2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
Lisansüstü
Öğrenim
Lisansüstü Öğrenim
Grubu Kodu
101
103
Grupları
ACİL YARDIM VE AFET
YÖNETİMİ
AKILLI MALZEMELER VE
SENSÖRLER
Kurum
Kodu
Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar
107310101 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
104310301 Gaziosman Paşa Üniversitesi
Yurt Dışında Öğrenim
Görülecek Alanları
Acil Yardım ve Afet
Yönetimi
Akıllı Malzemeler ve
Sensörler
Kontenjan
1
1
ALES Puan Başvurabilecek Lisans Mezuniyet
Türü
Alanları
Lisans Mezuniyet
Alanı Kodları
Öğrenim Görülebilecek
Ülkeler
EA/SAY
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
8342
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Makine; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği;
Elektronik Mühendisliği; Elektronik; Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme
Mühendisliği; Makine ve İmalat Mühendisliği;
Makine ve Üretim Mühendisliği
3252, 9305, 8223,
3162, 3163, 4252,
5118, 8227, 4314,
4315
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3108, 3183, 9293,
9326, 3279, 3319,
6324, 3111, 3316,
3242
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
104
ANTROPOLOJİ
100610401 Ahi Evran Üniversitesi
Antropoloji
1
EA/SÖZ
Antropoloji; Fizik Antropoloji; Prehistorik
Arkeoloji; Tarih Öncesi Arkeolojisi;
Paleoantropoloji; Sosyoloji;Tarih; Arkeoloji;
Sosyal Antropoloji; Klasik Arkeoloji
104
ANTROPOLOJİ
107310403 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Fizik Antropoloji
1
EA/SÖZ
Antropoloji; Fizik Antropoloji; Prehistorik
Arkeoloji; Tarih Öncesi Arkeolojisi;
Paleoantropoloji; Sosyoloji;Tarih; Arkeoloji;
Sosyal Antropoloji; Klasik Arkeoloji
3108, 3183, 9293,
9326, 3279, 3319,
6324, 3111, 3316,
3242
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
3108, 3183, 9293,
9326, 3279 , 3319,
6324, 3111, 3316,
3242
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
104
ANTROPOLOJİ
107310405 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Paleoantropoloji
1
EA/SÖZ
Antropoloji; Fizik Antropoloji; Prehistorik
Arkeoloji; Tarih Öncesi Arkeolojisi;
Paleoantropoloji; Sosyoloji;Tarih; Arkeoloji;
Sosyal Antropoloji; Klasik Arkeoloji
105
ARAP DİLİ
103710501 Erzurum Teknik Üniversitesi
Arap Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Arap Dili ve Edebiyatı; Arapça Öğretmenliği;
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
3109, 3110, 9224
Katar; Lübnan; Kuveyt; Tunus;
Fas; Mısır; Suudi Arabistan;
Birleşik Arap Emirlikleri
105
ARAP DİLİ
105410503 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Arap Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Arap Dili ve Edebiyatı; Arapça Öğretmenliği;
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
3109, 3110, 9224
Katar; Lübnan; Kuveyt; Tunus;
Fas; Mısır; Suudi Arabistan;
Birleşik Arap Emirlikleri
105
ARAP DİLİ
901410505 Milli Eğitim Bakanlığı
Yabancı Dil Olarak Arapça
Eğitimi
1
EA/SÖZ
Arap Dili ve Edebiyatı; Arapça Öğretmenliği;
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
3109, 3110, 9224
Katar; Lübnan; Kuveyt; Tunus;
Fas; Mısır; Suudi Arabistan;
Birleşik Arap Emirlikleri
106
ARAZİ ISLAHI VE SULAMA
SİSTEMLERİ
920210603
2
EA/SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama; Kültürteknik;
Biyosistem Mühendisliği
3384, 8221, 9114
ABD; AB Ülkeleri
107
ARAZİ VE SU KAYNAKLARI
101910701 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
1
SAY
Biyosistem Mühendisliği; Jeoloji; Jeoloji
Mühendisliği; Hidrojeoloji Mühendisliği;
Hidrojeoloji
9114, 4299, 6235,
3206, 8326
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
108
ARICILIK
920210801
1
EA/SAY
Zootekni/Zooteknik; Hayvansal Üretim
8289, 3202
ABD; AB Ülkeleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Sulama Sistemleri ve
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Teknolojileri
Arazi ve Su Kaynakları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Arıcılıkta Suni Tohumlama
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
Arkeoloji; Klasik Arkeoloji; Arkeoloji ve Sanat
Tarihi; Sanat Tarihi; Tarih; Tarih Öncesi
3111, 3242, 3112,
Arkeoloji; Sanat Tarihi ve Müzecilik;
3299, 6324, 9326,
Prehistorik Arkeoloji; Prehistorya;
4345, 9293, 3284,
Protohistorya ve Önasya
3285, 8336, 4346,
Arkeolojisi/Protohistorya ve Ön Asya
3371
Arkeolojisi; Sanat Tarihi ve Teolojisi; Sanat
Tarihi ve Teorisi; Tarih Öğretmenliği
Arkeoloji; Klasik Arkeoloji; Arkeoloji ve Sanat
Tarihi; Sanat Tarihi; Tarih; Tarih Öncesi
3111, 3242, 3112,
Arkeoloji; Sanat Tarihi ve Müzecilik;
3299, 6324, 9326,
Prehistorik Arkeoloji; Prehistorya;
4345, 9293, 3284,
Protohistorya ve Önasya
3285, 8336, 4346,
Arkeolojisi/Protohistorya ve Ön Asya
3371
Arkeolojisi; Sanat Tarihi ve Teolojisi; Sanat
Tarihi ve Teorisi; Tarih Öğretmenliği
İngiliz Dili; İngiliz Dil Bilimi; İngiliz Dili ve
Edebiyatı; İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü;
İngiliz Dili ve Kültürü; İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat; İngilizce Öğretmenliği
4288, 3218, 3219,
/ İngilizce Öğretmenliği-ELT; Mütercim9363, 8293, 4290,
Tercümanlık (İngilizce); Mütercim3220, 8290, 9236,
Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce);
8242, 8305, 3106,
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe);
4215, 9187, 8202
Amerikan Dili ve Edebiyatı; Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı; Batı Dilleri; MütercimTercümanlık (Batı Dilleri); Çeviribilim
(ingilizce) / Çeviribilim
109
ARKEOLOJİ
100610901 Ahi Evran Üniversitesi
Arkeoloji
1
EA/SÖZ
109
ARKEOLOJİ
106010903 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arkeoloji
1
EA/SÖZ
112
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI
106811201 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
113
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
901411301 Milli Eğitim Bakanlığı
Beden Eğitimi ve Spor
2
Beden Eğitimi Öğretmenliği; Beden Eğitimi ve
EA/SÖZ/SAY Spor Öğretmenliği; Beden Eğitimi ve Spor
8307, 7102, 8123
Yüksekokulu
1
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8151, 8125, 3127,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
8154, 8155, 8156,
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
3129, 6165, 8152,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
106511549 Abdullah Gül Üniversitesi
Paralel Programlama
SAY
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; İngiltere
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
2
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
100511503 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
100611505 Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
101611507 Bartın Üniversitesi
103311517 Düzce Üniversitesi
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Mühendisliği
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
4
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
104111525 Gazi Üniversitesi
105111533 Hitit Üniversitesi
Bilgisayar ve İletişim Ağları
Bilgisayar Donanımı
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
5
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
105211537 Iğdır Üniversitesi
107811553 Muş Alparslan Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
6
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
107811555 Muş Alparslan Üniversitesi
109311561 Şırnak Üniversitesi
Bilgisayar Yazılımı
Bilgisayar Donanımı
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
7
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
115
115
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
109611567 Türk-Alman Üniversitesi
110011569 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bilgisayar Yazılımı
Bilgisayar Yazılımı
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
Almanya (Almanca Eğitim)
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği;Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Donanımı ve Teknolojisi; Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği; Bilgisayar Öğretmenliği;
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği; Bilgisayar
3124, 3123, 4220,
Sistemleri ve Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü; Bilgisayar Teknolojisi ve 9343, 5134, 8309,
Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon 5137, 3125, 3126,
8151, 8125, 3127,
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik /
8154, 8155, 8156,
Bilgisayar-Enformatik; Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği; Bilgisayar ve Kontrol 3128, 9150, 8310,
3129, 6165, 8152,
Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim
8141, 5103, 3130,
Teknolojileri Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi; Bilgisayar ve Öğretim 9364, 8143
Teknolojileri Öğretmenliği; Elektronik ve
Bilgisayar Öğretmenliği; Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Bilişim
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
8
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
116
116
BİLGİSAYAR VE HABERLEŞME 103911601 Fırat Üniversitesi
BİLGİSAYAR VE HABERLEŞME 106011605 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Bilgisayar ve Haberleşme
1
1
EA/SAY
3162, 3166, 3124,
3163,3331, 8323,
4277, 8198, 4276,
4253, 9343, 3167
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
EA/SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Bilgisayar
Mühendisliği; Elektronik Mühendisliği;
Telekomünikasyon Mühendisliği; Haberleşme
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği ve
Teknolojisi; Haberleşme Teknolojisi;
Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri;
Elektronik ve Telekomünikasyon; Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Öğretmenliği
3162, 3166, 3124,
3163,3331, 8323,
4277, 8198, 4276,
4253, 9343, 3167
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3226, 4294, 3361,
3228, 9275, 3168,
8318, 9321, 5140,
6229
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
108811901 Sakarya Üniversitesi
Bilişim Ürün ve Sistem
Ekonomisi
1
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Ekonomisi;
Yönetim Bilişim Sistemleri; İşletme
Mühendisliği; Girişimcilik; Endüstri
Mühendisliği; Endüstri Sistemleri
Mühendisliği; Endüstri ve Sistem Mühendisliği;
Üretim Sistemleri Mühendisliği; İşletmeEkonomi / İşletme-İktisat
BİYOLOJİ
101912201 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Genel Biyoloji
1
EA/SAY
Biyoloji; Biyoloji Öğretmenliği; Biyoloji
Bilimleri ve Biyomühendislik
3133, 3364, 5138
BİYOLOJİ
102812203 Çankırı Karatekin Üniversitesi
Biyoloji
1
EA/SAY
Biyoloji; Biyoloji Öğretmenliği; Biyoloji
Bilimleri ve Biyomühendislik
3133, 3364, 5138
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Biyomedikal
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği;
3124, 3134, 3162,
Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve
3160, 3163, 3166,
Haberleşme Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
3184, 3252, 3182,
Makine Mühendisliği; Fizik; Biyomühendislik;
3135, 8227, 3240,
Malzeme Mühendisliği; Kimya; Kimya
6241, 3261, 9305,
Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
5104, 9226, 9369
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi;
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Tıp
Mühendisliği
119
BİLİŞİM ÜRÜN VE SİSTEM
EKONOMİSİ
122
122
124
Kablolu Haberleşme ve Ağlar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Bilgisayar
Mühendisliği; Elektronik Mühendisliği;
Telekomünikasyon Mühendisliği; Haberleşme
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği ve
Teknolojisi; Haberleşme Teknolojisi;
Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri;
Elektronik ve Telekomünikasyon; Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Öğretmenliği
BİYOMEDİKAL
103612401 Erzincan Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği
1
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
9
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
124
124
125
125
126
BİYOMEDİKAL
BİYOMEDİKAL
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
106012409 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
108012411 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
102012501 Bingöl Üniversitesi
109512507 Tunceli Üniversitesi
102312601 Bozok Üniversitesi
Tıbbi Elektronik
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
1
1
1
1
1
SAY
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Biyomedikal
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği;
3124, 3134, 3162,
Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve
3160, 3163, 3166,
Haberleşme Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
3184, 3252, 3182,
Makine Mühendisliği; Fizik; Biyomühendislik;
3135, 8227, 3240,
Malzeme Mühendisliği; Kimya; Kimya
6241, 3261, 9305,
Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
5104, 9226, 9369
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi;
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Tıp
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği; Biyomedikal
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği;
3124, 3134, 3162,
Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve
3160, 3163, 3166,
Haberleşme Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
3184, 3252, 3182,
Makine Mühendisliği; Fizik; Biyomühendislik;
3135, 8227, 3240,
Malzeme Mühendisliği; Kimya; Kimya
6241, 3261, 9305,
Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
5104, 9226, 9369
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi;
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Tıp
Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
SAY
Biyomühendislik ve Genetik; Biyomühendislik;
Genetik ve Biyomühendislik; Moleküler
9294, 3135, 8195,
Biyoloji ve Genetik; Moleküler Biyoloji;
3267, 5121, 5138,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik;
9349, 3133, 5115
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji; Biyoloji;
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
SAY
Biyomühendislik ve Genetik; Biyomühendislik;
Genetik ve Biyomühendislik; Moleküler
9294, 3135, 8195,
Biyoloji ve Genetik; Moleküler Biyoloji;
3267, 5121, 5138,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik;
9349, 3133, 5115
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji; Biyoloji;
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
SAY
Biyosistem Mühendisliği; Ziraat Mühendisliği;
Ziraat;Tarım Makineleri; Tarım Teknolojisi;
9114, 5135, 4408,
Tarımsal Mekanizasyon; Tarım Ürünleri
3383, 3325, 8263,
Teknolojisi; Tarımsal Genetik Mühendisliği;
8262, 9351, 9106
Tarımsal Biyoteknoloji
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
126
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
108012605 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği
1
SAY
Biyosistem Mühendisliği; Ziraat Mühendisliği;
Ziraat;Tarım Makineleri; Tarım Teknolojisi;
9114, 5135, 4408,
Tarımsal Mekanizasyon; Tarım Ürünleri
3383, 3325, 8263,
Teknolojisi; Tarımsal Genetik Mühendisliği;
8262, 9351, 9106
Tarımsal Biyoteknoloji
130
COĞRAFYA
106013001 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Coğrafya
1
EA/SÖZ
Coğrafya; Coğrafya Öğretmenliği
3138, 3365
10
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
131
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906813103
Genel Müdürlüğü
132
ÇİN DİLİ
107313203 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Çin Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
132
ÇİN DİLİ
108713205 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Çin Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
İleri Arıtma Teknolojileri
1
SAY
Çevre Mühendisliği
Çin Dili ve Edebiyatı; Mütercim-Tercümanlık
(Çince)
Çin Dili ve Edebiyatı; Mütercim-Tercümanlık
(Çince)
3142
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
İtalya; İspanya; Belçika;
Hollanda; Japonya; Avustralya;
Finlandiya; İsveç
3144, 9222
Çin
3144, 9222
Çin
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
138
DEVRELER VE SİSTEMLER
103313801 Düzce Üniversitesi
Devreler ve Sistemler
1
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği; 3160, 3162, 3166,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği;
3163, 4252
Elektronik Mühendisliği; Elektronik
138
DEVRELER VE SİSTEMLER
109313805 Şırnak Üniversitesi
Devreler ve Sistemler
1
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği; 3160, 3162, 3166,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği;
3163, 4252
Elektronik Mühendisliği; Elektronik
EA/SÖZ
Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı;
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Türk
3344, 3342, 3372,
Dilleri Filolojisi; Çağdaş Türk Lehçeleri ve
4375, 3139, 4241,
Edebiyatları; Dil Bilgisi; Dil Bilimi/Dil Bilim; 6152, 4376, 4377
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı; Türkoloji
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı;
