T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Sınıflar Bazında Toplu Program
21.04.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
12-C
9-A
1
REH/I.SA
GEOİNG/H.YA
SFİZ2/A.AV
YDL4/M.KU
TED/M.YU
SCOĞ2/Y.UY
SGEO2/G.KU
SÇTDT4/S.BA
TED/Y.KA
SOSET9/E.AK
2
MÜZ/I.SA
GEOİNG/H.YA
SFİZ2/A.AV
YDL4/M.KU
TED/M.YU
SCOĞ2/Y.UY
SGEO2/G.KU
SÇTDT4/S.BA
TED/Y.KA
TED/Ö.AR
3
YDL4/M.KU
MYD/E.YI
TED/S.BA
SFİZ2/A.AV
STAR2/İ.OL
YDL4/A.AY
BİY3/Ö.YA
BED/S.AR
DVA/M.YU
MAT6/T.AK
4
YDL4/M.KU
MYD/E.YI
YDL4/A.AY
SFİZ2/A.AV
FEL/G.KU
STED1/Y.KA
BİY3/Ö.YA
BED/S.AR
DVA/M.YU
MAT6/T.AK
5
TED/Ö.AR
MÜZ/I.SA
SMAT4/E.YI
FEL/Ö.YA
BED/S.AR
STAR2/S.BA
SCOĞ2/Y.UY
SMAT4/T.AK
SMAT2/G.KU
FİZ/A.AV
6
DİN/Y.YI
DVA/M.YU
SMAT4/E.YI
FEL/Ö.YA
BED/S.AR
STAR2/S.BA
SCOĞ2/Y.UY
SMAT4/T.AK
SMAT2/G.KU
FİZ/A.AV
7
SBİY2/Ö.YA
DVA/M.YU
BED/S.AR
ÖİY/Ş.TU
SİYD2/A.AY
SMAT4/E.YI
DİN/Y.YI
YDL4/F.İL
YDL4/H.YA
DVA/Y.KA
8
SBİY2/Ö.YA
DİN/Y.YI
BED/S.AR
ÖİY/Ş.TU
SİYD2/A.AY
SMAT4/E.YI
MÜZ/I.SA
YDL4/F.İL
YDL4/H.YA
DVA/Y.KA
9
10
11
12
Gün
S
a
l
ı
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
12-C
9-A
1
DVA/E.AK
BİYİNE/M.KU
STAR2/S.BA
SGEO3/G.KU
ÖİY/Ş.TU
SMAT4/E.YI
SFİZ3/A.AV
TED4/M.YU
YDL4/H.YA
MÜZ/I.SA
2
DVA/E.AK
BİYİNE/M.KU
STAR2/S.BA
İYDL/A.AY
ÖİY/Ş.TU
SMAT4/E.YI
SFİZ3/A.AV
TED4/M.YU
YDL4/H.YA
SAĞ/Ç.KI
3
COĞ/Y.UY
FİZGEO/A.AV
REH/Ş.TU
TED/M.YU
YDL4/F.İL
FEL/M.KU
TETAR/S.BA
SDVA3/Y.KA
SİYD2/A.AY
BİY3/Ö.YA
4
COĞ/Y.UY
EPSİ/Ş.TU
SAST2/Ç.KI
TED/M.YU
YDL4/F.İL
FEL/M.KU
MAT/T.AK
SDVA3/Y.KA
SİYD2/A.AY
BİY3/Ö.YA
5
SGEO2/E.YI
EPSİ/Ş.TU
SAST2/Ç.KI
İNK/H.Bİ
SYDL6/F.İL
MÜZ/I.SA
MAT/T.AK
İYDL/A.AY
SBİT/Ö.YA
COĞ/Y.UY
6
SGEO2/E.YI
SDVA2/M.YU
MÜZ/I.SA
İNK/H.Bİ
SYDL6/F.İL
ÖİY/Ş.TU
YDL4/M.KU
İYDL/A.AY
SBİT/Ö.YA
BED/S.AR
7
İYDL/A.AY
COĞ/Y.UY
STED1/S.BA
MÜZ/I.SA
DİN/Y.YI
ÖİY/Ş.TU
YDL4/M.KU
YDL4/F.İL
SDVA3/Y.KA
BED/S.AR
8
İYDL/A.AY
COĞ/Y.UY
YDL4/A.AY
ÖİY/Ş.TU
MÜZ/I.SA
DİN/Y.YI
BİY3/Ö.YA
YDL4/F.İL
SDVA3/Y.KA
MAT6/T.AK
9
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
12-C
9-A
1
SKİM2/F.YI
FİZMAT/A.AV
COĞ/Y.UY
YDL4/M.KU
SYDL6/F.İL
REH/E.YI
İYDL/A.AY
DVA/Y.KA
TRF/Ö.YA
MAT6/T.AK
2
SKİM2/F.YI
FİZMAT/A.AV
COĞ/Y.UY
YDL4/M.KU
SYDL6/F.İL
İNK/H.Bİ
İYDL/A.AY
DVA/Y.KA
SYDL4/H.YA
MAT6/T.AK
3
STED1/Ö.AR
KİMFR/A.AY
ÖMES/Ş.TU
SBİT/A.AV
DVA/M.YU
İNK/H.Bİ
TED/Y.KA
SGEO2/T.AK
SYDL4/H.YA
YDL6/F.İL
4
SFİZ3/A.AV
KİMFR/A.AY
ÖMES/Ş.TU
REH/T.AK
DVA/M.YU
YDL4/A.AY
TED/Y.KA
SBİT/Ö.AR
SGEO1/G.KU
YDL6/F.İL
5
SFİZ3/A.AV
TED/E.AK
TAR/H.Bİ
SKİM2/F.YI
REH/F.İL
YDL4/A.AY
DVA/M.YU
SBİT/Ö.AR
SYDİL2/H.YA
TAR/S.BA
6
TED/Ö.AR
TED/E.AK
TAR/H.Bİ
SKİM2/F.YI
İYDL/A.AY
ÖİY/Ş.TU
DVA/M.YU
TRF/Ö.YA
DİN/Y.YI
TAR/S.BA
7
BED/S.AR
ÖMES/Ş.TU
SMAT4/E.YI
KİM/F.YI
TETAR/S.BA
İYDL/A.AY
DİN/Y.YI
8
BED/S.AR
ÖMES/Ş.TU
SMAT4/E.YI
KİM/F.YI
SÇTDT4/S.BA
İYDL/A.AY
BİY3/Ö.YA
9
10
11
12
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
12-C
9-A
1
YDL4/M.KU
MYD/E.YI
İYDL/A.AY
SBİY2/Ö.YA
ÖİY/Ş.TU
DVA/M.YU
MAT/T.AK
MÜZ/I.SA
SCOĞ2/Y.UY
AUZY9/Ç.KI
2
YDL4/M.KU
MYD/E.YI
İYDL/A.AY
SBİY2/Ö.YA
İNK/H.Bİ
DVA/M.YU
MAT/T.AK
ESOS/Ş.TU
SCOĞ2/Y.UY
AUZY9/Ç.KI
3
TAR/H.Bİ
YDL4/H.YA
SDVA2/E.AK
BED/S.AR
STED1/M.YU
İYDL/A.AY
ESOS/Ş.TU
SÇTDT4/S.BA
MÜZ/I.SA
COĞ/Y.UY
4
TAR/H.Bİ
YDL4/H.YA
DVA/E.AK
BED/S.AR
İYDL/A.AY
YDL4/A.AY
ESOS/Ş.TU
SGEO2/T.AK
TETAR/S.BA
TED/Ö.AR
5
ÖMES/Ş.TU
SDVA2/M.YU
DVA/E.AK
SMAT4/T.AK
YDL4/F.İL
BED/S.AR
SBİT/Ö.AR
SCOĞ2/Y.UY
SDVA3/Y.KA
İYDL/A.AY
6
ÖMES/Ş.TU
TAR/H.Bİ
DİN/Y.YI
SMAT4/T.AK
YDL4/F.İL
BED/S.AR
SBİT/Ö.AR
SCOĞ2/Y.UY
TED/Y.KA
İYDL/A.AY
7
SMAT4/T.AK
BED/S.AR
EPSİ/Ş.TU
İYDL/A.AY
SCOĞ2/Y.UY
TED/Y.KA
YDL6/F.İL
8
SMAT4/T.AK
BED/S.AR
EPSİ/Ş.TU
TED/M.YU
SCOĞ2/Y.UY
TED/Y.KA
YDL6/F.İL
9
10
11
12
Gün
C
u
m
a
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
12-C
9-A
1
SDVA2/E.AK
YDL4/H.YA
STDB/Y.YI
SBİT/A.AV
FEL/G.KU
SDVA2/M.YU
TED/Y.KA
SMAT4/T.AK
ESOS/Ş.TU
YDL6/F.İL
2
SDVA2/E.AK
YDL4/H.YA
SGEO2/E.YI
DİN/Y.YI
İNK/H.Bİ
SDVA2/M.YU
SFİZ3/A.AV
SMAT4/T.AK
ESOS/Ş.TU
YDL6/F.İL
3
SMAT4/T.AK
TED/E.AK
SGEO2/E.YI
DVA/M.YU
SBİT/S.BA
İYDL/A.AY
YDL4/M.KU
SDVA3/Y.KA
BED/S.AR
REH/A.AV
4
SMAT4/T.AK
TAR/H.Bİ
SDVA2/E.AK
DVA/M.YU
SBİT/S.BA
TED/Y.KA
YDL4/M.KU
DİN/Y.YI
BED/S.AR
TED/Ö.AR
5
SFİZ3/A.AV
REH/H.YA
TED/S.BA
SGEO3/G.KU
TED/M.YU
SGEO2/E.YI
TRF/M.KU
REH/Y.KA
REH/S.AR
SOSET9/E.AK
6
TED/Ö.AR
STED1/E.AK
TED/S.BA
SGEO3/G.KU
STAR2/İ.OL
SGEO2/E.YI
REH/Ç.KI
ESOS/Ş.TU
SYDİL2/H.YA
MAT6/T.AK
7
EPSİ/Ş.TU
İYDL/A.AY
YDL4/A.AY
SMAT4/T.AK
SYDL6/F.İL
SBİT/S.BA
BED/S.AR
TED4/M.YU
SYDL4/H.YA
KİM/Ç.KI
8
EPSİ/Ş.TU
İYDL/A.AY
YDL4/A.AY
SMAT4/T.AK
SYDL6/F.İL
SBİT/S.BA
BED/S.AR
TED4/M.YU
SYDL4/H.YA
KİM/Ç.KI
9
10
11
12
GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Sınıflar Bazında Toplu Program
21.04.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
9-B
9-C
1
AUZY9/Ç.KI
BİY3/Ö.YA
2
AUZY9/Ç.KI
BİY3/Ö.YA
3
SOSET9/G.KU
KİM/Ç.KI
4
MÜZ/I.SA
KİM/Ç.KI
5
TED/E.AK
YDL6/A.AY
6
TED/E.AK
YDL6/A.AY
7
FİZ/A.AV
MÜZ/I.SA
8
FİZ/A.AV
SAĞ/Ç.KI
9
10
11
12
Gün
S
a
l
ı
9-B
9-C
1
COĞ/Y.UY
SOSET9/Ç.KI
2
COĞ/Y.UY
BED/S.AR
3
TED/E.AK
BED/S.AR
4
BED/S.AR
REH/E.AK
5
BED/S.AR
FİZ/A.AV
6
YDL6/A.AY
FİZ/A.AV
7
YDL6/A.AY
MAT6/E.YI
8
SOSET9/G.KU
MAT6/E.YI
9
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
9-B
9-C
1
KİM/Ç.KI
TED/E.AK
2
KİM/Ç.KI
TED/E.AK
3
BİY3/Ö.YA
COĞ/Y.UY
4
BİY3/Ö.YA
COĞ/Y.UY
5
MAT6/G.KU
BİY3/Ö.YA
6
MAT6/G.KU
AUZY9/Ç.KI
7
YDL6/A.AY
AUZY9/Ç.KI
8
YDL6/A.AY
DİN/Y.YI
9
10
11
12
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
9-B
9-C
1
MAT6/G.KU
DVA/S.BA
2
MAT6/G.KU
DVA/S.BA
3
REH/A.AY
MAT6/E.YI
4
BİY3/Ö.YA
MAT6/E.YI
5
TAR/S.BA
SOSET9/Ç.KI
6
TAR/S.BA
TED/E.AK
7
DVA/S.BA
YDL6/A.AY
8
DVA/S.BA
YDL6/A.AY
9
10
11
12
Gün
C
u
m
a
9-B
9-C
1
İYDL/A.AY
TAR/S.BA
2
İYDL/A.AY
TAR/S.BA
3
DİN/Y.YI
YDL6/A.AY
4
SAĞ/Ç.KI
YDL6/A.AY
5
YDL6/A.AY
İYDL/A.AY
6
YDL6/A.AY
İYDL/A.AY
7
MAT6/G.KU
MAT6/E.YI
8
MAT6/G.KU
MAT6/E.YI
9
10
11
12
GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
Download

21_04_2014 sınıfların toplu ders programı