Kullanıcı Rehberi
Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Başlarken
Fotokopi
Faks
Yazdırma
Tarama
Doküman Sunucusu
Web Image Monitor
Kağıt ve Toner Ekleme
Sorun Giderme
Makine Bilgileri
Kağıt kılavuzlarda bulunmayan bilgiler
için, web sitemizden
(http://www.ricoh.com/downloads/)
erişebileceğiniz online kılavuzlara bakınız.
Güvenli ve doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce
"Önce Bunu Oku"daki Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan
emin olun.
İÇİNDEKİLER
Kılavuzları Okuma..............................................................................................................................................6
Kılavuzlarda Kullanılan Semboller............................................................................................................... 6
Modele Özgü Bilgiler........................................................................................................................................ 7
Önemli Özelliklerin Adları................................................................................................................................. 8
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Ne Yapmak İstediğinize Göre Arama.............................................................................................................. 9
Masraflarımı Azaltma.................................................................................................................................... 9
Taranan Dosyaları Bilgisayarda Kullanma................................................................................................10
Hedefleri Kaydetme.....................................................................................................................................11
Makineyi Daha Etkin Kullanma.................................................................................................................. 12
Makineyle Yapabilecekleriniz........................................................................................................................ 13
[Ana] Ekranını Özelleştirme........................................................................................................................ 13
Çeşitli İşlevleri Kullanarak Kopyalama Yapma......................................................................................... 14
Çeşitli İşlevleri Kullanarak Veri Yazdırma.................................................................................................. 15
Kayıtlı Dokümanları Kullanma.................................................................................................................... 15
Kağıt Olmadan Faks Gönderme va Alma................................................................................................. 16
İnternet Üzerinden Faks Gönderme ve Alma............................................................................................ 18
Makineyi Faks Ünitesi Takılı Olmadan Kullanarak Faks Gönderme ve Alma........................................ 19
Faksı ve Tarayıcıyı bir Ağ Ortamında Kullanma....................................................................................... 20
Taranan Dosyaların içerisine Metin Bilgisi Gömme..................................................................................20
Bilgi Sızmasını Önleme (Güvenlik İşlevleri)............................................................................................... 21
Tarama Koşullarını ve Dağıtımını Merkezi Olarak Kontrol Etme............................................................. 22
Bir Bilgisayar Kullanarak Makineyi İzleme ve Ayarlama.........................................................................22
Yetkisiz Kopyalamayı Önleme................................................................................................................... 23
2. Başlarken
Parça Adları ve İşlevleri Rehberi..................................................................................................................... 25
Makine Seçeneklerinin İşlev Rehberi..............................................................................................................28
Makinenin Harici Seçeneklerinin İşlev Rehberi......................................................................................... 28
Makinenin Kontrol Paneli Adları ve İşlevleri Rehberi (Standart İşletim Panelini Kullanırken).................... 29
Makinenin Kontrol Panelindeki Adlar ve İşlevler Rehberi (Smart Operation Panel'i Kullanırken)............ 32
Ekran Dilini Değiştirme..................................................................................................................................... 34
Ekran Dilini Değiştirme (Smart Operation Panel'i Kullanırken)................................................................ 34
[Ana] Ekranın Kullanılması (Standart İşletim Panelini Kullanırken)...............................................................35
1
[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Standart İşletim Paneli'ni Kullanırken).......................................................36
[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation Panel'i Kullanırken).............................................................. 40
[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Smart Operation Panel'i Kullanırken)....................................................... 41
İşlevleri bir Programa Kaydetme.....................................................................................................................45
Programlar Örneği...................................................................................................................................... 48
Gücü Açma/Kapatma.....................................................................................................................................51
Ana Gücü Açma.......................................................................................................................................... 51
Ana Gücü Kapatma.....................................................................................................................................51
Makinede Oturum Açma.................................................................................................................................52
Kimlik doğrulama Ekranı Görüntülendiğinde............................................................................................ 52
Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulama Kontrol Panelini Kullanma.................................................................. 52
Kontrol Panelini Kullanarak Oturum Açma (Standart İşletim Paneli'ni Kullanırken)............................... 52
Kontrol Panelini Kullanarak Oturum Açma (Smart Operation Panel'i Kullanırken)............................... 53
Kontrol Panelini Kullanarak Oturumu Kapatma (Standart İşletim Panelini Kullanırken)........................ 54
Kontrol Panelini Kullanarak Oturumu Kapatma (Smart Operation Panel'i Kullanırken)........................54
Orijinalleri Yerleştirme..................................................................................................................................... 56
Orijinalleri Şaryo Camına Yerleştirme....................................................................................................... 56
Orijinalleri Oto Doküman Besleyiciye Yerleştirme.................................................................................... 56
3. Fotokopi
Temel Prosedür................................................................................................................................................. 59
Oto. Küçült / Büyüt.......................................................................................................................................... 61
Dubleks Kopyalama.........................................................................................................................................63
Orijinal ve Kopya Yönünü Belirleme..........................................................................................................65
Birleştirerek Kopyalama.................................................................................................................................. 67
Tek Taraflı Kombine..................................................................................................................................... 68
İki Taraflı Kombine....................................................................................................................................... 70
Bypass Tepsisinden Özel Boyutlu Kağıda Kopyalama................................................................................ 73
Zarflara Kopyalama........................................................................................................................................ 74
Bypass Tepsisinden Zarflara Kopyalama.................................................................................................. 74
Kağıt Kasetinden Zarflara Kopylama........................................................................................................ 75
Harmanla.......................................................................................................................................................... 76
Set Sayısını Değiştirme................................................................................................................................ 77
Doküman Sunucusu'nda Veri Saklama.......................................................................................................... 78
2
4. Faks
İletimler için Temel Prosedür (Hafızadan İletim)............................................................................................ 79
Orijinalleri Şaryo Camını Kullanarak Gönderme (Hafızadan İletim)......................................................81
Bir Faks Hedefini Kaydetme........................................................................................................................81
Bir Faks Hedefini Silme................................................................................................................................83
Hedef Bağlantısını Kontrol Ederken İletim (Anında İletim)............................................................................85
Orijinalleri Şaryo Camı ile Gönderme (Anında İletim).............................................................................86
İletimi İptal Etme............................................................................................................................................... 87
Orijinal Taranmadan Önce İletimi İptal Etme............................................................................................87
Orijinal Taranırken İletimi İptal Etme.......................................................................................................... 87
Orijinal Tarandıktan Sonra Bir İletimi İptal Etme....................................................................................... 88
Dokümanı Kaydetme........................................................................................................................................90
Kayıtlı Dokümanları Gönderme..................................................................................................................91
Raporu Manuel Olarak Yazdırma..................................................................................................................93
5. Yazdırma
Hızlı Kurulum.....................................................................................................................................................95
Yazıcı Sürücüsü Özelliklerini Görüntüleme....................................................................................................96
Standart Yazdırma........................................................................................................................................... 97
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken......................................................................................................... 97
Sayfaların Her İki Tarafına Yazdırma.............................................................................................................98
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken......................................................................................................... 98
2 Taraflı Yazdırma Türleri............................................................................................................................98
Birden Çok Sayfayı Bir Sayfada Birleştirme...................................................................................................99
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken......................................................................................................... 99
Birleştirerek Yazdırma Türleri...................................................................................................................... 99
Zarflar üzerine Yazdırma.............................................................................................................................. 101
Kontrol Panelini Kullanarak Zarf Ayarlarını Yapılandırma.................................................................... 101
Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak Zarflar üzerine Yazdırma...................................................................... 102
Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdırma.......................................................................103
Doküman Sunucusunda Dokümanları Saklama..................................................................................... 103
Doküman Sunucusunda Saklanan Dokümanları Yönetme.................................................................... 104
6. Tarama
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür................................................................................................. 105
3
Windows'la Çalışan bir Bilgisayarda Paylaşımlı Klasör Oluşturma/Bilgisayarın Bilgilerini Onaylama...
.................................................................................................................................................................... 106
Bir SMB Klasörünü Kaydetme.................................................................................................................. 109
SMB Kayıtlı Klasörünü Silme.................................................................................................................... 112
Hedef Yolunu Manuel Olarak Girme...................................................................................................... 113
Tarama Dosyalarını E-postayla Göndermek için Temel Prosedür.............................................................114
E-posta Hedefini Kaydetme......................................................................................................................115
E-posta Hedefini Silme..............................................................................................................................117
E-posta Adresini Manuel Olarak Girme................................................................................................. 118
Tarama Dosyalarını Kaydetmek için Temel Prosedür................................................................................. 119
Listeden Seçilen Kayıtlı bir Dosyayı Kontrol Etme...................................................................................120
Dosya Tipinin Belirlenmesi............................................................................................................................ 122
Tarama Ayarları'nı Belirtme.......................................................................................................................... 123
7. Doküman Sunucusu
Verileri Kaydetme.......................................................................................................................................... 125
Kayıtlı Dokümanları Yazdırma......................................................................................................................127
8. Web Image Monitor
Baş Sayfayı Görüntüleme............................................................................................................................. 129
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Kağıt Yükleme................................................................................................................................................ 131
Kağıt Yüklemeyle ilgili Önlemler.............................................................................................................. 131
Kağıt Kasetlereine Kağıt Yükleme............................................................................................................ 131
Bypass Tepsisine Kağıt Yükleme.............................................................................................................. 132
Yazıcı İşlevini Kullanarak Bypass Tepsisinden Yazdırma.......................................................................134
Sabit yönlü Kağıt veya İki taraflı Kağıt Yükleme.....................................................................................138
Tavsiye Edilen Kağıt.......................................................................................................................................140
Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri..................................................................................................140
Toner Ekleme..................................................................................................................................................148
Toner Bittiğinde Faks veya Taranan Dokümanları Gönderme.............................................................. 149
Kullanılmış Toneri İmha Etme.................................................................................................................... 150
10. Sorun Giderme
Bir Durum Simgesi Görüntülendiğinde.........................................................................................................151
[Durum Kontrolü] Tuşu Göstergesi Yandığında veya Yanıp Söndüğünde................................................152
4
Makine bir Sesli Uyarı Verdiğinde............................................................................................................... 154
Makineyi Kullanırken Sorun Yaşadığınızda................................................................................................ 155
Birden Fazla İşlev Aynı Anda Gerçekleştirilemediğinde........................................................................159
Kopyalama/Doküman Sunucusu İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar........................................160
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar........................................................................................ 163
Ağ Ayarı Sorunları Oluştuğunda............................................................................................................. 164
Uzak Faks İşlevi Kullanılamadığında.......................................................................................................170
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar..................................................................................... 173
Yazıcı İşlevini Kullanırken Kontrol Panelinde Görüntülenen Mesajlar..................................................173
Yazıcı İşlevini Kullanırken Hata Günlüklerine veya Raporlarına Yazdırılan Mesajlar........................ 176
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar.................................................................................. 186
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Kontrol Panelinde Görüntülenen Mesajlar...............................................186
İstemci Bilgisayarda Görüntülenen Mesajlar..........................................................................................196
Diğer Mesajlar Belirdiğinde......................................................................................................................... 202
Orijinalleri Tararken veya Saklarken Bir Sorun Olduğunda................................................................. 203
Ana Ekran Düzenlenemediğinde (Standart İşlem Panelini Kullanırken)............................................... 203
Adres Defteri Güncellendiğinde...............................................................................................................204
Hedefle İlgili bir Sorun Nedeniyle Veri Gönderilemediğinde............................................................... 205
Kullanıcı Sertifikasıyla İlgili bir Sorun Nedeniyle Makine Çalıştırılamadığında...................................205
Oturum Açarken Problemler Meydana Geldiğinde...............................................................................207
Kullanıcı bir İşlemi Gerçekleştirmek için İzine Sahip Olmadığında.......................................................207
LDAP Sunucusu Kullanılamadığında........................................................................................................208
11. Makine Bilgileri
Çevre Yönetmeliklerine İlişkin Bilgiler.......................................................................................................... 209
Elektrikli ve Elektronik Cihazlarla ilgili Kullanıcı Bilgileri
Pil ve/veya Akü Simgesiyle ilgili Not (Sadece AB ülkeleri için)
Kullanıcılar için Çevre Tavsiyesi
(özellikle Avrupa)..................... 209
(özellikle Avrupa).........210
(özellikle Avrupa)............................................................ 210
DİZİN............................................................................................................................................................ 213
5
Kılavuzları Okuma
Kılavuzlarda Kullanılan Semboller
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Makine kullanılırken dikkat edilecek hususları ve kağıt sıkışması, orijinallerin zarar görmesi ya da veri
kaybı için olası nedenlerin açıklamalarını gösterir. Bu açıklamaları okuduğunuzdan emin olun.
