Örnek 1: Alçak Geçiren RC Süzgeci
ekilde gösterilen alçak geçiren RC süzgeç devresi için,
a) Gerilim aktarım i levi H(s)=Vo(s)/Vi(s)’yi R ve C türünden elde ediniz.
b) Frekans tepkisi H(jw)’yı, genlik tepkisi|H(w)|’yı ve faz tepkisi θ(w)’yı elde ediniz.
c) H ( jw) max = 1 oldu unu gösteriniz.
d) Kesim frekansı wc’yi R ve C türünden elde ediniz; i lemleri gösteriniz.
e) R=1 ohm, C=1 F de erleri ve vi (t ) = 30cos(2t + 80°) V için çıkı gerilimi vo(t)’yi
bulunuz.
1/2
R
+
vi
–
C
+
vo
–
Örnek 2: Bant Geçiren Paralel RLC Süzgeci
ekildeki devrede, bir FM (Frekans Modülasyonlu) radyo alıcısının frekans Anten
ayar devresi (tuner circuit) gösteriliyor. Devredeki endüktörün de eri L=4 H
olarak veriliyor. FM dalga radyo yayınları için ayrılan frekans bandı 88 MHz ile
108 MHz arasındadır.
C
a) Frekans ayar devresinin rezonans frekansının f o = 1/(2π LC ) oldu unu
i lem yaparak gösteriniz.
b) Frekans ayar devresinin rezonans frekansının (fo) FM yayınlarının frekans
bandının bir ucundan di er ucuna kadar de i tirilebilmesi için ayarlı
kapasitör (C) hangi de erler arasında de i ebilir olmalıdır? Pikofarad (pF)
türünden hesaplayınız (1 pF=10-12 F).
2/2
Radyo Frekans (RF)
Yükselteci
L
R
RF yükseltecinin
giri direnci
Download

Süzgeç Problemleri