23/12/15 Dış Fcaret göstergeleri 300,000 90 80 250,000 65.1 200,000 60 50 150,000 40 100,000 30 20 50,000 10 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 İhracat İKT442 Türkiye Ekonomisi 70 Oran (%) Milyon $ 672 İthalat 0 İhracaTn İthalaT Karşılama Oranı Ünite 13: TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ Milyon Dolar 674 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 0.40 İHRACAT / GSYH (%) 15,6 15,5 16,2 15,3 16,2 16,5 17,8 16,6 15,6 17,4 19,4 18,5 19,7 0.20 İTHALAT / GSYH (%) 22,4 22,7 25,0 24,3 26,5 26,2 27,2 22,9 25,4 31,1 30,1 30,7 30,3 0.00 Türkiye Toplam İhracaTnın Dünya İhracaTndaki Payı 2012 61,3 2010 62,9 2008 64,8 2006 68,1 2004 69,9 2002 0.60 İHRACAT / İTHALAT (%) 2000 0.80 -­‐15.495 -­‐22.087 -­‐34.373 -­‐43.298 -­‐54.041 -­‐62.791 -­‐69.936 -­‐38.786 -­‐71.661 -­‐105.935 -­‐84.083 -­‐99.854 -­‐84.557 DIŞ TİCARET AÇIĞI 1998 87.613 116.593 160.707 190.251 225.111 277.334 333.991 243.071 299.428 375.749 389.007 403.447 399.797 1996 1.00 DIŞ TİCARET HACMİ 1994 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.928 185.544 240.842 236.545 251.651 242.177 1992 69.340 1990 51.554 1988 1.20 İTHALAT (CIF) 1986 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.907 152.462 151.796 157.620 73.476 1984 63.167 1982 47.253 1980 36.059 1978 1.40 İHRACAT (FOB) 1976 2014 1974 2013 1972 2012 1970 2011 1968 2010 1966 2009 1964 2008 1962 2007 1960 2006 1958 2005 1956 2004 1954 2003 1952 2002 1950 1948 673 Türkiye Toplam İthalaTnın Dünya İthalaTndaki Payı 1 23/12/15 AB 27 Ticaret TicareFmiz Asyalılaşmakta... 675 676 70 70.0 60 60.0 50 50.0 100,000 40 40.0 80,000 30 180,000 160,000 Milyon $ 120,000 60,000 Pay (%) 140,000 30.0 20 20.0 10 10.0 0 0.0 40,000 20,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam İhracat AB'ye İhracat Toplam İhracaba AB'nin Payı Toplam İhracaba AB'nin Payı Toplam İthalaba AB'nin Payı GENİŞ EKONOMİK GRUPLARIN SINIFLAMASINA (GEGS) GÖRE İHRACAT -­‐ (BEC) -­‐ MİLYON DOLAR Uluslararası Standart Sanayii Sınıflamasına Göre İhracat 677 İHRACAT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.542 3.329 3.481 3.725 3.937 4.347 4.935 5.167 5.189 5.653 6.030 Balıkçılık 103 140 131 158 240 189 156 186 190 258 347 Madencilik ve Taşocakcılığı 649 810 1.146 1.661 2.155 1.683 2.687 2.805 3.161 3.879 3.407 Tarım ve Ormancılık İmalat Sanayii Diğerleri GENEL TOPLAM 59.579 68.813 80.246 101.082 125.188 95.449 105.467 125.963 143.194 141.358 147.069 294 384 531 646 507 474 639 786 728 653 769 63.167 73.476 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.907 152.462 151.803 157.620 YATIRIM MALLARI YaTrım (Sermaye) Malları (Taşımacılık araçları hariç) Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri ARA MALLARI Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler Sanayi için işlem görmüş hammaddeler İşlem görmemiş yakıt ve yağlar YaTrım mallarının aksam ve parçaları Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar