ÖRNEK DİLEKÇE (1)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
………………
ŞİKAYET EDEN
:
(T.C.Kimlik No) Adı-Soyadı ….numaralı Sandık Kurulu
................. müşahidi
ŞİKAYET KONUSU : Oy verme işlemini takip etmemiz engellenmektedir.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü Saat:…….
OLAYLAR
: Sandık alanında bulunması gerekenler Kanunda sayılmıştır.
Sandık kurulunun işlerini aksatmadan oy verme işlerini “Müşahit” olarak
izlememize rağmen, sandık kurulu başkanı tarafından oy verme işlemlerini takip
etmemiz engellenmektedir.
Bu uygulama yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER: 298 S. K. 25, 72, 81, 84. maddesi ile YSK’nun 138 sayılı
genelgesi.
TALEP
: Sandık alanında görev yapmamızın sağlanmasını arz ederim.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (2)
(….) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No) Adı-Soyadı (….) numaralı Sandık Kurulu
...... müşahidi
ŞİKAYET KONUSU ; Bazı seçmenlerden kimlik sorulmaması.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü Saat …….
OLAYLAR
: 298 sayılı Yasaya göre, oy verecek seçmenin fotoğraflı kimlik
göstermesi gerekirken, (Ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı vs.) aşağıda adı/soyadı
yazılı seçmenlerin kimliksiz olarak oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu husus yasaya
aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER: 298 S. K. 87, 91. maddesi ile YSK’nun 138 sayılı genelgesi.
TALEP
: Bu durumun tespiti ile yanlış uygulamanın Sandık Kurulu
kararı ile durdurulması arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
Kimliksiz oy kullanan ve tespit edilen seçmenlerin Adı/Soyadı
12-
ÖRNEK DİLEKÇE (3)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
ŞİKAYET EDEN
....... müşahidi
ŞİKAYET KONUSU
ŞİKAYET TARİHİ
…………….
: (T.C.Kimlik No) Adı-Soyadı …..numaralı Sandık Kurulu
: Aynı seçmen birden fazla özürlüye yardım etmektedir.
: 10/08/2014 Pazar günü saat …….
OLAYLAR
: Sandık kurulunda, …………….isimli kişinin birden fazla
özürlüye oy kullandırdığı gözlemlenmiş olup, bu kişi kapalı oy verme yerinde
seçmenleri kendi partisi lehinde etkilemektedir.
Yapılan bu uygulama yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER
: 298 Sayılı Kanunun 93.maddesi ile YSK’nun 138 sayılı
genelgesi.
TALEP
: Bu durumun tespiti ile yanlış uygulamanın durdurulması
arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (4)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
………………………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No)Adı-Soyadı (…..) numaralı
........ müşahidi
Sandık Kurulu
ŞİKAYET KONUSU : Okuma yazma bilmeyen seçmenlere yakınları tarafından yardım
edilmektedir.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü Saat ……
OLAYLAR
: Okuma yazma bilmeyen aşağıda adı-soyadı yazılı seçmenlere
sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirmeyen yetkisiz kişilerce 298 S. K. na
oy kullandırıldığı gözlemlenmiştir.
HUKUKİ NEDENLER: YSK’nın 138 sayılı genelgesi.
TALEP
: Bu durumun tespiti ile yanlış uygulamanın düzeltilmesi arz
olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (5)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
ŞİKAYET KONUSU
kullandırılmamıştır.
ŞİKAYET TARİHİ
: (T.C.Kimlik No) Adı-Soyadı (…..) numaralı Sandık Kurulu
........ müşahidi
: Saat 17.00’den önce Sandık başına gelen seçmenlere oy
: 10/08/2014 Pazar günü saat …….
OLAYLAR
: Saat 17.00’ye ve YSK’nun belirlenen oy vermenin bitiş saati
geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere sırada bekleyen seçmenler
varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına
izin verir, bu tespitten sonra gelen kişilere oy kullandırılmaz hükmü varken;
kurulunuzca yanlış uygulama yapılarak tespitten önce gelen aşağıda adı-soyadı
yazılı seçmenlere oy kullandırmamıştır. Bu durum yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER
TALEP
: 298 Sayılı kanunun 89. maddesi ile YSK’nın 138 sayılı
genelgesi.
: Bu durumun tespiti ile kurulunuzca yanlış uygulamanın
durdurulması arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (6)
(….) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (…..) numaralı Sandık Kurulu
......... müşahidi
ŞİKAYET KONUSU
ŞİKAYET TARİHİ
: Saat 17.00’deki Tasnif işleminin daha sağlıklı
için, yöntem talebidir.
yapılması
: 10/08/2014 Pazar günü Saat ……..
OLAYLAR
: Birleşik Oy pusulaları zarflardan çıkarıldıktan sonra, sayımdöküm aşamasında; Geçerli oy pusulalarının partilere göre gruplandırılması, takip,
denetim ve itiraz üzerine oyların yeniden sayımı açısından daha sağlıklı bir usul
olacaktır.
