Haber Bülteni
Nisan 2014
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ 2014 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ SONUÇLARI
KONULAR
Üretim
İhracat
Pazar
Nisan
2014
98.991
62.594
82.887
55.738
56.741
42.769
2013
93.308
51.211
69.996
40.090
77.015
56.999
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Ocak-Nisan
2013
2014
370.454
354.482
193.637
228.999
275.369
285.922
150.834
192.146
237.774
179.379
171.433
132.116
(% )
6
22
18
39
-26
-25
(% )
-4
18
4
27
-25
-23
PAZAR
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azalarak
179bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 23 düzeyinde oldu ve
pazar 132 bin adede geriledi.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı
ve pazar 36 bin adet düzeyine geriledi.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında azaldı ve pazar
11.802 adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılında 2013 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 1
oranında artarak 8.976 adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise yüzde 68 gibi önemli oranda azaldı ve 561
adet oldu.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 7,7 azalırken otomobil pazarı yüzde 6,4 oranında arttı.
Hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 38,1 oranında azaldı. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre
yüzde 4,3 otobüs pazarı ise yüzde 15,1 oranında düşüş gösterdi.
Pazar
(x 1.000)
10 Yıllık
Ortalama
Değişim
%
2014
Toplam
194,4
179,4
-7,7
Otomobil
124,1
132,1
6,4
HTA
59
36,5
-38,1
Kamyon
9,4
9
-4,3
Otobüs
661
561
-15,1
Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ocak-Nisan döneminde yüzde 75 düzeyinde gerçekleşti.
90
78 76
80
74
70
69
68
66
68
77
78 79 78 78 78 78 78 78 78 78
76 75
75 75
69 70
66
60
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
2013/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013
2013/01
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
50
Öte yandan bu ayda ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti.
60
50
45
46
47
49 50
48
46
51
51
50
48
49
49
47
47 46
45
48 48
48
46
42
40
40
41
39
35
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013
2013/01
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
30
İHRACAT
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 4 oranında, otomobil
ihracatı ise yüzde 27 oranında arttı. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat 286 bin adet, otomobil
ihracatı ise 192 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 25 azalış ile 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise
değişmedi ve 4.729 adet oldu.
ÜRETİM
2014 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 4 oranında azaldı,
otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 354 bin adet, otomobil üretimi ise
229 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim minibüste yüzde 28, kamyonette yüzde 31, otobüste yüzde 25,
küçük kamyonda yüzde 17, büyük kamyonda yüzde 4 oranında azaldı, midibüste ise yüzde 30 oranında arttı.
Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 25 oranında artarak 16.100 adet oldu.
PAZAR
10 Yıllık Ortalama ve 2014/2013 Toplam Satışlar (x1000)
150
2013
2014
10 Yıl Ort
98
120
55
49
30
40
57
4
51
77
57
3
50
73
51
2
59
62
51
38
1
60
63
62
37
34
90
71
7
8
9
10
11
136
67
6
83
75
5
60
78
0
85
30
12
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar 179 bin adet oldu ve toplam pazar 2014 yılı aynı
dönemine göre yüzde 25 oranında azaldı.
2
10 Yıllık Ortalama ve 2014/2013 Otomobil Satışları (x1000)
120
2013
2014
10 Yıl Ort
6
8
101
35
31
9
64
52
7
47
32
56
58
25
5
36
62
4
53
57
43
3
19
0
31
40
52
38
2
40
38
40
37
27
1
40
26
24
63
80
10
11
12
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 23 oranın da azaldı
ve 132 bin adet düzeyine geriledi.
2004–2014 yılları Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2007
2008
2009
2012
2013
2014
Yerli
45.279 33.846 33.897 24.676
2004
35.175
33.776 33.164 53.940
44.255
36.802
32.808
İthal
98.111 73.096 84.711 55.262
69.069
70.713 70.588 122.790
98.926 134.631 99.308
Toplam
143.390 106.942 118.608 79.938 104.244 104.489 103.752 176.730 143.181 171.433 132.116
İthalat (%)
68
2005
68
2006
71
69
66
68
2010
68
2011
69
69
79
75
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 23, ithal otomobil satışları
ise yüzde 26, yerli otomobil satışları ise yüzde 11 oranında azaldı. İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak-Nisan
döneminde yüzde 75 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
2004–2014 yılları Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
Yerli
42.511 34.734 36.732
2004
30.361
34.773
25.191
31.720 45.355 30.266
29.032
17.723
İthal
27.749 32.388 37.605
26.258
29.111
19.419
22.510 37.568
25.255
25.714
18.738
Toplam
70.260 67.122 74.337
56.619
63.884
44.610
54.230 82.923 55.521
54.746
36.461
46
46
44
47
51
İthalat (%)
39
2005
48
51
42
2011
45
45
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 33, yerli hafif ticari
araç satışları yüzde 39, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 27 oranında azaldı. İthalatın pazar payı, 2014
yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 51 oldu.
3
ÜRETİM
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 354 bin adet taşıt aracı üretildi.
2014 Yılı Ocak-Nisan Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000)
600
Otomobil
Toplam
472
400
248
276
408
347
336
308
253
143
354
370
218
200
140
370
168
200
193
223
203
194
229
140
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı.
Bu önemde, üretimin yüzde 80 ini oluşturan 286 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
2013 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2014 yılı ilk dört ayda:
Minibüste
Kamyonette
Otobüste
K. Kamyonda
B. Kamyonda
Midibüste
yüzde 28
yüzde 31
yüzde 25
yüzde 17
yüzde 4 oranında azaldı.
yüzde 30 oranında arttı.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil üretimi, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak
229 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2014 Yılı Ocak-Nisan Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)
400
Toplam
Yurt İçi Pazara Üretim
300
253
200
193
200
140
143
168
223
203
229
194
140
İHRACAT/EXPORTS
100
55
59
49
43
45
51 39
37
41
38
30
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi yüzde 25 oranında artarak 16.100 adet oldu.
2014 Yılı Ocak-Nisan Traktör Üretimi (x1000)
20
17
15
15
14
13
12
16
13
12
10
10
9
4
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İHRACAT
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 192 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 286 bin adet taşıt ihraç edildi.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 4
oranında arttı.
Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde ayında
toplam ihracat, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı ve 7,7 milyar $ oldu.