Makinenin işlevleriyle ilgili ek açıklamaları ve kullanıcı hatalarının çözümü hakkındaki talimatları
gösterir.
Bu sembol, her bir bölümün sonunda yer alır. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir.
[]
Makinenin görüntü veya kontrol panelindeki tuşların adlarını belirtir.
(başlıca Avrupa)
(başlıca Kuzey Amerika)
A Bölgesi ve B Bölgesi modellerinin işlevlerindeki farklılık iki sembolle gösterilmiştir. Kullanmakta
olduğunuz modelin bölgesiyle eşleşen sembolle gösterilen bilgiyi okuyun. Kullanmakta olduğunuz
modeli hangi sembolün temsil ettiğine dair ayrıntılı bilgi için bkz. S.7 "Modele Özgü Bilgiler".
6
Modele Özgü Bilgiler
Bu bölüm makinenizin ait olduğu bölgeyi nasıl tespit edeceğinizi açıklamaktadır.
Makinenin arkasında, konumu aşağıda gösterilen bir etiket vardır. Bu etiket makinenizin ait olduğu
bölgeyi tespit hakkında ayrıntıları içerir. Etiketi okuyun.
DBG001
Aşağıdaki bilgiler bölgeye özeldir. Makinenizin bölgesine karşılık gelen sembolün altındaki bilgiyi
okuyun.
(özellikle Avrupa)
Etiket şunları içeriyorsa, makineniz A Bölgesi modelidir:
• KOD XXXX -27
• 220–240 V
(başlıca Kuzey Amerika)
Etiket şunları içeriyorsa, makineniz B Bölgesi modelidir:
• KOD XXXX -17
• 120–127 V
• Bu kılavuzdaki boyutlar iki ölçüm birimiyle verilmektedir: metrik ve inç. Eğer makineniz A Bölgesi
modeliyse, metrik birimleri kullanın. Eğer makineniz B Bölgesi modeliyse, inç birimlerini kullanın.
7
Önemli Özelliklerin Adları
Bu kılavuzda, makinenin önemli özellikleri aşağıdaki şekilde adlandırılmaktadır:
• Oto. Doküman Besleyici
8
ADF
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Ne yapmak istediğinizi belirterek bir açıklama araması yapabilirsiniz.
Ne Yapmak İstediğinize Göre Arama
Ne yapmak istediğinizi belirterek bir prosedür araması yapabilirsiniz.
Masraflarımı Azaltma
BRL059S
Çok sayfalı dokümanları kağıdın her iki tarafına yazdırma (Dubleks Kopya)
Bkz. Copy/ Document Server.
Çok sayfalı dokümanları ve alınan faksları kağıdın tek tarafına yazdırma (Birleştir (Fotokopi
Makinesi/Faks))
Bkz. Copy/ Document Server.
Bkz. Fax.
Alınan faksları kağıdın her iki tarafına yazdırma (2 Taraflı Yazdırma)
Bkz. Fax.
Alınan faksları elektronik biçimlere dönüştürme (Kağıtsız Faks)
Bkz. Fax.
Dosyaları yazdırmadan bilgisayardan gönderme (LAN-Faks)
Bkz. Fax.
9
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Ne kadar kağıt tasarrufu sağlandığını kontrol etme ([Bilgi] ekranı)
Bkz. Getting Started.
Elektrik tüketimini azaltma
bkz. Getting Started.
bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
Taranan Dosyaları Bilgisayarda Kullanma
BQX138S
Taranan dosyaları gönderme
Bkz. Scan.
Taranan dosyaların kaydedildiği klasörün URL'sini gönderme
Bkz. Scan.
Taranan dosyaları paylaşılan bir klasöre kaydetme
Bkz. Scan.
Taranan dosyaları bir depolama ortamına kaydetme
bkz. Scan.
Taranan dosyaların içerisine metin bilgisi yerleştirme
bkz. Scan.
İletilen faksları elektronik biçimlere dönüştürme ve bilgisayara gönderme
Bkz. Fax.
10
Ne Yapmak İstediğinize Göre Arama
Elektronik biçimlere dönüştürülen dokümanları yönetme ve kullanma (Doküman Sunucusu)
Bkz. Copy/ Document Server.
Hedefleri Kaydetme
BRL060S
Hedefleri Adres Defteri'ne kaydetmek için kontrol panelini kullanma
Bkz. Fax.
Bkz. Scan.
Hedefleri bir bilgisayardan kaydetmek için Web Image Monitor'ün kullanımı
Bkz. Fax.
Makinedeki kayıtlı hedefleri LAN-Faks sürücüsü hedef listesine indirme
Bkz. Fax.
11
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Makineyi Daha Etkin Kullanma
BQX139S
Sık kullanılan ayarları kaydetme ve kullanma (Program)
Bkz. Convenient Functions.
Sık kullanılan ayarları başlangıç ayarları olarak kaydetme (Vrsay.Olark.Prgrmla.) (Fotokopi
Makinesi/Doküman Sunucusu/FAKS/Tarayıcı))
Bkz. Convenient Functions.
Sık kullanılan baskı ayarlarını yazıcı sürücüsüne kaydetme
Bkz. Print.
Yazıcı sürücüsünün başlangıç ayarlarını sık kullanılan baskı ayarlarına değiştirme
Bkz. Print.
Sık kullanılan programlara veya web sayfalarına kısayol ekleme
bkz. Convenient Functions.
bkz. Convenient Functions.
İşlev ve kısayol simgelerinin sırasını değiştirme
bkz. Convenient Functions.
bkz. Convenient Functions.
12
Makineyle Yapabilecekleriniz
Makineyle Yapabilecekleriniz
Bu bölüm, makinenin özelliklerini açıklamaktadır.
[Ana] Ekranını Özelleştirme
Her bir işlevin simgeleri [Ana] ekranda görüntülenir.
CUM001
• [Ana] ekrana sık kullanılan programların veya web sayfalarının kısayollarını ekleyebilirsiniz.
Programlar veya web sayfaları, kısayol simgelerine basarak kolayca geri çağrılabilir.
• Sadece kullandığınız işlevlerin ve kısayolların simgelerini görüntüleyebilirsiniz.
• İşlev ve kısayol simgelerinin sırasını değiştirebilirsiniz.
• [Ana] ekrandaki özelliklerin ayrıntıları için, bkz. Getting Started.
• [Ana] ekranın nasıl özelleştirileceği ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Convenient Functions.
13
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Çeşitli İşlevleri Kullanarak Kopyalama Yapma
CJQ601
• Tam renkli fotokopiler çekebilirsiniz. Kullanılan orijinallerin türüne ve istediğiniz sonuca göre renkli
fotokopi modunu değiştirebilirsiniz.
Bkz. Copy/ Document Server.
• Kopyaların üzerine damga yazdırabilirsiniz. Damgalar; arkaplan numaraları, taranmış görüntüler,
tarihler, sayfa numaraları ve metinleri içerebilir.
bkz. Copy/ Document Server.
• Kopyalarınızın renk tonlarını ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
Renk ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Copy/ Document Server.
Görüntü ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Copy/ Document Server.
• Kopya görüntüsünü küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Oto. Küçült / Büyüt işlevi, makinenin
çoğaltma oranını orijinallerin boyutlarına ve belirttiğiniz kağıda göre otomatik olarak
hesaplamasına imkan tanır.
bkz. Copy/ Document Server.
• Dubleks, Birleştir, Kitapçık, ve Dergi gibi fotokopi işlevleri, tek bir kağıda çoklu sayfaları
kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmanıza imkan verir.
Dubleks kopyalama hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
Kombine kopyalama hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
Kombine kopyalama hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
• Zarf ve OHP asetatları gibi çeşitli türlerdeki kağıtların üzerine kopyalama yapabilirsiniz.
Bkz. Copy/ Document Server.
• Sonlandırıcı, fotokopilerinizi harmanlamanızı ve zımbalamanızı sağlar (yalnızca Tip 2).
14
Makineyle Yapabilecekleriniz
Bkz. Copy/ Document Server.
Çeşitli İşlevleri Kullanarak Veri Yazdırma
CJQ602
• Bu makine, ağ ve yerel bağlantıları desteklemektedir.
• Yazıcı sürücüsünü kullanarak daha önceden bilgisayarlardan gönderilmiş olup makinenin sabit
diskinde kaydedilen yazdırma işlerini yazdırabilir veya silebilirsiniz. Şu yazdırma işleri türleri
seçilebilir: Örnek Yazdırma, Kilitli Yazdırma, Bekletilen Yazdırma ve Kayıtlı Yazdırma.
Bkz. Print.
• Sonlandırıcı, baskılarınızda setleme ve zımbalama yapmanızı sağlar (yalnızca Tip 2).
Zımbalama hakkında ayrıntılar için, bkz. Print.
• PictBridge kartı takılı ise, PictBridge uyumlu bir dijital fotoğraf makinesini bir USB kablosu
kullanarak bu makineye bağlayabilirsiniz. Bu özellik, fotoğraf makinesinde saklanan fotoğrafları,
fotoğraf makinesinin kendi arayüzünü kullanarak yazdırmanıza olanak sağlar.
Bkz. Print.
• Çıkarılabilir bir bellek aygıtına kaydedilmiş dosyaları yazdırabilir ve yazdırma kalitesi ve yazdırma
boyutu gibi baskı koşullarını belirtebilirsiniz.
Bkz. Print.
Kayıtlı Dokümanları Kullanma
Fotokopi makinesi, faks, yazıcı veya tarayıcı modunda taranmış dosyaları makinenin sabit diskine
kaydedebilirsiniz. Web Image Monitor ile, kayıt edilmiş dosyaları ağ yoluyla aramak, görüntülemek,
15
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
yazdırmak, silmek ve göndermek için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, yazdırma ayarlarını
değiştirebilir ve birden fazla doküman yazdırabilirsiniz (Doküman Sunucusu).
CJQ603
• Tarayıcı modunda taranan kayıtlı dokümanlara da bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.
• Dosya formatı dönüştürücüyü kullanarak fotokopi, Doküman Sunucusu veya yazıcı modunda
kaydedilen dokümanları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
• Doküman Sunucusu'nun kullanılması hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
• Fotokopi modunda Doküman Sunucusu hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
• Yazıcı modunda Doküman Sunucusu hakkında ayrıntılar için, bkz. Print.
• Faks modunda Doküman Sunucusu hakkında ayrıntılar için bkz. Fax.
