Sık görülen,
nadir tanı konan;
nadir görülen,
sık tanı konan
bağırsak parazitleri
Türkiye’de ve dünyada
gerek yanlış negatif,
gerekse yanlış pozitif
tanıların en sık görüldüğü
alanlardan biri, ne yazık ki
parazitoloji
Yanlış negatif - pozitif tanı
• Gerekli olan yöntemlerin
uygulanmaması
• Eksik uygulanması
• Yeterince deneyimli olmayan
personel
Yanlış pozitif tanı
• Özellikle küçük çocukların
dışkılarındaki yalancı ayak çıkaran
lökositler, Entamoeba histolytica
tanısı alıyor.
• Türkiye’de E. histolytica tanılarının
çok büyük bölümü yanlış pozitif
Tezatlarla dolu
bir diyare etkeni
Dientamoeba fragilis
Sık görülmesine karşın
nadir tanı konan
kamçısız kamçılı
• İnsidans en sık saptanan
patojen protozoonlardan
Giardia intestinalis ile
hemen hemen aynı
Bilinmezler
• İnsanlara nasıl bulaşıyor?
• Yalnızca trofozoit şekli
bulunmasına karşın mide asidi
engelini nasıl aşıyor?
• Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi Parazitoloji Anabilim
Dalında D. fragilis üzerine
yapılmış iki doktora tezi ve
uluslararası dergilerde
yayımlanan birçok makale
Tartışmalarla dolu
bir parazit
Blastocystis türleri
Tartışmalar
• Sınıflandırması
• Patojenitesi
• Dışkıda çok sayıda bulunması
patojenite kriteri mi?
• Bağışıklığı baskılanmış olgularda
davranışı
• İrritabl kolon sendromu ile ilişkisi
Tartışmalar
• Sağaltım ne zaman uygulanmalı?
• Hangi ilaç? Metronidazol – TMP
TMP--SMX
• Sosyoekonomik durumla ilişkisi?
• “GELECEĞİN PARAZİTİ” mi?
Download

Türkçe bilim dili olabilir mi?