TÜKETİM MALLARI Binek otomobilleri Dayanıklı tükeFm malları Yarı dayanıklı tükeFm malları Dayanıksız tükeFm malları Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tükeFm malları Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tükeFm malları Motor benzini ve diğer hafif yağlar Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri DİĞERLERİ TOPLAM İHRACAT 678 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PAY (%) 7.998 9.423 13.755 16.725 11.117 11.771 14.192 13.734 15.592 16.108 10,2 3.407 4.083 5.599 6.884 5.818 6.414 7.745 8.125 8.939 9.230 5,9 4.591 5.341 8.156 9.842 5.299 5.357 6.447 5.608 6.653 6.878 4,4 30.290 37.788 49.403 67.734 49.734 56.381 67.942 82.656 74.817 75.176 47,7 1.711 2.269 2.803 3.206 2.637 3.663 4.031 4.204 5.058 4.719 3,0 20.673 25.706 32.699 47.184 35.164 38.416 45.718 59.141 49.773 50.217 31,9 15 2 6 82 102 107 132 237 252 235 0,1 1.734 2.237 3.168 3.713 2.923 3.447 4.432 4.508 5.028 5.253 3,3 3.734 4.561 6.162 6.943 4.951 6.336 7.988 8.164 9.009 9.289 5,9 180 278 182 138 255 447 209 289 352 294 0,2 738 653 853 1.324 1.143 1.165 1.832 1.831 1.891 1.696 1,1 1.505 2.082 3.530 5.144 2.558 2.800 3.601 4.282 3.454 3.473 2,2 34.835 37.790 43.696 47.077 40.733 45.321 52.219 55.556 60.732 65.093 41,3 4.373 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.485 6.069 6.856 7.255 4,6 6.906 7.583 8.556 8.948 7.857 8.916 10.465 12.460 13.318 14.985 9,5 10.308 10.507 12.443 12.519 10.654 11.794 13.069 13.434 14.775 15.947 10,1 5.837 6.180 6.834 7.135 6.356 7.155 7.878 8.406 9.344 10.000 6,3 3.239 3.293 3.813 4.226 4.389 4.971 5.512 5.390 5.784 6.298 4,0 2.929 2.970 3.484 4.210 3.880 4.511 5.893 6.486 7.501 8.125 5,2 1.098 1.420 1.553 2.253 1.234 1.513 2.616 3.026 2.837 2.300 1,5 145 191 174 312 276 252 301 284 317 183 0,1 354 533 418 491 559 411 555 516 661 1.244 0,8 73.476 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.907 152.462 151.803 157.620 2 23/12/15 İhracaba ilk 10 fasıl (2014) Uluslararası Standart Sanayii Sınıflamasına Göre İthalat 679 680 Fasıl Fasıl Adı
No.
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 87
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-­‐verme, televizyon görüntü, aksam-­‐
85
parça-­‐aksesuarı
72 Demir ve çelik
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 71
eşyası, metal paralar
73 Demir veya çelikten eşya
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıTlmasından elde edilen 27
ürünler, 39 PlasFkler ve mamulleri
Tutar (Bin $)
Pay (%)
18.065.263
11,5
13.599.014
10.034.391
8,6
6,4
9.698.275
6,1
9.260.602
5,9
7.716.710
İTHALAT Tarım, Ormancılık 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.757 2.801 2.902 4.641 6.392 4.594 6.457 8.895 7.447 7.718 8.589 Balıkçılık Madencilik ve Taşocakcılığı 10.981 16.321 22.034 25.314 35.650 20.625 25.933 37.331 42.247 38.205 37.126 4,9
İmalat Sanayii 80.448 94.208 110.379 133.938 150.252 111.031 145.367 183.930 176.235 196.823 187.742 6.363.861