• Tarayıcı modunda Doküman Sunucusu hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
Kağıt Olmadan Faks Gönderme va Alma
Alım
Alınan faks dokümanlarını yazdırmaksızın makinenin sabit diskinde elektronik formatlar olarak
depolayıp kaydedebilirsiniz.
16
Makineyle Yapabilecekleriniz
CJQ604
Bilgisayarınızı kullanarak dokümanları kontrol etmek, yazdırmak, silmek, geri getirmek veya
indirmek için Web Image Monitor'ü kullanabilirsiniz (Alınan dokümanları kaydetme).
• Bkz. Fax.
İletim
Ağ üzerinden (Ethernet veya kablosuz LAN) bu makineye bilgisayarınızdan faks gönderebilirsiniz,
makine bu faksı daha sonra kendi telefon bağlantısıyla (LAN-Faks) iletir.
CJQ605
• Faks göndermek için, çalışıyor olduğunuz Windows uygulamasından yazdırın, yazıcı olarak
LAN-Faks'ı seçin ve daha sonra hedefi belirtin.
• Aynı zamanda, gönderilen görüntü verilerini de kontrol edebilirsiniz.
17
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
• Makine ayarları hakkında ayrıntılar için, bkz., Connecting the Machine/ System Settings.
• İşlevin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
İnternet Üzerinden Faks Gönderme ve Alma
[email protected]
xxx.xxx.xxx.xxx
[email protected]
xxx.xxx.xxx.xxx
CJQ606
E-posta İletme ve Alma
Bu makine, taranan doküman görüntülerini e-posta formatına çevirir ve İnternet üzerinden bu eposta verisini iletir ve alır.
• Bir doküman göndermek için, hedef telefon numarasını çevirmek yerine bir e-posta adresi
belirtin ((Internet Faks ve e-posta iletimi).
Bkz. Fax.
• Bu makine, İnternet Faks aracılığıyla veya bilgisayarlardan (İnternet Faks Alımı ve
Yazdırılacak Posta) e-posta iletilerini alabilir.
Bkz. Fax.
• Internet Faks uyumlu makineler ve e-posta adresi olan bilgisayarlar Internet Faks yoluyla eposta mesajları alabilir.
IP-Faks
IP-Faks işlevi, TCP/IP ağı aracılığıyla iki faks arasında doğrudan doküman gönderir ve alır.
• Doküman göndermek için, faks numarası (IP-Faks İletimi) yerine bir IP adresi veya host adı
belirtin.
Bkz. Fax.
• Bu makine, Internet Faks aracılığıyla gönderilen dokümanları alabilir (IP-Faks Alımı).
18
Makineyle Yapabilecekleriniz
Bkz. Fax.
• VoIP ağ geçidi kullanarak, bu makine, halka açık anahtarlı telefon ağına (PSTN) bağlı G3
fakslarına gönderme yapabilir.
• Makine ayarları hakkında ayrıntılar için, bkz., Connecting the Machine/ System Settings.
Makineyi Faks Ünitesi Takılı Olmadan Kullanarak Faks Gönderme ve Alma
Bir ağ üzerinden (Uzak Faks) farklı bir makinenin faks işlevlerini kullanarak faks gönderebilir ve
alabilirsiniz.
CJQ612
• Uzak faks işlevini kullanmak için, faks bağlantı ünitesini ana makineye ve alt makineye kurun.
• Faks gönderme işlemi, faks üniteli makineninki ile aynıdır. Bir iş tamamlandığında, gönderme
geçmişinde görüntülenen veya raporlara yazdırılan sonuçları onaylayın.
• Faks işlevi ile ana makine tarafından alınan dokümanları alt makinelere yönlendirebilirsiniz.
• Ayrıntılar için, bkz. Fax.
19
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
Faksı ve Tarayıcıyı bir Ağ Ortamında Kullanma
CJQ607
• E-posta özelliğini kullanarak taranan dosyaları belirtilen hedeflere gönderebilirsiniz (Taranan
dosyaları e-posta ile gönderme).
Bkz. Fax.
Bkz. Scan.
• Taranan dosyaları doğrudan klasörlere gönderebilirsiniz (Taranan dosyaları Klasöre Tara ile
gönderme).
Bkz. Fax.
Bkz. Scan.
• ScanRouter dağıtım yazılımı*1 (Ağ dağıtım tarayıcısı) için bu makineyi dağıtım tarayıcısı olarak
kullanabilirsiniz. Taranan dosyaları dağıtım sunucusuna kaydedebilir veya aynı ağ üzerinde
bilgisayardaki bir klasöre gönderebilirsiniz.
Bkz. Scan.
• Tarama dosyalarını bir müşterinin bilgisayarına göndermek için Cihaz üzerindeki Ağ Hizmetlerini
(WSD) kullanabilirsiniz.
Bkz. Scan.
*1 ScanRouter dağıtım yazılımı artık satılmamakta ve desteklenmemektedir.
Taranan Dosyaların içerisine Metin Bilgisi Gömme
Bilgisayar kullanmadan taranmış bir dokümandan metin bilgisini çıkartabilir ve dosyanın içerisine
gömebilirsiniz.
20
Makineyle Yapabilecekleriniz
Bir dokümanı bu işlevi kullanarak taradıysanız, gömülü metin, metin arama işlevi kullanılarak aranabilir
veya başka bir dokümana kopyalanabilir.
CUL003
• Bu işlevi kullanmak için OCR ünitesi gereklidir.
• Şu dosya türlerinden birini seçebilirsiniz; [PDF], [Yüksek Sıkıştrm. PDF] veya [PDF/A].
• Bu işlev, optik olarak çeşitli dillerdeki karakterleri tanıyabilir ve bir sayfada yaklaşık 40.000
karaktere kadar algılayabilir.
• Bkz. Scan.
Bilgi Sızmasını Önleme (Güvenlik İşlevleri)
CJQ608
• Dokümanlara yetkisi olmayanların erişimini önleyebilir ve bunların izin olmaksızın kopyalanmasını
durdurabilirsiniz.
• Makinenin kullanımını kontrol edebilir ve makine ayarlarının yetkisiz değiştirilmesini önleyebilirsiniz.
• Parolaları ayarlayarak, ağ üzerinden yetkisiz erişimi önleyebilirsiniz.
21
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
• Bilgi sızması riskini en aza indirmek için sabit disk üzerindeki verileri silebilir veya şifreleyebilirsiniz.
• Her kullanıcı için işlevlerin kullanımını sınırlayabilirsiniz.
• Bkz. Güvenlik Rehberi.
Tarama Koşullarını ve Dağıtımını Merkezi Olarak Kontrol Etme
Bir gruptaki ayrı her kullanıcının hedeflerini ve tarama ayarlarını yönetmek ve taranan veriyi dağıtırken
bu bilgileri kullanmak için Windows Server 2008 R2/2012'de yer alan dağıtımlı tarama yönetimi
(DSM) sistemini kullanabilirsiniz.
Ayrıca bu sistemi, ağı kullanan insanlar hakkındaki bilgileri ve makinenin tarayıcı işlevlerini merkezi
olarak yönetmek için de kullanabilirsiniz. İletilen dosyalar ve kullanıcı bilgileri kontrol edilebilir.
[email protected]
A 600 dpi
600 dpi
A
[email protected]
CUL004
• Dağıtımlı tarama yönetim sistemini kullanmak için bir Windows sunucusu kurmalı ve
yapılandırmalısınız. Bu sistem, Windows Server 2008 R2 veya sonrası sürümler tarafından
desteklenmektedir.
• Dağıtımlı tarama yönetimi sistemini kullanarak dosyaların nasıl iletileceği hakkında ayrıntılar için,
bkz. Scan.
Bir Bilgisayar Kullanarak Makineyi İzleme ve Ayarlama
Web Image Monitor'ü kullanarak, makine durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.
22
Makineyle Yapabilecekleriniz
CJQ609
Hangi kasette kağıt bittiğini kontrol edebilir, Adres Defteri'ne bilgi kaydedebilir, ağ ayarlarını
belirleyebilir, sistem ayarlarını yapılandırabilir ve değiştirebilir, işleri yönetebilir, iş geçmişini yazdırabilir
ve kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
• Bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
• Bkz., Web Image Monitor Yardım.
Yetkisiz Kopyalamayı Önleme
Ko
py
ala
na
m
az
Ko
py
al
an
am
az
Yetkisiz kopyalamayı önlemek için çıktılara gömülü metin yazdırabilirsiniz.
TR CUM003
23
1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz
• Yazıcı sürücüsünü kullanarak, basılı bir dokümana desen gömebilirsiniz. Doküman makineye Veri
Kopyalama Güvenliği ünitesi ile kopyalanırsa, korunan sayfalar kopyada gri olarak çıkacaktır. Bu
şekilde, gizli bilginin kopyalanmasını riskini en aza indirebilirsiniz. Korumalı faks mesajları,
gönderilmeden veya kaydedilmeden önce griye boyanır. İzinsiz kopyalamaya karşı korunan bir
doküman, Veri Kopyalama Güvenliği ünitesi olan bir makinede kopyalanıyorsa, makine bip sesi ile
izinsiz kopyalamaya teşebbüs edildiğini kullanıcılara bildirir.
Doküman, Veri Kopyalama Güvenliği Ünitesi olmayan bir makinede kopyalanırsa, gizli metin
kopyada, kopyalamanın yetkisiz olduğunu göstermek için dikkat çekici biçimde yazdırılır.
• Yazıcı sürücüsünü kullanarak, yetkisiz kopyalamayı önlemek için yazdırılmış dokümana metin
gömebilirsiniz. Doküman, kopyalayıcı veya çok işlevli bir yazıcı tarafından Doküman Sunucusunda
kopyalanır, taranır veya kaydedilirse, gömülü metin, bu tür yetkisiz kopyalamadan vazgeçirmek
için kopyada dikkat çekici biçimde görünür.
• Ayrıntılar için, yazıcı sürücüsü Yardımına ve Güvenlik Rehberi'ne bakın.
• Yazıcı modunda bu işlev ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Print.
24
2. Başlarken
Bu bölüm, bu makineyi kullanmaya nasıl başlanacağını anlatmaktadır.
Parça Adları ve İşlevleri Rehberi
Bu bölüm, bileşenlerin adları ve işlevlerini tanıtmaktadır.
• Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Bu, dahili bileşenlerin aşırı ısınması sebebiyle yangın
riski oluşturur.
Ön ve sol görünüm
1
2
5
3
6
7
8
4
9
10
11
DBG002
1. ADF
ADF'yi şaryo camı üzerindeki orijinaller üzerine doğru indirin.
ADF'ye bir dizi orijinal yüklerseniz, ADF orijinalleri otomatik olarak birer birer besler.
ADF, bir seferde bir orijinalin her iki tarafını tarar.
2. Şaryo camı
Orijinalleri yüzleri aşağı gelecek şekilde buraya yerleştirin.
3. Ana güç düğmesi
Makineyi kullanmak için, ana güç düğmesi açık olmalıdır. Kapalıysa, düğmeyi açın.
4. Havalandırma delikleri
Aşırı ısınmayı önleyin.
25
2. Başlarken
5. Kontrol paneli
Bkz. S.29 "Makinenin Kontrol Paneli Adları ve İşlevleri Rehberi (Standart İşletim Panelini Kullanırken)" veya
S.32 "Makinenin Kontrol Panelindeki Adlar ve İşlevler Rehberi (Smart Operation Panel'i Kullanırken)".
6. Sonlandırıcı (yalnızca Tip 2)
Birden çok kağıt yaprağını harmanlar, yığınlar ve zımbalar.
