WITH THE BEST REGARDS FROM AZERBAIJAN
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
1991 YILININ EKIM AYINDAN İTİBAREN
AZERBAYCAN BAĞIMSIZ DEVLETTIR
YÜZÖLÇÜMÜ – 86,6 BİN KM2
NÜFUSU – 9,3 MİLYON
BAŞKENTİ – BAKÜ
DEVLETİN ŞEKLİ – CUMHURİYET
RESMİ DİLİ – AZERBAYCAN DİLİ
AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİN
YERLEŞİM BİRİMLERİ
AZERBAYCAM CUMHURİYETİNDE BİR ÖZERK
CUMHURİYET – NAHÇIVAN ÖZERK
CUMHURİYETİ, 66 İL/İLÇE, 12 ŞEHİR, 4354 KÖY
YERLEŞİM BİRİMİ BULUNMAKTADIR.
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
AZERBAYCANDA ONKOLOJİ
HİZMETİNİN GELECEĞİ VE BÖLGESEL
SORUNLAR
BAKÜ – 2014
MOM
Ulusal Onkoloji Merkezinin onkoloji
hizmet
alanındaki
faaliyeti
ülke
genelinde kötü huylu urların ve kanser
epidemiyolojisi, erken tanı ve birincil
önleme tedbirleri, bilime dayanan ve
çağdaş standartlara uygun tedavi ve
tahmin konularını kapsamaktadır.
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ONKOLOJİ
HİZMETİNİN ORGANİZASYON ŞEMASI
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
BAŞ ONKOLOQ
MİLLİ ONKOLOGİYA
MƏRKƏZİ
RAYONLARARASI
ONKOLOJİ DİSPANSERLƏR
ATU ONKOLOJİ KLİNİKASI
SUMQAYIT
GƏNCƏ
LƏNKƏRAN
ŞƏKİ
MİNGƏÇEVİR
NAXÇIVAN
AĞCƏBƏDİ
ŞİRVAN
QUSAR
AZERBAYCANDA 2010-2013 YILLARINDA TESPİT EDİLEN
KÖTÜ HUYLU UR HASTALIKLARIN SAYI
34681
31954
28052
2010 il
28685
2011 il
2012 il
2013 il
AZERBAYCANDA 2010-2013 YILLARINDA TESPİT EDİLEN
KÖTÜ HUYLU UR HASTALIKLARIN SAYI
2011 il
UR LOKALİZASYONU
2012 il
2013 il
birincil
hastalar
Ekstensiv gösterge %
birincil
hastalar
Ekstensiv gösterge %
birincil
hastalar
Ekstensiv gösterge %
KÖTÜ HUYLU URLAR, TOPL.
8672
100,0
8686
100,0
9064
100,0
SÜT BEZİ
1466
16,9
1459
16,8
1519
16,8
AKCİYER
1048
12,1
1028
11,8
1039
11,5
MİDE
980
11,3
1017
11,7
1042
11,5
KOLOREKTAL
707
8,2
773
8,9
796
8,8
GIDA BORUSU
362
4,2
381
4,4
367
4,0
LİMFOMLAR
354
4,1
328
3,8
387
4,3
RAHİM BOYNU
350
4,1
340
3,9
336
3,7
SİDİK KESESİ
289
3,3
240
2,8
259
2,9
YUMURTALIKLAR
269
3,1
273
3,1
293
3,2
KEMİK VE BAĞ DOKULARI
259
2,9
222
2,6
191
2,1
5 yıl ve daha üzeri kayıtlı olanlar
13284
11974
11149
2010 il
11161
2011 il
2012 il
2013 il
2013 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Ulusal Onkoloji Merkezinde çağdaş moleküler onkoloji
laboratuvarı kurulmuştur.
1. Ras ve p53 genlerin mutasyon tespiti (ur gelişim
sürecinin hangi aşamada olduğunu tespit etmek için);
2. RT-PCR
yardımıyla
ur
hücrelerinde
gen
ekspresyonunun tespiti (metafaz ve urun yayılma
aşamasını tespit eder);
3. Rahim boynu kanserinde HPV virüs tespiti için
preparatların sitolojik ve histolojik analizi;
4. Urların klonal ve genetik değişimini belirlemek için
biyomarker tespiti;
5. Süt bezi ve yumurtalık kanserinde gen tespiti (BRCA I;
BRCA II).
Moleküler onkoloji laboratuvarı
Çağdaş, uzmanlaşmış, pratik ve bilimsel araştırma laboratuvarı...
