Güncelleme : 29.9.2014
KIVANÇ BOZKUŞ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD| [email protected]
1984 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim, öğretim, yönetim, eğitim yönetimi, liderlik ve
bilgisayar alanlarında uzmandır.
EĞİTİM
1998 - 2002
Lise, İzmir Vali Nevzat Ayaz Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Program
2003 - 2007
Lisans, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği
2010 - 2011
Yüksek Lisans, The Pennsylvania State University, Eğitim Yönetimi
2012 -
Doktora, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
DENEYİM
2007 - 2009
Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
2009 - 2012
YLSY Bursiyeri, Milli Eğitim Bakanlığı
2012 - 2012
Memur, Milli Eğitim Bakanlığı
2012 -
Araştırma Görevlisi, Artvin Çoruh Üniversitesi
DİĞER EĞİTİMLER
2006 - 2006
Sertifika, Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı
2009 - 2009
Sertifika, The University of Houston, İngilizce
2010 - 2010
Lisansüstü Ders, Vanderbilt University, Yüksek Eğitim Yönetimi
2012 -
Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi
YABANCI DİL
2014
YDS, İngilizce, 96.25
MAKALELER
Bozkuş, K. (2011). William K. Balzer: Lean higher education: Increasing the value and performance of
university processes. Higher Education [SSCI], 62, 257-258. [Kitap İncelemesi].
Bozkuş, K. (2013). The incompetence of school leaders in the U.S. special education. Sakarya University
Journal of Education, 3(1), 63-68.
Bozkuş, K. (2014). School as a social system. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 49-61.
BİLDİRİLER
Gündüz, Y. & Bozkuş, K. (2013). Uzaktan eğitim yönünden eğitim liderliği. IV. Eğitim Yönetimi Forumu.
Bozkuş, K. & Gündüz, Y. (2013). Eğitim denetiminde yeni bir eğilim: okul öz değerlendirmesi. V.
Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi.
Bozkuş, K. & Gündüz, Y. (2013). Comparison of Teacher Education and Hiring Policies in PISA Leader
Countries. International Symposium, New Issues on Teacher Education.
Bozkuş, K. & Gündüz, Y. (2014). Ruhsal Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Modellenmesi. First
Eurasian Educational Research Congress.
Bozkuş, K. & Gündüz, Y. (2014). Okullarda Dağıtımcı Liderlik. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları
Kongresi.
KİTAP BÖLÜMÜ
Boyacı, A. & Bozkuş, K. (2014). Chapter 2: Research Approaches and Methods of Data Collection.
Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2013). Research methods: Design and analysis.
Boston: Pearson. A. Aypay içinde, Bilimsel araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ankara: Anı.
PROJE DENEYİMİ
Gündüz, Y. & Bozkuş, K. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile psikolojik doğum sıraları arasındaki
ilişki. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2014.S32.02.01.
VERİLEN DERSLER
ÖMES 401 Öğretmenlik Uygulaması I
Sayfa 2
Download

Özgeçmiş ve Akademik faaliyetler için tıklayınız