23.12.2014 DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
Dış +caret göstergeleri Milyon Dolar 602 Milyon $ 601 300 000
2003 2004 2005 2006 36.059 47.253 63.167 73.476 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.907 152.462 151.796 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.928 185.544 240.842 236.545 251.651 80
250 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 70
200 000
İTHALAT (CIF) 51.554 50
DIŞ TİCARET HACMİ 87.613 116.593 160.707 190.251 225.111 277.334 333.991 243.071 299.428 375.749 389.007 403.447 40
DIŞ TİCARET AÇIĞI 60
150 000
100 000
-­‐15.495 -­‐22.087 -­‐34.373 -­‐43.298 -­‐54.041 -­‐62.791 -­‐69.936 -­‐38.786 -­‐71.661 -­‐105.935 -­‐84.083 -­‐99.854 30
İHRACAT / İTHALAT (%) 69,9 68,1 64,8 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 10
İHRACAT / GSYH (%) 15,6 15,5 16,2 15,3 16,2 16,5 17,8 16,6 15,6 17,4 19,4 18,5 0
İTHALAT / GSYH (%) 22,4 22,7 25,0 24,3 26,5 26,2 27,2 22,9 25,4 31,1 30,1 30,7 20
İhracat
İthalat
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
50 000
0
2002 İHRACAT (FOB) 90
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
AB 27 Ticaret Ticare+n Yönü 603 604 100000
70
90000
60
80000
50
70000
60000
40
50000
40000
30
30000
20
20000
10
10000
0
AB İhracat
AB İthalat
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
0
İhracatta AB Payı
İthalatta AB Pay
1 23.12.2014 Uluslararası Standart Sanayii Sınıflamasına Göre İhracat İhracaPn İthalaP Karşılama Oranı 605 606 İHRACAT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tarım ve Ormancılık 2.542 3.329 3.481 3.725 3.937 4.347 4.935 5.167 5,189 5.654 Balıkçılık 103 140 131 158 240 189 156 186 190 258 Madencilik ve Taşocakcılığı 649 810 1.146 1.661 2.155 1.683 2.687 2.805 3,161 3.879 İmalat Sanayii 59.579 68.813 294 384 63.167 73.476 100
90
80
70
64,5
60
51,0
50
40
30
20
80.246 101.082 125.188 95.449 105.467 125.971 143,211 141.372 10
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Diğerleri 1996
0
GENEL TOPLAM 531 646 507 474 639 786 728 633 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.915 152,478 151.796 İhracaZa ilk 10 fasıl (2013) Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İhracat 607 608 YATIRIM MALLARI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.998 9.423 13.755 16.725 11.117 11.771 14.197 13.734 15.594 ARA MALLARI 30.290 37.788 49.403 67.734 49.734 56.381 67.943 82.663 74.804 TÜKETİM MALLARI 34.835 37.790 43.696 47.077 40.733 45.321 52.221 55.565 60.738 Toplamdaki payı Fasıl No. Fasıl Adı 151.796.484 Oran (%) 87 MOTORLU KARA TAŞITLARI,TRAKTÖR,BİSİKLET,MOTOSİKLET VE DİĞER 17.001.047 11,2 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKİNA VE CİHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI 12.992.095 8,6 72 DEMİR VE ÇELİK 9.921.244 6,5 85 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI 9.544.686 6,3 61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI 9.246.987 6,1 27 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR 6.978.465 4,6 73 DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 6.724.803 4,4 Yatırım malı 10,9 11,0 