NiğdeÜniversitesiMimarlıkFakültesiMimarlıkBölümü
2013–2014BaharYarıyılı
MIM1002 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. M. Vehbi GÖKÇE
Yrd.Doç.Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU
Öğr.Gör. Ertan ALTUNER
Arş.Gör. Emel EFE
Arş.Gör. Fatih GENCÜR
KAFE
2013-2014 Bahar yarıyılı “Mimari Tasarıma Giriş” dersinin konusu, Niğde Üniversitesi
Yerleşkesi içerisinde Akkaya Baraj Gölü kıyısında bir “KAFE” tasarımıdır.
Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nin güneyinde bulunan Akkaya Baraj Gölü
flamingo ve diğer kuş türlerinin uğrak yeri durumundadır.
Araştırmacılar ve doğaseverlerden yoğun ilgi gören kuş cenneti, Türkiye'de bulunan kuş türlerinin
yaklaşık yarısına ev sahipliği yapması açısından büyük önem taşımaktadır.
Mimari Tasarıma Giriş Dersi Sürecinde;
K A F E özelinde
 Mekân boyutlarının belirlenmesi, işleve göre mekânın biçimlenmesi,
 Donatıların boyutlandırılması ve mekânda uygun şekilde yerleştirilmesi,
 İç mekân-dış mekân ilişkisinin ele alınması,
 Temel tasarım kavramları ile birlikte mekân-işlev-taşıyıcı sistem kavramları,
 Taşıyıcı sistem çözümlemesi,
 İki ve üç boyutlu elemanlarla mekân ve örtü elemanı tasarımı, ele alınacaktır.
PROJE KAPSAMI
Sıcak ve soğuk yiyecek ve içecek servisi yapılabilecek, kapalı ve açık mekân kullanımı olan,
100 kişilik kapalı alana sahip Kafe tasarlanacaktır.





İSTENENLER
2
100 kişi kapasiteli iç mekan (150 m )
2
Mutfak (Depolama, hazırlama ve servis olanaklı) (25-50 m )
WC (en az iki kişilik bay-bayan)
Yarı açık ve açık mekanlar
25 araçlık müşteri otoparkı
Yapının kimlikli bir eleman olarak tasarlanması, çevredeki diğer unsurlarla uyumu, yön ve
manzara kullanımı, yakın çevre düzenlemesi, araç ve yaya yaklaşımı, mutfak servis bağlantısı
proje kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen hedeflerdir.
Download

K A F E - Niğde Üniversitesi