7. Dahili kaset 1 (yalnızca Tip 1)/ Sonlandırıcı ayırma tepsisi (yalnızca Tip 2)
Kopyalanan/yazdırılan kağıt ve faks mesajları buraya iletilir.
8. Ön kapak
Makinenin içine ulaşmak için açın.
9. Kaset 1
Kağıdı buraya yükleyin.
10. Alt kağıt kaseti
Kağıdı buraya yükleyin.
11. Alt kağıt kasetleri
Kağıdı buraya yükleyin.
Ön ve sağ görünüm
1
2
3
4
5
7
8 9
6
DBG003
1. ADF'nin kağıt desteği
Daha büyük kağıtları desteklemek için bu kağıt desteğini çekin.
2. Sağ kaset
Yazdırılan kağıt buraya iletilir.
26
Parça Adları ve İşlevleri Rehberi
3. Üst sağ kapak
Bir kağıt sıkışması meydana geldiğinde bu kapağı açın.
4. Dubleks ünitesi
Bir kağıt sıkışması meydana geldiğinde bu kapağı açın.
5. Kaset 2 sağ kapağı
Bir kağıt sıkışması meydana geldiğinde bu kapağı açın.
6. Sağ alt kapak
Bir kağıt sıkışması meydana geldiğinde bu kapağı açın.
7. Kağıt kılavuzları
Bypass tepsisine kağıt yüklerken, kağıt kılavuzlarını kağıtlara tam hizalayın.
8. Bypass tepsisi
OHP asetatlar, yapışkanlı etiketler ve kağıt kasetlerine yüklenemeyen kağıtlar üzerine kopyalamak veya
yazdırmak için kullanın.
9. Kağıt Desteği
Bypass tepsisine A4, 81/2 × 11 veya daha büyük boyutta kağıt yüklerken bu kağıt desteğini dışarı doğru
çekin.
Arka ve sol görünüm
1
1
DBG037
1. Havalandırma delikleri
Aşırı ısınmayı önleyin.
27
2. Başlarken
Makine Seçeneklerinin İşlev Rehberi
Makinenin Harici Seçeneklerinin İşlev Rehberi
1
2
3
3
4
5
DBG004
1. Dahili kaset 2 (yalnızca Tip 1)
Bunu çıkış tepsisi olarak seçerseniz, kopyalanan/yazdırılan kağıtlar veya faks mesajları buradan çıkar.
2. Sağ kaset
Bunu çıkış tepsisi olarak seçerseniz, kopyalanan/yazdırılan kağıtlar ve faks mesajları buradan çıkar.
3. Smart Operation Panel
Bu kontrol paneli gelişmiş işlevlerle sağlanmaktadır.
4. Alt kağıt kaseti
550 sayfa kağıt alma kapasitesi vardır.
5. Alt kağıt kasetleri
İki kağıt kasetinden oluşmaktadır. 1.100 sayfa kağıt alma kapasitesi vardır. Her kağıt kasetinin 550 sayfa
alma kapasitesi vardır.
28
Makinenin Kontrol Paneli Adları ve İşlevleri Rehberi (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
Makinenin Kontrol Paneli Adları ve İşlevleri
Rehberi (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
Bu resim, seçenekleri tamamen kurulu olan bir makinenin kontrol panelini göstermektedir.
1
2
3
4
5
6
20
7
19
8
9
18
10
17 16
15
14 13 12 11
21
22
DBG005
1. Görüntü paneli
Her işlev, işlem durumu ve mesajlar için tuşları gösterir. Bkz. Getting Started.
2. Ana güç göstergesi
Ana güç düğmesini açtığınızda ana güç göstergesi yanar.
29
2. Başlarken
3. [Enerji Koruyucusu] tuşu
Düşük Güç modu veya Uyku moduna geçmek veya çıkmak için basın. Bkz. Getting Started.
Makine Düşük Güç modunda olduğunda, [Enerji Koruyucusu] tuşu yanar. Uyku modunda, [Enerji Koruyucusu]
tuşu yavaşça yanıp söner.
4. [Oturum Aç/Oturum.Kapat] tuşu
Oturum açmak veya oturumu kapatmak için basın.
5. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşu
• Kullanıcı Araçları
Gereksinimlerinizi karşılayacak varsayılan ayarları değiştirmek için basın. Bkz. Connecting the
Machine/ System Setting.
• Sayaç
Sayaç değerini kontrol etmek ve yazdırmak için basın. Bkz. Maintenance and Specifications.
Genişletilebilir sarf malzemelerin nereden sipariş edileceğini ve bir arıza oluşursa aranacak numarayı
öğrenebilirsiniz. Bu ayrıntıları aynı zamanda yazdırabilirsiniz. Bkz. Maintenance and Specifications.
6. [Basit Ekran] tuşu
Basit ekrana geçiş yapmak için basın. Bkz. Getting Started.
7. [Araya Gir] tuşu
Araya giren kopyalar yapmak için basın. Bkz. Copy/ Document Server.
8. [Program] tuşu (fotokopi, Doküman Sunucusu, faks ve tarayıcı modu)
• Sık kullanılan ayarları kaydetmek veya kayıtlı ayarları geri çağırmak için basın.
Bkz. Convenient Functions.
• Modlar silindiğinde veya sıfırlandığında veya ana güç düğmesi açıldıktan hemen sonra, başlangıç
ekranı için varsayılanları programlamak üzere basın.
Bkz. Convenient Functions.
9. [Örnek Kopya] tuşu
Birden çok set yapmadan önce yazdırma kalitesini kontrol etmek için kopyaların veya baskıların tek kopya
setini yapmak için basın. Bkz. Copy/ Document Server.
10. [Başla] tuşu
Kopyalama, yazdırma, tarama veya göndermeye başlamak için basın.
11. [Durdur] tuşu
Kopyalama, tarama, faks veya yazdırma gibi devam eden bir işi durdurmak için basın.
12. [Sıfırla] tuşu
Geçerli ayarları silmek için basın.
13. [Sil] tuşu
Girilen bir sayısı silmek için basın.
14. [ ] tuşu (Enter tuşu)
Girilen değerleri veya belirtilen öğeleri onaylamak için basın.
30
Makinenin Kontrol Paneli Adları ve İşlevleri Rehberi (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
15. İletişimde göstergesi, Faks Alındı göstergesi, Gizli Dosya göstergesi
• İletişimde göstergesi
Veri iletimi ve alımı sırasında sürekli olarak yanar.
• Faks Alındı göstergesi
Kişisel kutu haricinde veri alırken veya Hafıza Kilidi dosyası alınırken ve faks hafızasında saklanırken
sürekli olarak yanar.
Bkz. Fax.
• Gizli Dosya göstergesi
Kişisel kutu verileri alınırken sürekli yanar.
Hafıza Kilidi dosyası alınırken yanıp söner.
Bkz. Fax.
16. [Durum Kontrolü] tuşu
Makinenin sistem durumunu, her bir işlevin çalışma durumunu ve mevcut işleri kontrol etmek için basın. Ayrıca
iş geçmişini ve makinenin bakım bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
17. Veri Girişi göstergesi (faks ve yazıcı modu)
Bilgisayardan yazdırma işleri veya LAN-Faks dokümanları alırken yanıp söner. Fax ve Print bölümlerine
bakınız.
18. İşlev tuşları
İşlev tuşlarına fabrika varsayılan ayarı olarak herhangi bir işlev kaydedilmemiştir. Sık kullanılan işlevleri,
programları ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Getting Started.
19. [Ana] tuşu
[Ana] ekranı görüntülemek için basın. Ayrıntılar için bkz. S.40 "[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation
Panel'i Kullanırken)".
20. Sayı tuşları
Kopya sayılarını, faks numaralarını ve seçilen işlev için verileri girin.
21. Medya yuvaları
SD kart veya USB flaş bellek aygıtı takmak için kullanın.
22. Medya erişim lambası
Medya yuvasına bir bellek depolama aygıtı takıldığında yanar.
31
2. Başlarken
Makinenin Kontrol Panelindeki Adlar ve
İşlevler Rehberi (Smart Operation Panel'i
Kullanırken)
1
2
3
9
8
7
6
5
4
10
11
CXV208
1. [Ana] tuşu
[Ana] ekranı görüntülemek için basın. Ayrıntılar için bkz. S.40 "[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation
Panel'i Kullanırken)".
2. Görüntü paneli
Çeşitli işlevlerin ve uygulamaların ekranlarını gezinmenize imkan sağlayan simgeleri, tuşları, kısayolları ve
yardımcı araçları içeren bir dokunmatik panel ekranıdır ve size işlem durumu ve diğer mesajlar hakkında bilgi
sağlar. Bkz. Getting Started.
3. Ana güç göstergesi
Ana güç düğmesini açtığınızda ana güç göstergesi yanar. Makine Düşük Güç modunda veya Fırınlama
Ünitesi Kapalı modunda olduğunda, ana güç göstergesi yanar. Ana güç göstergesi, Uyku modundayken
yavaşça yanıp söner.
4. [Durdur] tuşu
Kopyalama, tarama, faks veya yazdırma gibi devam eden bir işi durdurmak için basın.
32
Makinenin Kontrol Panelindeki Adlar ve İşlevler Rehberi (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
5. [Durum Kontrolü] tuşu
Makinenin sistem durumunu, her bir işlevin çalışma durumunu ve mevcut işleri kontrol etmek için basın. Ayrıca
iş geçmişini ve makinenin bakım bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
6. Veri Girişi göstergesi (faks ve yazıcı modu)
Bilgisayardan yazdırma işleri veya LAN-Faks dokümanları alırken yanıp söner. Fax ve Print bölümlerine
bakınız.
7. Faks göstergesi
Faks işlevlerinin durumunu gösterir. Veri iletimi ve alımı sırasında yanıp söner. Gizli veya Yedek Alım
aracılığıyla faks alırken, yanık durumda kalır.
8. [Menü] tuşu
Ekran Özellikleri etkin durumdayken menü ekranını veya sadece Smart Operation Panel üzerindeki
uygulamalar kullanıldığındaki uygulamaları görüntüler.
9. [Geri dön] tuşu
Ekran Özellikleri etkin olduğunda veya sadece Smart Operation Panel üzerindeki uygulamalar kullanıldığında
önceki ekrana dönmek için bu tuşu kullanın.
10. Medya erişim lambası
Medya yuvasına bir bellek depolama aygıtı takıldığında yanar.
11. Medya yuvaları
SD kart veya USB flaş bellek aygıtı takmak için kullanın.
33
2. Başlarken
Ekran Dilini Değiştirme
Ekranda kullanılan dili değiştirebilirsiniz. İngilizce varsayılan olarak ayarlanmıştır.
1. Başlangıç ayarları ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
DBG032
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinde [Kullanıcı Araçları] simgesine ( ) basın.
2. Kullanmak istediğiniz dil görünene kadar dil tuşuna basın.
3. Başlangıç ayarları ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
Ekran Dilini Değiştirme (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
1. Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve
ardından Ana ekran 4 üzerinden Dilleri Değiştir Widget'i'ne basın.
2. Görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.
3. [OK] öğesine basın.
34
[Ana] Ekranın Kullanılması (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
[Ana] Ekranın Kullanılması (Standart İşletim
Panelini Kullanırken)
Her bir işlevin simgeleri [Ana] ekranda görüntülenir.
Sık kullanılan programların veya web sayfalarının kısayollarını [Ana] ekrana ekleyebilirsiniz. Eklenen
kısayolların simgeleri [Ana] ekranda görülür. Programlar veya web sayfaları, kısayol simgelerine
basarak kolayca geri çağrılabilir.