6.235.161
4,0
4,0
Diğerleri 6.126.953
3,9
6.099.728
3,9
GENEL TOPLAM 8 24 33 31 41 31 33 49 56 58 69 3.346 3.419 4.229 6.139 9.628 4.648 7.755 10.636 10.560 8.857 8.651 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.928 185.544 240.842 236.545 251.661 242.177 Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İthalat İthalaba ilk 10 fasıl (2014) 681 Fasıl Fasıl Adı No: Tutar (Bin $) Pay (%) 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıTlmasından elde edilen ürünler 54.906.087 22,7 84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları 28.103.793 11,6 85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-­‐verme, televizyon görüntü cihazları, aksam-­‐parça-­‐
aksesuarı 17.950.245 7,4 72 Demir ve çelik 17.606.032 7,3 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 15.735.932 6,5 39 PlasFkler ve mamulleri 14.150.702 5,8 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 8.120.821 3,4 29 Organik kimyasal ürünler 5.832.864 2,4 90 OpFk, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, Tbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 4.878.468 2,0 30 Eczacılık ürünleri 4.428.133 1,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pay % YATIRIM MALLARI 20.363 23.316 27.054 28.021 21.463 28.818 37.271 33.925 36.771 35.996 14,9 YaTrım (Sermaye) Malları (Taşımacılık araçları hariç ) 17.120 19.634 23.366 23.256 18.384 23.250 29.605 28.125 32.034 30.438 12,6 Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri 3.243 3.682 3.688 4.765 3.078 5.569 7.665 5.800 4.737 5.558 2,3 ARA MALLARI 81.868 99.555 123.640 151.747 99.510 131.445 173.140 174.930 183.811 176.722 73,0 Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 6.027 7.319 10.038 3.154 7.985 12.259 16.160 15.344 13.926 13.299 5,5 Sanayi için işlem görmüş hammaddeler 39.549 46.476 58.891 1.742 43.492 58.733 75.482 73.612 85.896 78.850 32,6 İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 14.699 19.772 22.830 13.692 17.773 1.176 1.304 1.162 923 847 0,3 YaTrım mallarının aksam ve parçaları 6.747 7.622 9.087 65.680 8.292 9.064 10.861 10.949 12.412 12.152 5,0 Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları 7.427 8.682 10.455 32.259 7.841 10.581 12.334 11.129 11.890 12.187 5,0 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler 866 779 1.685 14.511 2.074 2.794 4.379 3.703 3.414 4.290 1,8 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler 762 950 858 9.445 1.206 1.113 1.794 2.137 2.244 2.628 1,1 İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 5.791 7.955 9.796 11.264 10.848 12.223 16.434 17.424 17.426 17.702 7,3 Gizli Veri -­‐-­‐ -­‐-­‐ -­‐-­‐ -­‐-­‐ -­‐-­‐ 23.503 34.392 39.471 35.680 34.766 14,4 TÜKETİM MALLARI 13.975 16.102 18.694 21.489 19.290 24.735 29.692 26.699 30.416 29.006 12,0 Binek otomobilleri 4.296 4.269 4.747 753 4.265 6.820 8.475 7.248 9.127 7.718 3,2 Dayanıklı tükeFm malları 1.839 2.295 3.027 1.121 2.619 3.499 4.337 4.353 4.962 4.664 