SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
TÜRKİYE TOPLAM TAKSİ SAYISI
İSTANBUL
19.000
ANKARA
7.900
İ)MİR
TÜRKİYE
2.800
70.000
ANTALYA
3.500
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
ANTALYA TAKSİ SAYISI
A talya Türkiye i Turiz
aşke ti ol ası
sebebiyle de çıka istatistiklerde kişi
aşı a e fazla taksi düşe şehirdir.
İSTANBUL :
736 KİŞİ/TAKSİ
ANKARA :
632 KİŞİ/TAKSİ
İ)MİR :
ANTALYA :
1428 KİŞİ/TAKSİ
571 KİŞİ/TAKSİ
.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
MOBİL TAKSİ ORANI
%40
MOBİL
%60
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
TAKSİ YAKIT TÜKETİM ORANI
Taksilerin ir gü de yaptıkları kilo etre i
3'te birini üşterileri ol aksızı oş halde
dolaşarak yaptıkları elirle di.
Ulaşı
Toplu Ulaşı
2
0%
www.taksibul.com.tr
20%
Daire Başka lığı
Hiz etleri Müdürlüğü
1
40%
60%
80%
100%
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
YILLIK BOŞ DOLAŞMA
TAKSİ: (Günlük 250 km)
AYLIK BOŞ DOLAŞMA: 2.500 km (250X30/3)
YILLIK BOŞ DOLAŞMA: 30.000 km (2500X12)
MOBİL TAKSİLER: (70.000 %60 = 42.000)
YILLIK BOŞ DOLAŞMA: 42.000 X 30.000
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
BOŞ DOLAŞMA KAYNAKLI YAKIT KAYBI
YENİ MODEL
k
aşı a tüketi
krş.
ESKİ MODEL
krş.
ORTALAMA
krş.
YILLIK KAYIP
1.260.000.000 km X 0.25 TL
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
BEKLEME KAYNAKLI İŞGÜCÜ KAYBI
Mev ut pota siyeli veri li kulla ıla a ası
kay aklı yıllık kayıp yaklaşık 1 milyar TL.
Kaza ıla ile ek Kayıp Potansiyel:
%25
ARZ
www.taksibul.com.tr
TALEP
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
TRAFİK YOĞUNLUĞU KAYNAKLI DOLAYLI KAYIPLAR
Tüm sektörlerdeki dolaylı yıllık eko o ik kayıp
yaklaşık 400 milyar TL.
Elde edile ile ek iyileştir e:
1/1000
TÜM SEKTÖRLER
999 1000
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP
TOPLAM EKONOMİK KAYIP
Yıllık oş dolaş a kay aklı eko o ik kayıp:
315 milyon TL
Kayıp işgü ü pota siyeli i kaza ıla ile ek %
i:
250 milyon TL
Ulaşı
etki liği deki /
iyileştir e:
400 milyon TL
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
SORUN 2 : EKOLOJİK KAYIP
KÜRESEL KARBONDİOKSİT ARTIŞI
CO2 KONSANTRASYONU (PPM)
ATMOSFERİK CO (1958 – 2013)
450
400
350
314
316
321
326
330
1955
1960
1965
1970
1975
339
348
354
360
1980
1985
1990
1995
2000
379
2005
2010
400
300
250
200
150
100
50
0
CO2NOW.ORG / NOAA-ESRL A‘ALıK
www.taksibul.com.tr
368
388
2015
VE‘ISI
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 2 : EKOLOJİK KAYIP
BOŞ DOLAŞMA KAYNAKLI SALINIM
Yıllık oş dolaş a topla ı:
1.260.000.000 km
Ticari taksi (FIAT DOBLO) verimlilik katsayısı:
150 g/km (+%15)
YILLIK SALINIM
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 2 : EKOLOJİK KAYIP
OTOMOTİV SEKTÖRÜ AR-GE YATIRIMLARI
Avrupa' ı A‘-GE de en büyük özel yatırı
Otomobil Endüstrisi
ısı:
2005
Daimler Chrysler € 5.649 milyar
Volkswagen € 4 milyar
BMW € 3.1 milyar
Renault € 2.3 milyar
Peugeot (PSA) € 2.1 milyar
Fiat € 1.3 milyar
TOPLAM:
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 2 : EKOLOJİK KAYIP
AR-GE YATIRIMLARI / BOŞ DOLAŞMA