Bu dönemde, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 11, yan sanayi ihracatı ise yüzde 14 oranında arttı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
SEKTÖR
2012
2013
2013
2014
2014/2013
(%)
4 Ay
OTOMOBİL
412.991
484.504
150.834
192.146
27
TİCARİ ARAÇLAR
316.932
343.967
124.535
93.776
-25
292.601
300.765
110.729
85.235
-23
* Minibüs
16.429
34.664
11.941
6.655
-44
* Kamyon
2.682
3.055
384
341
-11
* Midibüs
1.173
985
356
249
-30
* Otobüs
4.047
4.498
1.125
1.296
15
* Kamyonet
TAŞIT ARAÇLARI
729.923
828.471
275.369
285.922
4
TRAKTÖR
15.431
14.996
4.733
4.729
0
TOPLAM
745.354
843.467
280.102
290.651
4
Kaynak: OSD
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2014 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada
yer aldı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (000 Dolar)
SEKTÖR
Toplam Yan Sanayi
İç ve Dış Lastik
Emniyet Camı
Motor
Akümülatör
Diğer Aksam ve Parça
Toplam Ana Sanayi
Otobüs
Midibüs-Minibüs
Otomobil (P. Cars)
Kamyon-Kamyonet
Çekici
Römork ve Yarı Römork
Tarım Traktörü
Toplam
2011
Toplam
6.595.662.583
988.990.821
107.203.983
305.490.804
186.504.496
5.007.472.478
10.855.476.447
744.935.284
120.378.674
6.217.404.551
3.363.101.038
145.710.283
72.145.150
191.801.467
17.451.139.030
2012
Toplam
8.307.826.870
1.373.205.546
120.041.467
273.896.369
232.611.079
6.308.072.409
12.128.522.618
929.372.870
145.199.034
6.541.969.418
4.034.772.621
116.912.332
147.247.613
213.048.730
20.436.349.488
2013
Toplam
8.223.513.061
1.200.828.712
120.710.174
272.085.582
250.345.945
6.379.542.648
11.101.346.096
856.072.335
161.806.275
6.067.964.588
3.433.318.136
195.260.385
71.336.635
315.587.742
19.324.859.157
2013
2014
4 Ay
2.929.650.921 3.328.189.671
394.315.106
431.656.480
45.677.540
52.793.532
106.689.676
61.959.711
87.716.964
86.410.900
2.295.251.635
2.695.369.048
4.012.307.752 4.449.567.560
259.052.339
293.923.194
46.825.512
13.084.495
2.261.002.593
2.538.954.656
1.263.868.534
1.389.603.226
70.367.996
84.836.892
8.300.325
9.753.205
102.890.453
119.411.893
6.941.958.673 7.777.757.232
Kaynak: Uludağ İhracatçılar Birliği ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
5
2014/2013
(%)
14
9
16
-42
-1
17
11
13
-72
12
10
21
18
16
12
2014 YILI OCAK-NİSAN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde ABD Doları yüzde 21 ve Euro yüzde 28, Japon Yeni ise yüzde 11 oranında
arttı.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde TÜFE değişimi yüzde 4,96 iken, ÜFE değişimi yüzde 5,61 ve sanayi
enflasyonu değişimi yüzde 6,49 oranında gerçekleşti. Bu dönemde maliyetlerdeki düşüşün tüketiciye
yansıtıldığı görülmektedir.
TÜFE ve ÜFE’nin Yıllık Değişimi (yüzde)
18
TÜFE/CPI
ÜFE/PPI
15
2013
12,4 12,3
12
01
02
9,4
8,4
7,4
6,9
7,9
6,6
7,0
6,4 6,2
5,2
7,8
6
6,9
7,9
8,2
8,9
8,3
6,5
6,1
7,3
7,0
7,3
9
13,0
10,7
5,2
5,8
3
0
1,9
1,8
01
2,3
02
03
3,3
1,7
04
05
06
07
08
09
10
11
12
03
04
TÜFE ve ÜFE’nin Aylık Değişimi (yüzde)
4
TÜFE/CPI
TÜFE/CPI
ÜFE/PPI
ÜFE/PPI
3
% 1,34
% 0,09
2013
2
1
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
-1
-2
2014 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE MOTORLU TAŞITLAR TÜKETİCİ KREDİLERİ STOKU
TCMB tarafından derlenen Türkiye Bankalar Birliği ve Tüketici Finansman Şirketleri verileri toplamı, 2014
yılı Ocak-Nisan döneminde toplam kredi stoku, 2013 yılı aynı döneminde göre yüzde 6 oranında arttı ve 33,1
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Bu stok değeri pazarda halen vadesi gelmemiş otomotiv tüketici kredilerinin kümülatif değeri göstermekte ve
kredili satışların değişimini belirtmektedir.
Bu dönem itibariyle de, geçen yıla göre kredi stokunda oransal olarak artışın devam ettiği görülmektedir.
Ancak bir önceki yıla göre oransal artış hızında önemli bir yavaşlama 2014 Ocak-Nisan döneminde de
devam etmiştir.
6
Toplam Otomotiv Kredisi Stoku (Milyon TL)
40.000
2013/12
33.776
Geçen yıla göre değişim % 6
2012/12
31.053
2011/12
28.497
30.000
2010/12
20.032
20.000
2009/12
15.006
2007/12
20.322
2005/12
16.459
2014/04
33.111
2004/12
11.342
2008/12
18.557
2006/12
19.283
2012.12
2011.12
2010.12
2009.12
2008.12
2007.12
2006.12
2005.12
2004.12
10.000
Kaynak: TCMB (TBB ve Tüketici Finansman Şirketleri Verileri Toplamı / Ay Sonu Toplam Kredi Stoku)
2014 MAYIS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ MEVZUAT









İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Hakkında - (18.04.2014-28976 RG)
2014/6197 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- (18.04.201428976 RG)
Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde
(AB/1230/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – (29.04.2014 – 28986 RG).
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – (03.05.2014 – 28989 RG).
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – (06.05.2014- 28992 RG).
2014/6058 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(09.05.2014 – 28995 RG)
Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım
Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT)
595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – (16.05.2014 – 29002 RG)
Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik – (17.05.2014 – 29003 RG).
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik – (17.05.2014 – 29003 RG).
2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 99,7 MİLYAR DOLAR OLDU
2014 yılı Ocak-Mart döneminde TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı 179 milyar Dolar oldu. Fasıllara göre
ürün gruplarında aynı döneminde, dış ticaret fazlası veya açığının dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
2013 ve 2012 Yıllarında Dış Ticarette 1.000 Milyon $ "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı"
Değer / 000 $
2013 (Ocak-Mart)
2014 (Ocak-Mart)
FASILLAR
İthalat
Toplam
71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
İhracat
Fark
İthalat
İhracat
Fark
58.757.052
36.990.007 -21.767.045 57.483.983
40.274.721 -17.209.262
3.059.567
2.282.577
-776.990
1.107.503
201.322
2.216.650
2.015.328
235.131
2.443.022 2.207.891
3.383.697
4.037.020
653.323
3.014.666
4.382.940 1.368.275
1.613.638 1.125.779
3.500.596 2.393.092
372.898
1.514.744
1.141.846
487.859
29 Organik kimyasal ürünler
1.273.875
173.956
-1.099.919
1.373.771
135.190 -1.238.581
72 Demir ve çelik
1.273.875
173.956
-1.099.919
4.177.699
2.492.839 -1.684.860
85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
3.985.393
2.128.048
-1.857.345
4.302.027
2.359.435 -1.942.592
39 Plastik ve Mamulleri
3.419.400
1.235.189
-2.184.211
3.540.633
1.428.248 -2.112.385
84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
6.817.775
303.869
-6.513.906
6.768.273
3.325.648 -3.442.625
27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
13.424.789
1.602.303
-11.822.486
13.984.963
1.419.023 -12.565.940
7
Otomotiv ürünlerinde dış ticaret dengesinin negatife dönüştüğü görülüyor. Bunun başlıca nedeni taşıt aracı
ihracatı artış yapmaz iken, hızla artan iç talep nedeni ile motorlu taşıt araçları ithalatının da aşırı artması
olarak beliriyor.
Buna göre dış ticaret açığının önemli bir bölümünün petrol ve doğal gaz gibi enerji ürünleri ve yatırım
mallarından oluşan makine ve mekanik cihazlar ile demir çelik, plastik ve elektrikli makineler gibi ürün
gruplarından oluşmaktadır.
Buna karşılık giyim sanayi başta olmak üzere otomotiv ürünleri, tarım ürünleri ve demir çelikten mamul
ürünlerde dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Bu dönemde 87.00 GTİP kapsamında yer alan ve otomotiv
sanayi ürünlerinden oluşan ürün grubu, 1,3 milyar $ düzeyinde dış ticaret fazlası vermiştir.
OTOMOTİV SANAYİİNDE
DEĞERLENDİRMESİ
2014
YILI
OCAK-NİSAN
DÖNEMİNDE
DIŞ
TİCARET
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre1:
1. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 12
oranında artmış ve 7,7 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 4,5 milyar $ düzeyinde
gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında arttı, aksam parça
ihracatı ise yüzde 14 oranında artarak 3,3 milyar $ düzeyine yükseldi.
2. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 72
azalmış, otobüs ihracatı ise yüzde 13, otomobil ihracatı yüzde 12, kamyon kamyonet ihracatı ise yüzde
10 oranında artmıştır.
TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2014 yılı ilk dört ayda gerçekleşen 7,6
milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.
2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
3. Bu dönemde, Türkiye ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,5 Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin
ihracatı ise yüzde 10,8 oranında artmıştır.
TÜİK Verilerine Göre:
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi
dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
2. 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 3.015 milyon $ ithalata karşılık 4.383 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve
bu dönemdeki dış ticaret fazlası 1.368 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2013 yılı aynı dönemde ithalat
3.384 milyon $ ihracat ise 4.037 milyon $ olmuş ve dış ticaret fazlası 653 milyon $ düzeyinde
gerçekleşmişti.
3. Bir önceki yıla göre, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 9 artmış, ithalatı
ise yüzde 2 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki düşüş yüzde 21 oranında gerçekleşmiştir. Buna
karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 9 artmış, ithalat ise yüzde
11 oranında azalmıştır.
Son 8 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.562 milyon $ fazla vermiştir.
2006
Taşıt Araçları İhracat 11.730
Toplamı
İthalat 11.145
İhracat 5.645
Otomobil
İthalat 4.269
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15.701
12.035
6.840
4.747
17.991
12.358
7.474
4.552
11.891
8.745
6.086
4.265
13.525
13.177
6.210
6.820
15.446
16.782
6.485
8.475
14.667
14.185
6.069
6.392
Dış
İhr/İth
2013 Toplam Ticaret
(%)
Fazlası
16.532 117.483
12.562
12
16.494 104.921
6.857 51.666
3.019
6
9.127 48.647
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’nden sağlanan veriler
özelikle bazı aksam ve parçaları kapsamamaktadır.
1
8
Taşıt Araçları Dış Ticareti1
Otomobil Dış Ticaret2
20.000
10.000
İhracat
İthalat
Fark
İhracat
İthalat
Fark
8.000
15.000
6.000
10.000
4.000
2.000
5.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
8.148
9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447
2013
(3 Ay)
2014 Değişim
(3 Ay)
(%)
2014 (3 Ay)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
‐2.000
2013 (3 Ay)
2014 (3 Ay)
2013 (3 Ay)
2013
2013
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2012
‐5.000
2003
2002
0
0
‐4.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
(3 Ay)
2014 Değişim
(3 Ay)
(%)
İhracat
3.180
4.946
14.667 16.532
3.928
4.280
9,0
İhracat
973
1.298
2.197
3.934
5.645
6.840
7.474
6.086
6.210
6.486
6.069
6.857
1.667
1.814
8,8
İthalat
2.299
5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358
8.745 13.177 16.780
14.185 16.494
3.324
2.942
-11,5
İthalat
814
2.220
4.214
4.296
4.269
4.747
4.552
4.265
6.820
7.529
6.392
9.127
1.718
1.280
-25,5
İhr/İth
1,38
0,93
1,03
1,18
1,45
23,1
İhr/İth
0,58
0,52
0,92
1,32
1,44
1,64
1,43
0,91
1.338
121,5
Fark
1.376
2.093
2.922
1.821
Fark

1
2
881
0,81
-396 -1.960
0,91
-950
1,05
585
1,30
1,46
1,36
3.666
5.633
3.146
1,03
348
0,92
-1.333
482
1,00
38
604
1,20
159
-922 -2.017
-362
-610
0,86
-1.043
0,95
-323
0,75
-2.270
0,97
-51
1,42
46,1
534 -1.147,1
2014 yılı Ocak-Mart döneminde taşıt araçları ihracatı 4.280 milyon $, ithalatı ise 2.942 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt
araçları dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 1,45 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 604 milyon $ dış ticaret fazlası bu yıl
1.338 milyon $ a yükselmiştir.
2013 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ihracatı 1.814 milyon $, ithalatı ise 1.280 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış
ticaretinde İhracat/İthalat oranı 1,42 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 51 milyon $ dış ticaret açığı bu yıl 534 milyon $ a
yükselmiştir.
TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (USTS, Rev.3 ) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları)
TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret (Otomobil)
1996-2013 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
2014 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
(Milyon $)
(Milyon $)
18.000
Açık/Fazla
İthalat
1.800
İhracat
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-200
2004
-2.000
2003
200
2002
2.000
2001
600
2000
6.000
1999
1.000
1998
10.000
1997
1.400
1996
14.000
Açık
1
2
3
4
5
6
İthalat
7
8
İhracat
9
10
11
12
11
12
-600
-6.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2.693 4.105 3.728 3.094 5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790
İthalat
812 676 797 1.474 1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326
İhracat
Açık/Fazla -1.881 -3.429 -2.930 -1.621 -3.874 508 971 -111 -1.948 -985 478 3.506 5.537
1996/2004
2005/2013
İthalat
38.867
118.051
İhracat
24.552
129.707
Açık/Fazla
-14.315
11.656
2009
2010
8.976 13.422
12.252 13.815
3.276
393
2011
17.184
15.803
-1.378
2012
14.514
15.148
634
2013
16.808
17.004
196
İthalat
İhracat
Açık/Fazla
1
2
3
765 1.047 1.727
1.217 1.454 1.202
451
407
4
5
7
8
9
10
525
İthalat
2014 ( Ocak-Mart)
2013 ( Ocak-Mart)
6
3.015
3.384
Fazla/ İhracat
Açık /İthalat
4.383 1.368 1,45
4.037
653 1,19
İhracat
1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14.315 milyon $ iken
2005/2013 döneminde 11.656 milyon $ dış ticaret fazlası oluşmuştur.
Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri
10
O tomotiv Dış Ticare ti Ve rile ri (000 $)
2001
2002
2003
Toplam İthalat
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
240.841.385 236.536.949 251.650.560
58.757.052
57.483.983
Toplam İhracat
27.774.906
31.334.216
36.059.089
47.252.836
63.167.153
134.906.869 152.560.775 151.868.551
36.990.007
40.274.721
9
99.782.009
21.767.045
17.209.262
-21
-11
Toplam Dış Ticare t Açığı
2004
2005
73.476.408
2006
2007
2008
2009
2010
85.534.676 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.929.614
2011
2012
-26.727.915 -10.064.867 -15.494.708 -22.086.856 -34.372.613 -43.297.743 -54.041.498 -62.790.965 -69.936.378 -38.785.808 -71.563.245 -105.934.516 -83.976.174
2.013
2013 ( 3 Ay)
2014 ( 3 Ay)
De ğişim
(%)
2000
-2
O tomotiv İthalatı
5.466.837
1.827.054
2.332.732
5.383.395
10.237.024
10.552.792
11.408.441
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.422.060
17.184.080
14.514.254
16.808.324
3.383.697
3.014.666
O tomotiv İhracatı
1.592.513
2.335.381
3.304.135
5.272.017
8.288.799
9.566.435
11.886.092
15.903.676
18.326.711
12.251.734
13.815.696
15.803.438
15.150.505
17.004.490
4.037.020
4.382.940
9
-3.874.324
508.327
971.403
-111.378
-1.948.225
-986.357
477.651
3.506.381
5.536.994
3.275.870
393.636
-1.380.642
636.251
196.166
653.323
1.368.274
***
O tomotiv Dış Ticaret Açığı/Faz lası
O tomotiv İthalatının Payı (%)
10,0
4,4
4,5
7,8
10,5
9,0
8,2
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
7
5,8
5
***
O tomotiv İhracatının Payı (%)
5,7
7,5
9,2
11,2
13,1
13,0
13,9
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
11
10,9
11
***
O tomotiv Dış Ticare t Açığının Payı (%)
14,5
-5,1
-6,3
0,5
5,7
2,3
-0,9
-5,6
-7,9
-8,4
-0,6
1,3
-0,8
0
3,0
8
***
İTHALAT
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
58.757.052
57.483.983
-2
YATIRIM (SERMAYE) MALLARI
11.365.338
6.940.426
8.399.565
11.325.907
17.397.441
20.363.222
23.347.556
27.054.433
28.020.574
21.462.823
28.819.773
37.267.758
33.924.141
36.759.838
8.316.738
8.276.643
0
Yatırım (sermaye) malları (T aşımacılık araçları hariç)
9.263.851
5.882.118
7.571.322
9.823.210
13.493.688
17.120.131
19.665.388
23.366.154
23.255.612
18.384.403
23.248.254
29.602.339
28.124.301
32.022.971
7.233.469
7.295.487
Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri
2.101.487
1.058.308
828.243
1.502.697
3.903.753
3.243.090
3.682.168
3.688.278
4.765.053
3.078.421
5.571.519
7.665.419
5.799.840
4.736.867
1.083.269
981.156
-10
36.009.555
30.300.839
37.658.831
49.734.760
67.549.436
81.868.284
173.135.208 174.922.910 183.811.524
43.352.497
42.418.599
-2
2.783.949
2.037.090
2.956.602
4.290.452
5.775.777
6.026.723
7.320.166
10.037.792
13.691.770
7.984.726
12.255.974
16.159.589
15.344.014
13.924.433
3.303.054
3.326.950
1
16.099.477
13.884.173
18.032.383
24.105.396
33.407.212
39.548.542
46.511.362
58.890.856
65.680.163
43.491.943
58.720.071
75.481.150
73.609.286
85.896.650
19.960.284
18.238.210
-9
HAMMADDE (ARA MALLAR)
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler
99.604.660 123.639.631 151.747.101
99.509.821 131.393.197
240.833.236 236.536.949 251.650.560
1
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar
4.835.057
4.181.305
4.787.751
5.717.974
7.329.138
14.698.778
19.772.275
22.829.732
32.258.721
17.772.511
22.227.027
1.303.880
1.161.641
923.019
198.795
224.457
11
Yatırım mallarının aksam ve parçaları
3.943.608
3.161.395
4.168.295
4.840.274
6.432.180
6.747.008
7.632.408
9.086.585
9.445.316
8.291.900
9.059.752
10.861.374
10.940.047
12.415.147
2.828.331
3.021.936
6
T aşımacılık araçlarının aksam ve parçaları
3.159.702
2.468.118
2.703.855
3.941.967
6.544.206
7.427.477
8.684.520
10.454.779
11.264.249
7.840.527
10.556.776
12.334.172
11.128.445
11.890.201
2.841.690
2.907.882
518.711
300.578
531.869
957.219
944.197
866.393
778.625
1.685.242
3.154.314
2.074.347
2.794.190
4.379.552
3.702.069
3.414.049
985.843
798.630
-23
18
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler
2
333.215
298.869
400.015
525.182
624.467
762.244
950.398
858.068
1.741.612
1.205.718
1.112.724
1.793.769
17.420.259
2.244.344
528.022
642.742
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar
4.335.837
3.969.311
4.078.061
5.356.296
6.492.259
5.791.117
7.954.904
9.796.464
14.510.941
10.848.148
14.666.683
16.429.431
39.470.543
17.424.055
3.781.331
4.001.217
5
TÜKETİM MALLARI
6.928.481
3.813.409
4.898.332
7.813.325
12.100.276
13.975.300
16.116.330
18.694.022
21.489.236
19.289.707
24.734.154
29.691.710
26.699.728
30.416.294
8.925.147
6.672.564
-34
Bine k otomobille ri
2.595.868
586.807
813.266
2.219.741
4.213.556
4.296.117
4.268.704
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.602
8.474.728
7.248.447
9.126.819
1.717.883
1.279.965
-34
Dayanıklı tüketim malları
1.125.914
631.537
687.073
917.186
1.439.681
1.838.682
2.296.686
3.027.358
3.530.750
2.619.294
3.498.846
4.336.653
4.353.480
4.962.556
1.147.382
1.101.832
-4
932.016
722.503
868.899
1.265.361
1.910.785
2.506.049
3.248.464
3.914.144
4.807.708
4.090.112
5.302.840
6.453.104
5.893.331
6.794.660
1.560.557
1.777.892
12
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler
Yarı dayanıklı tüketim malları
Dayanıksız tüketim malları
1.370.633
1.317.301
1.739.497
2.354.662
3.184.391
3.415.389
3.736.540
4.358.555
5.301.193
4.948.856
5.531.251
5.894.845
5.177.278
5.392.148
1.370.086
1.426.807
4
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları
177.640
115.225
126.552
119.370
149.113
270.005
315.722
403.284
753.162
595.522
675.928
813.826
808.296
845.185
202.452
238.756
15
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları
317.169
238.903
300.242
403.800
528.145
645.070
755.301
953.992
1.120.943
1.002.708
1.365.535
1.816.159
1.387.158
1.619.070
355.585
400.311
11
Motor benzini
343.643
165.680
328.929
493.749
556.012
711.553
1.083.668
1.172.179
1.306.435
1.190.586
1.343.235
1.662.262
1.674.611
1.415.034
461.763
387.099
-19
Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri
DİĞERLERİ
Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar
O tomobil İthalatının Toplamdaki Payı ( %)
65.596
35.453
33.874
39.456
118.593
292.435
411.244
117.757
117.241
577.227
196.918
240.134
157.128
260.822
54.592
59.903
9
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
738.559
990.170
662.904
217.364
116.178
-87
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
4,76
1,42
1,58
3,20
4,32
3,68
3,06
2,79
2,25
3,03
3,68
Otomotiv Dış Ticaret Verileri, GTİP 87.00 Kapsamındaki “Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçalarını Kapsamaktadır
11
738.559
3,52
990.170
662.904
3,06
3,63
217.364
2,92
116.178
2,23
-87
-31
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $
NİSAN
SEKTÖRLER
I. TARIM
II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
C. SANAYİ MAMULLERİ
Otomotiv Endüstrisi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Çelik
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Demir ve Demir Dışı Metaller
Makine ve Aksamları
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
İklimlendirme Sanayii
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Mücevher
Savunma ve Havacılık Sanayii
Gemi ve Yat
Diğer Sanayi Ürünleri
T O P L A M (TİM*)
OCAK-NİSAN
Değişim
Pay(14) (%)
('14/'13)
2013
2014
1.687.305
9.708.643
1.036.318
1.852.155
10.890.114
1.150.509
9,8
12,2
11,0
700.826
145.413
190.079
791.560
154.937
204.012
1.420.982
7.251.343
1.481.923
8.257.682
1.766.371
2014
14,1
82,8
8,7
6.721.556
38.546.033
3.997.703
7.467.120
41.219.502
4.364.445
11,1
6,9
9,2
12,9
6,5
7,3
6,0
1,2
1,6
2.766.330
543.835
687.538
3.046.455
567.550
750.440
4,3
13,9
11,3
62,8
5.618.509
28.929.821
2.097.242 18,7
Değişim Pay(14)
('14/'13)
(%)
2012-2013
2013-2014
14,0
77,1
8,2
19.661.052
114.777.119
11.811.159
22.089.366
121.698.763
12.892.524
12,4
6,0
9,2
14,2
78,1
8,3
10,1
4,4
9,1
5,7
1,1
1,4
8.017.430
1.711.595
2.082.134
8.668.131
1.966.049
2.258.344
8,1
14,9
8,5
5,6
1,3
1,4
5.783.354
31.071.703
2,9
7,4
10,8
58,2
17.317.723
85.648.237
17.596.330
91.209.909
1,6
6,5
11,3
58,6
15,9
6.899.081
7.641.953
10,8
14,3
1.316.507
1.224.394
916.380
558.747
501.862
1.549.042
1.212.789
1.087.373
650.095
525.921
17,7
-0,9
18,7
16,3
4,8
11,8
9,2
8,3
4,9
4,0
5.608.514
5.043.635
3.494.366
2.216.552
1.879.689
6.225.659
4.683.436
3.969.915
2.410.620
1.979.179
11,0
-7,1
13,6
8,8
5,3
11,7
8,8
7,4
4,5
3,7
16.425.642
15.280.810
11.339.138
6.575.404
5.480.495
17.977.919
13.461.751
12.170.052
7.024.001
5.894.210
9,5
-11,9
7,3
6,8
7,5
11,5
8,6
7,8
4,5
3,8
401.155
411.461
2,6
3,1
1.564.048
1.503.575
-3,9
2,8
4.587.348
4.975.064
8,5
3,2
401.155
357.872
290.673
165.841
113.262
29.251
10.183
411.461
393.931
308.705
209.980
134.220
76.354
12.031
2,6
10,1
6,2
26,6
18,5
161,0
18,1
3,1
3,0
2,3
1,6
1,0
0,6
0,1
1.564.048
1.283.743
1.045.764
703.843
383.388
333.126
38.120
1.503.575
1.479.063
1.070.446
798.518
456.664
317.270
38.980
-3,9
15,2
2,4
13,5
19,1
-4,8
2,3
2,8
2,8
2,0
1,5
0,9
0,6
0,1
4.587.348
3.863.849
3.149.160
2.085.967
1.298.643
855.856
93.440
4.975.064
4.394.636
3.177.343
2.348.551
1.462.206
1.147.735
105.504
8,5
13,7
0,9
12,6
12,6
34,1
12,9
3,2
2,8
2,0
1,5
0,9
0,7
0,1
11.797.103
13.153.731
11,5
100,0
46.831.637
50.190.197
7,2
93,9
139.025.520
148.763.194
7,0
95,5
1.955.472
3.238.254
65,6
6,1
14.288.339
7.002.778
-51,0
4,5
9,5
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*)
SON 12 AYLIK
Değişim
Pay(14) (%)
('14/'13)
2013
11.797.103 13.153.731 11,5
100,0
48.787.109 53.428.452
12
19.199.833 22.046.001 14,8 14,2
153.313.859 155.765.972 1,6 100,0
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ / MART 2014
İhracat yüzde12,4 arttı, ithalat yüzde 3 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Mart
ayında, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 14.748 milyon
dolar, ithalat yüzde 3 azalarak 19.943 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı yüzde 30,1 azaldı.
Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 7.437 milyon dolardan
5.195 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Mart ayında yüzde 63,8 iken,
2014 Mart ayında yüzde 73,9’a çıktı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat
yüzde 3,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Mart
ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,6 arttı, ithalat yüzde 0,8
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 yılı Mart
ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,4 arttı, ithalat ise
yüzde 3,2 azaldı.
Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 13,5 arttı.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Mart ayında yüzde
40,9 iken, 2014 Mart ayında yüzde41,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat,
2013 yılının aynı ayına göre yüzde13,5 artarak 6.084 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke İsviçre oldu.
İsviçre’ye yapılan ihracat 2014 yılı Mart ayında 1.364 milyon dolar
olurken (1.275 milyon doları altın ihracatı), bu ülkeyi sırasıyla Almanya
(1.334 milyon dolar), Irak (1.001 milyon dolar) ve İngiltere (848 milyon
dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı.
Rusya’dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak
2.181 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (2.043 milyon dolar),
Almanya (1.984 milyon dolar) ve ABD (1.135 milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı
yüzde 3,4 oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması
içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC
Rev. 3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde
93,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı yüzde 3,4 orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde
30’dur.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı
yüzde 14,7 oldu.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1’dir. Yüksek
teknolojili ürünlerin 2014 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı
içindeki payı yüzde 14,7 orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde
43,1’dir (TÜİK, Mayıs 2014).
DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ / MART 2014
İhracat birim değer endeksi yüzde 1,5 azaldı.
İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5
azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de
yüzde 0,8 “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde1,3, “yakıtlar”da yüzde
4,3 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 0,6 azaldı.
İhracat birim değer endeksi 2014 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın
birinci çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 1,5 azaldı.
İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5
azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de
yüzde 5,6 “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde2 ve “yakıtlar”da yüzde
4,7 azalırken, “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 1,8
arttı.
İthalat birim değer endeksi 2014 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın
birinci çeyreğine göre yüzde 2,7 azaldı.
14
Dış ticaret endeksleri (2010=100), Mart 2014
İhracat miktar endeksi yüzde 14,1 arttı.
İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde
14,7 “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 5,5 artarken,
“ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 0,7 ve “yakıtlar”da yüzde 8,5
azaldı
İhracat miktar endeksi 2014 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci
çeyreğine göre yüzde 11 arttı.
İthalat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı.
İthalat miktar endeksi 2014 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde1,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda,
içecek ve tütün”de yüzde 25,5 “imalat (gıda, içecek, tütün hariç)
sanayi”nde yüzde 0,6 azalırken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde
3,6 ve “yakıtlar”da yüzde 10,8 arttı.
İthalat miktar endeksi 2014 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 0,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi
yüzde 1,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Şubat
ayında 136,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2014 Mart
ayında 138,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013
Mart ayında 127,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,1 artarak 2014
Mart ayında 145,2 değerine yükseldi.
15
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi
yüzde 1,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Şubat
ayında 120,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2014 Mart
ayında 118,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013
Mart ayında 122,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak 2014
Mart ayında 120,4 oldu.
Dış ticaret haddi 2014 yılı Mart ayında 97,6 olarak gerçekleşti
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine
bölünmesiyle hesaplanan ve 2013 yılı Mart ayında 97,6 olarak elde
edilmiş olan dış ticaret haddi, 2014 yılı Mart ayında da 97,6 oldu (TÜİK,
Mayıs 2014).
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ /MART 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki
aya göre yüzde 0,4 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı
Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
endeksi yüzde2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde0,3 azaldı,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
ise aynı kaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 4,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 4,3 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,3 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
ise yüzde 3,1 arttı.
16
Sanayi Üretim Endeksi ve Değişim Oranları (2010=100), Mart 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en
yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti
Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Mart ayında
bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde1,9 ile dayanıklı tüketim malı
imalatında gerçekleşti.
Ana Sanayi Gruplarına Göre Endeks ve Değişim Oranları
(2010=100), Mart 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en
yüksek düşüş diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde 10,6 ile diğer ulaşım araçlarının
imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 9,2 ile makine ve
ekipmanlarının kurulumu ve onarımı, yüzde 8,5 ile bilgisayarların,
elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.
17
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en
yüksek artış diğer imalatlarda gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,9 ile diğer imalatlarda
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde4,8 ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 4,1 ile
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
takip etti.
Sanayi Üretim Endeksi, I. Çeyrek 2014Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı
birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 7,3 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3
artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi ise yüzde 0,3 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre madencilik ve taş
ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 9,0 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
5,2 elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise yüzde 4,0 arttı.
Sanayi Üretim Endeksi ve Değişim Oranları (2010=100), I. Çeyrek
2014
(TÜİK, Mayıs 2014).
SANAYİ CİRO ENDEKSİ / MART 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro
endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı
Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
18
endeksi yüzde 1,5 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,8
azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 16,0 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 18,2
arttı.
Sanayi Ciro Endeks (Toplam) ve Değişim Oranları (2010=100), Mart
2014
(TÜİK, Mayıs 2014).
TÜRKİYE MALEZYA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
İMZALADI
Türkiye ve Malezya arasında Mayıs 2010’ta başlayan serbest ticaret
anlaşması (STA) müzakereleri Ocak 2014’te tamamlandı. Söz konusu
anlaşma, Başbakan Erdoğan’ın daveti üzerine Malezya Başbakanı Najib
Tun Razak’ın 17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştiği resmi
ziyareti esnasında taraflarca imzalandı. Malezya ile imzalanan bu ticari
anlaşma, Türkiye’nin Güney Kore’den sonra Asya’da imzaladığı ikinci,
Güney Asya bölgesinde ise imzaladığı ilk STA özelliğini taşıyor.