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Türk
3344, 3342, 3372,
Dilleri Filolojisi; Çağdaş Türk Lehçeleri ve
4375, 3139, 4241,
Edebiyatları; Dil Bilgisi; Dil Bilimi/Dil Bilim; 6152, 4376, 4377
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı; Türkoloji
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı;
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Türk
3344, 3342, 3372,
Dilleri Filolojisi; Çağdaş Türk Lehçeleri ve
4375, 3139, 4241,
Edebiyatları; Dil Bilgisi; Dil Bilimi/Dil Bilim; 6152, 4376, 4377
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı; Türkoloji
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı;
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Türk
3344, 3342, 3372,
Dilleri Filolojisi; Çağdaş Türk Lehçeleri ve
4375, 3139, 4241,
Edebiyatları; Dil Bilgisi; Dil Bilimi/Dil Bilim; 6152, 4376, 4377
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı; Türkoloji
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
139
139
139
139
140
DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ
DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ
DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ
DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ
DİN BİLİMLERİ
105413901 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
901413907 Milli Eğitim Bakanlığı
107013903 Necmettin Erbakan Üniversitesi
108713905 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
100914003 Amasya Üniversitesi
Dil Bilimi
Dil ve Edebiyat Eğitimi
Dil Bilimi
Dil Bilimi
Din Psikolojisi
1
1
1
1
1
11
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
110514011 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
110514013 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
101114011 Ankara Üniversitesi
101114013 Ankara Üniversitesi
101314015 Artvin Çoruh Üniversitesi
101614029 Bartın Üniversitesi
101614039 Bartın Üniversitesi
102014047 Bingöl Üniversitesi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Din Psikolojisi
Dinler Tarihi
Arap Dili ve Belagatı
Arap Dili ve Belagatı
Tefsir
Din Eğitimi
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Arap Dili ve BelagatıMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Suudi
Arabistan; Birleşik Arap
Emirlikleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Arap Dili ve BelagatıMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Suudi
Arabistan; Birleşik Arap
Emirlikleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
12
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
102014051 Bingöl Üniversitesi
102014041 Bingöl Üniversitesi
102014057 Bingöl Üniversitesi
102314059 Bozok Üniversitesi
104914083 Hakkari Üniversitesi
104914075 Hakkari Üniversitesi
104914085 Hakkari Üniversitesi
104914077 Hakkari Üniversitesi
104914087 Hakkari Üniversitesi
Hadis
İslam Felsefesi
Tefsir
Din Psikolojisi
Arap Dili ve Belagatı
Din Bilimleri
Hadis
İslam Felsefesi
İslam Hukuku
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Arap Dili ve BelagatıMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Suudi
Arabistan; Birleşik Arap
Emirlikleri
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
13
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
104914091 Hakkari Üniversitesi
104914093 Hakkari Üniversitesi
104914081 Hakkari Üniversitesi
106014095 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
106014097 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
106214001 Karadeniz Teknik Üniversitesi
107114013 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114017 Mardin Artuklu Üniversitesi
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları
Din Felsefesi
Din Sosyolojisi
Arap Dili ve Belagatı
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
1
1
1
1
1
1
1
1
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Arap Dili ve BelagatıMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Suudi
Arabistan; Birleşik Arap
Emirlikleri
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
EA/SÖZ
14
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
107114019 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114035 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114023 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114039 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114041 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114043 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114047 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114027 Mardin Artuklu Üniversitesi
Din Sosyolojisi
Hadis
İslam Felsefesi
İslam Mezhepleri
Kelam
Kur'an-ı Kerim
Tefsir
Türk İslam Edebiyatı
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
İslam Mezhepleri; İslam
Mezhepleri TarihiABD;
Almanya; İngiltere; İtalya;
Endonezya; Malezya; Katar;
Ürdün; Lübnan; Kuveyt; İran;
Japonya; Suudi Arabistan;
Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Kelam; Kelam ve İslam
Mezhepleri TarihiABD;
Almanya; İngiltere; Kanada;
Endonezya; Malezya; Ürdün;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Kuran-ı KerimKatar; Lübnan;
Kuveyt; İran; Suudî Arabistan;
Birleşik Arap Emirlikleri;
Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
15
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
107114029 Mardin Artuklu Üniversitesi
107114031 Mardin Artuklu Üniversitesi
107014011 Necmettin Erbakan Üniversitesi
108014051 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
108714053 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
108714059 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
108714061 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
109314075 Şırnak Üniversitesi
Türk İslam Musikisi
Türk İslam Sanatları
Din Eğitimi
Tefsir
İslam Felsefesi
Türk İslam Musikisi
Türk İslam Sanatları
Arap Dili ve Belagatı
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Arap Dili ve BelagatıMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Suudi
Arabistan; Birleşik Arap
Emirlikleri
EA/SÖZ
EA/SÖZ
16
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
109314063 Şırnak Üniversitesi
109314077 Şırnak Üniversitesi
109314071 Şırnak Üniversitesi
109314079 Şırnak Üniversitesi
109314081 Şırnak Üniversitesi
109314073 Şırnak Üniversitesi
109314083 Şırnak Üniversitesi
109314085 Şırnak Üniversitesi
Din Eğitimi
Hadis
İslam Felsefesi
İslam Hukuku
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatları
Kelam
Tasavvuf
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İslam Mezhepleri; İslam
Mezhepleri TarihiABD;
Almanya; İngiltere; İtalya;
Endonezya; Malezya; Katar;
Ürdün; Lübnan; Kuveyt; İran;
Japonya; Suudi Arabistan;
Mısır
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları; Türk İslam Musikisi;
İslam SanatlarıABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avusturya; İtalya; Rusya;
İspanya; Makedonya; Bosna
Hersek; Kosova; İran
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Kelam; Kelam ve İslam
Mezhepleri TarihiABD;
Almanya; İngiltere; Kanada;
Endonezya; Malezya; Ürdün;
Katar; Lübnan; Kuveyt; Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
17
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
140
140
140
140
140
140
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
109314087 Şırnak Üniversitesi
109514089 Tunceli Üniversitesi
110014099 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
110014095 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
110014001 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
110214003 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tefsir
Din Sosyolojisi
Hadis
İslam Tarihi
Tefsir
Kur'an-ı Kerim
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
EA/SÖZ
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
6214, 8315, 4244,
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
9372, 9270, 3216,
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
9271
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Dinler Tarihi; Din Felsefesi;
Din Sosyolojisi; Din
Psikolojisi; Din Eğitimi; Din
BilimleriABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; Fransa;
Avustralya; İtalya; İsviçre;
Finlandiya; Japonya; İspanya
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
140
DİN BİLİMLERİ
110214005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tasavvuf
1
EA/SÖZ
143
DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE
EKOLOJİK GENETİK
106514301 Abdullah Gül Üniversitesi
Doku Mühendisliği
1
SAY
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
İlahiyat; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği; Dünya Dinleri; İslam Bilimleri;
İslami İlimler; İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Uluslararası İslam
ve Dini Bilimler Fakültesi / İslam ve Din
Bilimleri
Moleküler Biyoloji; Moleküler Biyoloji ve
Genetik; Biyomühendislik; Biyomühendislik ve
Genetik; Tıp; Genetik ve Biyomühendislik;
Biyoloji
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam TarihiABD; Almanya;
İngiltere; Kanada; İspanya;
Endonezya; Malezya; Ürdün;
Katar; Lübnan; Kuveyt; İran;
İtalya; Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
Kuran-ı KerimKatar; Lübnan;
Kuveyt; İran; Suudî Arabistan;
Birleşik Arap Emirlikleri;
Mısır
6214, 8315, 4244,
9372, 9270, 3216,
9271
İslam Hukuku; Tefsir; Hadis;
Tasavvuf; İslam FelsefesiMısır;
Katar; Lübnan; Kuveyt;
Malezya; Endonezya; Suudi
Arabistan
5121, 3267, 3135,
9294, 3374, 8195,
3133
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
18
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
145
146
146
EĞİTİM FELSEFESİ
EĞİTİM POLİTİKLARI
EĞİTİM POLİTİKLARI
901414501 Milli Eğitim Bakanlığı
106014601 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
901414603 Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Felsefesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Politikaları
1
1
3
EA/SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği; Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim Bilimleri; Eğitim
Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi ve
Planlaması; Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; Psikolojik
Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik; Sınıf Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği;
Üstün Zekalılar Öğretmenliği; Felsefe
3365, 8315, 8173,
8174, 8176, 8177,
8128, 3367, 3290,
9312, 3309, 3317,
3371, 3372,
3344,5133 3180
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği; Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim Bilimleri; Eğitim
Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi ve
Planlaması; Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; Psikolojik
Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik; Sınıf Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği;
Üstün Zekalılar Öğretmenliği; İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği;
Öğretmenlik Programları; Sosyoloji; Kamu
Yönetimi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi;
Siyaset Bilimi; Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
3365, 8315, 8173,
8174, 8176, 8177,
8128, 3367, 3290,
9312, 3309, 3317,
3371, 3372,
3344,5133, 3216,
9320, 3319, 3237,
3314, 3313, 3315
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği; Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim Bilimleri; Eğitim
Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi ve
Planlaması; Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; Psikolojik
Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik; Sınıf Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği;
Üstün Zekalılar Öğretmenliği; İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği;
Öğretmenlik Programları; Sosyoloji; Kamu
Yönetimi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi;
Siyaset Bilimi; Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
3365, 8315, 8173,
8174, 8176, 8177,
8128, 3367, 3290,
9312, 3309, 3317,
3371, 3372,
3344,5133, 3216,
9320, 3319, 3237,
3314, 3313, 3315
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
19
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
148
149
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 1
901414801 Milli Eğitim Bakanlığı
901414901 Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Teknolojileri
2
2
EA/SÖZ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği;
Eğitim Bilimleri; Eğitim Programları ve
Öğretim; Eğitim Yönetimi ve Planlaması;
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitimde
Ölçme-Değerlendirme; Eğitimde Psikolojik
Hizmetler; Felsefe Grubu Öğretmenliği;
Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık; Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik; Sınıf Öğretmenliği;
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği; Tarih
Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği; İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği;
Sosyoloji; Kamu Yönetimi; Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi; Siyaset Bilimi; Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
8315, 8173, 8174,
8176, 8177, 8128,
3367, 3290, 9312,
3309, 3317, 3371,
3372, 3344, 3216,
3319, 3237, 3314,
3313, 3315
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği; Matematik Öğretmenliği;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Kimya
Öğretmenliği; Fen Bilgisi Öğretmenliği;
Biyoloji Öğretmenliği; Fizik Öğretmenliği
9150, 8310, 3129,
3370, 3217, 3369,
3181, 3364, 3368
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
20
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
151
152
EĞİTİM YÖNETİMİ; DENETİMİ
VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME 1
901415101 Milli Eğitim Bakanlığı
901415201 Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Yönetimi; Denetimi ve
Planlaması
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
2
4
EA/SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği; Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği; Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim
Bilimleri; Eğitim Programları ve Öğretim;
Eğitim Yönetimi ve Planlaması; Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; Fen Bilgisi
Öğretmenliği; Fizik Öğretmenliği; Fransızca
Öğretmenliği; Görme Engelliler Öğretmenliği;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; İngilizce
Öğretmenliği/İngilizce Öğretmenliği-ELT;
İşitme Engelliler Öğretmenliği; Japonca
Öğretmenliği; Kimya Öğretmenliği; Matematik
Öğretmenliği; Müzik Öğretmenliği; Okul
Öncesi Eğitimi Öğretmenliği/Okul Öncesi
Öğretmenliği; Özel Eğitim; Özel Eğitim
Öğretmenliği; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık;
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; Sınıf
Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği;
Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği; Üstün
Zekalılar Öğretmenliği; Zihin Engelliler
Öğretmenliği; Ana Okulu
Öğretmenliği/Anaokulu Öğretmenliği; Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği; Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi; Okul Öncesi Eğitimi; Okul
Öncesi Talim ve Terbiye; İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği;
Öğretmenlik Programları
3365, 8126, 8315,
8173, 8174, 8176,
8177, 8128, 3367,
3181, 3368, 3187,
3194, 3217, 3220,
3225, 3232, 3369,
3370, 7171, 3275,
8135, 8136, 3290,
9312, 3309, 3317,
3371, 3372, 3344,
5133, 3363, 3107,
6146, 3145, 8332,
9264, 3216, 9320
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA
Coğrafya Öğretmenliği; Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim Bilimleri; Eğitim
Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi ve
Planlaması; Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; İngilizce
Öğretmenliği/İngilizce Öğretmenliği-ELT;
Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık; Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği;
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
3365, 8315, 8173,
8174, 8176, 8177,
8128, 3367, 3220,
3290, 9312, 3317,
3371, 3372, 3344,
3216
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
21
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
152
153
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME 1
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME 2
Ölçme; Seçme ve Yerleştirme Merkezi
904115203
Başkanlığı
901415301 Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme (Soru
Hazırlama; Yazılı Sınav
Uygulamaları)
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
1
3
EA
Coğrafya Öğretmenliği; Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği; Eğitim Bilimleri; Eğitim
Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi ve
Planlaması; Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde ÖlçmeDeğerlendirme; Eğitimde Psikolojik Hizmetler;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; İngilizce
Öğretmenliği/İngilizce Öğretmenliği-ELT;
Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık; Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe Öğretmenliği;
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
3365, 8315, 8173,
8174, 8176, 8177,
8128, 3367, 3220,
3290, 9312, 3317,
3371, 3372, 3344,
3216
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği; Biyoloji Öğretmenliği; Fen
Bilgisi Öğretmenliği; Fizik Öğretmenliği;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Kimya
Öğretmenliği; Matematik Öğretmenliği;
9150, 8310, 3129,
3364, 3181, 3368,
3217, 3369, 3370
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
9150, 8310, 3129,
3364, 3181, 3368,
3217, 3369, 3370
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
153
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME 2
904115303
Ölçme; Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme (Yazılı Sınav
Uygulamaları; Elektronik
Sınav Uygulamaları)
1
SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği; Biyoloji Öğretmenliği; Fen
Bilgisi Öğretmenliği; Fizik Öğretmenliği;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Kimya
Öğretmenliği; Matematik Öğretmenliği;
155
EKOSİSTEM RESTORASYONU
920315501
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Ekosistem Restorasyonu
1
SAY
Orman Mühendisliği; Peyzaj Mimarlığı
6277, 6283
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Güç Mühendisliği;
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı;
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı;
Elektrik Öğretmenliği; Elektrik İşleri
Öğretmenliği; Elektrik ve Malzeme Donanımı
3160, 3162, 4248,
4249, 4250, 3161,
8180, 4251
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Güç Mühendisliği;
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı;
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı;
Elektrik Öğretmenliği; Elektrik İşleri
Öğretmenliği; Elektrik ve Malzeme Donanımı
3160, 3162, 4248,
4249, 4250, 3161,
8180, 4251
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Güç Mühendisliği;
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı;
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı;
Elektrik Öğretmenliği; Elektrik İşleri
Öğretmenliği; Elektrik ve Malzeme Donanımı
3160, 3162, 4248,
4249, 4250, 3161,
8180, 4251
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
156
156
156
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
100315601 Adnan Menderes Üniversitesi
103315605 Düzce Üniversitesi
107815619 Muş Alparslan Üniversitesi
Elektrik Makineleri Tasarımı
Elektrik Makineleri
Elektrik Makineleri
1
1
1
22
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
156
156
157
157
157
157
157
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
108815621 Sakarya Üniversitesi
109315625 Şırnak Üniversitesi
100615701 Ahi Evran Üniversitesi
104715715 Gümüşhane Üniversitesi
106815721 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
107815723 Muş Alparslan Üniversitesi
107815725 Muş Alparslan Üniversitesi
Elektrik Makineleri Sürücü
Tasarımı
Elektrik Tesisleri
Elektronik
Elektronik
Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği
Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği
Elektronik
1
1
1
1
1
1
1
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Güç Mühendisliği;
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı;
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı;
Elektrik Öğretmenliği; Elektrik İşleri
Öğretmenliği; Elektrik ve Malzeme Donanımı
SAY
Elektrik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektrik Güç Mühendisliği;
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı;
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı;
Elektrik Öğretmenliği; Elektrik İşleri
Öğretmenliği; Elektrik ve Malzeme Donanımı
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3166, 3164, 3167,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3160, 3162, 4248,
4249, 4250, 3161,
8180, 4251
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3160, 3162, 4248,
4249, 4250, 3161,
8180, 4251
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
23
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
157
157
157
157
158
161
161
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK MALZEMELER
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM
108715731 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
109315735 Şırnak Üniversitesi
109315733 Şırnak Üniversitesi
109615741 Türk-Alman Üniversitesi
109615801 Türk-Alman Üniversitesi
101916101 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
106016107 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Elektronik
Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği
Elektronik
Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği
Elektronik Malzemeler
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
1
1
1
1
1
1
1
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3162, 4252, 3163,
Mühendisliği; Elektronik Öğretmenliği;
3166, 3164, 3167,
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği;
4253, 8181
Elektronik ve Telekomünikasyon; Elektronik
İşleri Öğretmenliği
Almanya (Almanca Eğitim)
SAY
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği; Elektronik
5118, 3261, 3163,
Mühendisliği; Fizik; Fizik Mühendisliği;
3182, 3184, 9305,
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji; Malzeme;
8226, 4251, 3368
Elektrik ve Malzeme Donanımı; Fizik
Öğretmenliği
Almanya (Almanca Eğitim)
EA/SAY
Endüstri Tasarımı; Endüstriyel Tasarım;
Endüstri Ürünleri Tasarımı; Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Endüstri
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
Mühendisliği; Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği; Üretim Sistemleri Mühendisliği
7154, 3170, 3169,
9323, 5119, 3168,
8318, 9321, 3171,
5140
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
EA/SAY
Endüstri Tasarımı; Endüstriyel Tasarım;
Endüstri Ürünleri Tasarımı; Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Endüstri
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
Mühendisliği; Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği; Üretim Sistemleri Mühendisliği
7154, 3170, 3169,
9323, 5119, 3168,
8318, 9321, 3171,
5140
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
24
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
161
161
162
165
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENERJİ
ENERJİ MALZEMELERİ
106916109 Kocaeli Üniversitesi
109016115 Siirt Üniversitesi
109316209 Şırnak Üniversitesi
104916501 Hakkari Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Enerji
Enerji Malzemeleri
1
1
1
1
EA/SAY
Endüstri Tasarımı; Endüstriyel Tasarım;
Endüstri Ürünleri Tasarımı; Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Endüstri
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
Mühendisliği; Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği; Üretim Sistemleri Mühendisliği
7154, 3170, 3169,
9323, 5119, 3168,
8318, 9321, 3171,
5140
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
EA/SAY
Endüstri Tasarımı; Endüstriyel Tasarım;
Endüstri Ürünleri Tasarımı; Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Endüstri
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
Mühendisliği; Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği; Üretim Sistemleri Mühendisliği
7154, 3170, 3169,
9323, 5119, 3168,
8318, 9321, 3171,
5140
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği;
3252, 3162, 8182,
Enerji Mühendisliği; Enerji Sistemleri
8319, 3160, 3172,
Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği; Enerji
8180, 3161
Öğretmenliği; Elektirk İşleri Öğretmenliği;
Elektrik Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme
Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği;
Fizik; Fizik Mühendisliği; Kimya; Kimya
Mühendisliği; Fizik Öğretmenliği; Kimya
Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
5118, 8227, 3261,
3162, 3182, 3184,
3240, 6241, 3368,
9226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Rusya
167
ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
108016707 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
1
SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği; Makine
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
8319, 3252, 3162,
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği;
6241, 3184, 9226
Kimya Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
173
ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
101117301 Ankara Üniversitesi
Ermeni Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Ermeni Dili ve Edebiyatı; Rus Dili ve Edebiyatı 9193, 3293
177
FELSEFE
103717707 Erzurum Teknik Üniversitesi
Çağdaş Felsefe
1
EA/SÖZ
Felsefe; Felsefe Grubu Öğretmenliği
3180, 3367
177
FELSEFE
107117713 Mardin Artuklu Üniversitesi
Mantık
2
EA/SÖZ
Felsefe; Felsefe Grubu Öğretmenliği
3180, 3367
178
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
901417803 Milli Eğitim Bakanlığı
Fen Bilgisi Eğitimi
1
EA/SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği
3181
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SAY
İktisat; Ekonomi; Ekonometri; İstatistik;
Ekonomi ve Finans; Finansal Ekonometri;
Matematik ve İstatistik; Finans Matematiği;
İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat; İşletme
Mühendisliği
3213, 3159, 3158,
3223, 5105, 9359,
8229, 5107, 6229,
3228
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
179
FİNANS MÜHENDİSLİĞİ
109717901 Uludağ Üniversitesi
Finans Mühendisliği
1
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
25
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
181
FİZİK; FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
182
FİZİK-JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ
182
FİZİK-JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ
182
FİZİK-JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ
109618101 Türk-Alman Üniversitesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906818209
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906818213
Genel Müdürlüğü
906818211
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Yüksek Enerji ve Plazma
Fiziği
Yeraltısuyu Besleniminde
İzotopların Kullanımı
Yeraltısuyu Kirlenmesinde
İzotopların Kullanımı
Yeraltısuyunda Radyokarbon
Ve Yaş Tayini
1
SAY
Fizik; Fizik Mühendisliği
3182, 3184
Almanya (Almanca Eğitim)
1
SAY
Fizik Müh.,Jeoloji Müh.,HidrojeolojiMüh.
3184,6235,3206
ABD; AB Ülkeleri
1
SAY
Fizik Müh.,Jeoloji Müh.,Hidrojeoloji Müh.
3184, 6235, 3206
ABD; AB Ülkeleri
1
SAY
Fizik Müh.,Jeoloji Müh.,HidrojeolojiMüh.
3184,6235,3206
ABD; AB Ülkeleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Kanada; Japonya;
İngiltere; Almanya; Fransa;
İtalya; İspanya; İsviçre; İsveç;
Finlandiya
ABD; Kanada; Japonya;
İngiltere; Almanya; Fransa;
İtalya; İspanya; İsviçre; İsveç;
Finlandiya
184
FOTOĞRAFÇILIK VE GRAFİK
107818401 Muş Alparslan Üniversitesi
Fotoğrafçılık ve Grafik
1
EA/SÖZ
Fotoğraf; Fotoğraf ve Grafik Sanatlar; Grafik
Sanatlar/Grafik Sanatları; Grafik Sanatlar ve
Grafik Tasarım; Grafik Tasarım; Grafik
Tasarımı; Grafik; Grafik Öğretmenliği; Grafik
Resimleme ve Baskı
185
GASTRONOMİ
105718501 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
1
EA/SÖZ
Gastronomi; Gastronomi ve Mutfak Sanatları;
4265, 5108, 8288,
Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek
9203
İşletmeciliği; Aşçılık
185
GASTRONOMİ
108018505 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gastronomi
1
EA/SÖZ
Gastronomi; Gastronomi ve Mutfak Sanatları;
4265, 5108, 8288,
Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek
9203
İşletmeciliği; Aşçılık
EA/SAY
Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları
Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Gemi
8322, 3189, 4268,
İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri; Gemi ve Yat
9259, 8192, 3190,
Tasarımı; Gemi Makinaları / Gemi Makineleri;
8193, 9185
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği; Gemi
Makineleri Mühendisliği; Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; İtalya; Rusya;
Avustralya; Hindistan
EA/SAY
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri
Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Gemi
8322, 3189, 4268,
İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri; Gemi
8192, 3190, 8193,
Makinaları / Gemi Makineleri; Gemi
9185
Makineleri İşletme Mühendisliği; Gemi
Makineleri Mühendisliği; Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; İtalya; Rusya;
Avustralya; Hindistan
EA/SAY
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri
Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Gemi
8322, 3189, 4268,
İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri; Gemi
8192, 3190, 8193,
Makinaları / Gemi Makineleri; Gemi
9185
Makineleri İşletme Mühendisliği; Gemi
Makineleri Mühendisliği; Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; İtalya; Rusya;
Avustralya; Hindistan
186
187
187
GEMİ İNŞAATI
GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ
101618601 Bartın Üniversitesi
101618701 Bartın Üniversitesi
102418705 Bursa Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri
Gemi Makineleri
1
1
1
7158, 8345, 7145,
9160, 7161, 7162,
7160, 7196, 9365
26
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
187
GEMİ MAKİNELERİ
108718707 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği
1
EA/SAY
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri
Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Gemi
8322, 3189, 4268,
İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri; Gemi
8192, 3190, 8193,
Makinaları / Gemi Makineleri; Gemi
9185
Makineleri İşletme Mühendisliği; Gemi
Makineleri Mühendisliği; Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; İtalya; Rusya;
Avustralya; Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Almanya (Almanca Eğitim)
190
GEOTEKNİK
100619001 Ahi Evran Üniversitesi
Geoteknik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Jeoloji Mühendisliği
3221, 6235
190
GEOTEKNİK
102019005 Bingöl Üniversitesi
Geoteknik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Jeoloji Mühendisliği
3221, 6235
190
GEOTEKNİK
105219007 Iğdır Üniversitesi
Geoteknik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Jeoloji Mühendisliği
3221, 6235
190
GEOTEKNİK
107819013 Muş Alparslan Üniversitesi
Geoteknik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Jeoloji Mühendisliği
3221, 6235
190
GEOTEKNİK
109619017 Türk-Alman Üniversitesi
Geoteknik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Jeoloji Mühendisliği
3221, 6235
196
GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ
101619601 Bartın Üniversitesi
Görme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
Görme Engelliler Öğretmenliği
3194
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
196
GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ
105419603 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Görme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
Görme Engelliler Öğretmenliği
3194
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
196
GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ
106319605 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Görme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
Görme Engelliler Öğretmenliği
3194
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
196
GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ
901419607 Milli Eğitim Bakanlığı
Görme Engelliler Eğitimi
2
EA/SÖZ
Görme Engelliler Öğretmenliği
3194
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
27
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
198
199
GÖRÜNTÜ İŞLEME
106519801 Abdullah Gül Üniversitesi
GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL
103219901 Dumlupınar Üniversitesi
İLETİŞİM TASARIMI
199
GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL
106019909 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İLETİŞİM TASARIMI
200
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
201
201
HABERLEŞME
HABERLEŞME
108720001 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
101620101 Bartın Üniversitesi
101720103 Batman Üniversitesi
Görüntü İşleme
Grafik
1
1
SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Elektrik ve
3124, 3166, 3162,
Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
5134, 9343, 3163,
Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği;
4252
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
EA/SÖZ
Grafik; Grafik Öğretmenliği; Grafik Sanatlar ve
Grafik Tasarım; Grafik Tasarım; Grafik
Tasarımı; Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı;
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı;
Görsel Sanatlar; Görüntü Sanatları; Çizgi Film
(Animasyon)/Çizgi Film-Animasyon; Grafik
Sanatlar / Grafik Sanatları; Fotoğraf ve Grafik
Sanatlar; Grafik Resimleme ve Baskı; Görsel
İletişim Tasarımı; Görsel İletişim Sanatı; Görsel
İletişim
7160, 7196, 9160,
7161, 7162, 4272,
7191, 9162, 8353,
7152, 7145, 8345,
9365, 5109, 7190,
9231
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
7160, 7196, 9160,
7161, 7162, 4272,
7191, 9162, 8353,
7152, 7145, 8345,
9365, 5109, 7190,
9231
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Grafik Tasarım
1
EA/SÖZ
Grafik; Grafik Öğretmenliği; Grafik Sanatlar ve
Grafik Tasarım; Grafik Tasarım; Grafik
Tasarımı; Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı;
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı;
Görsel Sanatlar; Görüntü Sanatları; Çizgi Film
(Animasyon)/Çizgi Film-Animasyon; Grafik
Sanatlar / Grafik Sanatları; Fotoğraf ve Grafik
Sanatlar; Grafik Resimleme ve Baskı; Görsel
İletişim Tasarımı; Görsel İletişim Sanatı; Görsel
İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
1
SÖZ
Gürcü Dili ve Edebiyatı
8346
Gürcistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme Donanımı
ve Teknolojileri; Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği; Telekomünikasyon Öğretmenliği
3162, 3166, 3163,
4252, 4253, 3331,
8323, 4277, 8198,
4276, 3167, 8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme Donanımı
ve Teknolojileri; Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği; Telekomünikasyon Öğretmenliği
3162, 3166, 3163,
4252, 4253, 3331,
8323, 4277, 8198,
4276, 3167, 8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Haberleşme
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
1
1
28
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
201
HABERLEŞME
103320107 Düzce Üniversitesi
Haberleşme
204
HAVACILIK ELEKTRİK VE
ELEKTRONİĞİ
206
HAYVANCILIKTA MOLEKÜLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Hayvancılıkta Moleküler
920220601
GENETİK
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Genetik
103620401 Erzincan Üniversitesi
Havacılık Elektrik ve
Elektroniği
1
1
2
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme Donanımı
ve Teknolojileri; Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği; Telekomünikasyon Öğretmenliği
EA/SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği; Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği/Elektrik- Elektronik
Mühendisliği; Elektronik Mühendisliği;
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği;
Elektronik
SAY
Zootekni/Zooteknik; Tarımsal Biyoteknoloji;
8289, 9106, 3202,
Hayvansal Üretim; Veteriner; Biyomühendislik;
6373, 3135, 8195,
Genetik ve Biyomühendislik; Moleküler
3267
Biyoloji ve Genetik
3162, 3166, 3163,
4252, 4253, 3331,
8323, 4277, 8198,
4276, 3167, 8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3200, 3162, 3163,
3166, 4252
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; AB Ülkeleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
208
HİDROLİK
105220803 Iğdır Üniversitesi
Hidrolik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Makine Mühendisliği
3221, 3252
208
HİDROLİK
106820805 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Hidrolik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Makine Mühendisliği
3221, 3252
208
HİDROLİK
109320807 Şırnak Üniversitesi
Hidrolik
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Makine Mühendisliği
3221, 3252
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü
101121101 Ankara Üniversitesi
Su Kaynaklarının
Modellenmesi
Hint Dili ve Edebiyatı
1
SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği; Çevre Mühendisliği 3206, 3142
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
2
EA/SÖZ
Hindistan
101121201 Ankara Üniversitesi
Hollanda Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Hindoloji
Hollanda Dili ve Edebiyat; Alman Dili ve
Edebiyatı; Almanca Öğretmenliği
209
211
212
HİDROLOJİ VE ÇEVRE
MÜHENDİSİ
HİNT DİLİ VE EDEBİYATI
HOLLANDA DİLİ VE
EDEBİYATI
920420903
3207
8204, 6104, 3105
213
HUKUK
110421351 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Kamu Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
100221301 Adıyaman Üniversitesi
Anayasa Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
100221303 Adıyaman Üniversitesi
Genel Hukuk
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
100221305 Adıyaman Üniversitesi
İdare Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
Hollanda
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
29
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
213
HUKUK
100221309 Adıyaman Üniversitesi
Ticaret Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
103621311 Erzincan Üniversitesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
106721329 Kırklareli Üniversitesi
Devletler Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
106721327 Kırklareli Üniversitesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
107021331 Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası Hukuk
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
907721357
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü
Uluslararası Çevre Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
920421361
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Su Hukuku
2
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
110021343 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
213
HUKUK
110021349 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Uluslararası Hukuk
1
EA/SÖZ/SAY Hukuk
3209
214
215
ISI VE YANMA TEKNİĞİ
İÇ MİMARLIK
109621401 Türk-Alman Üniversitesi
101321501 Artvin Çoruh Üniversitesi
Isı ve Yanma Tekniği
İç Mekan Tasarım
1
1
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Japonya; İtalya;
İsviçre; Fransa; Avustralya
SAY
Makine Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya; Termik ve Nükleer Güç
Mühendisliği
3252, 3184, 6241,
9226, 4365
Almanya (Almanca Eğitim)
EA/SAY
İç Mimarlık; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı; İç Mimari
3211,7165, 3212,
8205
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
3211,7165, 3212,
8205
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
215
İÇ MİMARLIK
103721507 Erzurum Teknik Üniversitesi
İç mimarlık
1
EA/SAY
İç Mimarlık; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı; İç Mimari
215
İÇ MİMARLIK
106021509 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İç Mimarlık
1
EA/SAY
İç Mimarlık; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı; İç Mimari
3211,7165, 3212,
8205
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
108521511 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı
EA/SAY
İç Mimarlık; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı; İç Mimari
3211,7165, 3212,
8205
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
EA/SAY
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
215
217
İÇ MİMARLIK
İKTİSADİ BİLİMLER
101921711 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Finansal İktisat
1
1
30
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
217
217
217
217
217
217
217
217
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
102021717 Bingöl Üniversitesi
102021719 Bingöl Üniversitesi
102021721 Bingöl Üniversitesi
102021723 Bingöl Üniversitesi
102321725 Bozok Üniversitesi
103221733 Dumlupınar Üniversitesi
103721741 Erzurum Teknik Üniversitesi
106321753 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İktisat Politikası
İktisat Tarihi
İktisat Teorisi
Uluslararası İktisat
İktisat Politikası
Uluslararası İktisat
Uluslararası İktisat
İktisat Tarihi
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
31
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
217
217
217
217
217
217
217
217
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
İKTİSADİ BİLİMLER
106321755 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
107021759 Necmettin Erbakan Üniversitesi
109321771 Şırnak Üniversitesi
109321773 Şırnak Üniversitesi
109321775 Şırnak Üniversitesi
109321777 Şırnak Üniversitesi
109521779 Tunceli Üniversitesi
109521785 Tunceli Üniversitesi
İktisat Teorisi
İktisat Teorisi
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
İktisat Politikası
İktisat Tarihi
İktisat Teorisi
Çalışma Ekonomisi
İktisat Teorisi
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
EA/SAY
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
32
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
217
218
219
İKTİSADİ BİLİMLER
109621791 Türk-Alman Üniversitesi
İLERİ İMALAT TEKNİKLERİ; 3D
110321801 Bülent Ecevit Üniversitesi
PRİNTİNG
İLETİŞİM
901421905 Milli Eğitim Bakanlığı
Uluslararası İktisat
İleri İmalat Teknikleri; 3D
Printing
İletişim (Sosyal Medya
Alanında Çalışmak Üzere)
1
1
2
EA/SAY
Ekonomi; İktisat; Ekonomi ve Finans;
Ekonometri; İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat;
Uluslararası Ekonomi; Finansal Ekonometri;
Maliye; Maliye-Muhasebe; Muhasebe ve
Maliye; Çalışma Ekonomisi; Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; İşletme /
İşletmecilik
SAY
Makina Mühendisliği; İmalat Mühendisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği; Üretim Mühendisliği
EA/SÖZ
İletişim; İletişim Bilimleri; İletişim Sanatları;
İletişim Tasarımı; İletişim Tasarımı
(multimedia); İletişim Tasarımı ve Yönetimi;
İletişim ve Tasarım; Görsel İletişim; Görsel
İletişim Sanatı; Görsel İletişim Tasarımı; Görsel 3215, 8327, 8132,
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı; Görsel
5113, 7212, 9281,
Sanatlar ve İletişim Tasarımı; Görsel Sanatlar; 7168, 9231, 7190,
Medya ve İletişim; Medya ve İletişim
5109, 7191, 4272,
Sistemleri; Medya ve Görsel Sanatlar; Medya 9162, 8244, 3259,
ve Uygulamalı Görsel Sanatlar; Halkla İlişkiler; 9195, 9220, 3197,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Halkla İlişkiler ve 3198, 5111, 6188,
Reklamcılık; Gazetecilik; Gazetecilik ve Halkla 8191, 8292, 9309,
İlişkiler; Sinema; Sinema ve Dijital Medya;
3307, 3308, 8246,
Sinema ve Televizyon; Sinema-TV; Sinema-TV 3288, 3289, 5126,
Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf; Radyo; TV ve 3287
Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema
ve Görsel Sanatlar; Radyo; Sinema ve
Televizyon/Radyo; Televizyon ve
Sinema/Radyo-Televizyon; Sinema
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
Almanya (Almanca Eğitim)
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3159, 3213, 5105,
3158, 6229, 4386,
9359, 3254, 8225,
4322, 8312, 3141,
3226
Almanya (Almanca Eğitim)
3252, 5114, 5119,
9374, 5132
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
219
İLETİŞİM
109621903 Türk-Alman Üniversitesi
İletişim
1
EA/SÖZ
İletişim; İletişim Bilimleri; İletişim Sanatları;
İletişim Tasarımı; İletişim Tasarımı
(multimedia); İletişim Tasarımı ve Yönetimi;
İletişim ve Tasarım; Görsel İletişim; Görsel
İletişim Sanatı; Görsel İletişim Tasarımı; Görsel 3215, 8327, 8132,
5113, 7212, 9281,
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı; Görsel
Sanatlar ve İletişim Tasarımı; Görsel Sanatlar; 7168, 9231, 7190,
Medya ve İletişim; Medya ve İletişim
5109, 7191, 4272,
Sistemleri; Medya ve Görsel Sanatlar; Medya 9162, 8244, 3259,
ve Uygulamalı Görsel Sanatlar; Halkla İlişkiler; 9195, 9220, 3197,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Halkla İlişkiler ve 3198, 5111, 6188,
Reklamcılık; Gazetecilik; Gazetecilik ve Halkla 8191, 8292, 9309,
İlişkiler; Sinema; Sinema ve Dijital Medya;
3307, 3308, 8246,
Sinema ve Televizyon; Sinema-TV; Sinema-TV 3288, 3289, 5126,
Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf; Radyo; TV ve 3287
Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema
ve Görsel Sanatlar; Radyo; Sinema ve
Televizyon/Radyo; Televizyon ve
Sinema/Radyo-Televizyon; Sinema
220
İLKÖĞRETİM MATEMATİK
EĞİTİMİ
901422001 Milli Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Matematik Eğitimi
1
EA/SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Matematik 3217, 6256
33
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
221
221
221
221
223
223
223
İMALAT
İMALAT
İMALAT
İMALAT
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ
110422107 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
101722101 Batman Üniversitesi
103222103 Dumlupınar Üniversitesi
108522105 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
İmalat ve Konstrüksiyon
İmalat Mühendisliği
İmalat Yönetimi
İmalat Mühendisliği
103622305 Erzincan Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği
901422321 Milli Eğitim Bakanlığı
Yabancı Dil Olarak İngilizce
Eğitimi (TEFL / TESOL)
108022315 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
1
1
1
1
1
1
1
SAY
Makine Mühendisliği; İmalat Mühendisliği;
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Endüstri
3252, 5114, 3261,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği; Endüstri
3168, 8232, 8318,
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
9321, 5132, 5140
Mühendisliği; Üretim Mühendisliği; Üretim
Sistemleri Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; İmalat Mühendisliği;
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Endüstri
3252, 5114, 3261,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği; Endüstri
3168, 8232, 8318,
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
9321, 5132, 5140
Mühendisliği; Üretim Mühendisliği; Üretim
Sistemleri Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; İmalat Mühendisliği;
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Endüstri
3252, 5114, 3261,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği; Endüstri
3168, 8232, 8318,
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
9321, 5132, 5140
Mühendisliği; Üretim Mühendisliği; Üretim
Sistemleri Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; İmalat Mühendisliği;
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Endüstri
3252, 5114, 3261,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği; Endüstri
3168, 8232, 8318,
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
9321, 5132, 5140
Mühendisliği; Üretim Mühendisliği; Üretim
Sistemleri Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
İngilizce Öğretmenliği/İngilizce ÖğretmenliğiELT; İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngiliz Dili ve
Kültürü; İngiliz Dili; İngiliz Dil Bilimi; İngiliz
Dili ve Amerikan Kültürü; İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat; Amerikan Dili ve
Edebiyatı; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı;
Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili); Bölge
Bilim (İngiltere-İngiliz Dili); MütercimTercümanlık (İngilizce); Çeviribilim
(İngilizce)/Çeviribilim
İngilizce Öğretmenliği/İngilizce ÖğretmenliğiELT; İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngiliz Dili ve
Kültürü; İngiliz Dili; İngiliz Dil Bilimi; İngiliz
Dili ve Amerikan Kültürü; İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat; Amerikan Dili ve
Edebiyatı; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı;
Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili); Bölge
Bilim (İngiltere-İngiliz Dili); MütercimTercümanlık (İngilizce); Çeviribilim
(İngilizce)/Çeviribilim
İngilizce Öğretmenliği/İngilizce ÖğretmenliğiELT; İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngiliz Dili ve
Kültürü; İngiliz Dili; İngiliz Dil Bilimi; İngiliz
Dili ve Amerikan Kültürü; İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat; Amerikan Dili ve
Edebiyatı; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı;
Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili); Bölge
Bilim (İngiltere-İngiliz Dili); MütercimTercümanlık (İngilizce); Çeviribilim
(İngilizce)/Çeviribilim
3220, 3219, 8293,
4288, 3218, 9363,
4290, 8305, 3106,
9298, 9301, 8290,
8202
ABD; İngiltere
3220, 3219, 8293,
4288, 3218, 9363,
4290, 8305, 3106,
9298, 9301, 8290,
8202
ABD; İngiltere
3220, 3219, 8293,
4288, 3218, 9363,
4290, 8305, 3106,
9298, 9301, 8290,
8202
ABD; İngiltere
34
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
103722403 Erzurum Teknik Üniversitesi
Su Yapıları
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
103722405 Erzurum Teknik Üniversitesi
Zemin
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
104322409 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yapı İmalatı Mühendisliği
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
104322407 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yapı Yönetimi ve Akıllı
Yapılar
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
104322413 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yer Bilgi Sistemleri
Mühendisliği
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822445
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Betonda Alkali-Silika
Reaksiyonu Tayini İçin
Deneysel Yöntemler
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822407
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Dolgu Barajlar ve Tabii
Zeminlerin Şev Stabilitesi
1
SAY
İnşaat Müh.
