06 Kasım 2014 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) verilerine göre gıda fiyatları endeksi 2014
yılının ekim ayında sabit kaldı
FAO Gıda Fiyatları Endeksi,
Endeksi, Ekim 2014 ayında geçen eylül ayına oranla % 0,2 azalma ve
geçen sene ekim ayına oranla 14,3 puanlık (%6,9) düşüş ile 192,3 puan olmuştur. Yağlar ve
şeker başta olmak üzere, uluslararası fiyatların artması ile süt ve et ürünlerinin fiyatlarının
azalması makro olarak birbirini dengelemiştir. Diğer taraftan
taraftan hububat fiyatlarında, geçen aya
oranla büyük bir değişik gözlemlenmemiş ve fiyatları stabil kalmıştır.
FAO Tahıl Fiyatları Endeksi,
Endeksi, eylül ayına oranla hemen hemen hiç değişmemiş olup, geçen
seneye oranla ise 18,2 puanlık (%9,3) düşüş ile ekim ayında 178,4 puan olmuştur. Son beş ay
süresince istikrarlı bir fiyat azalışından sonra, buğday ve diğer hububat fiyatları ekim ayında
yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebebi olarak, ABD’deki mısır
rekoltesinin süresinin gecikmesi ve
ve Avustralya’daki buğday rekolte tahmininin azalması
olmuştur. Diğer taraftan pirinçte ise, global olarak rekolteler olumlu bir seyir izlemektedir ve
satışlar azalmaktadır.
FAO Bitkisel Yağ
ndeksi, geçen eylül ayına oranla 1,6 puanlık (%1) artış ile ekim
Y ağ F iyatlar
iyatları
ları Endeksi,
ayında 163,7 puan olmuştur. Bilindiği üzere, nisan 2014 tarihinden beri bitkisel yağ endeksi
fiyatları düzenli bir azalış göstermekteydi. Bu ufak artışa en büyük sebep ise palm yağındaki
beklentinin değişmesi olmuştur. Malezya ve Endonezya’daki palm yağı üretimi azalışı ayrıca
küresel
el talepteki sıkılaşma son altı aylık azalış periyodundan sonra bu üründe fiyat artışını
beraberinde getirmiştir. Ayçiçek yağı piyasasına bakıldığında, Karadeniz Bölgesi’nde
beklenenden daha düşük bir verim alınacağı beklenmektedir. Diğer taraftan soya yağı
yağ fiyatı
arz fazlası sebebiyle azalmaktadır.
FAO Süt Ürünleri Fiyatı Endeksi
Endeksi,
ndeksi , geçen eylül ayına oranla 3,5 puanlık (%1,9) ve geçen
senenin ekim ayına oranla 66,8 puanlık (%26,6) düşüş ile 2014 Ekim ayında 184,3 puan
olmuştur.. Tereyağ, tam yağlı süt, yağlı
yağlı süt tozu fiyatları esnemiş ve peynir fiyatları stabil
kalmıştır. Ekim ayında, son sekiz aydaki düşüş fiyatları 2012 yılının ağustos ayına oranla en
düşük seviyesine indirmiştir.
FAO Et Fiyatları Endeksi,
Endeksi, geçen eylül ayına oranla 2,3 puanlık azalış (%1,1) ile ekim ayında
208,9 puan olmuştur. Buna rağmen et fiyatları tarihsel olarak en yüksek seviyelerinde
seyretmektedir. Et fiyatı endeksi, bilhassa büyükbaş fiyatlarından dolayı, 2013 yılına oranla
21,6 puan
an (%11,5) üzerindedir. 2014 Ekim ayında, büyükbaş ve domuz eti fiyatları azaldı. Diğer
1
taraftan küçükbaş ve kanatlı fiyatları sabit kalmıştır. Temmuz 2014’den beri domuz fiyatları
bir zafiyet göstermektedir. Zira bazı üretici ülkelerde domuz ishali hastalığı üretimi
etkilemiştir. Diğer taraftan, meteorolojik durumun Avustralya’da olumlu olması büyükbaş
hayvan eti ihracatı için olumlu bir sinyal vermektedir.
FAO Şeker Fiyatları Endeksi,
Endeksi geçen eylül ayına oranla 9,5 puanlık (%4,2) artış ile 2014 Ekim
ayında 237,6 puan olmuştur. Bu artış bilhassa, Brezilya’daki şeker kamışı hasatı öncesindeki
kuraklık sebebiyle gerçekleşmiştir. Ancak stokların yeterliliği ve arzda problem olmaması
sebebiyle, 2013 Ekim ayına oranla fiyatlar %10 mertebesinde daha düşüktür.
Grafikler: Gıda Emtiaları fiyat endeksleri ve Senelik Fiyat endeksi
Sugar: Şeker;
Dairy: süt ürünleri;
Vegetable oils: bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar);
Meat: et;
Cereals: hububat
2
FAO Gıda Fiyat Endeksi grafiği
(nominal ve reel fiyatlar)
reel
nominal
450,0
400,0
350,0
endeks
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
3
Download

(FAO) yılının ekim ayında sa ekim ayında sa 6 Kasım 2014 tarihli