OTOMOTİV SEKTÖRÜ TOPLAM AR-GE HARCAMALARI :
GALONLA ALıNAN MIL
150 milyar Euro (2008 – 2013)
(2008 – 2013)
O‘TALAMA SATıŞ AĞı‘LıKLı MPG
30
25
20.8
21.3
22.1
22.5
23.5
24.7
ELDE EDİLEN YAKIT TASARRUFU
% 18
20
15
Boş dolaş a kay aklı kayıp:
10
% 60 (
o il dolaşa taksi
/3
oş dolaşı
kay aklı yakıt sarfiyatı)
5
0
2008
www.taksibul.com.tr
2009
2010
2011
2012
2013
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 2 : EKOLOJİK KAYIP
YAKIN ÇEVRESEL SORUNLAR
www.taksibul.com.tr
EGZOS GAZI:
ZARARLARI
• KA‘BONDİOKSİT
• İNSAN SAĞLIĞI
• KA‘BONMONOKSİT
• HAVYAN SAĞLIĞI
• HİD‘OKA‘BONLA‘
• BİTKİ Ö‘TÜSÜ
• NİT‘OJENOKSİTLE‘
• GÖ‘ÜŞ MESAFESİ
• YANMAMIŞ YAKIT
• AŞINDI‘ICI ETKİ
• )EHİ‘Lİ PA‘TİKÜLLE‘
• EKONOMİK
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
SORUN 3 : ZAMAN KAYBI
KİŞİSEL ZAMAN
O‘TALAMA KIŞISEL )AMAN
(SAAT)
KIŞISEL )AMAN DEĞIŞIMI
(1994 – 2014)
5
4
4
3.7
3.5
2004
2014
3
2
1
0
1994
Bu 3,5 saatlik kişisel za a psikolojik ve fiziksel
sağlık içi çok ö e li.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 3 : ZAMAN KAYBI
KİŞİSEL VERİMLİLİK
%
MOBİL TAKSİCİ:
1/3 KAYIP YAKIT
⇒ 1/3 KAYIP ZAMAN
Gü de 8 saat çalışa ir taksi i i
har adığı za a : (en az)
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
oşa
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 3 : ZAMAN KAYBI
KAYIP ZAMANIN DEĞERİ
KAYIP
KAYIP
GÜN
24 SAAT
≈ %10
KAYBEDİLEN )AMAN 2,5 SAAT
POTANSİYEL KİŞİSEL )AMAN 6 SAAT
KAYBEDİLEN )AMAN 2,5 SAAT
≈ %
Sevdikleri ize za a ayırı , yoksa za a sizi
sevdikleri izde ayırır.
William Golding
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 3 : ZAMAN KAYBI
GERÇEK KAYIP
KAYIP ZAMAN
PSİKOLOJİK /Fİ)İKSEL
SAĞLIK
STRES
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
SORUN 4 : KORSAN
İHTİYAÇ / ÇÖZÜM
A
B
DOĞA KANUNU
Tüm a lılar doğası gereği her türlü şartta ihtiya ı ı karşıla ak içi
her türlü yolu kulla ır.
Bir yolla karşılaya azsa diğer yolu seçer.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 4 : KORSAN
İLETİŞİM EKSİKLİĞİ
KORSANIN BESİN KAYNAĞI
Müşteri i korsa a yö el e se epleri de
addiyatta
so raki e üyüğü üşteri-taksi arası daki iletişi
eksikliğidir.
İşte bu kopukluk korsan taksilerin en büyük
esi kay ağıdır.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 4 : KORSAN
İHTİMAL ARTIŞI
ALTERNATİF GEÇERLİLİĞİ
Yi e tü a lılar içi seçile alter atif yol ilk seferi de
ihtiya ı karşıla ayla so uçla ışsa, 2. ve 3. defa seçilme
ihtimali her seferinde daha da yükselir.
KORSAN SEÇME
İHTİMALİ
İHTİMAL TABLOSU
100%
50%
60%
70%
1.
2.
3.
50%
0%
Bu yüzde korsa taksi sayısı her geçen
gü art aktadır.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
SORUN 5 : GÜVENLİK
MÜŞTEREK RİSKLER
İki taraf içinde büyük-küçük riskler mevcut.
RİSK TABLOSU
SONUÇLAR
İHTİMALLER
ÖNEMSİ)
KÜÇÜK
ORTA
BÜYÜK
ÖLÜMCÜL
KESİN
OLASI
MÜMKÜN
NADİ‘
ÇOK ENDER
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 5 : GÜVENLİK
MÜŞTERİ RİSKLERİ
•
•
•
•
•
www.taksibul.com.tr
Ağır suçlar
‘ahatsız edebilecek söz ve hareketler
Gereksiz dolaştırıl a
Unutulan değerli eşyalar.
