K AYSA D
KAYSERİ ASANSÖ R VE YÜRÜYEN
M ERDİVEN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
2014 YILI KAYSERİ İLİ
TAVSİYE EDİLEN ASANSÖR BAKIM FİYATLARI
SIN IF
1
KONUT ASANSÖRLERİ
2 - 4 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
140,00 TL
5 - 8 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
150,00 TL
5 - 8 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
220,00 TL
9 - 12 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
200,00 TL
9 - 12 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
260,00 TL
13-16 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
280,00 TL
13-16 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
400,00 TL
SIN IF
KONUT DIŞI ASANSÖRLER
2 - 4 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
150,00 TL
5 - 8 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
170,00 TL
5 - 8 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
240,00 TL
9 - 12 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
220,00 TL
9 - 12 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
280,00 TL
13-16 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
TEK
300,00 TL
13-16 DURAK ASANSÖRLER İÇİN
ÇİFT
450,00 TL
2
Fiyatlara KDV dahildir.
Bakım ücretlerine parça değişimleri dahil değildir.
Ayrı bloklarda yer alan asansörlerin her biri tek asansör olarak değerlendirilir ve fiyatlandırılır.
aynı bina içinde yer alan iki asansör çift asansör olarak değerlendirilir ve fiyatlandırılır.
Fiyatlar tavsiye niteliğ indedir.
Listede belirtilmeyen asansörler i çin f iyatlar karşılıklı anlaşma ile tespit edile bilir.
Bakımın yapılacağı mevkiinin şirket merkezine uzaklığına göre fiyatlar farklılık gösterebilir
SAYFA 1
K AYSA D
KAYSERİ ASANSÖ R VE YÜRÜYEN
M ERDİVEN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
2014 YILI KAYSERİ İLİ
TAVSİYE EDİLEN ASANSÖR BAKIM FİYATLARI
SIN IF
3
HA STA SEDYE ASA NSÖ RLERİ
5 DUR AK
350,00 TL
11 DURAK
530,00 TL
6 DUR AK
380,00 TL
12 DURAK
560,00 TL
7 DUR AK
410,00 TL
13 DURAK
590,00 TL
8 DUR AK
440,00 TL
14 DURAK
620,00 TL
9 DUR AK
470,00 TL
15 DURAK
650,00 TL
10 DUR AK
500,00 TL
16 DURAK
680,00 TL
SIN IF
4
YÜ K A SA NSÖ RLERİ
5 DURAK
300,00 TL
11 DURAK
480,00 TL
6 DURAK
330,00 TL
12 DURAK
510,00 TL
7 DURAK
360,00 TL
13 DURAK
540,00 TL
8 DURAK
390,00 TL
14 DURAK
570,00 TL
9 DURAK
420,00 TL
15 DURAK
600,00 TL
10 DURAK
450,00 TL
16 DURAK
630,00 TL
SIN IF
M ON ŞA RZ A SAN SÖRLER
225,00 TL
5
SIN IF
ÖZEL A SA NSÖ RLER
385,00 TL
ARA Ç, M OBİLYA , H İD ROLİK VB.
6
LİSTE FİYATLARINA UYGULANACAK İLAVELER
TAM OTOMATİK KAPILI ASANSÖRLER
ÇOK GİRİŞLİ KABİNLER
PANORAMİK ASANSÖRLER
% 40
% 25
% 50
2,5 M/SN ÜZERİ HIZDA ASANSÖRLER
KADEMESİZ HIZLI ASANSÖRLER
35 KM. UZAKLIKLAR
%100
% 20
% 35
16 DURAK ÜZERİ ENTERPOLASYON İLE BULUNACAKTIR.
SINIF 3, SINIF 4, SINIF 5 VE SINIF 6 ASANSÖRLER İÇİN YANYANA EN AZ İKİ ADET OLMASI
HALİNDE TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN % 10 İLA 15 CİVARI İNDİRİM UYGULANABİLİR
Fiyatlara KDV dahildir.
Bakım ücretlerine parça değişimleri dahil değildir.
Fiyatlar tavsiye niteliğindedir.
Listede belirtilmeyen asans örler i çin f iyatlar karşılıklı anlaşma ile tespit edile bilir.
Bakımın yapılacağı mevkiinin şirket merkezine uzaklığına göre fiyatlar farklılık gösterebilir
SAYFA 2
Download

1 - kaysad.net