T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
GRUP D ENFEKSİYÖZ ETKENLERİ
Form: 17D
İl
Kurumu
Yıl
Ay
GRUP D ENFEKSİYOZ
ETKEN/HASTALIK
CİNSİYET
Shigella dysenteriae
Shigella flexneri
Shigella boydii
Shigella sonnei
Salmonella,-Typhi
Salmonella,-Paratyphi A
Salmonella,-Paratyphi B
Salmonella,-Paratyphi C
Salmonella,-O4(B)
Salmonella,-O7(C1)
Salmonella,-O8(C2-C3)
Salmonella,-O9(D1)
Salmonella,-O9, 46 (D2)
Salmonella,-O3,10 (E1)
Salmonella,-O1,3,19 (E4)
Salmonella,-O13 (G)
Salmonella,-O18 (K)
Salmonella (diğer)
YAŞ GRUPLARI
0-11 ay
E
K
1-4 yaş
E
K
5-9 yaş
E
K
10-14 yaş
E
K
15-19 yaş
E
K
20-29 yaş
E
K
Salmonelle sp.(tiplendirilmemiş izolat)
Enterohemorajik E.coli (O157:H7)
Enterohemorajik E.coli (diğer)
Campylobacter Jejuni
Campylobacter coli
Campylobacter sp (diğer)
Listeria monocytogenes
Cryptosporidium sp
Entamoeba histolytica
Giardia intestinalis
Chlamydia trachomatis
Formu Dolduran Görevli
Kurum Bildirim Sorumlusu
30-44 yaş
E
K
45-64 yaş
E
K
65+ yaş
E
K
TOPLAM
E
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Download

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu D