T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Öğretmenler Bazında Toplu Program
21.04.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
İ.OLGUNLAR
Ö.ARSLAN
H.BİLGEN
A.AYAZ
A.AYDIN
1
P
a
z
a
r
t
e
s
i
2
3
9-A/TED
11-B/STAR2
4
5
10-A/TED
6
A.AVGIN
Ç.KIRBAŞOĞLU
E.AKBAŞ
10-C/SFİZ2
9-B/AUZY9
9-A/SOSET9
E.YILMAZ
10-C/SFİZ2
9-B/AUZY9
11-C/YDL4
11-A/SFİZ2
9-C/KİM
10-C/YDL4
11-A/SFİZ2
9-C/KİM
9-C/YDL6
9-A/FİZ
9-B/TED
10-C/SMAT4
9-C/YDL6
9-A/FİZ
9-B/TED
10-C/SMAT4
F.YILDIRAN
10-B/MYD
10-B/MYD
7
11-B/SİYD2
9-B/FİZ
8
11-B/SİYD2
9-B/FİZ
9-C/SAĞ
A.AVGIN
Ç.KIRBAŞOĞLU
E.AKBAŞ
E.YILMAZ
12-A/SFİZ3
9-C/SOSET9
10-A/DVA
11-C/SMAT4
9-A/SAĞ
10-A/DVA
11-C/SMAT4
11-C/SMAT4
11-C/SMAT4
9
10
11
12
Gün
İ.OLGUNLAR
Ö.ARSLAN
H.BİLGEN
A.AYAZ
A.AYDIN
1
2
11-A/İYDL
12-A/SFİZ3
3
12-C/SİYD2
10-B/FİZGEO
4
S
a
l
ı
12-C/SİYD2
9-B/TED
10-C/SAST2
9-C/REH
5
11-A/İNK
12-B/İYDL
6
11-A/İNK
12-B/İYDL
9-B/YDL6
7
10-A/İYDL
9-B/YDL6
9-C/MAT6
8
10-A/İYDL
10-C/YDL4
9-C/MAT6
A.AYAZ
A.AYDIN
9-C/FİZ
F.YILDIRAN
10-C/SAST2
10-A/SGEO2
9-C/FİZ
10-A/SGEO2
9
10
11
12
Gün
İ.OLGUNLAR
Ö.ARSLAN
H.BİLGEN
A.AVGIN
Ç.KIRBAŞOĞLU
E.AKBAŞ
E.YILMAZ
F.YILDIRAN
12-A/İYDL
10-B/FİZMAT
9-B/KİM
9-C/TED
11-C/REH
10-A/SKİM2
11-C/İNK
12-A/İYDL
10-B/FİZMAT
9-B/KİM
9-C/TED
11-C/İNK
10-B/KİMFR
11-A/SBİT
1
2
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
3
10-A/STED1
4
12-B/SBİT
5
12-B/SBİT
10-C/TAR
6
10-A/TED
10-C/TAR
10-B/KİMFR
11-C/YDL4
10-A/SFİZ3
11-C/YDL4
10-A/SFİZ3
11-B/İYDL
10-B/KİMFR
10-B/KİMFR
10-B/TED
9-C/AUZY9
7
12-C/İYDL
9-B/YDL6
8
12-C/İYDL
9-B/YDL6
A.AYAZ
A.AYDIN
10-A/SKİM2
11-A/SKİM2
10-B/TED
9-C/AUZY9
11-A/SKİM2
10-C/SMAT4
12-A/KİM
10-C/SMAT4
12-A/KİM
E.YILMAZ
F.YILDIRAN
9
10
11
12
Gün
İ.OLGUNLAR
Ö.ARSLAN
H.BİLGEN
1
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.AVGIN
10-C/İYDL
Ç.KIRBAŞOĞLU
E.AKBAŞ
9-A/AUZY9
10-B/MYD
2
11-B/İNK
10-C/İYDL
3
10-A/TAR
11-C/İYDL
9-B/REH
10-C/SDVA2
9-C/MAT6
10-A/TAR
11-B/İYDL
11-C/YDL4
10-C/DVA
9-C/MAT6
4
9-A/TED
5
12-A/SBİT
6
12-A/SBİT
9-A/AUZY9
9-A/İYDL
10-B/TAR
7
9-C/SOSET9
9-A/İYDL
11-A/İYDL
8
10-B/MYD
10-C/DVA
9-C/TED
9-C/YDL6
9-C/YDL6
9
10
11
12
Gün
İ.OLGUNLAR
Ö.ARSLAN
H.BİLGEN
1
A.AYDIN
9-B/İYDL
2
11-B/İNK
3
9-B/İYDL
11-C/İYDL
4
C
u
m
a
A.AYAZ
9-A/TED
10-B/TAR
5
9-C/YDL6
A.AVGIN
Ç.KIRBAŞOĞLU
E.AKBAŞ
E.YILMAZ
11-A/SBİT
10-A/SDVA2
12-A/SFİZ3
10-A/SDVA2
10-C/SGEO2
9-A/REH
10-B/TED
10-C/SGEO2
9-C/YDL6
9-B/SAĞ
9-C/İYDL
9-B/YDL6
9-C/İYDL
9-B/YDL6
12-A/REH
7
10-B/İYDL
10-C/YDL4
9-A/KİM