Türkiye ve Malezya hükümetlerinin iç mevzuatlarına göre
gerçekleştirecekleri onay işlemlerinin tamamlanmasıyla anlaşmanın
yürürlüğe girmesi bekleniyor. AB’nin Malezya ile yürüttüğü STA
müzakerelerin devam etmesi nedeniyle, Türkiye’nin AB’den önce
Malezya pazarına tercihli giriş imkânı ele etmiş durumda.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Malezya arasındaki STA
çerçevesinde, sanayi ürünlerindeki tüm gümrük vergilerinin en geç 8 yıl
sonunda karşılıklı olarak sıfırlanacağını açıkladı. Bu anlaşmanın
yürürlüğe girdikten sonra bir yıl sonra, tarafların ayrıca hizmetler
ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik müzakerelere de başlayacakları
belirtildi.
19
Türkiye, 2013 yılında Malezya’ya karşı yaklaşık 960 milyon dolar dış
ticaret açığı kaydettiği göz önünde tutulursa, bu anlaşmanın yürürlüğe
girmesiyle beraber, Türkiye’nin kaydettiği dış açığının azalması, ikili
ticari ilişkilerinin gelişmesi ve yatırım imkânlarının da artması
bekleniyor (Kaynak: 6-12 Nisan İKV Bülteni)
AVRUPA KOMİSYONU VE AVRUPA MERKEZ BANKASI
AB’DE MALİ BÜTÜNLEŞME ÜZERİNE RAPORLARI
YAYIMLANDI
28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası
(AMB) tarafından yayımlanan raporlar, son yıllarda kaydedilen
ilerlemelere rağmen AB ve Avro Alanı’nda finansal bölünmüşlüğün
halen yüksek düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Merkez
Bankası’nın Avrupa’da Finansal bütünleşme, Avrupa Komisyonu’nun
raporu ise Finansal İstikrar ve Finansal Bütünleşme başlığı ile
yayımlandı.
Raporlardan çıkan başlıca sonuçlar şu şekildedir:
2012 yılının ortalarından başlayan finansal piyasaların bütünleşmesi ve
toparlanma süreci 2014’ün ilk aylarında da devam etti. Bu iyileşme
büyük ölçüde Avro Alanı’nın dağılma riskinin ortadan kalkmasına bağlı
bulunuyor. 2013’te meydana gelen gelişmeler banka bilançolarının
iyileşmeye devam ettiğini ve mali kurumların üye ülkeler arası kamu
borç araçlarını daha fazla kullanır hale gelmeye başladılar ve aynı
zamanda bankacılık sektöründe yoğunlaşma ve bankalar arası ilişkilerde
artış meydana geldiği belirtiliyor.
2013’te finansal piyasaların bütünleşmesinde kaydedilen gelişme ve
istikrar birçok faktörün sayesinde gerçekleşti. Bu faktörlerin başında
doğrudan parasal işlemler, ilgili düzenleyici reformların kabul edilmesi,
bankacılık birliğinin kurulmasında kaydedilen ilerleme, Avro Alanı
ülkelerinde kararlı bir şekilde sürdürülen reform süreci geliyor. Avro
Alanı ve Tek Pazar’ın ekonomik ve finansal olarak kriz öncesine göre
daha fazla bölünmüş durumda bulunduğu gözlemleniyor. Kurumsal
tahvil ve bonolarda, bankacılık ve sermaye piyasalarında daha fazla
bütünleşmeye ihtiyaç buluyor.
AMB raporunda yeni bir gösterge olan SYNFINT finansal entegrasyon
indeksini ortaya koyarak, bu indekse göre finansal bölünmüşlüğün halen
yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Finansal bütünleşmeye ilişkin söz
konusu gösterge, para, hisse sendi, tahvil ve bankacılık olmak üzere dört
ana piyasa segmentindeki gelişmeleri ortaya koyarken finansal krizin yol
açtığı zararları da gözler önüne seriyor. Fiyat ve hisseye dayalı
SYNFINT endeksi daha sonra geliştirilerek AMB’nin finansal
20
bütünleşme raporlarında düzenli olarak kullanılacak. Bu indekse göre
AB’de finansal bölünmüşlük halen yüksek düzeyde bulunuyor. Avrupa
Komisyonu’nun Tek Pazardan Sorumlu üyesi Michael Barnier her iki
raporda tek pazarda bankacılık birliğinin, finans sektörünün ekonomik
faaliyetleri destekleme kapasitesinin toplum için fazla risk yaratmadan
tesis edilmesindeki öneminin altını çizdi.
Piyasaların finansal bölünmüşlüğünün yüksek düzeyde olduğu belirtilen
raporda, 2002 yılında tek para biriminin kullanılmaya başlamasından
sonra Avro Alanı bankalarının birbirleriyle bütünleşmeye başladıkları
ancak, mali krizden sonra bu eğilimin tersine döndüğü ve avronun
kullanılmaya başlamasından önceki dönemdekine benzer bir duruma
gerilediği belirtiliyor. Halen hafif bir iyileşme görülmekle birlikte
bankacılık piyasalarında finans dışı kurumlarda borçlanma maliyetlerinin
özelikle KOBİ’ler için önemli bir sorun teşkil ettiği gözlemleniyor.
Finans piyasalarının daha fazla bütünleşmesi kısa vadede sürekli olarak
politika önlemlerinin alınması ve öncelikle de bankacılık birliğinin etkin
bir şekilde uygulanmasına ve ulusal düzeyde de yapısal reformların
gerçekleştirilmesine bağlı bulunuyor. Tek banka denetim mekanizması
ve tek banka çözümleme mekanizmalarından oluşan bankacılık birliğinin
tamamlanma süreci devam ediyor. Tek çözümleme mekanizması 1 Ocak
2015 itibariyle yürürlüğe girecek. AMB 1 Kasım 2014’ten itibaren
Avrupa Bankacılık Birliğinin denetimini tamamen devralacak (Kaynak:
27 Nisan-2 Mayıs İKV Bülteni)
İKV’DEN YENİ YAYIN: AVRUPA 2020 STRATEJİSİ
İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses tarafından kaleme alınan “Avrupa
2020 Stratejisi” başlıklı yayında (İKV Yayın No: 267) söz konusu
stratejinin ana hatları ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler yer alıyor.
Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni
dünya düzenine karşı, AB’nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını
güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya
başlamasıyla, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına
kadar AB’yi “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan
ekonomisine” dönüştürme hedefini belirlemişti. Ancak 2008 yılında
ABD’de meydana gelen ve AB’ye de hızla yayılan küresel mali kriz, bu
projenin aksamasına neden olmuş ve strateji kapsamında belirlenen
hedeflerden bir bakıma uzaklaşılmasına yol açmıştı. Bu tablo karşısında,
Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden yola çıkarak küresel mali
sorunları ve borç krizleriyle oluşan yeni konjonktürü de dikkate alarak,
Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştirdi. Buna göre, Avrupa Komisyonu,
2020 yılına kadar ekonomik ve sosyal alanlarında önemli yasal ve teknik
altyapı çalışmalara ön ayak olmanın yanı sıra AB’yi, bilgiye ve
21
yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çevreci ve daha
rekabetçi, aynı zamanda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel
uyumu destekleyen bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor.
AB’nin ekonomik bütünleşme yolunda gerçekleştirdiği reformların
yakından takip edilmesi, AB Üye Devletleri kadar aday ülkeler açısından
da önemlidir. Bu bakımdan, hâlihazırda AB ile yürüttüğü müzakere
süreci kapsamında, kendi yasal düzenlemelerini AB’nin müktesebatıyla
uyumlu hale getirme yükümlülüğünü taşıyan Türkiye’nin, Avrupa 2020
Stratejisi kapsamında alınan önlemleri yakından izlemesi büyük önem
arz ediyor. Bu süreci Türkiye’nin de yakında takip etmesi, sadece AB
müktesebatına uyum sağlamak açısından değil, ülkenin 2023 Vizyonu
için belirlenen hedefleriyle de bütünleşmesi bakımından da faydalı
olacağı kuşkusuzdur.