1,9 Yarı dayanıklı tükeFm malları 2.506 3.247 3.914 1.306 4.090 5.303 6.453 5.893 6.795 6.913 2,9 Dayanıksız tükeFm malları 3.415 3.725 4.359 4.552 4.949 5.531 5.895 5.177 5.392 5.642 2,3 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tükeFm malları 270 316 403 117 596 676 814 809 845 979 0,4 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tükeFm malları 645 755 954 3.531 1.003 1.366 1.816 1.387 1.619 1.778 0,7 Motor benzini ve diğer hafif yağlar 712 1.084 1.172 4.808 1.191 1.343 1.662 1.675 1.415 1.049 0,4 Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri 292 411 118 5.301 577 197 240 157 261 264 0,1 DİĞERLERİ 567 508 675 707 666 546 739 990 663 453 0,2 TOPLAM İTHALAT 116.774 139.480 170.063 201.964 140.928 185.544 240.842 236.545 251.661 242.177 100,0 682 3 23/12/15 Enerji İthalaT İhracat – ülke grubu 30,000 50,000 45,000 25,000 40,000 Milyon Cm³ 684 Bin ton 683 GENEL İHRACAT TOPLAMI A-­‐ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (28) B-­‐ TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ C-­‐ DİĞER ÜLKELER 1-­‐ DİĞER AVRUPA (AB Hariç) 2-­‐ AFRİKA Kuzey Afrika Diğer Afrika 3-­‐ AMERİKA Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayip Güney Amerika 4-­‐ ASYA Yakın ve Ortadoğu Diğer Asya 5-­‐ AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 6-­‐ DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 35,000 20,000 30,000 15,000 25,000 20,000 10,000 15,000 10,000 5,000 5,000 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Ham Petrol İthalaT (Ton) Doğalgaz İthalaT (Milyon Cm³) İthalat – ülke grubu 1996 23.224 12.590 447 10.187 2.522 1.159 991 174 1.898 1.740 72 86 4.520 2.595 1.925 65 18 2000 27.775 54,2 43,9 5,0 8,2 19,5 0,3 15.688 895 11.191 1.831 1.373 1.087 285 3.596 3.309 167 120 3.871 2.573 1.298 135 385 2010 113.883 56,5 40,3 4,9 12,9 13,9 0,5 52.934 2.084 58.865 11.124 9.283 7.025 2.258 6.078 4.242 598 1.237 31.876 23.295 8.581 403 102 2014 157.620 46,5 51,7 8,2 5,3 28,0 0,4 68.519 2.270 86.832 15.185 13.755 9.758 3.997 10.083 7.293 938 1.852 46.978 35.386 11.592 600 231 43,5 55,1 8,7 6,4 29,8 0,4 Ülke Gruplarına Göre İhracat (2014) 685 686 GENEL İTHALAT TOPLAMI A-­‐ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (28) B-­‐ TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ C-­‐ DİĞER ÜLKELER 1-­‐ DİĞER AVRUPA (AB HARİÇ) 2-­‐ AFRİKA Kuzey Afrika Diğer Afrika 3-­‐ AMERİKA Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayip Güney Amerika 4-­‐ ASYA Yakın ve Ortadoğu Diğer Asya 5-­‐ AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 6-­‐ DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 1996 43.627 Pay (%) 24.349 55,8 297 18.981 43,5 3.945 9,0 1.994 4,6 1.618 376 4.634 10,6 3.860 240 534 7.951 18,2 3.315 4.636 428 1,0 29 0,1 2000 54.503 Pay (%) 28.552 52,4 496 25.455 46,7 6.124 11,2 2.714 5,0 2.257 457 4.799 8,8 4.167 80 551 10.306 18,9 3.373 6.933 305 0,6 1.208 2,2 2010 185.544 Pay (%) 72.391 39,0 