12,8 12,7 10,9 10,3 10,5 9,0 10,3 Ara Malı 41,2 44,2 46,1 51,3 48,7 49,5 50,4 54,2 49,3 62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI 6.148.743 4,1 Tüketim malı 47,4 44,2 40,7 35,7 39,9 39,8 38,7 36,4 40,0 39 PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA 5.714.787 3,8 08 YENİLEN MEYVALAR,KABUKLU YEMİŞLER,TURUNÇGİL VE KAVUN KABUĞU 5.609.039 3,7 2 23.12.2014 İthalaZa ilk 10 fasıl (2013) Uluslararası Standart Sanayii Sınıflamasına Göre İthalat 609 610 İTHALAT Tarım, Ormancılık 2005 2.801 2006 2.902 4.641 6.392 4.594 GENEL TOPLAM 9.628 31 6.457 4.648 33 2011 8.895 49 2012 7,447 7.718 56 7.755 10.636 10,560 FASIL NO. FASIL ADI 2013 94.208 110.379 133.938 150.252 111.031 145.367 183.928 176,235 196.812 6.139 41 2010 İmalat Sanayii 4.229 31 2009 16.321 22.034 25.314 35.650 20.625 25.933 37.331 42,247 38.205 3.419 33 2008 Balıkçılık Madencilik ve
Taşocakcılığı Diğerleri 24 2007 58 8.857 116.774 139.576 170.063 201.964 140.928 185.544 240.839 236,545 251.651 Değer Oran (%) 27 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR 55.917.155 22,2 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKİNA VE CİHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI 30.155.372 12,0 72 DEMİR VE ÇELİK 18.690.888 7,4 85 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI 17.758.665 7,1 87 MOTORLU KARA TAŞITLARI,TRAKTÖR,BİSİKLET,MOTOSİKLET VE DİĞER 16.808.265 6,7 71 İNCİLER,KIYMETLİ TAŞ VE METAL MAMULLERİ,MADENİ PARALAR 16.225.736 6,4 39 PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA 13.881.165 5,5 29 ORGANİK KİMYASAL MÜSTAHSALLAR 5.314.064 2,1 90 OPTİK,FOTOĞRAF,SİNEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR CİHAZLARI,TIBBİ ALET. 4.557.695 1,8 30 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 4.151.044 1,6 İhracat – ülke grubu Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İthalat 611 612 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YATIRIM MALLARI 20.363 23.316 27.054 28.021 21.463 28.818 37.269 33,925 36.759 ARA MALLARI 81.868 99.555 123.640 151.747 99.510 131.445 173.139 174,930 183.813 TÜKETİM MALLARI TOPLAM 13.975 16.102 18.694 21.489 19.290 24.735 29.693 26,699 30.416 116.774 139.480 170.063 201.964 140.928 185.544 240.839 236,545 251.651 Toplamdaki Payı YATIRIM MALLARI 17,44 16,72 15,91 13,87 15,23 15,53 15,47 14,3 14,61 ARA MALLARI 70,11 71,38 72,70 75,14 70,61 70,84 71,89 74,0 73,04 TÜKETİM MALLARI 11,97 11,54 10,99 10,64 13,69 13,33 12,33 11,3 12,09 A- AB Ülkeleri (27) B- Türkiye Serbest Bölgeleri C- Diğer Ülkeler 1- Diğer Avrupa 2- Afrika Kuzey Afrika Diğer Afrika 3- Amerika Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayip Güney Amerika 4- Asya Yakın ve Ortadoğu Diğer Asya 5- Avustralya ve Y.Zelanda 6- Diğer Ülke ve Bölgeler Genel İhracat Toplamı 2013 63.031 2.413 86.353 14.215 14.146 10.042 4.104 9.707 6.576 1.004 2.127 47.597 35.579 12.018 539 149 151.796 Pay (%)