Bu yayında, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar öngördüğü
önlemlerin ana hatları ve hedefleri hakkında bilgilere sunularak, söz
konusu alanlarda önlemlerin alınmasına neden gereksinim duyulduğuna
ışık tutmaya çalışılıyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıca
Lizbon Stratejisi’nin hedefleri ve sonuçlarına da kısaca değinilen bu
yayında, Lizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 Stratejisi’ne uzanan
sürecin bir değerlendirilmesi yapılıyor (Kaynak: 20-26 Nisan İKV
Bülteni)
İKV STA BİLGİ VE KAPASİTE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MERKEZİ’NİN
İLK
İKV sayıları giderek artan ve dünya ticaretinde önemli bir yeri ve etkisi
olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) izlemek ve analiz etmek üzere
bir “STA Bilgi ve Kapasite Merkezi” oluşturdu. İKV bünyesinde çalışma
yapacak olan bu merkeze TOBB, İSO, İTO, TİM gibi İKV’nin mütevelli
kurumları ve DEİK ile MÜSİAD destek verdi. İKV’nin yanı sıra, bu
kurumlardan da katılımcıların katkıda bulunduğu STA Bilgi ve Kapasite
Merkezi ile özel sektörde STA’lar ile ilgili bilgi üretmek, analizler
yapmak ve STA’ların iş dünyası ve çeşitli sektörler üzerindeki etkilerini
araştırarak görüş oluşturmak hedefleniyor. Merkeze İKV destekçi
kurumları ve diğer ilgili kurumların da katılarak destek vermesi
planlanıyor. 21 Nisan’da yapılan ilk toplantıda Ekonomi Bakanlığı
Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Başkanı Ayşe Figen Safalı ve İKV
Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray sunumlar gerçekleştirdi.
İKV Yönetim Kurulu, dünya ticaretindeki gelişmeler ışığında, bir STA
Bilgi ve Kapasite Merkezi oluşturma kararı almıştı. Bu Merkez ile iş
dünya temsilcilerini buluşturan, tüm yeni nesil STA’lar ve özellikle AB
ile ABD arasında müzakereleri yürütülen Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı’na (TTYO) ilişkin süreçlerin yakından takip edilmesi
22
ve Türk iş dünyasının bu gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi
amaçlanıyor.
Toplantının açılış konuşmasında, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem
Nas, İKV’nin liderliğinde başlatılan STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme
Merkezi Projesi hakkında katılımcılara kısaca bilgi verdi. STA Bilgi ve
Kapasite Geliştirme Merkezi’nin Türk iş dünyasını bir araya getiren bir
platform özelliği taşıyacağını ve bu bağlamda katılımcı kurumlar
arasında işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını vurgulamıştır.
STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi ile, STA’lar ve özellikle
TTYO’ya ilişkin yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve
bu alanda Türkiye genelinde bilgi ve kapasitenin oluşturulması ve
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Doç. Dr. Çiğdem Nas, AB’nin ticaret
politikasının ve tüm dünyada sayısı giderek artan yeni nesil STA’ların,
Türkiye’yi ve özellikle Türk özel sektörünü nasıl etkileyeceğini daha iyi
anlayabilmek için böyle bir proje gereksiniminin duyulduğunu
belirtmiştir.
Ekonomi Bakanlığı’nın Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden, Hizmet
Ticareti Anlaşmaları Dairesi Başkanı Ayşe Figen Safalı, dünya hizmet
ticaretindeki gelişmeler ışığında Türkiye’deki mevcut durum ve
Türkiye’nin bulunduğu müzakere sürecindeki konumu ile Türkiye’nin
son dönemde attığı adımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda hizmet ticareti müzakerelerinin amacına ve kullanılan farklı
tanımlara değinen Ayşe Figen Safalı, dünya ticareti çerçevesinde hizmet
ticaret müzakere sürecinin yıllar içinde nasıl geliştiği konusunda da bilgi
verdi. Bu bağlamda, 1995 yılında Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
(GATS) ile hizmet ticaretine ilişkin uluslararası kuralları ortaya koyan
ilk çok taraflı anlaşma ve bugün yeni nesil STA’lar kapsamında hizmet
ticareti müzakerelerini gibi hususları da ele almıştır.
Ayşe Figen Safalı ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü’nün bazı üye ülkelerin
arasında hizmet ticaretine yönelik bir uluslararası anlaşma
(TISA)müzakere süreci hakkında bilgiler vererek, Türkiye’nin de bu
müzakere de yer aldığı bu sürecin de yakından takıp edilmesi gerektiğini
ortaya koymuştur. Son olarak,Ayşe Figen Safalı, Türkiye’nin bu
anlaşmalarda müzakere konumunu güçlendirebilmesi için kamu arasında
koordinasyonun geliştirilmesi, özel sektörün bu süreçler hakkında daha
iyi bilgilendirilmesi, mevzuat eksikliğinin giderilmesi ve hizmet
sektörleri ile hizmet ticaretine yönelik istatistiklerin artırılması ve
şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.
İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ise, dünya ticaretindeki son
gelişmeleri de ele alarak, bu konulara ilişkin yapılan önemli araştırma
çalışmalarının yanı sıra STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi
23
nezdinde öngörülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir
(Kaynak: 20-26 Nisan İKV Bülteni)
2014 YILI OCAK - NİSAN DÖNEMİ AVRUPA OTOMOBİL
PAZARI
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları 2013 yılı aynı
dönemi ile kıyaslandığında AB (28) ve EFTA ülkelerinde yüzde 7,1
oranında artarak 4,1 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde
en yüksek artış yüzde 43,7 ile Portekiz’de gerçekleşmiştir. En yüksek
düşüş ise yüzde 7,1 ile Hollanda’da gözlendi (EK-I).
Batı Avrupa pazarında AB (28) ve EFTA ülkeleri 2014 yılı Ocak-Nisan
döneminde, 2013 yılı aynı dönemine göre satışlarda en yüksek artış,
yüzde 40,4 ile Dacia’da, en büyük düşüş ise yüzde 36,3 ile Chevrolet’de
gerçekleşti (EK-II).
24
EK-I
Ülke Bazında Batı Avrupa’da 2014 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Trafiğe
Kaydedilen Yeni Otomobiller
Nisan 2014
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
HIRVATİSTAN
KIBRIS
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İRLANDA
İTALYA
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSENBURG
HOLLANDA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
İSPANYA
İSVEÇ
İNGİLTERE
AB (28)*
AB 15
AB 13
İZLANDA
NORVEÇ
İSVİÇRE
EFTA
AB28*+EFTA
AB15+EFTA
29.240
53.319
1.859
2.954
681
17.498
16.511
1.990
9.317
166.959
274.097
5.444
5.507
7.877
119.099
1.067
1.418
5.220
28.479
28.045
12.314
4.932
5.986
4.876
80.174
27.543
176.820
1.089.226
1.012.413
76.813
684
12.115
27.804
40.603
1.129.829
1.053.016
Nisan 2013
30.807
53.036
1.632
2.813
562
15.061
15.832
1.913
9.865
157.749
284.444
5.333
4.623
6.152
116.838
796
1.043
5.160
30.408
24.015
8.042
5.242
5.765
4.702
62.317
24.175
163.357
1.041.682
973.515
68.167
579
13.988
28.397
42.964
1.084.646
1.016.479
Değişim
(%)
-5,1
+0,5
+13,9
+5,0
+21,2
+16,2
+4,3
+4,0
-5,6
+5,8
-3,6
+2,1
+19,1
+28,0
+1,9
+34,0
+36,0
+1,2
-6,3
+16,8
+53,1
-5,9
+3,8
+3,7
+28,7
+13,9
+8,2
+4,6
+4,0
+12,7
+18,1
-13,4
-2,1
-5,5
+4,2
+3,6
Ocak-Nisan Ocak-Nisan Değişim
2014
2013
(%)
110.521
201.851
6.478
10.283
2.780
60.491
64.355
6.726
39.820
613.568
985.850
22.046
21.002
57.791
496.318
3.919
4.824
17.531
135.542
125.666
46.269
18.277
22.841
18.675
282.301
95.346
864.942
4.336.013
4.034.051
301.962
2.258
48.607
96.199
147.064
4.483.077
4.181.115
110.831
202.196
5.173
8.850
2.431
51.514
57.784
6.591
37.513
591.631
958.401
19.475
17.179
45.645
472.656
3.150
3.777
17.475
145.829
99.736
32.204
16.475
20.266
17.470
243.042
80.249
768.555
4.036.098
3.783.486
252.612
1.912
47.684
100.148
149.744
4.185.842
3.933.230
(*) AB (27) Romanya ve Bulgaristan verilerini kapsamaktadır.