9-C/MAT6
8
10-B/İYDL
10-C/YDL4
9-A/KİM
9-C/MAT6
6
11-B/STAR2
10-A/TED
9
10
11
12
GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
10-A/SFİZ3
10-C/SDVA2
9-A/SOSET9
11-C/SGEO2
10-B/STED1
11-C/SGEO2
F.YILDIRAN
T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Öğretmenler Bazında Toplu Program
21.04.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
G.KURAL
H.YAMAN
I.SAKARYA
M.YURTSEVER
M.KUŞCU
Ö.YAZAR
1
F.İLHAN
12-A/SGEO2
10-B/GEOİNG
10-A/REH
11-B/TED
11-A/YDL4
9-C/BİY3
2
12-A/SGEO2
10-B/GEOİNG
10-A/MÜZ
11-B/TED
11-A/YDL4
9-C/BİY3
3
9-B/SOSET9
10-B/MYD
12-C/DVA
10-A/YDL4
12-A/BİY3
12-B/BED
4
11-B/FEL
10-B/MYD
12-C/DVA
10-A/YDL4
12-A/BİY3
12-B/BED
5
12-C/SMAT2
6
12-C/SMAT2
9-B/MÜZ
10-B/MÜZ
S.ARSLAN
S.BAYRAM
Ş.TUTAR
12-B/SÇTDT4
12-B/SÇTDT4
10-C/TED
11-A/FEL
11-B/BED
11-C/STAR2
10-B/DVA
11-A/FEL
11-B/BED
11-C/STAR2
10-B/DVA
10-A/SBİY2
10-C/BED
11-A/ÖİY
10-A/SBİY2
10-C/BED
11-A/ÖİY
S.ARSLAN
7
12-B/YDL4
12-C/YDL4
9-C/MÜZ
8
12-B/YDL4
12-C/YDL4
12-A/MÜZ
G.KURAL
H.YAMAN
I.SAKARYA
M.YURTSEVER
M.KUŞCU
Ö.YAZAR
11-A/SGEO3
12-C/YDL4
9-A/MÜZ
12-B/TED4
10-B/BİYİNE
10-B/BİYİNE
12-B/TED4
10-B/BİYİNE
10-B/BİYİNE
11-A/TED
11-C/FEL
11-A/TED
11-C/FEL
9
10
11
12
Gün
F.İLHAN
1
2
S
a
l
ı
12-C/YDL4
3
11-B/YDL4
4
11-B/YDL4
5
11-B/SYDL6
11-C/MÜZ
6
11-B/SYDL6
10-C/MÜZ
7
12-B/YDL4
11-A/MÜZ
8
12-B/YDL4
9-B/SOSET9
10-B/FİZGEO
10-B/SDVA2
12-A/YDL4
S.BAYRAM
Ş.TUTAR
10-C/STAR2
11-B/ÖİY
9-C/BED
10-C/STAR2
11-B/ÖİY
9-A/BİY3
9-C/BED
12-A/TETAR
10-C/REH
9-A/BİY3
9-B/BED
10-B/EPSİ
12-C/SBİT
9-B/BED
10-B/EPSİ
12-C/SBİT
9-A/BED
12-A/YDL4
11-B/MÜZ
9-A/BED
11-C/ÖİY
10-C/STED1
12-A/BİY3
11-C/ÖİY
11-A/ÖİY
9
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
F.İLHAN
G.KURAL
1
11-B/SYDL6
10-B/FİZMAT
2
11-B/SYDL6
10-B/FİZMAT
3
9-A/YDL6
4
9-A/YDL6
12-C/SGEO1
5
11-B/REH
9-B/MAT6
6
H.YAMAN
I.SAKARYA
M.YURTSEVER
12-C/SYDL4
M.KUŞCU
Ö.YAZAR
11-A/YDL4
12-C/TRF
S.ARSLAN
S.BAYRAM
Ş.TUTAR
11-A/YDL4
12-C/SYDL4
12-C/SYDİL2
9-B/MAT6
11-B/DVA
9-B/BİY3
11-B/DVA
9-B/BİY3
12-A/DVA
9-C/BİY3
12-A/DVA
12-B/TRF
10-C/ÖMES
9-A/TAR
9-A/TAR
11-C/ÖİY
10-A/BED
12-B/TETAR
10-B/ÖMES
9-A/BİY3
10-A/BED
12-B/SÇTDT4
10-B/ÖMES
S.ARSLAN
7
8
10-C/ÖMES
9
10
11
12
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
G.KURAL
H.YAMAN
I.SAKARYA
M.YURTSEVER
M.KUŞCU
Ö.YAZAR
S.BAYRAM
Ş.TUTAR
1
F.İLHAN
9-B/MAT6
10-B/MYD
12-B/MÜZ
11-C/DVA
10-A/YDL4
11-A/SBİY2
9-C/DVA
11-B/ÖİY
2
9-B/MAT6
10-B/MYD
11-C/DVA
10-A/YDL4
11-A/SBİY2
9-C/DVA
12-B/ESOS
11-B/STED1
10-B/YDL4
11-A/BED
12-B/SÇTDT4
12-A/ESOS
11-A/BED
12-C/TETAR
12-A/ESOS
11-C/BED
9-B/TAR
10-A/ÖMES
3
10-B/YDL4
4
10-B/YDL4
12-C/MÜZ
10-B/YDL4
9-B/BİY3
5
11-B/YDL4
6
11-B/YDL4
11-C/BED
9-B/TAR
10-A/ÖMES
7
9-A/YDL6
10-B/BED
9-B/DVA
10-C/EPSİ
8
9-A/YDL6
10-B/BED
9-B/DVA
10-C/EPSİ
S.ARSLAN
10-B/SDVA2
11-A/TED
9
10
11
12
Gün
F.İLHAN
G.KURAL
H.YAMAN
M.YURTSEVER
M.KUŞCU
S.BAYRAM
Ş.TUTAR
1
9-A/YDL6
11-B/FEL
10-B/YDL4
11-C/SDVA2
10-B/YDL4
9-C/TAR
12-C/ESOS
2
9-A/YDL6
10-B/YDL4
11-C/SDVA2
10-B/YDL4
9-C/TAR
12-C/ESOS
11-A/DVA
12-A/YDL4
12-C/BED
11-B/SBİT
11-A/DVA
12-A/YDL4
12-C/BED
11-B/SBİT
11-B/TED
12-A/TRF
12-C/REH
10-C/TED
3
4
C
u
m
a
5
11-A/SGEO3
10-B/REH
6
11-A/SGEO3
12-C/SYDİL2
I.SAKARYA
Ö.YAZAR
10-C/TED
12-B/ESOS
7
11-B/SYDL6
9-B/MAT6
12-C/SYDL4
12-B/TED4
12-A/BED
11-C/SBİT
10-A/EPSİ
8
11-B/SYDL6
9-B/MAT6
12-C/SYDL4
12-B/TED4
12-A/BED
11-C/SBİT
10-A/EPSİ
9
10
11
12
GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Öğretmenler Bazında Toplu Program
21.04.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
T.AKYOL
Y.KABALAR
Y.UYGUN YILMAZ Y.YILMAZ
1
10-B/GEOİNG
12-C/TED
11-C/SCOĞ2
2
10-B/GEOİNG
12-C/TED
11-C/SCOĞ2
3
9-A/MAT6
4
9-A/MAT6
5
12-B/SMAT4
6
12-B/SMAT4
11-C/STED1
12-A/SCOĞ2
12-A/SCOĞ2
10-A/DİN
7
9-A/DVA
12-A/DİN
8
9-A/DVA
10-B/DİN
9
10
11
12
Gün
T.AKYOL
Y.KABALAR
1
9-B/COĞ
2
9-B/COĞ
3
S
a
l
ı
Y.UYGUN YILMAZ Y.YILMAZ
4
12-A/MAT
5
12-A/MAT
12-B/SDVA3
10-A/COĞ
12-B/SDVA3
10-A/COĞ
9-A/COĞ
6
7
8
12-C/SDVA3
10-B/COĞ
11-B/DİN
9-A/MAT6
12-C/SDVA3
10-B/COĞ
11-C/DİN
9
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
T.AKYOL
Y.KABALAR
Y.UYGUN YILMAZ Y.YILMAZ
1
9-A/MAT6
12-B/DVA
10-C/COĞ
2
9-A/MAT6
12-B/DVA
10-C/COĞ
3
12-B/SGEO2
12-A/TED
9-C/COĞ
4
11-A/REH
12-A/TED
9-C/COĞ
5
6
12-C/DİN
7
9-A/DİN
8
9-C/DİN
9
10
11
12
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
T.AKYOL
Y.KABALAR
Y.UYGUN YILMAZ Y.YILMAZ
1
12-A/MAT
12-C/SCOĞ2
2
12-A/MAT
12-C/SCOĞ2
3
9-A/COĞ
4
12-B/SGEO2
5
11-A/SMAT4
12-C/SDVA3
12-B/SCOĞ2
6
11-A/SMAT4
12-C/TED
12-B/SCOĞ2
7
10-A/SMAT4
11-C/TED
11-B/SCOĞ2
8
10-A/SMAT4
11-C/TED
11-B/SCOĞ2
Y.UYGUN YILMAZ Y.YILMAZ
10-C/DİN
9
10
11
12
Gün
C
u
m
a
T.AKYOL
Y.KABALAR
1
12-B/SMAT4
12-A/TED
2
12-B/SMAT4
3
10-A/SMAT4
12-B/SDVA3
9-B/DİN
4
10-A/SMAT4
11-C/TED
12-B/DİN
5
11-A/DİN
12-B/REH
6
9-A/MAT6
7
11-A/SMAT4
8
11-A/SMAT4
10-C/STDB
9
10
11
12
GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
Download

21/04/2014 tarihli haftalık ders programı