ÇALIŞMA GÖNDERİM YÖNERGESİ
Addicta: The Turkish Journal on Addictions’ta
§§Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalar yayımlanmaktadır.
§§Yayıma kabul edilen Türkçe çalışmanın yazarından/yazarlarından geniş İngilizce özet hazırlamaları beklenmektedir. Geniş İngilizce özette kaynakçada yer alan her bir referansa atıf
yapılması gerekmektedir. Türkçe çalışmalar için talep edilen geniş İngilizce özet, söz konusu
çalışma yayıma kabul edildikten sonra talep edilmektedir.
§§Yazarlardan katılım bedeli alınmamakta ve yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
Dergiye gönderilecek yazılar Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır.
Addicta: Turkish Journal on Addictions tarafından değerlendirilmesi istenen bir çalışmanın
[email protected] ya da [email protected] elektronik posta adresine Telif Devir Mektubu
ile birlikte ekli dosya olarak gönderilmesi editöryal sürecin başlaması için yeterlidir.
Çalışmanın yazarlarının tümünün imzasını taşıyan Telif Devir Mektubu .pdf, .jpeg, .tif vs. formatında
gönderilebilir. Eğer çalışma birden çok yazarlı ise editöryal yazışmanın kiminle yapılacağı (Yetkilendirilmiş Yazar) da belirtilmelidir. Makale yayıma kabul edildikten sonra, yayımlanma öncesinde Telif
Devir Mektubunun ıslak imzalı hâli dergiye ulaştırılmış olmalıdır.
ÇALIŞMA DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
Addicta’ya gönderilen çalışmalar şu süreçleri takip eder;
§§Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanıp Telif Devir Mektubu ile birlikte [email protected]
ya da [email protected] elektronik posta adresine ekli dosya olarak gönderilen çalışmalara bir referans numarası atanır ve çalışmalar bir veri sistemine kaydedilir.
§§Çalışma gönderildikten sonra, en geç beş gün içerisinde, Yetkilendirilmiş Yazara çalışmanın
alındığını teyit eden bir elektronik posta mesajı gönderilir.
§§Gönderilen çalışmalar kapsama ve konuya uygun olarak Alan Editörüne gönderilir. Çalışmanın Alan Editörü çalışmayla ilgili görüşünü Editöre bildirir.
§§Ön değerlendirmede uygun bulunmayan çalışma hakkında Yetkilendirilmiş Yazara gerekçeli
karar iletilir.
§§Yukarıda belirtilen ilkelere uygun bulunan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınır. Editör, değerlendirme sürecine aldığı çalışma hakkında Yetkilendirilmiş Yazara bildirimde bulunur.
§§Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi en geç 20 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
§§Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. §§Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir
hakemin görüşüne başvurulur.
§§Hakem değerlendirme süreci, şu anki yoğunluk göz önüne alındığında yaklaşık 4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.
§§Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
§§Yazar/yazarlar; hakemlerin, Alan Editörünün ve Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme
taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştiri ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir.
Addicta hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne
bakılabilir.
Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak Editör;
§§Çalışmanın kabulüne,
§§Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
§§Çalışmanın reddine karar verir.
Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.
§§Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Yetkilendirilmiş Yazara gönderilir.
§§Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır.
§§Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
§§İngilizce tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
§§Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazara tarafından son kez kontrol edilir. Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar öncelikle DOI numarası atanarak OnlineFirst olarak yayımlanır.
§§OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.
Download

İçeriği indir (PDF)