[Ana] ekranı görüntülemek için, [Ana] tuşuna basın.
1
2
3
4
5
6
10
9
8
7
DBG052
1. [Fotokopi]
Fotokopi çekmek için basın.
Kopyalama işlevinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
2. [Faks]
Faks göndermek veya almak için basın.
Faks işlevinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax
3. [Tarayıcı]
Orijinalleri taramak ve görüntüleri dosya olarak kaydetmek için basın.
Tarayıcı işlevinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
4. [Yazıcı]
Makineyi bir yazıcı olarak kullanma ayarlamaları yapmak için basın.
Yazıcı işlevi için ayarların yapılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Print.
5. Ana ekran görüntüsü
Kurumsal logo gibi bir görüntüyü [Ana] ekranda görüntüleyebilirsiniz. Görüntüyü değiştirmek için, bkz.
Convenient Functions.
35
2. Başlarken
6.
/
Bir sayfada simgeler görüntülenmediğinde sayfaları değiştirmek için basın.
7. Kısayol simgesi
[Ana] ekrana programların veya web sayfalarının kısayollarını ekleyebilirsiniz. Kısayolların nasıl
kaydedileceğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. S.36 "[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Standart İşletim Paneli'ni
Kullanırken)". Program numarası, kısayol simgesinin en altında görülür. Programlayabileceğiniz kısayolların
örnekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. S.48 "Programlar Örneği".
8. [Adres Defteri Yönetimi]
Adres Defteri'ni görüntülemek için basın.
Adres Defterinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
9. [Tarayıcı]
Web sayfalarını görüntülemek için basın.
Tarayıcı işlevinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Convenient Functions.
10. [Doküman Sunucusu]
Makinenin sabit diskine dokümanları kaydetmek veya yazdırmak için basın.
Doküman Sunucusu işlevinin kullanılması hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Standart İşletim Paneli'ni Kullanırken)
Fotokopi, faks veya tarayıcı modunda kayıtlı programlara veya Sık Kullanlnlr.'da kayıtlı Web
sayfalarına, tarayıcı işlevini kullanarak kısayollar ekleyebilirsiniz.
Ayrıca işlevlerin simgelerini ve [Ana] ekrandan sildiğiniz dahili yazılım uygulamalarını da gözden
geçirebilirsiniz.
• Doküman Sunucusu modunda kayıtlı programların kısayolları [Ana] ekranına kaydedilemez.
• 32 karaktere kadar olan kısayol adları standart bir ekranda görüntülenebilir. Kısayolun adı 32
karakterden daha uzunsa, 32. karakterin yerine "..." gelir. Basit bir ekranda sadece 30 karakter
görüntülenebilir. Kısayolun adı 30 karakterden daha uzunsa, 30. karakterin yerine "..." gelir.
• Programın nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. S.45 "İşlevleri bir Programa
Kaydetme".
• Web sayfalarını Sık Kullanılanlar olarak kaydetmeye ilişkin prosedür hakkında ayrıntılar için, bkz.
Convenient Functions.
• Ortak Sık Kullanılanlar'da kayıtlı web sayfalarının kısayolları, [Ana] ekrana kaydedilebilir. Kullanıcı
kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde, Kullanıcı Sık Kullanılanları'na kayıtlı Web sayfalarının
kısayolları da kullanıcının [Ana] ekranına kaydedilebilir.
• Bir kısayolu [Program] ekranını kullanarak kaydetmek için prosedür hakkında ayrıntılar için, bkz.
Convenient Functions.
36
[Ana] Ekranın Kullanılması (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
• En fazla 72 işlev ve kısayol simgesi kaydedebilirsiniz. Sınıra ulaşılırsa kullanılmayan simgeleri silin.
Ayrıntılar için, bkz. Convenient Functions.
• Simgelerin konumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Convenient Functions.
Web Image Monitor'ü kullanarak [Ana] ekrana simge ekleme (standart işletim
panelini kullanırken)
1. Web Image Monitor'ü başlatın.
Ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
2. Web Image Monitor'de yönetici olarak oturum açın.
Ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
3. [Aygıt Yönetimi]'ne gidip [Aygıt Ana Yönetimi]'ne tıklayın.
4. [Simgeleri Düzenle]'ye tıklayın.
5. Eklemek istediğiniz konumun [ Simge eklenebilir.] noktasına gelin ve ardından [Ekle]
düğmesine tıklayın.
6. Eklemek istediğiniz işlev veya kısayol simgesini seçin.
7. [OK] düğmesine dört kez tıklayın.
Kullanıcı Araçları'nı kullanarak [Ana] ekrana simge ekleme (Standart işletim panelini
kullanırken)
Aşağıdaki işlemde, fotokopi programına bir kısayol [Ana] ekrana kaydedilmektedir.
1. Bir programı kaydedin.
2. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
DBG032
37
2. Başlarken
3. [Ana'yı Düzenle] düğmesine basın.
4. [Simgeyi Ekle] düğmesine basın.
5. [Programla] sekmesine basın.
38
[Ana] Ekranın Kullanılması (Standart İşletim Panelini Kullanırken)
6. [Fotokopi Programı] seçiminin yapıldığından emin olun.
7. Eklemek istediğiniz programı seçin.
8. [Boş] görüntülenmesini istediğiniz konumu belirtin.
9. [OK] öğesine basın.
10. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Basit ekrandaki konumu kontrol etmek için ekranın sağ üst köşesindeki
simgesine basın.
39
2. Başlarken
[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation
Panel'i Kullanırken)
[Ana] ekranı görüntülemek için, kontrol panelindeki [Ana] tuşuna basın.
Her işleve bir simge atanmıştır ve bu simgeler [Ana] ekranda görüntülenir. Sık kullanılan işlevlerin veya
Web sayfalarının kısayollarını [Ana] ekrana ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Dilleri Değiştir Widget'i gibi
yardımcı araçları da kaydedebilirsiniz.
• Ekrana kuvvetli darbe veya kuvvet uygulamayın, hasar görebilir. İzin verilen azami güç yaklaşık
30N'dir (3 kgf civarında). (N = Newton, kgf = Kilogram kuvvet. 1 kgf = 9.8N.)
Smart Operation Panel'in [Ana] ekranı, Ana ekran 1 ile Ana ekran 5 arasındaki beş ekrandan oluşur.
Ana ekran 3, [Ana] tuşuna bastıktan sonra ilk beliren varsayılan ekrandır.
Ekranlar arasında geçiş yapmak için, parmağınızla ekranı sağa veya sola doğru kaydırın.
1
2
3
5
4
6
CZP157
1. Oturum açmış kullanıcının adı
Makinede mevcut olarak oturum açmış kullanıcının adını görüntüler. Kullanıcının adı sadece kullanıcı kimlik
doğrulaması etkinse görüntülenir.
2. [Oturum Aç]/[Oturumu Kapat]
Bu tuşlar, kullanıcı kimlik doğrulaması etkin olduğunda görüntülenir. [Oturum Aç] tuşuna bastığınızda, kimlik
doğrulama ekranı belirir. Makinede zaten oturum açmış durumdaysanız, [Oturumu Kapat] belirir. Makine
oturumunu kapatmak için, [Oturumu Kapat] tuşuna basın.
Oturum açma ve kapatma hakkında ayrıntılar için, bkz. S.52 "Makinede Oturum Açma".
3. Enerji Tasarrufu
Düşük Güç modu veya Uyku moduna geçmek veya çıkmak için basın.
Modlar hakkında ayrıntılar için, bkz. Getting Started.
40
[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
4. Simge gösterme alanı
İşlev veya uygulama simgelerini ve yardımcı araçları (widget) görüntüler. Görüntülenen simgeler beş ana
ekran arasında farklılık göstermektedir. Her ekrandaki simgeler hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Getting
Started.
Ayrıca klasörleri kullanarak kısayollar ekleyebilir ve simgeleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz.
Convenient Functions.
5. Uygulama listesi simgesi
Uygulama listesini görüntülemek için basın. Liste, Smart Operation Panel üzerinde kurulu tüm uygulamaları
içermektedir. [Ana] ekran üzerinde uygulamalara kısayollar oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Convenient
Functions.
6. Ekranlar arasında geçiş yapmak için simgeler
Beş ana ekran arasında geçiş yapmak için basın. Simgeler ekranın sağ ve sol altında belirir, simgelerin sayısı
mevcut ekranın her iki tarafındaki ekran sayısını belirtmektedir. Örneğin, Ana ekran 3'ü görüntülediğiniz
zaman, sağ ve sol taraflarda ikişer adet simge görüntülenecektir.
Beş ana ekranın tümünün küçük resmini görüntülemek için,
üzerine basılı tutun.
[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
[Ana] ekrana kısayollar ekleme (Smart Operation Panel'i kullanırken)
Makinenin işlevlerine kısayollar ekleyebilirsiniz.
Makinenin işlevleri ve gömülü yazılım uygulamaları için simgeleri, [Ana] ekrandan sildikten sonra
görüntüleyebilirsiniz.
1. [Ana] tuşuna basın.
CZP155
2. Bir kısayol eklemek istediğiniz ekranı seçin.
3. Ekran üzerinde bir simgenin görüntülenmediği alana basın ve basılı tutun.
4. [Ana'ya Ekle] ekranı üzerinde [Simge] üzerine basın.
41
2. Başlarken
5. [Uygulama] veya [Makine Uygulaması] üzerine basın.
Yardımcı araçları (widget), hızlı uygulamaları veya diğer Smart Operation Panel uygulamalarını
seçmek için [Uygulama] üzerine basın.
Fotokopi modu, faks modu veya makine uygulamalarından başka birini seçmek için, [Makine
Uygulaması] üzerine basın.
6. Listeden eklemek istediğiniz uygulamayı seçin.
[Ana] ekranda yer imlerine kısayollar ekleme (Smart Operation Panel'i kullanırken)
Web Tarayıcısı'ndaki sık kullanılanlar içerisine kaydedilmiş yer imlerine [Ana] ekrandan kısayollar
ekleyebilirsiniz.
1. [Ana] tuşuna basın.
CZP155
2. Bir kısayol eklemek istediğiniz ekranı seçin.
3. Ekran üzerinde bir simgenin görüntülenmediği alana basın ve basılı tutun.
4. [Ana'ya Ekle] ekranı üzerinde [Simge] üzerine basın.
5. [Yer imi] öğesine basın.
6. Listeden eklemek istediğiniz yer imini seçin.
[Ana] ekrana program kısayolları ekleme (Smart Operation Panel'i kullanırken)
Fotokopi, Faks veya Tarayıcı modunda kaydedilmiş programlara kısayollar ekleyebilirsiniz.
Her işlevin [Program] ekranı üzerinden [Programdan Ana'ya] öğesine bassanız bile, kısayollar [Ana]
ekran üzerinde görüntülenmez.
1. Bir program kaydetmek istediğiniz işlev ekranını görüntüler.
2. Ekranın sol alt kısmında yer alan [Prgrm.Geri Çağır/Prgrml./Dğştr.] öğesine basın.
3. Bir programı kaydedin.
42
[Ana] Ekranın Kullanılması (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
4. [Ana] tuşuna basın.
CZP155
5. Bir kısayol eklemek istediğiniz ekranı seçin.
6. Ekran üzerinde bir simgenin görüntülenmediği alana basın ve basılı tutun.
7. [Ana'ya Ekle] ekranı üzerinde [Simge] üzerine basın.
8. [Makine Uygulaması]'na basın.
