ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ANALİZLER VE TESTLER
KÖMÜR VE AKARYAKIT ANALİZLERİ
Numune Hazırlama
Kömürde Tür Tayini
Kömürde Toplam Nem Analizi
Kömürde Kül Tayini-Organik Madde Tayini
Kömürde Sabit Karbon Oranı Tayini
Kömürde Kalori Tayini
Akaryakıtta Alevlenme Noktası Tayini
Akaryakıtta Akışkanlık Tayini
Akaryakıtta Yoğunluk Tayini
Akaryakıtta S Tayini
Akaryakıtta Akma Noktası Tayini
SU ANALİZLERİ
pH
Asidite Tayini
Alkalite Tayini
Sertlik Tayini
Amonyak (Kalitatif)
Klorür
Nitrit Tayini (Kalitatif)
İletkenlik
GÜBRE ANALİZLERİ
pH
Nem (Gravimetrik)
Fosfat Bütünü Tayini
Toplam Azot Tayini
Potasyum (K) Tayini
ÇAY ANALİZLERİ
Çayda Kuru Madde Miktarının Tayini
Çayda Rutubet Miktarının Tayini
Çayda Sudaki Ekstraktın Tayini
Toplam Kül Tayini
Asitte Çözünmeyen Külün Tayini
Çay- Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
Çay-Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmeyen Kül Tayini
Spektrofotometrik Yöntem ile Kafein Tayini
Toplam Toz Çay Tayini Duyu ile Muayene
INFRARED SPEKTROSKOPİSİ ANALİZLERİ
Böbrek Taşı
Polimer (teşhis)
FTIR Analiz
TERMİK ANALİZLERİ
Madde İçerik Analizi
Bozunma Sıcaklığı Belirlenmesi
Termal Kararlılık Uygulamaları
Erime ve Kristal Özellikleri
Tepkime Entalpileri
Camsı Geçiş Sıcaklığı (-50 den 600 oC’ye kadar)
GIDA ANALİZLERİ
Baldaki Asitlik Tayini
Baldaki Ticari Glikoz Tayini
Domates Salçasındaki Tuz Tayini
Ekmek Asitliğinin Belirlenmesi
Ekmekte Tuz Tayini
Fındık Yağındaki Asitlik Tayini
Peynirde Tuz Tayini
Peynirde Kuru Madde Tayini
Peynirde pH Tayini
Yoğurtta Asitlik Tayini
Yoğurtta Peroksidaz Tayini
Tarhanada Asitlik Tayini
Tereyağında Asitlik Tayini
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ANALİZLERİ
pH Tayini
Viskozite Tayini
Yoğunluk (Piknometre ile) Tayini
Toplam Sodyum Klorür Tayini
Katyonik Aktif Madde Tayini
Anyonik Aktif Madde Tayini
Toplam Aktif Madde Tayini
Gliserol Tayini
GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Total Mezofilik Bakteri Analizi
Fekal Koliform Analizi
Koliform Analizi
Salmonella Analizi
Shigella Analizi
Küf ve Maya Mantarları Sayım Analizleri
Ortam Florası Analizleri
ODA YA DA MEKANLARDA BİYOLOJİK PARTİKÜL TAYİNİ
Küf Sayısı
Maya Sayısı
Bakteri Sayısı
Bal veya Petek Örneklerinde Bakteriyel ve Fungal Etkenlerin (Amerikan/Avrupa Yavru
Çürüklüğü Hastalığı, Taş ya da Kireç Hastalığı vb.) Teşhisi Analizi
Toprak Mikro Flora Analizi
ÇEVRESEL ANALİZLER
Atık Su, Su Analizi ( Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Se, Pb, Zn , Al, Ni)
Gıda Analizleri
(Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Zn, Mn, As, Hg, Pb, Cd)
Toprak ve Gübre Analizi ( Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)
Biodizel Analizi (P, Mg, Ca)
Elemental Analiz
Ağır Metal Analizi
Çevresel Sıvı ve Katı Örneklerdeki Doğal ve Yapay Radyoizotop Tayini
Gaussmetre (Manyetik Alan Ölçümü)
Düşük Frekans Elektromanyetik Alan Ölçümü
BİTKİLERDE ve TOPRAKLARDA YAPILAN ÇEŞİTLİ ANALİZLER
Kuru Madde ve Rutubet Tayini
Uçucu Yağ Tayini
Ham Yağ Tayini
Ekstrak Tayini
Kuru Madde Oranı
Titre Edilebilir Asitlik Tayını
Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarının Tespiti
Azot Analizleri
Karbon Analizleri
Kükürt Analizleri
