim yapan firma, depo ve üretim aşamalarında
EviraWMS + EviraPTS kullanmaktadır. Ürünlerin lot ve SKT takibini, depo
yerleşimini ve depo giriş çıkış aşamalarını EviraWMS üzerinden takip
etmektedir. Logo ile entegreli çalışmaktadır.
LİDYANA
DENGE OTOMOTİV
http://www.lidyana.com/
e-Ticaret yapan firma ürünlerin satınalma, satış, depolanması ve çekime
verilen ürünlerinin takibinde EviraWMS kullanmaktadır. Ürünler adresli
takip edilmekte ve e-ticaret sitesi ve Logo ile entegreli çalışmaktadır.
http://www.motortec.com.tr/
Satışını yapmakta oldukları ürünlerin depo girişi ve çıkış aşamalarını
tamamını EviraWMS üzerinden takip etmektedir. Logo ile entegreli
çalışmaktadır.
NEKO OTOMOTİV
EKOL DESİGN
http://www.neko.com.tr/
Otomotiv yedek parça satışını yapan firma depo giriş, çıkış ve
depolanma aşamasında EviraWMS kullanmaktadır. Otomatik
kullanarak satış aşamasını Evira ile hızlandırmıştır. Logo ile
çalışmaktadır ve mal kabulden satışa kadar kontrollü
uygulamaktadır.
http://www.ekoldesign.com/
Mobilya üretimi ve e-ticaret yapan Ekol Design, üretim, depolama ve satış
aşamalarında EviraWMS kullanmaktadır. Hammadde ve mamul stoklarını
EviraWMS üzerinden takip eden firma, satınalma ve satışın kontrollü
yapılması ile üretimin real-time takibini EviraSoft ile yapmaktadır.
Uygulama Logo ile entegreli çalışmaktadır.
ürünlerin
planlama
entegreli
işlemler
SAN-EL MÜHENDİSLİK
WELFAR
http://www.san-el.com/
Elektrik panosu imalatı yapan firma, depoda hammadde stoğunun
takibini EviraWMS ile yaparak projelerinde daha verimli sonuçlar elde
etmiştir. Logo ile entegreli çalışmaktadır.
http://www.welfar.com.tr/
Yurt dışından ürün ithali ve yurt dışına ürün ihracatı yapan firma,
ürünlerinin takibini yapmak için EviraWMS kullanmaktadır. Uygulama
Logo ile entegreli çalışmaktadır ve Lot takibi yapılarak FIFO
uygulanmaktadır.
BALORMAN
TATLISES
http://www.balorman.com/
Sunta üretimi, depolanması ve ürün kimliklendirme aşamasında
EviraWMS + EviraPTS kullanmaktadır. Plastik enjeksiyon tarafında ise
adresli takip mevcuttur.
http://www.tatlisescigkofte.com/
Çiğköfte üretiminde ve satış aşamasında EviraWMS kullanılmaktadır.
Hammadde ve mamül stoğunu lotlu takip etmektedirler. Logo ile
entegrasyon vardır. Hızlı üretim ve bayilere ürün çıkışını EviraWMS
üzerinden yapmaktadırlar.
PENTA GROUP
FARMALAS İLAÇ
http://www.pentagroup.com.tr/
Armatür üretimi yapan firma, üretim ve mamül stoğunun takibinde, satış
aşamasında EviraWMS ve EviraPTS ile yapmaktadır. Uygulama Netsis ile
entegreli çalışmaktadır. Yakın planda Üretim Emirleri kullanılarak üretim
detaylarını kontrol edebilmek için yeni projemiz başlayacaktır.
http://www.farmalas.com/
Farmalas ilaç, ürünlerin depo giriş, çıkış ve depo içerisindeki takibini
EviraWMS ile yapmaktadır. Satınalma ve satış kontrollü olarak
yapılmaktadır ve Logo entegrasyonu mevcuttur.
ÜNKAR LOJİSTİK
NESİL TEKSTİL
http://www.unkar.com/
Lojistik firması olan Ünkar Lojistik, ürünlerinin depo giriş, depolanma ve
depo çıkış aşamalarında EviraWMS kullanmaktadır. Ürünler lotlu olarak
takip edilmekte ve FIFO kuralları uygulanmaktadır. Depo yerleşimi ve
adres takibi de EviraWMS üzerinden yapılmaktadır.
http://www.nesiltekstil.com/
Mağaza içerisinde satış, sipariş alma, fatura ve irsaliye oluşturma, anlık
baskı alma ve yapılan işlemlerin Logo ile entegrasyonu sağlamak için
EviraMobil kullanılmaktadır.
EGEBANT
GIPTA
http://www.egebant.com.tr/
3M Türkiye Distribütörü olan EgeBant zımpara, iş güvenliği malzemeleri
ve yapışkanlı bant üretimi yapmaktadır. Hammadde ve mamül stoğunun
takibi, üretim aşamalarını EviraWMS ve EviraPTS ile takip etmektedir ve
satış aşamasında otomatik planlama modülü ile satış kontrolünü
sağlamaktadır.
http://www.gipta.com.tr/
10.000 mt2 olan deposunda min. 20+ terminal kullanıcısı ve 5 adet kiosk
ile Gıpta tüm ürün süreçlerini EviraWMS ve EviraPTS ile yapmaktadır.
Üretim emirleri ile üretim verilerini anlık ve doğru bir şekilde
raporlandırmaktadırlar. Saha satışta 30+ kişilik ekibi ile EviraMobil
uygulaması ile saha satış ayağını da kontrol altına almıştır.
Download

evira referansları için tıklayınız