9. Listeden eklemek istediğiniz programı seçin.
Uygulama listesi ekranından kısayollar ekleme (Smart Operation Panel'i kullanırken)
Smart Operation Panel'de kurulu olan uygulamaların kısayollarını ekleyebilirsiniz.
1. [Ana] tuşuna basın.
CZP155
2. Bir kısayol eklemek istediğiniz ekranı seçin.
3.
öğesine basın.
4. [Ana] ekrana eklemek istediğiniz simgeye basın ve basılı tutun.
[Ana] ekrana yardımcı araçlar ekleme (Smart Operation Panel'i kullanırken)
Kalan toner miktarını göstermek veya ekran dilini değiştirmek için [Ana] ekrana yardımcı araçlar
(widget) ekleyebilirsiniz.
43
2. Başlarken
1. [Ana] tuşuna basın.
CZP155
2. Bir yardımcı araç (widget) eklemek istediğiniz ekranı seçin.
3. Ekran üzerinde bir simgenin görüntülenmediği alana basın ve basılı tutun.
4. [Ana'ya Ekle] ekranında [Widget] üzerine basın.
5. Listeden eklemek istediğiniz yardımcı aracı seçin.
44
İşlevleri bir Programa Kaydetme
İşlevleri bir Programa Kaydetme
İşlevlere bağlı olarak, kaydedilebilecek program sayısı farklıdır.
• Fotokopi: 25 program
• Doküman Sunucusu: 25 program
• Faks: 100 program
• Tarayıcı: 25 program
Aşağıdaki ayarlar programlara kaydedilebilir:
Fotokopi:
Renk modu, orijinal türü, yoğunluk, Orijinal Ayarları, kağıt kaseti, Dosyayı Kaydet (Kullanıcı Adı,
Dosya Adı ve Parola hariç), Oto. Küçült / Büyüt, Kenar Boşl. Oluştur, Bitiriliyor, Kap./Ara Sayf.,
Düzenle/ Renkli, Dub./Birl./Seri, Küçült / Büyüt, kopya sayısı
Doküman Sunucusu (başlangıç doküman yazdırma ekranında):
2 Tar.Kopya Üstten Üste, 2 Tar.Kopya Üstten Alta, Kitapçık, Dergi, Bitiriliyor, Kapak/Ara Say.
(Ata / Bölümle'de Ana Sayfa Tepsisi hariç), Düzen / Damga, baskı sayısı
Faks:
Tarama Ayarları, yoğunluk, Orijinal Besleme Tipi, Dosya Tipi, Dosyayı Kaydet (Kullanıcı Adı,
Dosya Adı ve Parola hariç), Önizleme, iletim türü, hedefler (klasör hedefleri hariç), Hat Seçin,
Gelş.Öz., hafızadan iletim/anında iletim, İletşm.Sonuç Raporu , İletim Modu (Konu hariç)
Tarayıcı:
Tarama Ayarları, yoğunluk, Orijinal Besleme Tipi, Dosya Tipi / Adı Gönder (Güvenlik Ayarları ve
Başlangıç No. hariç), Dosyayı Kaydet (Kullanıcı Adı, Dosya Adı ve Parola hariç), Önizleme, Adres
Defteri'inden seçilen Hedefler, Yazı, Konu, Güvenlik, Alım Bildirimi
Bu bölümde, fotokopi işlevi örnek olarak kullanılarak işlevlerin bir programa nasıl kaydedileceği
açıklanmaktadır.
1. Başlangıç fotokopi ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekran üzerindeki
[Fotokopi] simgesine basın.
45
2. Başlarken
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerindeki [Fotokopi] simgesine basın.
2. Bir programda saklamak istediğiniz tüm işlevlerin seçilmesi için kopyalama ayarlarını
düzenleyin.
3. Program ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Program] tuşuna basın.
DBG035
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sol alt kısmında yer alan [Prgrm.Geri Çağır/Prgrml./Dğştr.] öğesine basın.
4. [Programla] öğesine basın.
46
İşlevleri bir Programa Kaydetme
5. Kaydetmek istediğiniz program numarasına basın.
6. Program adını girin.
7. [OK] öğesine basın.
8. [Çıkış] tuşuna basın.
• Bir program adı için girebileceğiniz karakter sayısı, aşağıdaki şekilde işleve bağlı olarak farklılık
gösterir:
• Fotokopi: 34 karakter
• Doküman Sunucusu: 34 karakter
• Faks: 20 karakter
• Tarayıcı: 34 karakter
• Belirli bir program varsayılan olarak kaydedildiğinde, sahip olduğu değerler [Program] tuşuna
basmadan, modlar silindiğinde veya sıfırlandığında ve makine açıldıktan sonra görüntülenen
varsayılan ayar olarak kaydedilir. Bkz. Convenient Functions.
• Bir programda belirttiğiniz kağıt kaseti boş olduğunda veya içinde aynı boyutta kağıt olan birden
fazla kağıt kaseti olduğunda, [>Kaset Kağıt Ayarları] sekmesinde [Kağıt Kaset Önceliği: Fotokopi]
veya [Kağıt Kaseti Önceliği: Faks] altında öncelik verilen kağıt kaseti öncelikle seçilir. Ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
• Makinenin Adres Defteri'nde kayıtlı hedefler tarayıcı modunun bir programına kaydedilebilir.
• Hedefler, tarayıcı modunun bir programına sadece [Tarayıcı Özellikleri] içerisinde [Hedefler için
Program Ayarı] için [Hedefleri Dahil Et] seçildiğinde kaydedilebilir. Ayar hakkında ayrıntılar için
bkz. Scan.
• Koruma kodları olan klasör hedefleri tarayıcı modunun bir programına kaydedilemez.
• Programlar, porgram silinmemiş ya da üzerine yazılmamışsa gücü keserek ya da [Sıfırla] tuşuna
basarak silinmez.
• Karşısında
olan program numaraları için ayarlar daha önceden yapılmıştır.
47
2. Başlarken
• Programlar [Ana] ekrana kaydedilebilir ve kolayca geri çağrılabilir. Ayrıntılar için, bkz. Convenient
Functions ve S.36 "[Ana] Ekrana Simge Ekleme (Standart İşletim Paneli'ni Kullanırken)". Doküman
Sunucusu modunda kayıtlı programların kısayolları [Ana] ekranına kaydedilemez.
Programlar Örneği
Fotokopi modu
Program adı
Efekt
Ekonomik
kopyalama
[Dub./Komb./Seriler]'de [2 Tarafı
Birleş.] seçeneğini seçin.
Kağıt ve toner tasarrufu
yapabilirsiniz.
Tarihli gizli
kopyalama
[Düzenle / Renkli] bölümünde,
[Önayarlı Damga] ve [Tarih
Damgası] kısmından [GİZLİ]'yi
belirtin.
Kopyalara "GİZLİ" ve tarih
yazdırarak güvenlik bilincini
arttırabilirsiniz.
Konferans
malzemesi kopyası
[Dub./Komb./Seriler]'de [2 Tarafı
Birleş.]'i ve [Bitiriliyor]'da [Zımba]'yı
belirtin.
Konferans materyallerini etkin bir
şekilde kopyalayabilirsiniz.
Şirket ünvanı
kopyası basma
[Düzenle / Renkli]'de [Kullanıcı
Damgası]'nı belirtin.
Çalışma veya mimari çizimlerinin
kopyalarına şirket unvanını
bastırabilirsiniz. Şirket unvanının
önceden makineye kaydedilmiş
olması gerekir.
Küçük resim
kopyalama
[Dub./Komb./Seriler]'de [1 Tarafı
Birleş.]'i belirtin.
Kağıttan tasarruf sağlamak için 8
adede kadar sayfayı tek bir kağıda
kopyalayabilirsiniz.
Saklama kopyası:
XXXX
[Dosyayı Kaydet] içerisindeki
[Kyddlck.Hdf.Klasör] içinde bir
klasör belirtin.
Saklanan dosyaları kullanıcı adına
veya kullanım amacına göre
düzenlemek için klasörleri
kullanabilirsiniz.
(XXXX kısmını bir
klasör adı ile
değiştirin)
48
Program açıklaması
İşlevleri bir Programa Kaydetme
Tarayıcı modu
Program adı
Program açıklaması
Kolay PDF tarama
[Tarama Ayarları]'nda [Tam Renk.:
Yazı / Foto] öğesini seçin. [Dosya
Tipi / Adı Gönder]'de, [Dosya Tipi]
altında [PDF]'yi seçin ve [Dosya
Adı] altında "Londra şubesi: günlük
rapor" gibi iş ayrıntılarını girin.
Dokümanları etkin bir şekilde
tarayabilirsiniz.
Yüksek sıkıştırmalı
PDF tarama
[Tarama Ayarları]'nda [Tam Renk.:
Yazı / Foto]'yu ve [Dosya Tipi / Adı
Gönder]'de [Yüksek Sıkıştrm. PDF]'yi
seçin.
Taranan dokümanların veri
boyutunu sıkıştırabilirsiniz, böylece
onları gönderebilir ve
saklayabilirsiniz.
Uzun süreli
saklama taraması
[Dosya Tipi / Adı Gönder]
bölümünden [PDF/A] seçeneğini
seçin.
Dokümanları kolayca "PDF/A"
dosya formatına dönüştürebilirsiniz,
bu format uzun süreli saklama için
uygundur.
Dijital imza tarama
[Dosya Tipi / Adı Gönder]
içerisinden, [Dosya Tipi] için [PDF]
belirtin ve ayrıca [Dijital İmza]
belirtin.
Herhangi bir veri müdahalesinin
tespit edilebilmesi için sözleşme gibi
önemli bir belgeye dijital imza
ekleyebilirsiniz.
Dosya taramayı
bölme
[Orij. Besleme Tipi]'nde [Böl]'ü
belirtin.
Belirtilen sayfa sayısında gruplara
bölerek çok sayfalı bir orijinali tek
bir dosya olarak tarayabilirsiniz.
Yüksek
çözünürlükle
tarama
Taranan verileri TIFF biçiminde
kaydetmek için ayarları belirtin.
Ayrıca [Tarama Ayarları]'nda daha
yüksek bir çözünürlük belirtin.
Taranan belgeler orijinallerin
detaylarını olabildiğince korur
ancak veri boyutu oldukça büyük
olabilir.
Yığın doküman
tarama
[Orij. Besleme Tipi]'nde [Yığın]'ı
seçin.
Çok sayıda orijinale çoklu tarama
uygulayabilir ve taranan orijinalleri
tek bir iş olarak kaydedebilirsiniz.
XXXX'e tara
Makinenin Adres Defteri'nde kayıtlı
listeden e-posta veya klasör
hedeflerini seçin ve ardından
tarama ayarlarını belirtin.
Sıklıkla kullandığınız hedefleri ve
tarama ayarlarını kaydederseniz,
taranmış bir dosyayı gönderirken
bunları belirtme prosedürünü
atlayabilirsiniz.
(XXXX kısmını bir
hedef adı ile
değiştirin)
Efekt
49
2. Başlarken
Program adı
Depolama tarama:
XXXX
(XXXX kısmını bir
klasör adı ile
değiştirin)
Program açıklaması
[Dosyayı Kaydet] içerisindeki
[Kyddlck.Hdf.Klasör] içinde bir
klasör belirtin.
Efekt
Saklanan dosyaları kullanıcı adına
veya kullanım amacına göre
düzenlemek için klasörleri
kullanabilirsiniz.
