E.Ü EBİLTEM-TTO PROJE BURS FIRSATLARI
BURSİYER TALEP FORMU
Proje bursiyeri talep eden araştırmacının:
Adı Soyadı, Ünvanı:
Seçkin Erden, Yrd Doç Dr
Telefonu:
505-4504762
Kurumu:
e-posta:
EÜ Makine Müh Böl
[email protected]
Proje bursiyer bilgileri*:
Çalışma Konusu/Proje Adı
: YÜKSEK YANSITICILIĞA SAHİP HAFİF BİR BÜTÜNLEŞİK PARABOLİK
GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLAYICI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Burs Başlangıç/Bitiş Tarihi
Aylık ücret : 1.500,-TL
Burs tipi:
: Bir yıl süreli (Temmuz-Eylül aralığında başlanacak)
Lisans 
Yüksek lisans 
Doktora 
Doktora Sonrası 
Bursiyer olarak İş tanımı : Bilgisayar destekli tasarım (Solidworks), sonlu elemanlar analizi
(ANSYS; kompozit mekanik analizi ve ısı transferi analizi -ışınım, iletim, taşınım-) ve güneş takip
sistemi konularında görev alacaktır (Makine Müh ABD, Malzeme Bilimi ve Müh ABD ya da Mekatronik
ABD olabilir).
Bursiyer Öğrencide Aranan Uzmanlık alanı
Lisans:
Fakülte/ Bölüm/Anabilim dalı: Makine Müh/Malzeme Müh
Yüksek Lisans:
Fakülte/ Bölüm/Anabilim dalı: Makine Müh/Malzeme Müh/ Mekatronik (kayıtlı ya da yeni
başvuracak)
Doktora:
Fakülte/ Bölüm/Anabilim dalı:-
Aranan Özel Beceriler: Bursiyerlerin lab'da haftaiçi çalışması zorunludur. Yüksek lisans
eğitiminde üç yılın doldurulmamış olması gerekmektedir. Tercihen konuyla ilgili altyapı ya da önceden
yapılmış çalışma, edinilmiş bilgi.
* Tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.
Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100, Bornova, / İZMİR
Tel: +90 232 343 44 00 / +90 232 388 03 78
Faks: +90 232 374 42 89
ebiltem.ege.edu.tr
www.twitter.com/ebiltemtto
www.facebook.com/ebiltemtto
Download

E.Ü EBİLTEM-TTO PROJE BURS FIRSATLARI BURSİYER TALEP