Malta ve Kıbrıs’a Ait veriler mevcut değildir.
(**) ACEA Tahminleri
(Kaynak: ACEA, Mayıs 2014)
25
-0,3
-0,2
+25,2
+16,2
+14,4
+17,4
+11,4
+2,0
+6,1
+3,7
+2,9
+13,2
+22,3
+26,6
+5,0
+24,4
+27,7
+0,3
-7,1
+26,0
+43,7
+10,9
+12,7
+6,9
+16,2
+18,8
+12,5
+7,4
+6,6
+19,5
+18,1
+1,9
-3,9
-1,8
+7,1
+6,3
EK-II
Firma Bazında Batı Avrupa’da 2014 Yılı Ocak-Nisan Döneminde
Kaydedilen Yeni Otomobiller
% Dağılım
2014
2013
TÜM MARKALAR**
VW Grubu
VOLKSWAGEN
AUDI
SEAT
SKODA
Diğerleri (1)
PSA Grubu
PEUGEOT
CITROEN
RENAULT Grubu
RENAULT
DACIA
GM Grubu
OPEL/VAUXHALL
CHEVROLET
GM (US)
FORD
FIAT Grubu
FIAT
LANCIA/CHRYSLER
ALFA ROMEO
JEEP
Diğerleri (2)
BMW Grubu
BMW
MINI
DAIMLER
MERCEDES
SMART
TOYOTA Grubu
TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HYUNDAI
KIA
VOLVO CAR CORP.
SUZUKI
HONDA
MAZDA
JAGUAR LAND ROVER Grubu
LAND ROVER
JAGUAR
MITSUBISHI
DİĞERLERİ**
26,4
12,9
6,0
2,6
4,4
0,5
11,2
6,2
5,0
9,9
6,8
3,1
7,6
6,9
6,6
0,3
0,0
6,3
4,9
0,6
0,5
0,2
0,1
5,9
4,9
1,0
5,6
5,1
0,5
4,0
3,8
0,2
3,4
3,1
2,8
1,8
1,2
1,1
1,0
0,9
0,2
0,9
0,7
0,4
26,5
13,5
6,1
2,6
3,8
0,4
11,2
6,1
5,0
8,9
6,5
2,4
7,3
7,6
6,4
1,2
0,0
6,4
5,0
0,7
0,5
0,2
0,0
6,1
5,0
1,1
5,8
5,2
0,6
4,0
3,8
0,1
2,9
3,4
2,8
1,7
1,1
0,9
0,8
0,7
0,2
1,0
0,6
1,1
Nisan
Adet
Adet Değişim (%)
2014
2013
14/13
1.089.226 1.041.682
+4,6
287.962 275.954
+4,4
140.468
140.770
-0,2
64.848
63.985
+1,3
28.777
27.163
+5,9
48.235
39.571
+21,9
5.634
4.465
+26,2
122.265 116.173
+5,2
67.837
63.846
+6,3
54.428
52.327
+4,0
107.651
92.690
+16,1
74.263
67.878
+9,4
33.388
24.812
+34,6
82.751
75.870
+9,1
75.054
79.196
-5,2
71.930
66.567
+8,1
3.116
12.608
-75,3
8
21
-61,9
68.163
66.929
+1,8
53.574
51.674
+3,7
6.155
7.542
-18,4
5.217
5.680
-8,2
2.420
1.605
+50,8
797
428
+86,2
64.208
63.916
+0,5
53.526
52.054
+2,8
10.682
11.862
-9,9
60.686
60.377
+0,5
55.209
53.859
+2,5
5.477
6.518
-16,0
43.158
41.196
+4,8
41.194
39.779
+3,6
1.964
1.417
+38,6
36.599
29.977
+22,1
34.025
35.323
-3,7
30.448
29.630
+2,8
19.452
17.479
+11,3
12.672
11.777
+7,6
11.820
9.086
+30,1
11.134
8.717
+27,7
9.271
7.072
+31,1
1.863
1.645
+13,3
9.279
10.125
-8,4
7.424
6.227
+19,2
4.475
11.040
-59,5
% Dağılım
2014
2013
24,8
12,1
5,6
2,4
4,3
0,4
11,2
6,3
5,0
9,5
6,6
2,9
7,6
7,4
6,8
0,7
0,0
6,2
4,8
0,6
0,5
0,2
0,1
5,9
4,9
1,0
5,3
4,8
0,5
4,2
4,0
0,2
3,7
3,2
2,7
1,7
1,3
1,4
1,2
1,0
0,2
1,1
0,6
0,9
24,8
12,5
5,6
2,4
3,9
0,4
11,3
6,2
5,1
8,6
6,4
2,2
7,3
7,8
6,7
1,1
0,0
6,5
5,0
0,7
0,6
0,2
0,0
6,2
5,1
1,2
5,5
4,9
0,6
4,2
4,0
0,2
3,7
3,5
2,7
1,7
1,2
1,1
1,3
1,0
0,2
1,3
0,6
0,9
Ocak-Nisan
Adet
Adet
Değişim (%)
2014
2013
14/13
4.336.013 4.036.098
+7,4
1.075.855
999.641
+7,6
522.836
505.885
+3,4
244.332
227.421
+7,4
104.049
95.262
+9,2
187.421
155.827
+20,3
17.217
15.246
+12,9
486.112
454.072
+7,1
271.201
248.634
+9,1
214.911
205.438
+4,6
411.186
346.453
+18,7
287.232
258.174
+11,3
123.954
88.279
+40,4
329.882
295.106
+11,8
322.570
315.845
+2,1
294.138
271.220
+8,4
28.375
44.534
-36,3
57
91
-37,4
268.082
261.301
+2,6
209.181
203.353
+2,9
26.273
26.704
-1,6
20.826
22.691
-8,2
9.154
7.254
+26,2
2.648
1.299
+103,8
256.894
250.879
+2,4
214.514
203.879
+5,2
42.380
47.000
-9,8
228.436
222.822
+2,5
207.377
199.099
+4,2
21.059
23.723
-11,2
183.723
169.429
+8,4
174.928
162.842
+7,4
8.795
6.587
+33,5
162.027
147.607
+9,8
139.936
141.939
-1,4
117.500
110.831
+6,0
74.602
67.315
+10,8
56.502
48.021
+17,7
58.640
44.874
+30,7
52.526
50.863
+3,3
41.952
40.938
+2,5
10.574
9.925
+6,5
47.462
50.700
-6,4
25.568
22.619
+13,0
38.510
35.781
+7,6
(**) ACEA Tahminleri
(1) VW Grubu: VW 'Diğerleri' Bentley, Bugatti ve Lamborghini
(2) Fiat Grubu,”Diğerleri” Ferrari & Maserati’yi kapsamaktadır.
(3) Chrysler, Chrysler, Dodge ve Jeep’i kapsamaktadır.
(Kaynak: ACEA, Mayıs 2014)
26
Download

Haber Bülteni Nisan 2014