U.Ü. MF MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ DERSİ
PROJE ÇALIŞMASI
Bilgisayar Destekli Modelleme kavramının daha iyi anlaşılması amacıyla dönem içerisinde
modelleme ile ilgili proje çalışması yapılacaktır.
Proje ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Proje grupları 3’erli öğrencilerden oluşturulacaktır,
Proje föyleri dersin öğretim üyesinden alınacaktır.
Proje çalışmasında modellenecek elemanlar ve montaj şemaları föylerde verilmiştir.
Modelleme ve montaj çalışmaları için CATIA veya NX yazılımları kullanılacaktır.
Proje raporunda montajı oluşturan elemanların izometrik katı model resimleri, teknik
resimleri, montaj ve demontaj resimleri bulunacaktır.
Proje raporu kapağı dersin web sayfasından alınacaktır.
Proje raporuna ek olarak model dosyaları (CATIA veya NX) CD içinde teslim edilecektir.
Projeler zamanında teslim edilmelidir. Son teslim tarihi 24 Aralık 2014 Çarşamba’dır.
Bu tarihten sonra projeler teslim alınmayacaktır.
Dersin başarı Notu: %20 Ara sınav + %20 Proje değerlendirme notu + %60 Final notu
şeklindedir.
Download

U.Ü. MF MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