Çağdaş (spesifik) tanı
• Sitogenetik (moleküler)
sitogenetik
• Akarı sitometri
•Moleküler biyoloji
• Diğer
Planlanan PET/KT
Radyoaktif iyot tedavisi
• Radyoaktif iyot tedavisi hipertireoidizm
(zehirli ur) ve diferensiyel tireoid kanser
tedavisinde kullanılır
• Hipertireoitlerde düşük dozlarda (<30 mCi)
tireoit kanserinde ise yüksek dozlarda
(>100 mCi) kullanılır
• Yüksek dozlarda radyoaktif iyot tedavisi
alan hastalar özel odalarda tutularak
tedavi edilir.
Radyonuklit Tedavi Bölümünde
tedavi olunan hastaların sayı
2012 yılında
238 hasta (1 çocuk)
2013 yılında
329 hasta (4 çocuk)
Bu gün UOM-da bulunan radyotedavi
donanımları
• Gamma Med HDR Plus – brahiterapi cihazı (IV.2005; ABD)
• Terabalt – Co60 kaynaklı cihaz (XI.2005; Çek Cumh.)
• Orthovoltage X-rays – röntgen tedavi cihazı (VII.2006;
İngiltere)
• Siemens Somatom – KT simülyatör (IX.2006; Almanya)
• 2 adet Varian CLİNAC DHX 2100 CD (II.2009; 0I.2010; ABD)
• 1 adet CLİNAC 600C (XI.2011; ABD)
• 1 adet Varian CLİNAC UNİQUE (IX. 2012; ABD)
• TrueBeam™ STX-sistemi kurulum aşamasında (ABD)
• Uygun özel yazılımlar
18
TRUEBEAM™
Müasir Çağdaş stereotaktik radyoterapi ve
radyocerrahi sistem
UOM-DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
CERRAHİ AMELİYATLAR
Gıda borusu boyun kısmı kanseri, gırtlak kanseri,
tiroit bezinde yayılmış kanser vakalarında
gerçekleştirilen radikal-rekonstruktif ameliyatlar - 6
Bir aşamalı ameliyatlar – 3 hasta
İki aşamalı ameliyatlar – 3 hasta
Mide ile plastik - 5 hasta
İnce bağırsak ile plastik - 1 hasta
Uygulanan laparoskopik cerrahi
ameliyatlar
1) Safra kesesi ve safra yolları
lap.kolesistektomi-165
2) Kalın ve düz bağırsak- 39
• Laparoskopik sağ taraf hemikolektomisi-6
• Laparoskopik sol taraf hemikolektomisi -7
• Laparoskopik S-şekilli bağırsak rezeksiyonu-14
• Laparoskopik düz bağırsak ön rezeksiyonu- 10
• Laparoskopik düz bağırsak karın-aralık ekstirpasyonu-2
3) Midealtı bez
• Laparoskopik midealtı bezin distal rezeksiyonu-3
• Laparoskopik kistektomi-2
Uygulanan laparoskopik cerrahi
ameliyatlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4) Karaciğer
Lap. Karaciğer segman rezeksiyonu-3
Lap. ekinokokkektomi-5
5) Mide
Lap.gastrektomi-6
Lap. Mide rezeksiyonu-3
6) Dalak
Lap. Splenektomi-2
7) Laparoskopik teşhis ve biyopsiler- 52
Mide altı bez kanserinde radikal cerrahi
ameliyatlar (son 4 yılda)
Korporokaudal rezeksiyon - 22
Total pankreatduodenektomi - 4
Pilorus önleyici pankreatduodenal rezeksiyon – 2
Standart pankreatduodenal rezeksiyon - 30
Gapi venoz rezeksiyonu ile pankreatduodenal
rezeksiyon - 1
Laparoskopik distal rezeksiyonu – 3
Toplam - 62
Elmi potensial
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli İlimler Akademisi gerçek üyesi
1
Gürcüstan Cumhuriyeti Milli İlimler Akademisi gerçek üyesi
1
Avrupa Doğa Bilimleri Akademisi gerçek üyesi
1
Rusya Federasyonu Tıp İlimleri Akademisi gerçek üyesi
1
Uluslararası Eko-enerji Akademisi gerçek üyesi
4
New-York Akademisi gerçek üyesi
1
İngiltere Kraliyet Hammersmit Üniversitesi fahri üyesi
1
Rusya Federasyonu Doğa Bilimleri Akademisi gerçek üyesi
2
Uluslararası Eko-enerji Akademisi profesörleri
10
Emekdar İlim Adamı
3
RF Dağıstan Cumhuriyeti Emekdar İlim Adamı
1
Profesörler
6
İlimler Doktoru
11
Rusya Federasyonu ilimler doktoru
1
Felsefe doktoru
46
Yayınlar
Dergi
2
Ülke çapında
105
Yurtdışında
8
Monografi
1
Metodik tavsiyeler
1
Bilim Şurası toplantıları
12
Ulusal Onkologlar Cemiyetinin 6 toplantısı
gerçekleşmiş olup, 11 sunum ve konuşmalar
dinlenmiştir.