ÖRNEK ALMA
Anlık örnek
2 Saatlik kompozit örnek
24 Saatlik kompozit örnek
FİZİKSEL PARAMETRELER
Tuzluluk
Sıcaklık
İletkenlik
Renk
Koku ve Tat
Bulanıklık
Toplam Katı Madde
Toplam Çözünmüş Madde
Çökebilen Katı Madde
Toplam Askıda Katı Madde
Uçucu ve Katı Madde
KİMYASAL PARAMETRELER
PH
KOİ
BOİ
% Oksijen Doygunluğu
Çözünmüş Oksijen (ÇO)
HCO3
CO3
Asidite
Alkalinite
Amonyum Azotu
Nitrit Azotu
Nitrat Azotu
Fosfat Fosforu
Toplam Kjeldalh Azotu
Toplam Azot
Toplam Fosfor
Sülfür
Sülfat
Serbest Klorür
Yağ ve Gres
Klorür
Toplam Fenol
Kurşun
Bakır
Kalay
Demir
Manganez
Kalsiyum
Magnezyum
Klorofil A
Zehirlilik Seyreltme Faktörü
Oksijen, Sıcaklık ve pH (Yerinde)
BALIK ÜRETİM VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERLE İLGİLİ ATIKSU
ANALİZLERİ VE DİĞER HİZMETLER
Balık Üretim Tesisleri Proje Hazırlama
Balık Üretim Tesisleri Atıksu Analizleri
Su Ür. Yetiştiricilik Fizibilitesi Su Analizi
Balık Hastalıkları Muayenesi
NMR ANALİZLERİ
1
H (Proton)
13
C (3 saat)
1
H + 13C
1
H + APT
D2O Exchange
APT
DEPT
LC-MS/MS ANALİZLERİ
Full Scan mod ile MS Analizi / Kalitatif
Full Scan mod ile MS/MS Analizi / Kalitatif
LC-MS Analizi
LC-MS/MS Analizi
HPLC-UV Tek Analiz
GC-MS ANALİZLERİ
Kalitatif Analiz
Kantitatif Analiz
ICP-OES ANALİZLERİ
Kantitatif element analizi
(Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)
ED-XRF ANALİZLERİ
Numune kurutma ve presleme
Yarı Kantitatif XRF Analizi (Na-U arası bütün elementler taranır)
SEM ANALİZLERİ (Elektron Mikroskobu)
SEM görüntü inceleme (1 örnek/1 saat)
EDS spektrumu
SEM görüntü inceleme + EDS Spektrum + Mapping
Kritik Nokta Kurutucu
Karbon/Altın kaplama(1 dak)
XRD ANALİZLERİ
X-ışını Kırınım Deseni Çekimi ve kalitatif analiz
Numune Hazırlama
BET ANALİZLERİ
Tek Noktalı BET Analizi
Çok Noktalı BET Analizi
CİVALI POROZİMETRE ANALİZLERİ
Düşük Basınç
Yüksek Basınç
Toplam Porozite Ölçümü
LSC ANALİZLERİ
Sularda trityum radyoaktif izotop ölçümü
İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMİ ANALİZLERİ
Termal Buharlaştırıcı
RF Sputtering
DC Sputtering
LAZER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ / Typhoon FLA9500 ANALİZLERİ
Yalnız tarama
Jel hazırlama, tüm ebatlar için
Jel yürütme, tüm ebatlar için
REAL TIME PCR / CFX96 ANALİZLERİ
Tüm uygulamalar
DİĞER ANALİZLER
Geçirgenlik Tayını
Tane Boyutu Analizi Parçacık Büyüklükleri
Hall Katsayısı Tayını
Elektriksel Analiz
Öz-direnç Tayını
Güneş Pili Ölçümleri
Nanometre mertebesinde görüntü alınma
Kayaç Numunelerinde n İnce kesit hazırlama
Cevher Numunelerinden parlak kesit hazırlama
Sıvı kapanım analiz kesiti hazırlama
Stereo mikroskop ile mineral ayırma
Araştırma mikroskobu ile ince kesit ince ve fotoğraflama
Araştırma mikroskobu ile parlak kesit ince ve fotoğraflama
Mineralojik ve petrografik tayin raporlama
Kayaçlarda L tipi Schmidt sertlik çekici ile geri tepme sayısını belirleme
Elektronik Cihazlarla Beton Basınç Dayanım testi
İnşaat Demiri Dayanım testi
Çimento Dayanım testi
YG Tesislerinde Topraklama Direnci Ölçümü
AG Tesislerinde Topraklama Direnci Ölçümü
Toprak Özgül Direnci Ölçümü
Yıldırımdan Korunma Tesisat Kontrolü
Yalıtım (İzolasyon) Direnci Ölçümü
Artık Akım Anahtarı (RCD) Testi
Download

Analiz listesi