YOĞUN BAKIMDA GÖRÜLEN MRSA BAĞLI
EKTĠMA GANGRENOSUM
(Olgu Sunumu)
Dağlı G, Özkan S,
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi,
Üsküdar / İSTANBUL
GİRİŞ: Ektima gangrenosum özellikle Pseudomonas aeruginosa’nın hematojen yayılımı sonucu oluşan
eritamatöz, purpurik, maküller, hemorajik veziküler, bül yada nodüler lezyonlardan ağrısız ülserlere kadar
çeşitli şekillerde kendini gösteren bir lezyondur1. Lezyonun histopatolojik incelemeleri dermis ve subkutan
dokuda arter ve venlere perivasküler bakteriyel invazyon ve özellikle trombüs ile karakterizedir. Eritema
gangronosumun iki patojenik mekanizması vardır. Klasik yada bakteriyemik formda oluşan cilt lezyonları
mikroorganizmanın cilde hemotojen yayılımının sonucudur. Dolayısıyla bu hastalarda kan kültürleri pozitiftir.
Nonseptisemik formda lezyon bakterinin cilde inokulo olduğu yerdedir2. Lezyonların %50 gluteal ve perineal
bölgede %30 ekstremitelerde ve %12 gövde ve yüzde oluşur.3
Ektima gangrenosum özellikle psödomonal septisemide görülmekle beraber çeşitli bakteri ve mantar
enfeksiyonlarında da ortaya çıkabilir. Biz bu olguda 69 yaşında KOAH’lı bir erkek hastada S.Aureus
enfeksiyonuna bağlı gelişen Ektima gangrenosumu anlattık.
OLGU: 69 yaşında erkek hasta KOAH akut alevlenmesi nedeniyle Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldı.
Kan gazı karbondioksit retansiyonu oluşması ve şuur bulanıklığı ile solunumu bozulunca hasta entübe edilerek
mekanik ventilasyon desteğine başlandı. Hastanın Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki 16. gününde her iki alt
ve üst ekstremitede nekrotik görünümlü en büyüğü 3 cm çapında maküler lezyonlar (resim1,2,3) ortaya çıktı.
Ektima gangrenosum düşünülen hastadan aynı gün alınan kan ve ince iğne aspirasyonu ile yapılan doku biyopsi
kültürlerinde metisiline rezistans S.Aureus üremesi üzerine hastaya teikoplanin 2 x 400 mg IV başlandı.
Yatışının 39.gününde hasta septik şok tablosuyla kaybedildi.
SONUÇ: Psödomonas aeroginosa Ektima gangrenosum nin en iyi bilinen patojeni olmasına rağmen klinik olarak
benzer lezyonlara birçok organizmanın neden olduğu bildirilmiştir(tablo 1). Bizde bu vakada MRSA’nın
hematojen yayılımına bağlı Ektima gangrenosum oluşumunu sunduk.
Ektima gangrenosuma Neden Olan Organizmalar
Bakteriler:
Gram pozitif:
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Gram negative:
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
Klebsiella pneumonia
Serratia marcescens
Xanthomonas maltophilia
Morganella morganii
Escherichia coli
Citrobacter freundii
Corynebacterium diptheri
Neisseria gonorrhea
Yersinia pestis
Resim 1
Resim 2
Mantar:
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
Mucormycosis
Diğer:
Herpes
simpleks virüs
Fusarium solani
Scytalidium dimidiatum
Pseudallescheria boydii
Curvularia species
Resim 3
REFERANSLAR
1. Hülya Güçlüer MD, Tülin Ergun MD, Zeynep Demirçay MD. International Journal of Dermatology 38 (4), 299–302
2.Hilary L. Reich, MD,a Darice Williams Fadeyi, MD,a Narayan S. Naik, MD,a Paul J. Honig, MD,a,b and Albert C. Yan, MDa,b.Am Acad Dermatol 2004;50:S114-7
3. Murat Duman, M.D., Durgü l Ö zdemir, M.D., Uluç Yis, M.D., Tolga F. Kö roglu, M.D., Oguz Ö ren, M.D., and Sema Berktas, M.D. Pediatric Dermatology Vol. 23 No.
3 243– 246, 2006
Download

EKTÝMA GANGRENOSUM