Maruz kalı a ile ek diğer adli suçlar
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
SORUN 5 : GÜVENLİK
TAKSİCİ RİSKLERİ
•
•
•
•
•
www.taksibul.com.tr
Ağır suçlar
Hakaret
Darp
Gasp
Maruz kalı a ile ek diğer adli suçlar
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
5 SORUN 1 ÇÖZÜM
EKONOMİK
ZAMAN
EKOLOJİK
KORSAN
GÜVENLİK
ÇÖZÜM
EKONOMİK KAYBA ÇÖZÜM
SİSTEM
Siste sizlikte siste e geçiş sayesi de:
Sektörü yıllık yaklaşık
kayıp potansiyelini
geri kaza dıra ak.
Ayrı a pasta ı kayıp dili i i geri koy akla kal ayıp,
sektöre getirdiği hız ve kolaylık sayesi de pasta ı
büyümesini de sağlaya ak.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
EKOLOJİK KAYBA ÇÖZÜM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Günümüzde her sektörü
iri i aşlığı sürdürüle ilirlik.
Toplam ti ari taksi kay aklı CO salı ı ı ı
azaltarak sektöre üyük katkı sağlaya ak.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
ZAMAN KAYBINA ÇÖZÜM
ÖNLEYİCİ
• Boş dolaş a
• Sahte çağrı
• No-Show
Çok değerli kişisel za a ı
arttıra ak
veya ek gelir için ekstra zaman yaratacak.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
KORSANA ÇÖZÜM
HAKSIZ REKABET
TAKSİBUL a kayıtlı araçları ta a ı lisa slı taksi
Korsa la yapıla savaş varoluş se e i i ortada
kaldırarak kaza ıla ilir.
Müşteri taksi arası daki iletişi
ortada kaldırıyor.
eksikliğini
Taksi bulamama sonucu korsana yönelme
ihtimalini minimuma indiriyor.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
MÜŞTERİ GÜVENLİĞİNE ÇÖZÜM
SAĞLADIKLARI:
• Taksicinin fotoğrafı ı, plakası ı, e i i ve e ö e lisi
pua ı ı görüyor.
• Pua siste i sayesi de taksi i içi
e u iyeti artık çok ö e li
üşteri
• Rota görüntüleme ve ücret hesaplama sayesinde
gereksiz dolaştırıla ıyor
• Herha gi ir rahatsızlık duru u da şikayet
edilebilecek bir merci var.
• U utula değerli eşyalar gi i herha gi ir ağduriyet
durumunda TAKSİBUL kayıtları a akıla iliyor.
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
TAKSİCİ GÜVENLİĞİNE ÇÖZÜM
SAĞLADIKLARI:
• Rota görüntüleme ve ücret hesaplama sayesinde
gereksiz tartış alar yaşa ıyor.
• Herha gi ir rahatsızlık duru u da şikayet
edilebilecek bir merci var.
• Herha gi ir ağduriyet duru u da TAKSİBUL
kayıtları a akıla iliyor.
(Müşteri i siste e gire il ek içi kayıt ol ası şart
www.taksibul.com.tr
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
ÇÖZÜM
EKSTRA AVANTAJLAR
…VE KOLAYLIKLAR
• Telefon açmaya ve adres vermeye gerek yok
• Kötü hava şartları da dışarıda ekle eye gerek yok
kala zil çalıyor
• Uygulama tamamen ücretsiz
• Android ve iphone da çalışıyor
• Favori adresler
• Favori sürücüler
• Geç iş yolculuk kayıtları tutuluyor
• Kişisel ilgiler paylaşıl ıyor
• Aksaklıklarda
www.taksibul.com.tr
üşteri hiz etleri yardı
Online TaksiBul Uygula ası © Copyright
-2014 Elitis Turiz
ı oluyor
Sa . Ti . A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır.
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
Kabul eder •
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
• Taksiyi gelirken izler
Kabul eder •
Yola çıkar •
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
• Taksiyi gelirken izler
Kabul eder •
Yola çıkar •
Müşteriyi alır •
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
• Taksiyi gelirken izler
• ‘otayı görür
Kabul eder •
Yola çıkar •
Müşteriyi alır •
‘otayı görür •
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
• Taksiyi gelirken izler
• ‘otayı görür
Kabul eder •
Yola çıkar •
Müşteriyi alır •
‘otayı görür •
Varış oktası a ulaşır •
MÜŞTERİ
TAKSİCİ
• Mev ut oş taksileri görür
• Taksi çağırır
• Taksiyi gelirken izler
• ‘otayı görür
• Yorum gönderir
Kabul eder •
Yola çıkar •
Müşteriyi alır •
‘otayı görür •
Varış oktası a ulaşır •
Download

güvenlik - TaksiBul