878 112.275 60,5 30.101 16,2 4.824 2,6 3.098 1.726 16.799 9,1 13.234 623 2.942 53.354 28,8 13.011 40.343 493 0,3 6.703 3,6 2014 242.177 Pay (%) 88.784 36,7 1.261 152.133 62,8 36.367 15,0 5.938 2,5 3.436 2.502 18.894 7,8 13.835 1.124 3.935 76.643 31,6 20.481 56.162 638 0,3 13.653 5,6 D-­‐8 Gelişen Sekiz Ülke ; 5.4 İslam İşbirliği Örgütü; 30.9 OECD Ülkeleri; 48.6 Türk Cumhuriyetleri; 4.5 Bağımsız Devletler Topluluğu; 9.9 Ekonomik İşbirliği TeşkilaT; 7.4 EFTA Ülkeleri; 2.4 Karadeniz Ekonomik İşbirliği; 12.5 4 23/12/15 ÜLKELERE GÖRE DIŞ TİCARET HACMİ ve DENGESİ -­‐ Milyon Dolar Ülke Gruplarına Göre İthalat (2014) 687 688 İslam İşbirliği Örgütü, 12.0 Türk Cumhuriyetleri, 1.2 Sıra Ülke Adı Bağımsız Devletler Topluluğu, 13.7 OECD Ülkeleri, 48.1 Ekonomik İşbirliği TeşkilaT, 5.6 Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 16.9 EFTA Ülkeleri, 2.4 Dış Ticaret (Ocak-­‐Ekim) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Almanya 36.936 34.525 37.885 37.517 2 Rusya 3 Çin 4 İtalya 29.946 33.306 32.028 31.232 -­‐17.960 -­‐19.945 -­‐18.100 -­‐19.346 24.160 24.128 28.287 27.779 -­‐19.227 -­‐18.462 -­‐21.085 -­‐22.057 21.301 19.718 19.603 19.197 -­‐5.598 -­‐6.971 -­‐6.167 -­‐4.915 5 ABD 6 İngiltere 20.618 19.735 18.236 19.069 -­‐11.450 -­‐8.526 -­‐6.956 -­‐6.386 13.992 14.323 15.067 15.835 2.311 3.064 2.504 3.971 8 Fransa 7 İran 9 Irak 16.035 14.788 14.457 14.587 -­‐2.424 -­‐2.391 -­‐1.703 -­‐1.658 16.051 21.886 14.576 13.719 -­‐8.872 -­‐2.043 -­‐6.191 -­‐5.947 8.397 10.971 12.095 11.156 8.223 10.673 11.803 10.619 10 İspanya 10.114 9.741 10.752 10.825 -­‐2.279 -­‐2.306 -­‐2.084 -­‐9.035 -­‐8.276 -­‐10.480 -­‐7.222 -­‐1.326 İhracaba ilk 10 ülke ve payları (%) 689 690 HACİM Sıra Ülke Adı 2014 Ülke
Denge 2015 Hacim Pay (%) 2014 Almanya
2015 1990
Ülke
2000
Ülke
23,6 Almanya
18,6 Almanya
İtalya
8,5 A.B.D.
11,3 İngiltere
A.B.D.
7,5 İngiltere
7,3 İtalya
İngiltere
5,7 İtalya
6,4 Fransa
1 Almanya 31.009 28.677 9,8 -­‐5.552 -­‐6.497 2 3 Çin 22.964 22.702 7,7 -­‐18.179 -­‐18.717 Rusya Federasyonu 26.122 20.404 6,9 -­‐16.089 -­‐14.273 4 ABD 15.587 14.739 5,0 -­‐5.444 -­‐4.132 Fransa
5,7 Fransa
6,0 Irak
5 6 İtalya 15.953 14.438 4,9 -­‐4.095 -­‐3.156 S.S.C.B. (Rusya)
4,1 Hollanda
3,1 Rusya Fed.
İngiltere 13.187 13.566 4,6 3.421 4.321 İran
3,8 İspanya
2,6 ABD
8 7 Fransa 12.020 11.314 3,9 -­‐1.223 -­‐1.693 Hollanda
3,4 İsrail
2,3 İspanya
8.952 8.459 2,9 -­‐1.033 -­‐594 9 İran Suudi Arabistan
2,6 Belçika -­‐ Lüks.
2,3 BAE
11.228 8.222 2,8 -­‐5.477 -­‐2.248 6.387 7.616 2,6 -­‐240 3.372 Belçika – Lüks.
2,4 Rusya Fed.
2,3 İran
10 İspanya Almanya 2010
Ülke
2014
10,1 Almanya
6,4 Irak
9,6
5,7 İngiltere
5,3 İtalya
6,3
5,3 Fransa
4,1 ABD
4,1
3,3 Rusya Fed.
3,1 İspanya
3,8
2,9 BAE
2,7 İran
3,0
6,9
4,5
4,0
3,0
2,5
5 23/12/15 İthalaba ilk 10 ülke ve payları (%) Dış Fcaret endeksleri 691 692 Ülke
Almanya
A.B.D.
İtalya
Fransa
S.S.C.B. Japonya
Irak
1990
15,7
10,2
7,7
6,0
5,6
5,0
4,7
Ülke
Almanya
İtalya
A.B.D.