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822443
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Kütle Betonu Tasarımı ve
Modellenmesi
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822433
Genel Müdürlüğü
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822431
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822425
Genel Müdürlüğü
Santral Binası gibi Büyük
Yapıların 3D Modelinin
Yapılarak Statik ve Dinamik
Hesaplamaların Yapılması
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822437
Su Tasarrufu Sağlayan
Sulama Sistemleri
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822429
Genel Müdürlüğü
Şev Stabilite Hesaplarında
Yeni Yöntemlerin ve
Metodolojilerin Belirlenmesi
ve Araziye Tatbiki
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822435
Genel Müdürlüğü
Tünel Delgi Makinası ile
Kazılacak ve Farklı Jeolojik
Formasyonlara Sahip
Tünellere ait TBM ve Segmen
Seçimleri ile Tasarım hesabı
2
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822441
Genel Müdürlüğü
X Işını Yöntemiyle (XRD
ve/veya XRF Cihazı) Yapı
Malzemelerinde Faz
Tanımlama ve Kantitatif
Analiz
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
224
224
224
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Ön Yüzü Beton Dolgu
Barajlara Ait Tasarım
Kriterleri ve Sızdırmazlık
Önlemleri
Rubber Dolusavakların
Geometrik Tanımlaması ve
Hidrolik Hesabı
35
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
906822447
224
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
109522419 Tunceli Üniversitesi
225
225
226
İNŞAAT-METEOROLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT-METEOROLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT-ZİRAAT
MÜHENDİSLİĞİ
229
İSTATİSTİK-MODELLEME
231
İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ
231
İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822503
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
906822601
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
920322901
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
906822501
101623101 Bartın Üniversitesi
105423103 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yapı Malzemesi Olarak
Kullanılan Geosentetik
Malzemelerin Kullanım
Alanları ve Karakteristik
Özellikleri
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
İnşaat Mühendisliği
1
SAY
İnşaat Mühendisliği
3221
ABD; Almanya; İngiltere;
Japonya; İsviçre; Hollanda;
Norveç
Taşkın Tahmin Sistemleri
1
SAY
İnşaat Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği 3221, 6262
ABD
2
SAY
İnşaat Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği 3221, 6262
ABD
2
SAY
İnşaat Mühendisliği; Ziraat Mühendisliği
3221, 5135
ABD; Hollanda
İstatistik-Modelleme
2
SAY
Matematik Mühendisliği
3257
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
İşitme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
İşitme Engelliler Öğretmenliği
3225
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3225
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
Yapay Sinir Ağlarının
Hidrolojide Uygulamaları
Entegre Su Kaynakları
Yönetimi
İşitme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
İşitme Engelliler Öğretmenliği
231
İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ
106323105 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İşitme Engelliler Eğitimi
1
EA/SÖZ
İşitme Engelliler Öğretmenliği
3225
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
231
İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ
901423107 Milli Eğitim Bakanlığı
İşitme Engelliler Eğitimi
2
EA/SÖZ
İşitme Engelliler Öğretmenliği
3225
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Mühendisliği;
Ekonomi; Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve
Finansman; Bankacılık; Bankacılık ve
Sigortacılık; İktisat; İşletme-Ekonomi / İşletmeİktisat; Finans ve Bankacılık; Finans-Sigorta;
Ekonometri; Sermaya Piyasası; Sermaya
Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Finans
Matematiği; Finansal Ekonometri; Finans ve
Muhasebe; Muhasebe; Bankacılık ve Finans;
Ekonomi ve Finans; Muhasebe ve Finansal
Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi;
Muhasebe-Finansman; Aktüarya / Aktüerya
3226, 3228, 3159,
6119, 3117, 3120,
3213, 6229, 9371,
4261, 3158, 3302,
9358, 5107, 9359,
9262, 3268, 3118,
5105, 5123, 3381,
3103
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan; Katar
232
İŞLETME; BANKACILIK;
FİNANS; MUHASEBE
101923203 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Finansman
1
36
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
232
232
232
İŞLETME; BANKACILIK;
FİNANS; MUHASEBE
İŞLETME; BANKACILIK;
FİNANS; MUHASEBE
İŞLETME; BANKACILIK;
FİNANS; MUHASEBE
101923201 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
103223207 Dumlupınar Üniversitesi
106023217 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Para Banka
Bankacılık ve Finans
Sayısal Yöntemler
1
1
1
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Mühendisliği;
Ekonomi; Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve
Finansman; Bankacılık; Bankacılık ve
Sigortacılık; İktisat; İşletme-Ekonomi / İşletmeİktisat; Finans ve Bankacılık; Finans-Sigorta;
Ekonometri; Sermaya Piyasası; Sermaya
Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Finans
Matematiği; Finansal Ekonometri; Finans ve
Muhasebe; Muhasebe; Bankacılık ve Finans;
Ekonomi ve Finans; Muhasebe ve Finansal
Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi;
Muhasebe-Finansman; Aktüarya / Aktüerya
3226, 3228, 3159,
6119, 3117, 3120,
3213, 6229, 9371,
4261, 3158, 3302,
9358, 5107, 9359,
9262, 3268, 3118,
5105, 5123, 3381,
3103
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan; Katar
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Mühendisliği;
Ekonomi; Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve
Finansman; Bankacılık; Bankacılık ve
Sigortacılık; İktisat; İşletme-Ekonomi / İşletmeİktisat; Finans ve Bankacılık; Finans-Sigorta;
Ekonometri; Sermaya Piyasası; Sermaya
Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Finans
Matematiği; Finansal Ekonometri; Finans ve
Muhasebe; Muhasebe; Bankacılık ve Finans;
Ekonomi ve Finans; Muhasebe ve Finansal
Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi;
Muhasebe-Finansman; Aktüarya / Aktüerya
3226, 3228, 3159,
6119, 3117, 3120,
3213, 6229, 9371,
4261, 3158, 3302,
9358, 5107, 9359,
9262, 3268, 3118,
5105, 5123, 3381,
3103
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan; Katar
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Mühendisliği;
Ekonomi; Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve
Finansman; Bankacılık; Bankacılık ve
Sigortacılık; İktisat; İşletme-Ekonomi / İşletmeİktisat; Finans ve Bankacılık; Finans-Sigorta;
Ekonometri; Sermaya Piyasası; Sermaya
Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Finans
Matematiği; Finansal Ekonometri; Finans ve
Muhasebe; Muhasebe; Bankacılık ve Finans;
Ekonomi ve Finans; Muhasebe ve Finansal
Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi;
Muhasebe-Finansman; Aktüarya / Aktüerya
3226, 3228, 3159,
6119, 3117, 3120,
3213, 6229, 9371,
4261, 3158, 3302,
9358, 5107, 9359,
9262, 3268, 3118,
5105, 5123, 3381,
3103
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan; Katar
3226, 3228, 3159,
6119, 3117, 3120,
3213, 6229, 9371,
4261, 3158, 3302,
9358, 5107, 9359,
9262, 3268, 3118,
5105, 5123, 3381,
3103
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan; Katar
232
İŞLETME; BANKACILIK;
FİNANS; MUHASEBE
106023219 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Güvenlik
1
EA/SAY
İşletme/İşletmecilik; İşletme Mühendisliği;
Ekonomi; Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve
Finansman; Bankacılık; Bankacılık ve
Sigortacılık; İktisat; İşletme-Ekonomi / İşletmeİktisat; Finans ve Bankacılık; Finans-Sigorta;
Ekonometri; Sermaya Piyasası; Sermaya
Piyasaları ve Portföy Yönetimi; Finans
Matematiği; Finansal Ekonometri; Finans ve
Muhasebe; Muhasebe; Bankacılık ve Finans;
Ekonomi ve Finans; Muhasebe ve Finansal
Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi;
Muhasebe-Finansman; Aktüarya / Aktüerya
234
JAPON DİLİ
110523405 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Japon Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Japon Dili ve Edebiyatı; Japonca Öğretmenliği 3231, 3232
Japonya
37
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
234
JAPON DİLİ
105423401 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Japon Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Japon Dili ve Edebiyatı; Japonca Öğretmenliği 3231, 3232
Japonya
234
JAPON DİLİ
107323403 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Japon Dili ve Edebiyatı
1
EA/SÖZ
Japon Dili ve Edebiyatı; Japonca Öğretmenliği 3231, 3232
Japonya
234
JAPON DİLİ
901423407 Milli Eğitim Bakanlığı
Yabancı Dil Olarak Japonca
Eğitimi
1
EA/SÖZ
Japon Dili ve Edebiyatı; Japonca Öğretmenliği 3231, 3232
Japonya
235
JEODEZİ; GEOMATİK VE
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
106023501 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Harita Mühendisliği
1
SAY
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği;
Geomatik Mühendisliği; Harita Mühendisliği
3233, 9034, 8324
ABD; Kanada
236
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
906823621
Sismik Tehlike Analizi Yeni
Yaklaşımlar ve Uygulamaları
1
SAY
Jeofizik Mühendisliği
3234
ABD; Kanada
EA/SÖZ
Eğitim Bilimleri; Eğitim Programları ve
Öğretim; Eğitim Yönetimi ve Planlaması;
Felsefe Grubu Öğretmenliği; Sınıf
Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği;
Tarih Öğretmenliği
8173, 8174, 8176,
3367, 3309, 3317,
3371
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3240, 3369
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
240
244
247
247
247
247
247
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
KİMYA; KİMYA EĞİTİMİ
KONTROL SİSTEMLERİ
KONTROL SİSTEMLERİ
KONTROL SİSTEMLERİ
KONTROL SİSTEMLERİ
KONTROL SİSTEMLERİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
901424001 Milli Eğitim Bakanlığı
106024401 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
102624703 Cumhuriyet Üniversitesi
103224705 Dumlupınar Üniversitesi
107824711 Muş Alparslan Üniversitesi
109324715 Şırnak Üniversitesi
109324717 Şırnak Üniversitesi
Karşılaştırmalı Eğitim
Kimya
Kontrol ve Enstrümantasyon
Kontrol
Kontrol ve Kumanda
Kontrol ve Kumanda
Sistemleri
Kontrol ve Kumanda
Sistemleri
2
1
1
1
1
1
1
EA/SAY
Kimya; Kimya Öğretmenliği
SAY
Elektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3163, 3162, 3166,
Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon
9260, 8141, 3245
Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği;
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
3163, 3162, 3166,
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon
9260, 8141, 3245
Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği;
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3163, 3162, 3166,
Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon
9260, 8141, 3245
Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği;
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3163, 3162, 3166,
Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon
9260, 8141, 3245
Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği;
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Elektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
3163, 3162, 3166,
Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon
9260, 8141, 3245
Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği;
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
38
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
250
KURAKLI VE KARBON
YÖNETİMİ
920225001
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Kuraklık ve Karbon Yönetimi
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1
EA/SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama; Kültürteknik;
Biyosistem Mühendisliği; Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
3384, 8221, 9114,
9048
ABD
350
Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu
906835051
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
1
SAY
Makine Müh.,Fizik Müh.
