Tarih: …/…/201.
ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS
Telif Hakkı Devir Mektubu
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne,
Aşağıda başlığı ve yazarları belirtilen çalışma derginizde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bu çalışma daha önce hiçbir yerde
yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiştir. Çalışmanın, yayıma kabul,
beyan edilmesi durumunda, tüm yayım haklarının süresiz olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
ederiz.
Aşağıda imzası bulunan yazar(lar), Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin “Yazarlara Notlar” bölümündeki tüm
koşulları kabul ettiğimi(zi) ve sunduğum(uz) çalışmanın etik kurallara uygun olarak hazırlandığını, orijinal telif devir mektubu ile
birlikte gönderildiğini ve yayımlanacak yazıda editöryal düzeltme yapma hakkının Addicta: The Turkish Journal on Addictions
editöryasına devredildiğini tasdik eder(ler).
Üçüncü Yazarın
İkinci Yazarın
Birinci Yazarın
Çalışmanın Başlığı:
Unvanı - Adı ve Soyadı:
Kurumu/Bölümü:
Elektronik posta:
Adres:
GSM:
İmza
Unvanı - Adı ve Soyadı:
Kurumu/Bölümü:
Elektronik posta:
Adres:
GSM:
İmza
Unvanı - Adı ve Soyadı:
Kurumu/Bölümü:
Elektronik posta:
Adres:
GSM:
Çalışmanın Sorumlu Yazarı (birden fazla yazarlı çalışmalar için):
Not: Yazar sayısı üçten fazla ise sütünları çoğaltınız.
İmza
Download

Telif Devir Mektubu (PDF) - Addicta