UOM çalışanları geçtiğimiz yıl aşağıda sıralanan toplantılara katılmışlardır.
Varian texnologiyaları (15-20 yanvar, Brüssel, Belçika; 17-20 may, Syurix, İsveçrə)
ESTRO (30 iyun-03 iyul, Kopengagen, Danimarka)
Baş-boyun şişlərində müasir yanaşma-ESTRO (22-30 sentyabr, Vena, Avstriya, )
Baş-boyun şişlərində müasir yanaşma-ESTRO (30 iyun- 03 iyul, Budapeşt, Macaristan)
Varian texnologiyaları üzrə kliniki təlim kursu (26-27 sentyabr, Bellinzona, İsveçrə)
ESTRO braxiterapiya toplantısı (20-24 noyabr, Brüssel, Belçika)
Əməliyyat daxili şüa müalicəsi – İNTRABEAM (17-20 may, Tbilisi, Gürcüstan)
Planlaşdırma treninq şüa müalicəsi – İNTRABEAM (9-15 yanvar, Bellinzona, İsveçrə)
Varian texnologiyaları üzrə kliniki təlim kursu (26-27 sentyabr, Bellinzona, İsveçrə)
Planlaşdırma treninq braxiterapiya (6-14 oktyabr, Myunxen, Almanya)
ESTRO braxiterapiya toplantısı (01-04 sentyabr, Moskva, Rusiya)
Varian texnologiyaları üzrə kliniki təlim kursu (8-12 sentyabr, Vena, Avstriya)
Varian texnologiyaları üzrə kliniki təlim kursu (16-21 mart, Milan, İtalya)
Planlaşdırma treninq şüa müalicəsi – İNTRABEAM (16-27 sentyabr, Moskva, Rusiya)
2013 ASCO Annual Meeting (31 may-04 iyun, Çikago ş., ABŞ)
The European Cancer Congress (27 sentyabr-01 oktyabr, Amsterdam, Hollanda)
HER 2 innovations meeting (26-27 oktyabr, Lissabon, Portugaliya)
IV İnternational Euroasian Hematology Congress (09-13 oktyabr, Antalya, Türkiyə)
İllinois Universiteti, Onkoloji mərkəz, süd vəzi xərçənginin müasir müalicə metodları ilə əlaqədar təkmilləşmə kursu (2013, Çikago, ABŞ)
Skelet sisteminin törəmələri kursu (02-03 yanvar, Adana, Türkiyə)
Artroplastika kursu (11-12 yanvar, Bakı)
Bədxassəli törəmələrin müasir diaqnostikası və müalicəsi simpozyumu (23 yanvar, Bakı)
Onurğanın onkolojik problemləri və müalicə taktikası (30 mart, Bakı)
Artroskopiya kursu (29 -06 oktyabr, Strazburg, Fransa)
Ежегодная международная конференция лечения и диагностики рака молочной железы
Süd vəzisi və kolorektal xərçənginin müalicəsinin müasir aspektləri (iyun, Yurmala, Latviya)
Azərbaycan-Alman tibbi cəmiyyətinin elmi-praktik konfransı (4-8 sentyabr, Siegen, Almanya)
Ümumi cərahiyyə laparoskopiyası (22-27 sentyabr, Strasburg, Fransa)
Akademik R.Rəhimovun 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans (15 mart, Bakı)
Kliniki onkologiyada invaziv müalicə metodların müasir vəziyyəti (26 oktyabr, Bakı)
Süd vəzisi xərçənginin hormonoterapiyası (11 aprel, Bakı)
Azəri-Türk onko-ginekoloji simpozium (12-13 iyul, Bakı)
Kolorektal xərçənginin müalicəsinin müasir aspektləri (08 noyabr, Bakı)
Xərçəng xəstəliyinin müasir diaqnostika və müalicə metodları (08 dekabr, Bakı)
Ulusal Onkoloji Merkezinin yabancı
ülkelerle bilimsel – pratik ilişkileri
1. Türkiye Cümhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu
2. Hacettepe Üniversitesi
3. Gazi Üniversitesi
4. Ankara Üniversitesi
5. Akdeniz Üniversitesi
6. Belçika sağlık fonu
7. İnternational Association of Surgeons (Greece)
8. Milan İnstitute of Oncology
WITH BEST REGARDS FROM AZERBAIJAN
Download

Azerbaycanda Onkoloji Hizmetinin Sorunları