3252,3184
Almanya
252
MACAR DİLİ VE EDEBİYATI
101125201 Ankara Üniversitesi
2
EA/SÖZ
Hungaroloji
3210
Macaristan
SAY
Makine Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Makine Öğretmenliği; Makine ve
İmalat Mühendisliği; Makine ve Üretim
Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik ve
Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; İmalat Mühendisliği;
Mekatronik Öğretmenliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği; Üretim Mühendisliği
3252, 5119, 5117,
4314, 4315, 4313,
4316, 4317, 8223,
5114, 5120, 9374,
5132
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3252, 5119, 5117,
4314, 4315, 4313,
4316, 4317, 8223,
5114, 5120, 9374,
5132
Almanya (Almanca Eğitim)
254
MAKİNE MALZEMESİ VE
İMALAT TEKNOLOJİLERİ
254
MAKİNE MALZEMESİ VE
İMALAT TEKNOLOJİLERİ
255
255
255
255
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
256
256
256
109325401 Şırnak Üniversitesi
Kuvvet Makinaları
Kalibrasyonu
Macar Dili ve Edebiyatı
(Hungaroloji)
Makine Malzemesi ve İmalat
Teknolojileri
1
109625403 Türk-Alman Üniversitesi
Makine Malzemesi ve İmalat
Teknolojileri
1
SAY
Makine Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Makine Öğretmenliği; Makine ve
İmalat Mühendisliği; Makine ve Üretim
Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik ve
Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; İmalat Mühendisliği;
Mekatronik Öğretmenliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği; Üretim Mühendisliği
110325519
105725503
108025511
109325515
Isıl Sistemler
Konstrüksiyon ve İmalat
Makine Mühendisliği
Konstrüksiyon
1
1
1
1
SAY
SAY
SAY
SAY
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
3252
3252
3252
3252
ABD
ABD
ABD
ABD
SAY
Makine Mühendisliği; Makine Öğretmenliği;
Makine ve İmalat Mühendisliği; Makine ve
Üretim Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik
ve Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
3252, 5117, 4314,
4315, 4313, 4316,
4317, 8223, 5119,
9374
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; Makine Öğretmenliği;
Makine ve İmalat Mühendisliği; Makine ve
Üretim Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik
ve Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
3252, 5117, 4314,
4315, 4313, 4316,
4317, 8223, 5119,
9374
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; Makine Öğretmenliği;
Makine ve İmalat Mühendisliği; Makine ve
Üretim Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik
ve Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
3252, 5117, 4314,
4315, 4313, 4316,
4317, 8223, 5119,
9374
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Bülent Ecevit Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 101925601 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 103725603 Erzurum Teknik Üniversitesi
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 107325605 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Makine Teorisi ve Dinamiği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Makine Teorisi ve Dinamiği
1
1
1
39
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
256
256
257
257
257
259
261
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 107825607 Muş Alparslan Üniversitesi
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 109325609 Şırnak Üniversitesi
MATEMATİK ALANLARI
MATEMATİK ALANLARI
MATEMATİK ALANLARI
MATEMATİK; İSTATİKSEL
ANALİZ
MEKANİK
102625709 Cumhuriyet Üniversitesi
109825715 Uşak Üniversitesi
109825713 Uşak Üniversitesi
102625901 Cumhuriyet Üniversitesi
101626103 Bartın Üniversitesi
Makine Teorisi Sistem
Dinamiği ve Kontrolleri
Makine Teorisi Sistem
Dinamiği ve Kontrolleri
Matematik; Grafik Teorisi
Matematik; Grafik Teorisi
Matematik; Hesaplamalı
Cebir (Algebra)
Matematik; İstatistiksel
Analiz
Mekanik
1
1
1
1
1
2
1
SAY
Makine Mühendisliği; Makine Öğretmenliği;
Makine ve İmalat Mühendisliği; Makine ve
Üretim Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik
ve Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
3252, 5117, 4314,
4315, 4313, 4316,
4317, 8223, 5119,
9374
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
Makine Mühendisliği; Makine Öğretmenliği;
Makine ve İmalat Mühendisliği; Makine ve
Üretim Mühendisliği; Makine Üretimi Teknik
ve Teknolojisi; Makine Yapım Tekniği ve
Teknolojileri; Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi; Makine; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
3252, 5117, 4314,
4315, 4313, 4316,
4317, 8223, 5119,
9374
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
6256, 3257, 8311,
4395, 3217, 3370,
9362, 3258, 3256
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
6256, 3257, 8311,
4395, 3217, 3370,
9362, 3258, 3256
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
6256, 3257, 8311,
4395, 3217, 3370,
9362, 3258, 3256
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Matematik; İstatistik; Matematik Mühendisliği;
Uygulamalı Matematik; Matematik ve İstatistik;
6256, 3223, 3257,
Matematik ve İnformatik/Matematik4395, 8229, 8228,
İnformatik; İlköğretim Matematik
Öğretmenliği; Matematik Öğretmenliği;
3217, 3370, 9362,
Matematik ve Bilgisayar (Öğretmenlik);
3258, 3256
Matematik ve Bilgisayar / MatematikBilgisayar; Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Makina Mühendisliği; İnşaat Münedisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
Matematik; Matematik Mühendisliği; Cebir ve
Sayılar Teorisi; Uygulamalı Matematik;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Matematik
Öğretmenliği; Matematik ve Bilgisayar
(Öğretmenlik); Matematik ve Bilgisayar /
Matematik-Bilgisayar; Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri
Matematik; Matematik Mühendisliği; Cebir ve
Sayılar Teorisi; Uygulamalı Matematik;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Matematik
Öğretmenliği; Matematik ve Bilgisayar
(Öğretmenlik); Matematik ve Bilgisayar /
Matematik-Bilgisayar; Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri
Matematik; Matematik Mühendisliği; Cebir ve
Sayılar Teorisi; Uygulamalı Matematik;
İlköğretim Matematik Öğretmenliği; Matematik
Öğretmenliği; Matematik ve Bilgisayar
(Öğretmenlik); Matematik ve Bilgisayar /
Matematik-Bilgisayar; Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri
3252, 3221, 5119,
9374
40
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
261
MEKANİK
103726105 Erzurum Teknik Üniversitesi
Mekanik
1
SAY
Makina Mühendisliği; İnşaat Münedisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği
3252, 3221, 5119,
9374
261
MEKANİK
108726109 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mekanik
1
SAY
Makina Mühendisliği; İnşaat Münedisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği
3252, 3221, 5119,
9374
261
MEKANİK
109326111 Şırnak Üniversitesi
Mekanik
1
SAY
Makina Mühendisliği; İnşaat Münedisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği
3252, 3221, 5119,
9374
261
MEKANİK
109626113 Türk-Alman Üniversitesi
Mekanik
1
SAY
Makina Mühendisliği; İnşaat Münedisliği;
Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik
Sistemler Mühendisliği
3252, 3221, 5119,
9374
SAY
Fizik; Fizik Mühendisliği; Makine
Mühendisliği; Mekatronik Mühendisliği;
Mekatronik Sistemler Mühendisliği; Fizik
Öğretmenliği
SAY
Makina Mühendisliği; Makine ve İmalat
Mühendisliği; Makine ve Üretim Mühendisliği;
3252, 4314, 4315,
Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi;
4317, 4316, 4313,
Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri;
5117, 8223,
Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi; Makine
Öğretmenliği; Makine
SAY
Mekatronik Mühendisliği; Makine
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
5119, 3252, 3162,
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği; 9374
Mekatronik Sistemleri Mühendisliği
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
8227, 3261, 5118,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği;
8232, 9305
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
8227, 3261, 5118,
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
8232, 9305
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği;
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
8227, 3261, 5118,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği;
8232, 9305
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
262
263
264
267
267
267
MEKANİK TİTREŞİMLER
MEKANİK VE MALİNE
ELEMANLARI
101926201 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
107826301 Muş Alparslan Üniversitesi
Mekanik Titreşimler
Mekanik ve Makine
Elemanları
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 104926403 Hakkari Üniversitesi
Mekatronik
METALURJİ VE MALZEME
102026705 Bingöl Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Bilimi
Mühendisliği
105126709 Hitit Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
METALURJİ VE MALZEME
METALURJİ VE MALZEME
105726713 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Malzeme
1
1
1
1
1
1
3182, 3184, 3252,
5119, 9374, 3368
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Almanya (Almanca Eğitim)
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
41
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
267
METALURJİ VE MALZEME
108026715 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
1
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
8227, 3261, 5118,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği;
8232, 9305
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
267
METALURJİ VE MALZEME
109526719 Tunceli Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
1
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
8227, 3261, 5118,
Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği;
8232, 9305
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
268
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 103626801 Erzincan Üniversitesi
Meteoroloji Mühendisliği
1
SAY
Meteoroloji Mühendisliği
6262
271
MİKRO/NANO BİYO MEKANİK 106527101 Abdullah Gül Üniversitesi
Mikro/Nano Biyo Mekanik
1
SAY
Makina Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
3252, 9305
272
MİMARLIK
100527201 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Mimarlık
1
EA/SAY
Mimarlık
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3263
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
272
MİMARLIK
102327203 Bozok Üniversitesi
Mimarlık
1
EA/SAY
Mimarlık
3263
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
272
MİMARLIK
105127211 Hitit Üniversitesi
Mimarlık
1
EA/SAY
Mimarlık
3263
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
3263
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
8227, 3261, 5118,
9305, 8232, 3182,
3184, 3240, 6241,
9226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
8227, 3261, 5118,
9305, 8232, 3182,
3184, 3240, 6241,
9226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
272
276
276
MİMARLIK
NANOMALZEMELER
NANOMALZEMELER
108527217 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
101827601 Bayburt Üniversitesi
104927603 Hakkari Üniversitesi
Mimarlık
Nanomalzemeler
Nanomalzemeler
1
1
1
EA/SAY
SAY
SAY
Mimarlık
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Metalurji Mühendisliği; Fizik;
Fizik Mühendisliği; Kimya; Kimya
Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Metalurji Mühendisliği; Fizik;
Fizik Mühendisliği; Kimya; Kimya
Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya
42
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
276
NANOMALZEMELER
108727605 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Nanomalzemeler
1
SAY
Malzeme Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji; Metalurji Mühendisliği; Fizik;
Fizik Mühendisliği; Kimya; Kimya
Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya
277
NÜKLEER ENERJİ
MÜHENDİSLİĞİ
104827701 Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği
2
SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği
3274
278
ODYOLOJİ
105427801 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Odyoloji
1
EA/SAY
Odyoloji
9267
EA/SÖZ
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği/Okul Öncesi
Öğretmenliği; Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
3275, 8126, 3107,
Eğitimi Öğretmenliği; Ana Okulu
6146, 3145, 4235,
Öğretmenliği/Anaokulu Öğretmenliği; Çocuk
8332, 9264
Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği; Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi; Çocuk Gelişimi; Okul
Öncesi Eğitimi; Okul Öncesi Talim ve Terbiye
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
EA/SÖZ
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği/Okul Öncesi
Öğretmenliği; Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
3275, 8126, 3107,
Eğitimi Öğretmenliği; Ana Okulu
6146, 3145, 4235,
Öğretmenliği/Anaokulu Öğretmenliği; Çocuk
8332, 9264
Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği; Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi; Çocuk Gelişimi; Okul
Öncesi Eğitimi; Okul Öncesi Talim ve Terbiye
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
3162, 3166, 3163,
Haberleşme Mühendisliği; Elektronik
4252, 3182, 3184,
Mühendisliği; Elektronik; Fizik; Fizik
3331
Mühendisliği; Telekomünikasyon Mühendisliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
1
SAY
Orman Mühendisliği; Orman Endüstrisi
Mühendisliği
6277, 3276
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
İtalya; İspanya; Belçika;
Hollanda; Japonya; Avustralya;
Finlandiya; İsveç
1
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
1
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
2
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
1
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
1
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
1
SAY
Orman Mühendisliği
6277
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
279
279
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
106027901 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
901427903 Milli Eğitim Bakanlığı
Okul Öncesi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
280
OPTİK HABERLŞEME; FOTONİK 106528001 Abdullah Gül Üniversitesi
Optik Haberleşme; Fotonik
281
ORMAN EKOSİSTEM
HİZMETLERİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
907728101
Müdürlüğü
Orman Ekosistem
Hizmetlerinin Ekonomik ve
Sosyal Değerlendirmesi
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
106028205 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
920328233
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Orman Ürünleri Kimyası ve
Teknolojisi
Arazi Bozulumunun
İzlenmesi ve Modelleme
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
920328235
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Orman Kaynakları Yönetimi
(Kurak Alan Ekolojisi)
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
907728213
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
282
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
907728223
Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
907728229
Müdürlüğü
Ormancılık Alanında Coğrafi
Bilgi Sistemi
Peyzaja Yönelik Fidan Üretim
Teknikleri
Sürdürülebilir Orman
Yönetimi
1
2
1
8227, 3261, 5118,
9305, 8232, 3182,
3184, 3240, 6241,
9226
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Rusya; Japonya;
Almanya; Fransa; Çin
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İtalya; Avustralya
43
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
283
OTOMOTİV
101728303 Batman Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği
1
SAY
Makina Mühendisliği; Otomotiv Mühendisliği;
3252, 8333, 3278,
Otomotiv Öğretmenliği; Otomobil
4329
Mühendisliği ve Teknolojileri
283
OTOMOTİV
102028305 Bingöl Üniversitesi
Otomotiv
1
SAY
Makina Mühendisliği; Otomotiv Mühendisliği;
3252, 8333, 3278,
Otomotiv Öğretmenliği; Otomobil
4329
Mühendisliği ve Teknolojileri
283
OTOMOTİV
109328311 Şırnak Üniversitesi
Otomotiv
1
SAY
Makina Mühendisliği; Otomotiv Mühendisliği;
3252, 8333, 3278,
Otomotiv Öğretmenliği; Otomobil
4329
Mühendisliği ve Teknolojileri
286
PETROL VE DOĞALGAZ
MÜHENDİSLİĞİ
106328601 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Petrol - Doğalgaz
1
SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
3281
ABD
EA/SAY
Mimarlık; Şehir ve Bölge Planlama; Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Mimarisi/Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı; Peyzaj Mimarisi ve
Kentsel Tasarım; Peyzaj Mimarlığı; Peyzaj
Mimarlığı ve Kentsel Tasarım; Şehir
Mühendisliği; Şehir Geliştirme ve Yönetimi
3263, 3322, 3283,
3282, 6283, 9368,
4357
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
289
PEYZAJ MİMARLIĞI
106028901 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı
1
290
PİLOTAJ
103629001 Erzincan Üniversitesi
Pilotaj
1
EA/SAY