Faks modu
Program adı
Program açıklaması
Efekt
İletim sonucu
bildirim faksı
Başlangıç ekranında [Önizleme]'yi
seçin ve [İletim Modu]'nda
[Epst.İlet.Sonucu]'nu belirtin.
İletimden önce ve sonra iletim
ayarlarının doğru olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.
Belirtilen zamanda
faks iletimi
[İletim Modu]'nda [Daha Sonra
Gönd.]'i seçin.
Belirtilen bir zaman faks
gönderebilirsiniz.
Bölüme göre faks
iletimi
[İletim Modu]'nda [Faks Başl.
Yazd.]'ı seçin.
Alıcı, gönderenlere göre iletme
hedef konumları belirtirse bu ayar
kullanılabilir.
• Modelinize ve üzerinde kurulu seçeneklere bağlı olarak bazı işlevler kaydedilemez. Ayrıntılar için,
bkz. Getting Started.
• Yukarıda verilen program adları sadece örnektir. Amacınıza göre bir programa herhangi bir ad
atayabilirsiniz.
• İş ayrıntılarına veya taranacak doküman tipine bağlı olarak, bir programın kaydedilmesi
önerilemez.
50
Gücü Açma/Kapatma
Gücü Açma/Kapatma
Ana güç düğmesi, makinenin sol tarafındadır. Bu düğme açıldığında, ana güç açılır ve kontrol panelinin
sağ tarafındaki ana güç göstergesi yanar. Bu düğme kapatıldığında, ana güç kapanır ve kontrol
panelinin sağ tarafındaki ana güç göstergesi söner. Bu yapıldığında makinenin gücü kapanır. Faks birimi
kurulduğunda, bu düğmeyi kapattığınız zaman hafızadaki faks dosyaları kaybolabilir. Bu düğmeyi
sadece gerektiğinde kullanın.
Ana Gücü Açma
1. Güç kablosunun duvardaki prize sıkıca takıldığından emin olun.
2. Ana güç düğmesine basın.
Ana güç göstergesi yanar.
DBG014
Ana Gücü Kapatma
• Güç kablosunu duvardaki fişten çıkartırken, kablodan değil fişten tutarak çekin. Kablodan
tutarak çekmek güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç kablolarının kullanılması yangın veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Makine çalışırken gücü kapatmayın.
• Ana gücü kapatırken ana güç düğmesini basılı tutmayın. Aksi halde makinenin gücü zorla kapatılır
ve sabit diske veya hafızaya zarar vererek arızalara yol açabilir.
1. Ana güç düğmesine basın.
Ana güç göstergesi söner. Makine kapandığında, ana güç otomatik olarak kapanır. Kontrol paneli
üzerindeki ekran kaybolmuyorsa, servis temsilcinizle irtibat kurun.
51
2. Başlarken
Makinede Oturum Açma
Kimlik doğrulama Ekranı Görüntülendiğinde
Eğer Temel Kimlik Doğrulama, Windows Kimlik Doğrulama, LDAP Kiml.Doğr., veya Entegrasyon
Sunucusu Kimlik Doğrulama etkin ise, ekranda kimlik doğrulama ekranı görüntülenir. Makine, sadece
kendinize ait Oturum Açma Kullanıcı Adı ve Oturum Açma Parolası'nı girdikten sonra çalışır hale gelir.
Eğer Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulama etkin ise, Kullanıcı Kodu'nu girinceye kadar makineyi
kullanamazsınız.
Makineyi kullanabiliyorsanız, oturum açmış olduğunuz söylenebilir. Çalışır halden çıkınca, oturumu
kapattığınızı söyleyebilirsiniz. Makinede oturum açtıktan sonra, yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için
oturumu kapattığınızdan emin olun.
• Kullanıcı yöneticisinden Oturum Açma Kullanıcı Adı, Oturum Açma Parolası ve Kullanıcı Kodu'nu
isteyin. Kullanıcı kimlik doğrulaması hakkında ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
• Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulama'da girilecek Kullanıcı Kodu, Adres Defteri'nde “Kullanıcı Kodu”
olarak kayıtlı sayısal değerdir.
Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulama Kontrol Panelini Kullanma
Eğer Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulama etkinse, size Kullanıcı Kodu'nu girmenizi hatırlatan bir ekran
görünür.
1. Kullanıcı Kodu girin (sekiz haneye kadar) ve sonra [OK]'e basın.
Kontrol Panelini Kullanarak Oturum Açma (Standart İşletim Paneli'ni
Kullanırken)
Bu bölüm, Temel Kimlik Doğrulama, Windows Kimlik Doğrulama, LDAP Kiml.Doğr. veya Entegrasyon
Sunucusu Kimlik Doğrulama tanımlandığında makinede oturum açma prosedürünü anlatmaktadır.
52
Makinede Oturum Açma
1. [Oturum Aç] tuşuna basın.
2. Oturum Açma Kullanıcı Adı'nı girin ve daha sonra [OK] tuşuna basın.
3. Oturum Açma Parolası girin ve daha sonra [OK] tuşuna basın.
Kullanıcı kimliği doğrulandığında, kullanıyor olduğunuz işlevin ekranı görünür.
Kontrol Panelini Kullanarak Oturum Açma (Smart Operation Panel'i
Kullanırken)
Bu bölüm, Temel Kimlik Doğrulama, Windows Kimlik Doğrulama, LDAP Kiml.Doğr. veya Entegrasyon
Sunucusu Kimlik Doğrulama tanımlandığında makinede oturum açma prosedürünü anlatmaktadır.
1. Ekranın sağ üstünde yer alan [Oturum Aç] öğesine basın.
2. [Kullanıcı Adı] öğesine basın.
3. Bir Oturum Açma Kullanıcı Adı girin ve [Tamamlandı] öğesine basın.
4. [Parola] öğesine basın.
5. Oturum Açma Parolası girin ve ardından [Tamamlandı] öğesine basın.
53
2. Başlarken
6. [Oturum Aç] tuşuna basın.
Kontrol Panelini Kullanarak Oturumu Kapatma (Standart İşletim Panelini
Kullanırken)
Bu bölüm, Temel Kimlik Doğrulama, Windows Kimlik Doğrulama, LDAP Kiml.Doğr. veya Entegrasyon
Sunucusu Kimlik Doğrulama tanımlandığında makinede oturumu kapatma prosedürünü anlatmaktadır.
• Makinenin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek için, makineyi kullanmayı
tamamladıktan sonra daima oturumu kapatın.
1. [Oturum Aç/Oturum.Kapat] tuşuna basın.
DBG034
2. [Evet] seçeneğine basın.
Kontrol Panelini Kullanarak Oturumu Kapatma (Smart Operation Panel'i
Kullanırken)
Bu bölüm, Temel Kimlik Doğrulama, Windows Kimlik Doğrulama, LDAP Kiml.Doğr. veya Entegrasyon
Sunucusu Kimlik Doğrulama tanımlandığında makinede oturumu kapatma prosedürünü anlatmaktadır.
• Makinenin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek için, makineyi kullanmayı
tamamladıktan sonra daima oturumu kapatın.
54
Makinede Oturum Açma
1. Ekranın sağ üstündeki [Oturumu Kapat] öğesine basın.
2. [OK] öğesine basın.
55
2. Başlarken
Orijinalleri Yerleştirme
Orijinalleri Şaryo Camına Yerleştirme
• ADF'yi indirirken ellerinizi menteşelerden ve şaryo camından uzak tutun. Aksi halde
parmaklarınız ya da ellerinizi sıkışabilir ve yaralanabilir.
• ADF'yi zorlayarak kaldırmayın. Aksi takdirde, ADF'nin kapağı açılabilir veya hasar görebilir.
1. ADF'yi kaldırın.
2. Orijinalin yüzü aşağı gelecek şekilde şaryo camı üzerine yerleştirin. Orijinal, sol arka
köşeye hizalanmalıdır.
Taranacak ilk sayfayla başlayın.
1
DBG015
1. Yerleştirme işareti
3. ADF'yi indirin.
Orijinalleri Oto Doküman Besleyiciye Yerleştirme
Orijinalleri ya da başka cisimleri üst kapağın üzerine koymayın. Bunu yapmak arızaya neden olabilir.
56
Orijinalleri Yerleştirme
1. ADF'nin kapağını açın.
DBG017
2. Hizalanan orijinali, yüzü yukarıda olacak şekilde ADF'ye yerleştirin ve daha sonra
doküman kılavuzlarını orijinal boyuta göre ayarlayın.
Sınır işaretini geçecek kadar çok orijinal yerleştirmeyin.
İlk sayfa en üstte olmalıdır.
2
1
DBG018
1. Doküman kılavuzları
2. Sınır çizgisi
57
2. Başlarken
58
3. Fotokopi
Bu bölümde sık kullanılan fotokopi işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde bulunmayan
bilgiler için, web sitemizde yer alan Copy/ Document Server kısmına bakınız.
Temel Prosedür
Orijinalerin fotokopilerini çekmek için, orijinalleri şarjo camına veya ADF'ye yerleştirin.
Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye
yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.
Orijinali şaryo camı üzerine yerleştirme hakkında ayrıntılar için bkz. S.56 "Orijinalleri Şaryo Camına
Yerleştirme".
Orijinali ADF'ye yerleştirme hakkında ayrıntılar için bkz. S.56 "Orijinalleri Oto Doküman Besleyiciye
Yerleştirme".
Düz kağıt dışındaki bir kağıt üzerine kopyalama yapmak için, kullandığınız kağıdın ağırlığına göre kağıt
tipini Kullanıcı Araçları bölümünden belirtin. Ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System
Settings.
Aşağıdaki adımlarda, boyutu ve yönü tam olarak orijinallerle aynı olan kağıt üzerine nasıl kopyalama
yapılacağı anlatılmaktadır.
1. Başlangıç fotokopi ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Fotokopi]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerindeki [Fotokopi] simgesine basın.
2. Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasına dikkat edin.
Önceden kalan ayarların bulunması durumunda, [Sıfırla] tuşuna basın.
59
3. Fotokopi
3. Orijinallerle aynı boyutta ve yönde olan kağıdın bulunduğu kağıt kasetini seçin.
4. [Kğt.Kst.Ayarı.Kullan]'ın seçili olduğundan emin olun.
[Kğt.Kst.Ayarı.Kullan] seçili olduğunda, seçtiğiniz kasetin kağıt boyutu ve yönü Orijinal
Ayarları'nda görünür.
5. Orijinalleri yerleştirin.
6. İstenilen ayarı yapın.
7. Sayı tuşlarıyla çekilecek kopya sayısını girin.
Girilebilecek azami kopyalama miktarı 999'dur.
8. [Start] tuşuna basın.
Şaryo camına orijinali yerleştirirken bütün orijinaller tarandıktan sonra [ ] tuşuna basın. Yığın
modu gibi bazı işlevler, ADF'ye orijinalleri yerleştirirken [ ] tuşuna basmanızı gerektirebilir.
Ekranda görüntülenen mesajları takip edin.
9. Kopyalama işi bittiğinde, ayarları temizlemek için [Sıfırla] tuşuna basın.
60
Oto. Küçült / Büyüt
Oto. Küçült / Büyüt
Makine, çoğaltma oranını belirttiğiniz orijinallerin ve kağıdın boyutuna göre otomatik olarak hesaplar.
Makine, orijinallerin görüntüsünü kağıda sığdırmak için döndürür, büyütür veya küçültür.
CKN008
• Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.
• [Oto. Küçült / Büyüt] öğesine bastıktan sonra bir çoğaltma oranı seçerseniz, [Oto. Küçült / Büyüt]
iptal edilir ve görüntü otomatik olarak döndürülemez.
