Temel Bilgisayar
(Basic Computer)
Yazılım
(Software)
Yazılım
(Software)
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
2
Yazılım
• Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde
çalışan her türlü uygulamaya verilen genel isimdir. Bir
bilgisayar, üzerinde herhangi bir yazılım (başta işletim sistemi
olmak üzere) kurulu olmadan, hiçbir anlam ifade etmez.
Bilgisayarın özelliklerini kullanamazsınız.
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
3
Yazılım
• Bilgisayar yazılımı denilince akla geniş bir yelpaze gelir; en
basitinden ikinci dereceden denklem çözümü, en
karmaşığından büyükçe bir şirketin kurumsal otomasyonu veya
bir işletim sistemi tasarımı birer yazılım sürecidir.
• Yazılım, bilgisayar veya benzeri sayısal sistemler üzerinde
istenen bir işi yerine getirecek, herhangi programlama dili veya
program geliştirme araçları kullanılarak görevi yerine getirmek
için gerekli program, veri ve yazılım belgelerinden oluşur.
Yazılım tasarımı bir sistem tasarımıdır.
• Program ise, belirli bir amaç için tasarlanmış koddan oluşan bir
yazılım parçasıdır; yani yazılımın küçük bir kısmıdır.
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
4
Yazılım
1. Aygıt Yazılımı (Driver)
a. Anakart Sürücüsü
b. Ekran Kartı Sürücüsü
c. Ses Kartı Sürücüsü
vs. vs.
2. İşletim Sistemi (Operating System)
a. Mobil İşletim Sistemleri
b. PC İşletim Sistemleri
3. Sistem Destek Yazılımı
4. Sistem Geliştirme Yazılımı
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
1. Genel Amaçlı Yazılımlar
a. Kelime İşlemci
b. Elektronik Tablolama
c. Sunum Hazırlama
d. Muhasebe
e. Oyun
f. Grafik Tasarım
g. Web Tasarım
h. Veritabanı
vs. vs.
2. Özel Yazılımlar
5
Sistem Yazılımları
• Aygıt Yazılımı: Sistemi oluşturan donanımların çalışması için
gerekli olan yazılımlardır.
• İşletim sistemi: Kullanıcı arayüzü, ağ bağlantı arayüzleri, Dosya
erişimi ve organizasyonu, Çoklu çalışma gibi hizmetleri
sağlayan yazılımlardır. Örneğin: DOS, Windows, Linux, PARDUS,
Unixvs.. Bir bilgisayarı oluşturan çok sayıda donanım birimi
vardır. Bu parçaların birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasını
“İşletim Sistemi” denen yazılım sağlar. İşletim sistemi kullanıcı ile
donanım arasında köprü görevi görür.
• Sistem destek yazılımları: Sistemle ilişkili faydalı yazılımlardır.
Örneğin,Disk formatlayıcı, hesap makinesi, test ve iletişim
yazılımları, Hyperterminal, Telnet vs..
• Sistem Geliştirme Yazılımları: Bunlar, çeşitli kütüphaneler,
Uygulama Programı arayüzü(API) (Winsock, setupapi, mmtools,
SAPI, DDK..), Derleyiciler, Debugger’lar..
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
6
Uygulama Yazılımları
• Genel Amaçlı Yazılımlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kelime işlem programları: MS-Word, Word-Pro, …
Hesap Tablosu programları: MS-Excel, Lotus, …
Sunum hazırlama yazılımları: PowerPoint
E-posta yönetim programları: Outlook, Windows Live Mail, …
Veri tabanı yönetim programları: Oracle, Access, SQL, …
Grafik ve çizim programları: AutoCAD, 3D MAX, Photoshop,
CorelDraw, Illustarator…
Matematik tabanlı programlar: MATLAB, MatCAD, Mathematica,..
Oyun Yazılımları: FIFA, NFS, Age of Empires, …
Otomasyon yazılımları: Otel, otopark, eczane, üniversite…
…
• Özel Yazılımlar
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
7
Uygulama Yazılımları
• Günümüzde hemen hemen her sektöre yönelik yazılımlar
vardır. Çok yaygın olarak kullanılan yazılımların dışında KOBİ
olarak adlandırılan Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler kendi özel
yazılımlarını kendileri üretmekte veya değişik yazılım firmalarına
hazırlatmaktadırlar.
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
8
İşletim Sistemleri
•
•
•
İşletim Sistemi: İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan,
bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve
çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir
yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi, uygulama kodları genellikle
direkt donanım tarafından yürütülmesine rağmen, girdi-çıktı,
bellek atama gibi donanım fonksiyonları için uygulama
programları ve bilgisayar donanımı arasında aracılık görevi yapar.
İşletim sistemleri sadece bilgisayar, video oyun konsolları, cep
telefonları ve web sunucularında değil; arabalarda, beyaz
eşyalarda hatta kol saatlerinin içinde bile yüklü olabilir. İşletim
sistemleri işlevsellerinin genişliği ile değil, donanımı belli bir amaç
doğrultusunda programlayabilme nitelikleriyle değerlendirilmelidir.
En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft
Windows, Mac OS X, Linux, Android ve iOS örnek verilebilir.
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
9
İşletim Sistemi Prensibi
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
10
İşletim Sistemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MS-Dos
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
•
3.x
95
98
2000
Me (Millenium)
XP (eXPeriment) (2001)
Vista (2006)
7 (2009)
8 (2012)
8.1 (2013)
10 (2015’in İlk Çeyreği)
•
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
Linux
o Ubuntu
o Pardus (Yerli)
o Red Hat
o Fedora
o …
MacOS
o MacOs X
o MacOS Leopard
o MacOS X Snow Leopard
11
Bakmadan Geçmeyin
• http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fletim_sistemi
• http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
• http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/history
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
12
Windows’un Tarihi Gelişimi
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
13
Unix’in Tarihi Gelişimi
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
14
Windows’un Kutuları
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
15
Windows’un Simgeleri
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
16
Windows Kaydırma Çubu
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
17
• SP lerden bahset.
• 32 bit ve 64 bit işletim sistemi nedir.
• Mobil işletim sistemlerinden de bahset…
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
18
Eğitim TV
Web www.egitimtv.biz
Facebook www.facebook.com/EgitimTV
Twitter www.twitter.com/Egitim_TV
Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/EgitimTV
19
Download

Yazılım Kavramı - Alper Karakaya