Pilotaj; Pilot Eğitimi
7216, 9316
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
292
POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ
101129201 Ankara Üniversitesi
Polonya Dili ve Kültürü (Leh
Dili ve Edebiyatı)
1
EA/SÖZ
Leh Dili ve Edebiyatı
3250
Polonya
293
PSİKOLOJİ
106029313 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Psikoloji
1
EA/SÖZ
Psikoloji; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; 3286, 3290, 9312
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
293
PSİKOLOJİ
106829315 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Psikoloji
1
EA/SÖZ
Psikoloji; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; 3286, 3290, 9312
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
293
PSİKOLOJİ
901429327 Milli Eğitim Bakanlığı
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
3
EA/SÖZ
Psikoloji; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; 3286, 3290, 9312
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
293
PSİKOLOJİ
107829317 Muş Alparslan Üniversitesi
Gelişim Psikolojisi
1
EA/SÖZ
Psikoloji; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; 3286, 3290, 9312
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
293
PSİKOLOJİ
107829319 Muş Alparslan Üniversitesi
Sosyal Psikoloji
1
EA/SÖZ
Psikoloji; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; 3286, 3290, 9312
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
44
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
294
RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA 104729405 Gümüşhane Üniversitesi
Radyo-Televiyon-Sinema
1
EA/SÖZ
Sinema; Sinema ve Dijital Medya; Sinema ve
Televizyon; Sinema-TV; Sinema-TV Fotoğraf /
Sinema-TV-Fotoğraf; Radyo; TV ve Sinema; 8292, 9309, 3307,
Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve
3308, 8246, 3288,
Görsel Sanatlar; Radyo; Sinema ve
3289, 5126, 3287
Televizyon/Radyo; Televizyon ve
Sinema/Radyo-Televizyon; Sinema
295
RESTORASYON
Restorasyon
1
EA/SAY
Mimarlık; Restorasyon; İç Mimarlık; İç
Mimari; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı
3263, 8251, 3211,
8205, 7165, 3212
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
EA/SAY
Mimarlık; Restorasyon; İç Mimarlık; İç
Mimari; İç Mimari ve Çevre Tasarımı; İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı
3263, 8251, 3211,
8205, 7165, 3212
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
SAY
Makine Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Mekatronik Sistemler
Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği / Elektrik-Elektronik
Mühendisliği; Elektronik Mühendisliği
3252, 5119, 9374,
3162, 3163
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
9125, 3293, 9375,
9311, 4341, 9361,
4342, 9223
Rusya
7189, 3301, 7198,
7146, 9209, 7179,
9304, 9216
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
3309
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3309
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
295
298
RESTORASYON
ROBOTİK
102029505 Bingöl Üniversitesi
107829509 Muş Alparslan Üniversitesi
Restorasyon
1
106529801 Abdullah Gül Üniversitesi
Robotik
1
2
EA/SÖZ
Rus Dili; Rus Dili ve Edebiyatı; Rus Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği; Rus Dili ve
Öğretmenliği; Rus Filolojisi; Rus ve İngiliz
Dilleri ve Edebiyatları; Rusça Öğretmenliği;
Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
Seramik; Seramik Mühendisliği; Seramik
Öğretmenliği; Seramik Sanatlar/Seramik
Sanatları; Seramik Tasarımı; Seramik ve
Cam/Seramik ve Cam Tasarımı; Malzeme ve
Seramik Mühendisliği; Cam ve Seramik
Tasarımı
299
RUS DİLİ
901429911 Milli Eğitim Bakanlığı
Yabancı Dil Olarak Rusça
Eğitimi
302
SERAMİK
100230201 Adıyaman Üniversitesi
Seramik
1
EA/SAY
303
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
106030301 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği
1
EA/SÖZ/SAY Sınıf Öğretmenliği
303
304
306
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİNYAL İŞLEME
SOSYAL AĞLAR
901430303 Milli Eğitim Bakanlığı
106530401 Abdullah Gül Üniversitesi
106530601 Abdullah Gül Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği
Sinyal İşleme; Örüntü Tanıma
Sosyal Ağlar
1
EA/SÖZ/SAY Sınıf Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
1
SAY
3162, 3166, 3163,
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
1
İşletme/İşletmecilik; Yönetim
Bilimleri/Yönetim Bilimleri Programları;
3226, 5143, 3361,
EA/SAY/SÖZ
Yönetim Bilişim Sistemleri; İşletme-Ekonomi / 6229
İşletme-İktisat
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği
45
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
ABD; Almanya; Kanada;
İngiltere; Fransa; Finlandiya;
Japonya; İsviçre; İtalya;
Avustralya
309
SOSYOLOJİ
100530903 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Kurumlar Sosyolojisi
1
EA/SÖZ
Sosyoloji
3319
309
SOSYOLOJİ
102030907 Bingöl Üniversitesi
Kurumlar Sosyolojisi
1
EA/SÖZ
Sosyoloji
3319
309
SOSYOLOJİ
103730913 Erzurum Teknik Üniversitesi
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
1
EA/SÖZ
Sosyoloji
3319
309
SOSYOLOJİ
109530923 Tunceli Üniversitesi
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
1
EA/SÖZ
Sosyoloji
3319
309
SOSYOLOJİ
109530925 Tunceli Üniversitesi
Yönetim ve Çalışma
Sosyolojisi
1
EA/SÖZ
Sosyoloji
3319
310
SU HASATI TEKNİKLERİ
920331001
Su Hasatı Teknikleri
2
SAY
Orman Mühendisliği; Ziraat Mühendisliği
6277, 5135
ABD; Kanada; AB Ülkeleri
312
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 920231201
1
SAY
Deniz Bilimleri; Su Ürünleri Mühendisliği;
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
8164, 8337, 3116
ABD; AB Ülkeleri
313
SULAMA
109331301 Şırnak Üniversitesi
1
EA/SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama; Tarım Makineleri;
3384, 3383, 8221,
Kültürteknik; Biyosistem Mühendisliği; Tarım
9114, 3325, 8262,
Teknolojisi; Tarım Ürünleri Teknolojisi;
3384
Tarımsal Yapılar ve Sulama
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
315
TARIM EKONOMİSİ
920231513
1
EA/SAY
Tarım Ekonomisi
ABD; AB Ülkeleri
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Sulama
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Tarım İşletmeciliği /Çiftlik
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Muhasebe
3382
316
TARIM MAKİNELERİ
101931601 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Tarım Makineleri
1
EA/SAY
Biyosistem Mühendisliği; Tarımsal Yapılar ve
Sulama; Tarım Makineleri; Kültürteknik
9114, 3384, 3383,
8221
316
TARIM MAKİNELERİ
109331603 Şırnak Üniversitesi
Tarım Makineleri
1
EA/SAY
Biyosistem Mühendisliği; Tarımsal Yapılar ve
Sulama; Tarım Makineleri; Kültürteknik
9114, 3384, 3383,
8221
318
TARIMSAL ENERJİ
101931801 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Tarımsal Enerji
1
SAY
Biyosistem Mühendisliği
9114
901431901 Milli Eğitim Bakanlığı
Tarih Eğitimi (Alan Eğitimi
ve Öğretmen Yetiştirme)
EA/SÖZ
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
319
TARİH EĞİTİMİ
2
6324, 3371, 3317
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
46
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
320
TARLA BİTKİLERİ
920232015
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Bitki Islahı (Pamuk)
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1
EA/SAY
Tarla Bitkileri
3385
ABD; AB Ülkeleri
320
TARLA BİTKİLERİ
920232013
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Doku kültürü (Patates)
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1
EA/SAY
Tarla Bitkileri
3385
ABD; AB Ülkeleri
3162, 3163, 3166,
4253,3331, 8323,
4277, 8198, 3167,
8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3162, 3163, 3166,
4253,3331, 8323,
4277, 8198, 3167,
8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3162, 3163, 3166,
4253,3331, 8323,
4277, 8198, 3167,
8350
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
322
322
322
TELEKOMÜNİKASYON
TELEKOMÜNİKASYON
TELEKOMÜNİKASYON
105132203 Hitit Üniversitesi
105232205 Iğdır Üniversitesi
109332213 Şırnak Üniversitesi
Telekom ve Haberleşme
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon Sistemleri
1
1
1
SAY
SAY
SAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Elektronik ve
Haberleşme Öğretmenliği; Telekomünikasyon
Öğretmenliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Elektronik ve
Haberleşme Öğretmenliği; Telekomünikasyon
Öğretmenliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / ElektrikElektronik Mühendisliği; Elektronik
Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği; Elektronik ve
Telekomünikasyon; Telekomünikasyon
Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği;
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi;
Haberleşme Teknolojisi; Elektronik ve
Haberleşme Öğretmenliği; Telekomünikasyon
Öğretmenliği
323
TERMODİNAMİK
106832301 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Termodinamik
1
SAY
Makine Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Mekatronik Sistemleri
Mühendisliği
3252, 5119, 9374
323
TERMODİNAMİK
109332305 Şırnak Üniversitesi
Termodinamik
1
SAY
Makine Mühendisliği; Mekatronik
Mühendisliği; Mekatronik Sistemleri
Mühendisliği
3252, 5119, 9374
324
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
920232401
2
EA/SAY
Tarla Bitkileri; Eczacılık
3385, 3156
1
Tiyatro; Tiyatro (Oyunculuk); Sahne Sanatları;
7126, 7127, 8335,
Sahne ve Görüntü Sanatları; Oyunculuk; Sahne
EA/SAY/SÖZ
8252, 7119, 7192,
ve Gösteri Sanatları Yönetimi; Drama ve
9163
Oyunculuk
325
TİYATRO
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
103332501 Düzce Üniversitesi
Tiyatro
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; AB Ülkeleri
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
47
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
325
TİYATRO
107132505 Mardin Artuklu Üniversitesi
Tiyatro
1
Tiyatro; Tiyatro (Oyunculuk); Sahne Sanatları;
7126, 7127, 8335,
Sahne ve Görüntü Sanatları; Oyunculuk; Sahne
EA/SAY/SÖZ
8252, 7119, 7192,
ve Gösteri Sanatları Yönetimi; Drama ve
9163
Oyunculuk
328
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
104232801 Gaziantep Üniversitesi
Uçak Mühendisliği
1
SAY
Uçak Mühendisliği; Uçak Elektrik Elektronik
Mühendisliği; Uçak Elektrik Elektronik;
3350, 8339, 3346,
Makine Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; 3252, 5112, 3201
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
328
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
107032805 Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uçak Mühendisliği
1
SAY
Uçak Mühendisliği; Uçak Elektrik Elektronik
Mühendisliği; Uçak Elektrik Elektronik;
3350, 8339, 3346,
Makine Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; 3252, 5112, 3201
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
329
ULAŞTIRMA
103832901 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ulaştırma Mühendisliği
1
SAY
Ulaştırma Mühendisliği; İnşaat Mühendisliği;
Ulaştırma ve Lojistik; Ulaşım Tekniği ve
Teknolojisi
9357, 3221, 5130,
4383
329
ULAŞTIRMA
108732905 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ulaştırma
1
SAY
Ulaştırma Mühendisliği; İnşaat Mühendisliği;
Ulaştırma ve Lojistik; Ulaşım Tekniği ve
Teknolojisi
9357, 3221, 5130,
4383
329
ULAŞTIRMA
109332907 Şırnak Üniversitesi
Ulaştırma
1
SAY
Ulaştırma Mühendisliği; İnşaat Mühendisliği;
Ulaştırma ve Lojistik; Ulaşım Tekniği ve
Teknolojisi
9357, 3221, 5130,
4383
330
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
100533001 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
SİYASET BİLİMİ
330
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
104933011 Hakkari Üniversitesi
SİYASET BİLİMİ
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve
Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler; Sosyal ve Siyasal
Bilimler; Toplumsal ve Siyasal Bilimler;
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Kamu
Yönetimi; Tarih Öğretmenliği; Tarih;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları;
Avrupa Birliği İlişkileri; Batı Avrupa İş İdaresi
ve İktisat
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve
Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler; Sosyal ve Siyasal
Bilimler; Toplumsal ve Siyasal Bilimler;
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Kamu
Yönetimi; Tarih Öğretmenliği; Tarih;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları;
Avrupa Birliği İlişkileri; Batı Avrupa İş İdaresi
ve İktisat
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
3352, 3313, 3315,
5116, 4353, 5142,
3314, 3237, 3371,
6324, 3353, 4389,
3115, 8150
ABD; Japonya; Almanya;
Kanada; İngiltere; Çin; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan;
Rusya
3352, 3313, 3315,
5116, 4353, 5142,
3314, 3237, 3371,
6324, 3353, 4389,
3115, 8150
ABD; Japonya; Almanya;
Kanada; İngiltere; Çin; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan;
Rusya
48
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
330
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
105233015 Iğdır Üniversitesi
SİYASET BİLİMİ
330
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
107833019 Muş Alparslan Üniversitesi
SİYASET BİLİMİ
Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve
Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler; Sosyal ve Siyasal
Bilimler; Toplumsal ve Siyasal Bilimler;
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Kamu
Yönetimi; Tarih Öğretmenliği; Tarih;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları;
Avrupa Birliği İlişkileri; Batı Avrupa İş İdaresi
ve İktisat
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve
Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler; Sosyal ve Siyasal
Bilimler; Toplumsal ve Siyasal Bilimler;
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Kamu
Yönetimi; Tarih Öğretmenliği; Tarih;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği;
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları;
Avrupa Birliği İlişkileri; Batı Avrupa İş İdaresi
ve İktisat
3352, 3313, 3315,
5116, 4353, 5142,
3314, 3237, 3371,
6324, 3353, 4389,
3115, 8150
ABD; Japonya; Almanya;
Kanada; İngiltere; Çin; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan;
Rusya
3352, 3313, 3315,
5116, 4353, 5142,
3314, 3237, 3371,
6324, 3353, 4389,
3115, 8150
ABD; Japonya; Almanya;
Kanada; İngiltere; Çin; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan;
Rusya
9009, 4393, 5131,
9282, 3355, 3356,
4390, 4391, 8275,
9108, 4387, 4386,
9218, 3226, 6229,
Uluslararası Ticaret,
Lojistik ve
İşletmecilik, 6351
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Fransa; Finlandiya;
İsviçre; İsveç; İtalya;
Avustralya; Hindistan
3357, 8276
Pakistan
331
ULUSLARARASI TİCARET;
FİNANSMAN; PAZARALAMA;
YÖNETİM
103233109 Dumlupınar Üniversitesi
Uluslararası Yönetim
1
EA/SAY
Uluslararası Ticaret ve Lojistik; Uluslararası ve
Ticaret ve Lojistik Yönetimi; Uluslararası
Ticaret ve Finansman; Uluslararası Ticaret ve
Finans; Uluslararası Ticaret; Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik; Uluslararası İşletme;
Uluslararası İşletme Yönetimi; Uluslararası
İşletmecilik; Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret; Uluslararası Ekonomik İlişkiler;
Uluslararası Ekonomi; Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama; İşletme / İşletmecilik; İşletmeEkonomi / İşletme-İktisat; Uluslararası Ticaret;
Lojistik ve İşletmecilik; Uluslararası Finans
332
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
101133201 Ankara Üniversitesi
Urdu Dili ve Edebiyatı
2
EA/SÖZ
Urdu Dili ve Edebiyatı; Urdu Dili ve Pakistan
Araştırmaları
1
SAY
Uçak Mühendisliği; Uzay Mühendisliği;
Makina Mühendisliği; Fizik Mühendisliği;
3350, 3358, 3252,
Uzay Bilimleri ve Teknolojisi; Mikroelektronik 3184, 8279, 5139
Mühendisliği
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
333
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
104233301 Gaziantep Üniversitesi
335
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
110533547 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
Uzay Mühendisliği
Japonya Çalışmaları (TürkiyeJaponya İlişkiler veya Japon
Tarihi; Kültürü; Ekonomisi
vb. Konularında Çalışmak
Üzere)
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
Japonya
49
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
335
335
335
335
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
110533549 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Uzak Doğu Çalışmaları
(Türkiye-Singapur; Malezya;
Endonezya; Güney Kore;
Pakistan İlişkileri veya Uzak
Doğu Tarihi; Kültürü;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
101133501 Ankara Üniversitesi
Afrika Çalışmaları (TürkiyeTunus; Cezayir; Güney Afrika
Cumhuriyeti; Etiyopya; Fas
İlişkileri veya Afrika Tarihi;
Kültürü; Ekonomisi vb.