Bu usul uygulandığı taktirde; oyların sayımı ve dökümü
bittiğinde talebi olan siyasi partilerin kendi veya diğer siyasi partilerin geçerli oylarını
kontrol etmeleri daha basit olacaktır.
TALEP
: Oyların sayımı ve dökümüne şikâyet ve itirazların önlenmesi
ve sağlıklı değerlendirilmesi açısından bu usulün
uygulanması arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (7)
(………) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No)Adı – Soyadı (…..) numaralı Sandık Kurulu
......... müşahidi
ŞİKAYET KONUSU
: Oyların sayım-dökümü ve tutanaklara bağlanması açık
olarak yapılmamaktadır.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü Saat: ……..
OLAYLAR
: Oyların sayımı ve dökümü ve tutanaklara bağlanması aleni
olarak yapılacağı Kanun hükmü olmasına rağmen; Sandık kurulunuzca oy verme
işleminin bitimini müteakip görev yaptığı odanın kapısını kapatarak tasnif işlemine
geçmiştir. Bu husus yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER
genelgesi.
: 298 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile YSK’nun
138 sayılı
TALEP
: Seçimin aleniyet ilkesine aykırı olan bu durumun tespiti
ve kurulunuzca düzeltilmesi arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (8)
(….) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No)Adı–Soyadı (….) numaralı Sandık Kurulu
........ müşahidi
ŞİKAYET KONUSU
: Sandık Kurulunda oy tasnifini izlememiz engellenmektedir.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü Saat: ……..
OLAYLAR
: Zarf ve oy pusulalarının açılması, geçerli, geçersizlik
durumlarını görmek için tasnifin yapıldığı masada veya yakınında tasnif işlemini takip
talebimiz sandık kurulunca engellenmekte olup, bu husus yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER
138 sayılı genelgesi.
TALEP
: 298 Sayılı Kanunun 25, 72 ve 100. maddeleri ile YSK’nın
: Seçimin aleniyet ilkesine aykırı olan bu durumun
düzeltilmesi arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (9)
(….) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No)Adı– Soyadı (…..) numaralı Sandık Kurulu
........ müşahidi,
ŞİKAYET KONUSU : Adayın alanına vurulan Evet mührünün geçersiz sayılması,
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü saat ……..
OLAYLAR
: Birleşik oy pusulasında ...................................... adayına
verilen oy;
 Oy pusulasında ........................................... için ayrılan bölüme basılan “Evet”
mührünün; okunamadığı,
 Oy pusulasında mühür lekesi olduğu,
 Evet mührü ıstampaya çok basıldığı için oy pusulasını fazla boyadığı için
geçersiz sayılmıştır.
Bu husus 138 sayılı genelgede; “Baskıda silinme ve yanlışlık yapılmış olsa bile
hangi parti lehine vurulmuş olduğu -Evet yada Tercih mührünün basıldığı yerden
anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır.” cümlesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : YSK’nın 138 sayılı genelgesi.
TALEP
; Adaya verilen (…..) adet oy pusulasının geçerli sayılmasına
karar verilmesini arz ederim.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (10)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
:(T.C.Kimlik No) Adı – Soyadı (….) No’lu
................ müşahidi
Sandık
Kurulu
ŞİKAYET KONUSU
:İçinden yabancı madde çıkan oy zarfı ve oyu geçerli kabul
edilmiştir.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü saat ……..
OLAYLAR
: Oy zarfı içinden birleşik oy pusulasının yanı sıra, oyun kimin
tarafından verildiğine işaret olabilecek; kumaş parçası/kağıt parçası/seçmen bilgi
kağıdı gibi maddeler çıkmıştır. ………............................ verilen bu oyu Sandık
kurulu kanuna ve YSK Genelgesine aykırı olmasına rağmen “Geçerli” kabul
etmiştir.
HUKUKİ NEDENLER : YSK’nın 138 sayılı genelgesi.
TALEP
: Geçerli kabul edilen oy zarfı ve pusulasının kurulunuzca iptal
edilmesi arz olunur.
Adı-Soyadı
İmzası
ÖRNEK DİLEKÇE (11)
(…..) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
…………….
ŞİKAYET EDEN
: (T.C.Kimlik No) Adı, Soyadı (….) No’lu Sandık Kurulu
.......... müşahidi
ŞİKAYET KONUSU : Aday’ın resmi üzerine vurulan Evet mührü geçersiz kabul
edilmiştir.
ŞİKAYET TARİHİ
: 10/08/2014 Pazar günü saat ……..
OLAYLAR
: Tasnif işleminde birleşik oy pusulası üzerinde adayın resmi
üzerine basılan evet mührü sandık kurulunca geçersiz sayılmıştır. Adayın alanı
dikdörtgen çerçeve olup, bu bölüm içerisine adayın resmi de dahildir. Sandık
kurulunun bu işlemi yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER
TALEP
: YSK’nın 138 sayılı genelgesi.
: ......................................... verilan ve geçersiz sayılan oyun
tekrar incelenerek geçerli sayılması arz olunur
Adı-Soyadı
İmzası
Download

ÖRNEK DİLEKÇE (9)