Rusya Fed.
Fransa
İngiltere
İspanya
2000
13,2
7,9
7,2
7,1
6,5
5,0
3,1
Ülke
Rusya Fed.
Almanya
Çin
ABD
İtalya
Fransa
İran
2010
11,6
9,5
9,3
6,6
5,5
4,4
4,1
Ülke
Rusya Fed.
Çin
Almanya
Gizli Ülke
ABD
İtalya
İran
2014
10,4
10,3
9,2
5,6
5,3
5,0
4,1
İngiltere
4,5 Belçika-­‐Lüks.
3,0 Gizli Ülke
3,6 Fransa
3,4
Suudi Arabistan
3,2 Japonya
3,0 İspanya
2,6 Güney Kore
3,1
Hollanda
2,6 Hollanda
2,9 Güney Kore
2,6 Hindistan
2,8
¨ 
¨ 
Dış %caret birim değer endeksi, ihracat ya da ithalat birim değerlerinde meydana gelen değişimi göstermektedir. Dış Fcarete konu olan malların herhangi bir döneme ait ihracat ya da ithalat toplam değerlerinin toplam Fcaret miktarlarına bölünmesiyle elde edilen ortalama birim değerleri aracılığıyla bu endeks elde edilmektedir. Birim değer endeksleri ülke açısından kısa dönemde maliyet ve rekabet baskılarını izlememize yardımcı olur. Örneğin ithalat fiyat arTşı yurFçi fiyat arTşından yüksek ise bu durum enflasyon ithaline işarezr. Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dış Ticaret Hadleri 693 694 ¨ 
¨ 
Bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar sabit olmak koşuluyla dış Fcaret miktarlarında meydana gelen değişimi ithalat ve ihracat miktar endeksleri aracılığıyla ölçülmektedir. Dış jcaret hadleri; ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla elde edilir. Dış Fcaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması; dış Fcarete konu malları baz yılına göre pahalıya saTp, ucuza saTn aldığımız için ülke lehine bir durum söz konusudur. Tersi durumda ülke aleyhinde bir durum vardır. 120 110 100 90 80 70 60 I II III IV I 2010 Genel II III IV I 2011 Gıda, içecek ve tütün Ham maddeler yakıt hariç II III 2012 Yakıtlar IV I II III IV 2013 İmalat(gıda, içecek ve tütün hariç) 6 Jan-­‐04 80 90 Jul-­‐13 Jun-­‐13 Oct-­‐15 Sep-­‐15 Aug-­‐15 Jul-­‐15 Jun-­‐15 May-­‐15 Apr-­‐15 Mar-­‐15 Feb-­‐15 Jan-­‐15 Dec-­‐14 Nov-­‐14 Oct-­‐14 Sep-­‐14 Aug-­‐14 Jul-­‐14 Jun-­‐14 May-­‐14 Apr-­‐14 Mar-­‐14 Feb-­‐14 Jan-­‐14 Dec-­‐13 Nov-­‐13 Oct-­‐13 Sep-­‐13 85 Aug-­‐13 90 Apr-­‐13 95 May-­‐13 100 Mar-­‐13 105 Feb-­‐13 695 Jan-­‐13 Jan-­‐12 Oct-­‐11 Jul-­‐11 Apr-­‐11 Jan-­‐11 Oct-­‐10 Jul-­‐10 Apr-­‐10 Jan-­‐10 Oct-­‐09 Jul-­‐09 Apr-­‐09 Jan-­‐09 Oct-­‐08 Jul-­‐08 Apr-­‐08 Jan-­‐08 Oct-­‐07 Jul-­‐07 Apr-­‐07 Jan-­‐07 Oct-­‐06 Jul-­‐06 Apr-­‐06 Jan-­‐06 Oct-­‐05 Jul-­‐05 Apr-­‐05 Jan-­‐05 Oct-­‐04 Jul-­‐04 Apr-­‐04 23/12/15 Ticaret Hadleri (N=Px/Pm) 696 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 7 
Download

Dış &caret göstergeleri