41,5 1,6 56,9 9,4 9,3 6,6 2,7 6,4 4,3 0,7 1,4 31,4 23,4 7,9 0,4 0,1 100,0 3 23.12.2014 İthalat – ülke grubu Ülke Gruplarına Göre İhracat (2013) 613 614 A- AB Ülkeleri (27) B- Türkiye Serbest Bölgeleri C- Diğer Ülkeler 1- Diğer Avrupa 2- Afrika Kuzey Afrika Diğer Afrika 3- Amerika Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayip Güney Amerika 4- Asya Yakın ve Ortadoğu Diğer Asya 5- Avustralya ve Y.Zelanda 6- Diğer Ülke ve Bölgeler Genel İhracat Toplamı 2013 Pay (%) 92.445 1.268 157.937 41.321 6.031 3.508 2.523 18.981 13.953 1.362 3.666 76.862 22.214 54.648 1.318 13.424 251.651 36,7 0,5 62,8 16,4 2,4 1,4 1,0 7,5 5,5 0,5 1,5 30,5 8,8 21,7 0,5 5,3 100 İslam Konferansı TeşkilaP , 32,5 OECD Ülkeleri, 45,2 Türk Cumhuriyetleri, 4,6 Bağımsız Devletler Topluluğu, 11,2 Ekonomik İşbirliği TeşkilaP, 7,8 Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 13,4 ÜLKELERE GÖRE DIŞ TİCARET HACMİ ve DENGESİ -­‐ Milyon Dolar Ülke Gruplarına Göre İthalat (2013) 615 EFTA Ülkeleri, 1,1 616 İslam Konferansı Türk Cumhuriyetleri, TeşkilaP , 12,7 1,4 Bağımsız Devletler Topluluğu, 13,5 Ekonomik İşbirliği TeşkilaP, 5,9 Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 16,4 OECD Ülkeleri, 49,4 EFTA Ülkeleri, 4,2 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÜLKELER Almanya Rusya Federasyonu Çin İtalya ABD İngiltere İran Fransa Irak İspanya HACİM DENGE Hacim Pay (%) 37.887 32.029 28.287 19.602 18.232 15.043 14.576 14.457 12.097 10.752 -­‐10.476 -­‐18.099 -­‐21.085 -­‐6.167 -­‐6.960 2.502 -­‐6.191 -­‐1.702 11.806 -­‐2.083 9,4 7,9 7,0 4,9 4,5 3,7 3,6 3,6 3,0 2,7 4 23.12.2014 Dış +caret endeksleri 617 618 ¨ 
¨ 
Dış %caret birim değer endeksi, ihracat ya da ithalat birim değerlerinde meydana gelen değişimi göstermektedir. Dış +carete konu olan malların herhangi bir döneme ait ihracat ya da ithalat toplam değerlerinin toplam +caret miktarlarına bölünmesiyle elde edilen ortalama birim değerleri aracılığıyla bu endeks elde edilmektedir. Birim değer endeksleri ülke açısından kısa dönemde maliyet ve rekabet baskılarını izlememize yardımcı olur. Örneğin ithalat fiyat arPşı yur+çi fiyat arPşından yüksek ise bu durum enflasyon ithaline işarepr. ¨ 
¨ 
Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dış Ticaret Hadleri 619 Bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar sabit olmak koşuluyla dış +caret miktarlarında meydana gelen değişimi ithalat ve ihracat miktar endeksleri aracılığıyla ölçülmektedir. Dış _caret hadleri; ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla elde edilir. Dış +caret haddinin 100'ün üzerinde bulunması; dış +carete konu malları baz yılına göre pahalıya saPp, ucuza saPn aldığımız için ülke lehine bir durum söz konusudur. Tersi durumda ülke aleyhinde bir durum vardır. Ticaret Hadleri (N=Px/Pm) 620 120
105
110
100
100
95
90
80
90
70
85
60
Eki.11
Oca.12
Nis.11
Tem.11
Eki.10
Oca.11
Nis.10
Tem.10
Eki.09
Oca.10
Nis.09
Tem.09
Eki.08
Oca.09
Nis.08
Tem.08
Eki.07
80
Oca.08
2013
İmalat(gıda, içecek ve tütün hariç)
IV
Nis.07
III
Tem.07
II
Eki.06
Yakıtlar
I
Oca.07
2012
IV
Nis.06
Ham maddeler yakıt hariç
III
Tem.06
2011
Gıda, içecek ve tütün
II
Eki.05
I
Oca.06
IV
Nis.05
III
Tem.05
2010
Genel
II
Eki.04
I
Oca.05
IV
Nis.04
III
Tem.04
II
Oca.04
I
5 
Download

Dış caret göstergeleri AB 27 Ticaret Ticare n Yönü