Prof. Dr. Fatma ÖZ
Prof.Dr. Fatma Öz, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1980 yılında mezun
olmuştur. 1984 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında Bilim
Uzmanlığı, 1992 yılında Psikiyatri Hemşireliğinde Doktora Programını tamamlamıştır. 198089 yılları arasında H.Ü. Erişkin Hastanesi Psikiyatri ve Genel Cerrahi kliniklerinde yönetici
olarak çalışmış, 1990 yılında yüksekokula Araştırma Görevlisi olarak girmiştir. 1993 yılında
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentlik, 1998 yılında Doçentlik ve
2004 yılında Profesörlük unvanı almıştır. 2002 yılından itibaren müdür yardımcılığı görevini,
Kasım 2007’den 2009 yılına kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm başkan
yardımcılığı görevini yapmıştır. Eylül 2000 yılından itibaren Psikiyatri Hemşireliği Anabilim
Dalı başkanı, Ağustos 2013 tarihinden itibaren Hemşirelik Fakültesi Dekanı olarak görevini
sürdürmektedir.
İletişim, Psikonkoloji, madde bağımlılığı, etik ve yasal konular, kavramlar ve ruh sağlığı
alanlarında bilimsel ve hizmete dönük çalışmaları ve yayınları mevcuttur. Önemli bazı
yayınları:
Tambag H. Öz F. (2013)”Evaluation of the Psychoeducation Given to the Elderly at Nursing
Homes for a Healthy Lifestyle and Developing Life Satisfaction”, Community Mental Health
Journal, 49(6):742-747.
Öz, F. Dil, S. Inci, F. Kamisli, S. (2012) “Evaluation of Group Counseling for Women with
Breast Cancer in Turkey”, Cancer Nursing:35(4):E27-E34.
Kamışlı, S. ve Öz F. (2011). “Evalution of a Smoking Cessation Psychoeducational Program
for Nurses.” Journal of Addictions Nursing, 22 (3), 117–123.
Tasdemir G. ve Öz F. (2011). “Home follow-up of early- and mid-stage Alzheimer’s
patients.” Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(9);767-775.
Öz F. (2010) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Yenilenmiş ikinci baskı. Mattek
Matbaacılık Bas.Yay.Tic.Ltd.Şti.Ankara.
Öz F. “Psikiyatrik Aciller ve Hemşirelik Bakımı (”.(Eds:Erdem Y, Erkal-İlhan S.) Acil
Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.305-317. 2008
E-posta: [email protected]
Download

Prof. Dr. Fatma ÖZ Prof.Dr. Fatma Öz, Hacettepe Üniversitesi