Konularında Çalışmak Üzere)
101133503 Ankara Üniversitesi
Asya-Pasifik Çalışmaları
(Türkiye-Çin; Hindistan;
Malezya; Japonya; Avustralya
İlişkileri veya Asya-Pasifik
Tarihi; Kültürü; Ekonomisi
vb. Konularında Çalışmak
Üzere)
101133507 Ankara Üniversitesi
Avrasya Çalışmaları (Türkiye Rusya; Kazakistan İlişkileri
veya Avrasya Tarihi; Kültürü;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Pakistan
2
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Fas (1), Tunus (1)
2
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Hindistan (1), Çin (1)
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Kazakistan
50
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
335
335
335
335
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
101133515 Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Çalışmaları
(Türkiye- Ürdün; Birleşik
Arap Emirlikleri; İsrail
İlişkileri veya Orta Doğu
Tarihi; Kültürü; Ekonomisi
vb. Konularında Çalışmak
Üzere)
101433521 Atatürk Üniversitesi
İran Çalışmaları (Türkiyeİran İlişkileri veya İran Tarihi;
Kültürü; Edebiyatı;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
102233523 Boğaziçi Üniversitesi
Uzak Doğu Çalışmaları
(Türkiye-Singapur; Malezya;
Endonezya; Güney Kore;
Pakistan İlişkileri veya Uzak
Doğu Tarihi; Kültürü;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
104133529 Gazi Üniversitesi
Orta Asya Çalışmaları
(Türkiye-Kırgızistan;
Azerbaycan; Kazakistan;
Türkmenistan; Özbekistan
İlişkileri veya Orta Asya
Tarihi; Kültürü; Ekonomisi
vb. Konularında Çalışmak
Üzere)
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Ürdün
2
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
İran
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Güney Kore
2
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Kırgızistan (1), Kazakistan (1)
51
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
335
335
335
335
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
104233531 Gaziantep Üniversitesi
Çin Çalışmaları (Türkiye- Çin
İlişkileri veya Çin Tarihi;
Kültürü; Ekonomisi vb.
Konularında Çalışmak Üzere)
104833533 Hacettepe Üniversitesi
Afrika Çalışmaları (TürkiyeTunus; Cezayir; Güney Afrika
Cumhuriyeti; Etiyopya; Fas
İlişkileri veya Afrika Tarihi;
Kültürü; Ekonomisi vb.
Konularında Çalışmak Üzere)
105633535 İstanbul Üniversitesi
Afrika Çalışmaları (TürkiyeTunus; Cezayir; Güney Afrika
Cumhuriyeti; Etiyopya; Fas
İlişkileri veya Afrika Tarihi;
Kültürü; Ekonomisi vb.
Konularında Çalışmak Üzere)
106233537 Karadeniz Teknik Üniversitesi
Hindistan Çalışmaları
(Türkiye- Hindistan İlişkileri
veya Hint Tarihi; Kültürü;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Çin
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Tunus
2
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Etiyopya (1), Güney Afrika(1)
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Hindistan
52
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
335
335
336
336
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
107233539 Marmara Üniversitesi
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜLKE/BÖLGE
ÇALIŞMALARI*(Ülkelerin
numaralandığı alanlara yerleşen
öğrenciler farklı ülkelere
gönderilecektir. Ülke seçimleri
yerleşen öğrencilerin tercihlerine
108433541 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
göre belirlenecektir. Ancak bir
ülkenin parantez içerisinde
belirtilenden daha fazla sayıda tercih
edilmesi durumunda YLSY puanı
daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınacaktır.)
ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ
ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ
901433605 Milli Eğitim Bakanlığı
108733603 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Orta Doğu Çalışmaları
(Türkiye- Ürdün; Mısır;
Lübnan; Birleşik Arap
Emirlikleri; Tunus İlişkileri
veya Orta Doğu Tarihi;
Kültürü; Ekonomisi vb.
Konularında Çalışmak Üzere)
Hindistan Çalışmaları
(Türkiye- Hindistan İlişkileri
veya Hint Tarihi; Kültürü;
Ekonomisi vb. Konularında
Çalışmak Üzere)
Üstün Zekalılar Eğitimi
Üstün Zekalılar Eğitimi
1
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Ürdün, Mısır, Lübnan, Birleşik
Arap Emirlikleri, Suudi
Arabistan, Tunus
3
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi; Kamu Yönetimi; İktisat;
Ekonomi; Uluslararası Ekonomi; Antropoloji;
EA/SÖZ/SAY
Tarih; Tarih Öğretmenliği; Sosyoloji; Bilim
Tarihi; Sosyal ve Siyasal Bilimler; Toplumsal
ve Siyasal Bilimler; Küresel ve Uluslararası
İlişkiler/Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
3352, 3313, 3315,
3314, 3237, 3213,
3159, 4386, 3108,
6324, 3371, 3319,
8157, 4353, 5142,
5116
Hindistan
5133, 8135, 8136,
3290, 9312
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
5133, 8135, 8136,
3290, 9312
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
7
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
Üstün Zekalılar Öğretmenliği; Özel Eğitim;
Özel Eğitim Öğretmenliği; Psikolojik Danışma
ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Üstün Zekalılar Öğretmenliği; Özel Eğitim;
Özel Eğitim Öğretmenliği; Psikolojik Danışma
ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
53
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
337
VERİ MADENCİLİĞİ
103533701 Erciyes Üniversitesi
338
VETERİNERLİK
920233805
Veri Madenciliği
Hayvancılıkta Suni
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Tohumlama ve Embriyo
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Transferi
1
EA/SAY
Bilgisayar Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği;
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları; Bilgisayar Sistemleri ve
Teknolojileri; Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar
Bilimleri; Bilgisayar Teknolojisi Bölümü;
Matematik ve İnformatik/Matematikİnformatik; Matematik-Bilgisayar
Programcılığı; Matematik ve İstatistik;
3124, 5134, 9343,
Matematik Mühendisliği; Enformasyon
4220, 8151, 8143,
Sistemleri Mühendisliği; Enformasyon
8125, 8228, 8230,
Teknolojileri; Enformatik/Enformatik
8229, 3257, 4257,
(Almanca); Bilgisayar Bilimi ve
6173, 3174, 5137,
Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri
8154, 5103, 3130,
Mühendisliği; Bilgisayar ve Enformasyon
9364, 8141,
Sistemleri; Bilişim Sistemleri Mühendisliği;
8156,3168, 8318,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri;Bilişim
9321, 3127, 8155,
Teknolojileri; Kontrol ve Bilgisayar
6256, 3256, 3258,
Mühendisliği; Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Endüstri 3223, 3224, 3158,
3153, 9362, 8308,
Sistemleri Mühendisliği; Endüstri ve Sistem
Mühendisliği; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 5140
Sistemleri; Bilgisayar ve Enformatik/BilgisayarEnformatik; Matematik; Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri; Matematik ve Bilgisayar /
Matematik-Bilgisayar; İstatistik; İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri; Ekonometri;
Dökümantasyon ve Enformasyon; Matematik
ve Bilgisayar (Öğretmenlik); Bilgi
Teknolojileri; Üretim Sistemleri Mühendisliği
1
SAY
Veteriner
6373
ABD; AB Ülkeleri
3221, 3263, 3359,
8284, 8340, 8285,
3360
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan
340
YAPI VE BİNA
100234001 Adıyaman Üniversitesi
Bina Bilgisi
1
EA/SAY
İnşaat Mühendisliği; Mimarlık; Yapı
Öğretmenliği; Yapı İşleri Öğretmenliği; Yapı
Tasarımı; Yapı Tasarımı Öğretmenliği; Yapı
Ressamlığı Öğretmenliği
340
YAPI VE BİNA
107334017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bina Bilgisi
1
EA/SAY
İnşaat Mühendisliği; Mimarlık; Yapı
Öğretmenliği; Yapı İşleri Öğretmenliği; Yapı
Tasarımı; Yapı Tasarımı Öğretmenliği; Yapı
Ressamlığı Öğretmenliği
3221, 3263, 3359,
8284, 8340, 8285,
3360
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
EA/SAY
İnşaat Mühendisliği; Mimarlık; Yapı
Öğretmenliği; Yapı İşleri Öğretmenliği; Yapı
Tasarımı; Yapı Tasarımı Öğretmenliği; Yapı
Ressamlığı Öğretmenliği
3221, 3263, 3359,
8284, 8340, 8285,
3360
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Fransa; Finlandiya; İsviçre;
İsveç; İtalya; Avustralya
SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği; Enerji
8319, 8182, 3252,
Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Fizik;
3182, 3184, 3162,
Fizik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği; 3368
Fizik Öğretmenliği
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Rusya; Avustralya;
Hindistan
340
342
YAPI VE BİNA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
SİSTEMLERİ
109334027 Şırnak Üniversitesi
109334203 Şırnak Üniversitesi
Yapı
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri
1
1
54
2014‐YLSY Ek Yerleştirme Tercih Tablosu
345
346
346
YETİŞKİN EĞİTİMİ
901434501 Milli Eğitim Bakanlığı
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 101634601 Bartın Üniversitesi
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 103234605 Dumlupınar Üniversitesi
Yetişkin Eğitimi (Adult
Education/ Lifelong Learning)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
1
1
1
EA/SÖZ
EA/SAY
EA/SAY
346
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 103334607 Düzce Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
1
EA/SAY
348
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ
901434811 Milli Eğitim Bakanlığı
Zihin Engelliler Eğitimi
(Mental Retardasyon
Konusunda Çalışmak
Şartıyla)
2
EA/SÖZ
Zihin Engelliler Eğitimi
(Otistik Çocuklar Eğitimi
Konusunda Çalışmak
Şartıyla)
348
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ
901434813 Milli Eğitim Bakanlığı
349
ZOOTEKNİ
920234905
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Populasyon Genetiği
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
3
EA/SÖZ
1
EA/SAY
Eğitim Bilimleri; Eğitim Programları ve
Öğretim; Eğitim Yönetimi ve Planlaması;
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitimde
Ölçme-Değerlendirme; Eğitimde Psikolojik
Hizmetler; Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık;
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği;
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Türkçe
Öğretmenliği
Yönetim Bilişim Sistemleri; Bilgisayar
Mühendisliği; İşletme/İşletmecilik; Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği; Bilişim Sistemleri
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri; Bilişim Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri; İşletmeEkonomi / İşletme-İktisat
Yönetim Bilişim Sistemleri; Bilgisayar
Mühendisliği; İşletme/İşletmecilik; Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği; Bilişim Sistemleri
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri; Bilişim Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri; İşletmeEkonomi / İşletme-İktisat
Yönetim Bilişim Sistemleri; Bilgisayar
Mühendisliği; İşletme/İşletmecilik; Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği; Bilişim Sistemleri
Mühendisliği; Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri; Bilişim Teknolojileri; Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri; İşletmeEkonomi / İşletme-İktisat
Zihin Engelliler Öğretmenliği; Özel Eğitim;
Özel Eğitim Öğretmenliği; Psikolojik Danışma
ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Zihin Engelliler Öğretmenliği; Özel Eğitim;
Özel Eğitim Öğretmenliği; Psikolojik Danışma
ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık; Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Zootekni/Zooteknik; Hayvansal Üretim;
Veteriner
8173, 8174, 8176,
8177, 8128, 3290,
9312, 3317, 3371,
3372, 3344
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3361, 3124, 3226,
9343, 5103, 3130,
9364, 3127, 6229
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan
3361, 3124, 3226,
9343, 5103, 3130,
9364, 3127, 6229
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan
3361, 3124, 3226,
9343, 5103, 3130,
9364, 3127, 6229
ABD; Japonya; Güney Kore;
Almanya; Kanada; İngiltere;
Çin; Tayvan; Fransa;
Finlandiya; İsviçre; İsveç;
İtalya; Avustralya; Hindistan
3363, 8135, 8136
3290, 9312,
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
3363, 8135, 8136
3290, 9312,
ABD; Kanada; İngiltere;
Almanya; Fransa; İsviçre;
Finlandiya; İtalya; Avustralya;
Japonya; Güney Kore
8289, 3202, 6373
ABD; AB Ülkeleri
55
Download

TABLO-2. Ek Tercih Tablosu