Bu, aynı boyuttaki kağıda farklı boyutta orijinaller kopyalamak için kullanışlıdır.
Orijinaliniz üzerine kopyaladığınız kağıttan farklı yönde yerleştirilmişse, makine orijinal görüntüyü 90
derece döndürüp kopya kağıdına sığdırır (Döndürerek Kopyalama). Döndürerek Kopyalama hakkında
ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
1. [Orijinal Ayarları] düğmesine basın.
2. [Orijinal Boyut] öğesine basın.
3. Orijinalin boyutunu belirleyip ardından [OK] düğmesine basın.
61
3. Fotokopi
4. Orijinal yönünü seçin.
5. [OK] öğesine basın.
6. [Oto. Küçült / Büyüt] öğesine tıklayın.
7. Kağıt kasetini seçin.
8. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
62
Dubleks Kopyalama
Dubleks Kopyalama
1 taraflı sayfaları veya bir adet 2 taraflı sayfayı 2 taraflı tek sayfa üzerine kopyalar. Kopyalama
esnasında, görüntü, tutucu kenara pay bırakmak için kaydırılır.
CKN009
• Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.
İki tür Dubleks mevcuttur.
1 Taraflı
2 Taraflı
Bir 2 taraflı kağıt üzerine iki adet 1 taraflı sayfayı kopyalar.
2 Taraflı
2 Taraflı
2 taraflı bir sayfa üzerine 2 taraflı bir sayfa kopyalar.
Çıkan kopya görüntüsü, orijinalleri yerleştirdiğiniz yöne göre değişecektir ( veya
).
Orijinal yönü ve tamamlanan kopyalar
Kağıdın her iki tarafına kopyalama yapmak için, çıktının görünmesini istediğiniz şekilde orijinali ve
kopyalama yönünü seçin.
Orijinal
Orijinallerin
yerleştirilmesi
Orijinal Yönü
Yön
Fotokopi
Üst Üste
Üstten Alta
63
3. Fotokopi
Orijinal
Orijinallerin
yerleştirilmesi
Orijinal Yönü
Yön
Fotokopi
Üst Üste
Üstten Alta
1. [Dub./Komb./Seriler] tuşuna basın.
2. [Dubleks] tuşunun seçildiğinden emin olun. [Dubleks] seçilmemişse, [Dubleks] tuşuna
basın.
3. Doküman çıkışının olmasını istediğiniz biçime göre [1 Taraflı
2 Taraflı] seçeneğini seçin.
2 Taraflı] veya [2 Taraflı
Orijinalin veya kopyanın yönünü değiştirmek için, [Yön] öğesine tıklayın.
4. [OK] öğesine basın.
5. Orijinalleri yerleştirin.
6. [Orijinal Ayarları] düğmesine basın.
64
Dubleks Kopyalama
7. Orijinalin yönünü seçin ve daha sonra [OK] öğesini seçin.
8. Kağıt kasetini seçin.
9. [Start] tuşuna basın.
Orijinal ve Kopya Yönünü Belirleme
Orijinal iki taraflıysa veya kağıdın her iki tarafına da kopya istiyorsanız, orijinallerin ve kopyaların
yönünü seçin.
• Üst Üste
CKN011
• Üstten Alta
CKN012
1. [Yön] tuşuna basın.
65
3. Fotokopi
2. Orijinal iki taraflıysa, [Orijinal:] için [Üst Üste] veya [Üstten Alta] seçin.
3. [Kopya:] için [Üst Üste] veya [Üstten Alta] seçin.
4. [OK] öğesine basın.
66
Birleştirerek Kopyalama
Birleştirerek Kopyalama
Bu mod, çoğaltma oranını otomatik olarak seçmek ve orijinalleri tek bir kopya kağıdı sayfasına
kopyalamak için kullanılabilir.
Makine, %25 ile %400 arası bir çoğaltma oranı seçer. Orijinalin yönü, kopya kağıdınınkinden farklıysa,
makine düzgün kopyalar yapmak için görüntüyü otomatik olarak 90 derece döndürür.
Orijinalin yönü ve Kombine görüntü konumu
Kombine görüntü konumu, orijinalin yönüne ve birleştirilecek orijinal sayısına göre farklılık gösterir.
• Dikey ( ) orijinaller
CKN015
• Yatay ( ) orijinaller
CKN016
Orijinalleri yerleştirme (ADF'ye yerleştirilen orijinaller)
Kombine işlevinde kopyalama sırası için varsayılan değer, [Soldan Sağa]'dır. Orijinalleri ADF'de
sağdan sola kopyalamak için, baş aşağı yerleştirin.
• Soldan sağa doğru okunan orijinaller
67
3. Fotokopi
CKN010
• Sağdan sola doğru okunan orijinaller
CKN017
Tek Taraflı Kombine
Birkaç sayfayı birleştirerek bir sayfaya sığdırır.
CKN014
• Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.
Altı tür Tek Taraflı Birleştirme şekli vardır.
1 Taraflı 2 Orijinal
1 Tarafı Birleş.
iki 1-taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
1 Taraflı 4 Orijinal
1 Tarafı Birleş.
Dört 1-taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
1 Taraflı 8 Orijinal
1 Tarafı Birleş.
Sekiz 1-taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
68
Birleştirerek Kopyalama
2 Taraflı 2 Sayfa
1 Tarafı Birleş.
Bir 2-taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
2 Taraflı 4 Sayfa
1 Tarafı Birleş.
İki adet 2 taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
2 Taraflı 8 Sayfa
1 Tarafı Birleş.
Dört 2-taraflı orijinali sayfanın bir tarafına kopyalar.
1. [Orijinal Ayarları] düğmesine basın.
2. [Orijinal Boyut] öğesine basın.
3. Orijinalin boyutunu belirleyip ardından [OK] düğmesine basın.
4. Orijinal yönünü seçin.
5. [OK] öğesine basın.
6. [Dub./Komb./Seriler] tuşuna basın.
7. [Kombine] öğesine basın.
8. [Orijinal:] için [1 Taraflı] veya [2 Taraflı] seçeneğini seçin.
[2 Taraflı] seçeneğini seçtiyseniz, yönü değiştirebilirsiniz.
69
3. Fotokopi
9. [1 Tarafı Birleş.] seçeneğine basın.
10. Birleştirilecek orijinal sayısını seçin.
11. [OK] öğesine basın.
12. Kağıt kasetini seçin.
13. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
İki Taraflı Kombine
Orijinallerin muhtelif sayfalarını bir sayfanın iki tarafında birleştirir.
CKN074
• Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.
Altı tür İki Taraflı Kombine şekli vardır.
1 Taraflı 4 Orijinal
2 Tarafı Birleş.
Dört adet 1 taraflı orijinali, bir tarafta 2 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
1 Taraflı 8 Orijinal
2 Tarafı Birleş.
Sekiz adet 1 taraflı orijinali, bir tarafta 4 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
1 Taraflı 16 Orijinal
2 Tarafı Birleş.
16 adet 1 taraflı orijinali, bir tarafta 8 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
70
Birleştirerek Kopyalama
2 Taraflı 4 Sayfa
2 Tarafı Birleş.
İki adet 2 taraflı orijinali, bir tarafta 2 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
2 Taraflı 8 Sayfa
2 Tarafı Birleş.
Dört adet 2 taraflı orijinali, bir tarafta 4 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
2 Taraflı 16 Sayfa
2 Tarafı Birleş.
Sekiz adet 2 taraflı orijinali, bir tarafta 8 sayfa olacak şekilde bir kağıda kopyalar.
1. [Orijinal Ayarları] düğmesine basın.
2. [Orijinal Boyut] öğesine basın.
3. Orijinalin boyutunu belirleyip ardından [OK] düğmesine basın.
4. Orijinal yönünü seçin.
5. [OK] öğesine basın.
6. [Dub./Komb./Seriler] tuşuna basın.
7. [Kombine] öğesine basın.
71
3. Fotokopi
8. [Orijinal:] için [1 Taraflı] veya [2 Taraflı] seçeneğini seçin.
9. [2 Tarafı Birleş.] seçeneğine basın.
10. [Yön] tuşuna basın.
11. [Orijinal:] ve/veya [Kopya:] için [Üstten Üste] veya [Üstten Alta] seçin ve ardından [OK]
öğesine basın.
12. Birleştirilecek orijinal sayısını seçin.
13. [OK] öğesine basın.
14. Kağıt kasetini seçin.
15. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
72
Bypass Tepsisinden Özel Boyutlu Kağıda Kopyalama
Bypass Tepsisinden Özel Boyutlu Kağıda
Kopyalama
Yatay olarak 127,0-355,6 mm (5,00-14,00 inç) ve dikey olarak 70,0–216,0 mm (2,76–8,50 inç)
uzunluğuna sahip kağıt, bypass tepsisinden beslenebilir. Ancak hangi seçeneklerin kurulu olduğuna
bağlı olarak yatay ve dikey uzunluk sınırlama aralığının değişiklik gösterdiğini unutmayın.
• Çıktılar Dahili kaset 1, Dahili kaset 2 veya sonlandırıcı ayırma tepsisine iletildiğinde:
Yatay uzunluk: 127,0-355,6 mm (5,00-14,00 inç), dikey uzunluk: 70,0–216,0 mm (2,76–8,50
inç)
• Çıktılar sağ kasete gönderildiğinde:
Yatay uzunluk: 148,0–355,6 mm (5,83–14,00 inç), dikey uzunluk: 70,0–216,0 mm (2,76–
8,50 inç)
1. Kağıdı bypass tepsisine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Bypass tepsisi (
) otomatik olarak seçilir.
2. [ ] tuşuna basın.
3. [Kağıt Boyutu] seçeneğine basın.
4. [Özel Boyut] öğesine basın.
5. Rakam tuşlarıyla yatay boyutu girin ve daha sonra [ ] öğesine basın.
6. Sayı tuşlarıyla dikey boyutu girin ve daha sonra [ ] öğesine basın.
7. [OK] tuşuna iki defa basın.
8. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
73
3. Fotokopi
Zarflara Kopyalama
Bu bölümde, normal boyutlu ve özel boyutlu zarflara nasıl kopyalama yapılacağı anlatılmaktadır.
Orijinali şaryo camının üzerine ve zarfı bypass tepsisinin veya kağıt kasetinin içerisine yerleştirin.
Kağıt kalınlığını, baskı yaptığınız zarfların ağırlığına göre belirtin. Kağıt ağırlığı ve kağıt kalınlığı
arasındaki ilişki ve kullanılabilecek zarfların boyutlarıyla ilgili ayrıntıları için, bkz. S.140 "Tavsiye Edilen
Kağıt Boyutları ve Tipleri".
Zarfları işleme, desteklenen zarf türleri ve zarfların nasıl yükleneceği hakkında bilgi için bkz. S.145
"Zarflar".
• Dubleks işlevi zarflarla kullanılamaz. Dubleks işlevi belirtilirse, ayarı iptal etmek için [1 tar.
Ü-Ü] seçeneğine basın.
2 tar.:
Özel boyutlu zarflar üzerine kopyalamak için zarfın boyutunu belirtmelisiniz. Zarfın yatay ve dikey
uzunluğunu belirtin.
CNU004
: Yatay
: Dikey
Bypass Tepsisinden Zarflara Kopyalama
Bu işlevi kullanmadan önce, Kullanıcı Araçları bölümünde [Kaset Kağıt Ayarları] altından kağıt tipi
olarak [Zarf] seçeneğini seçin. Ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
1. Zarfları bypass tepsisine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Bypass tepsisi (
74
) otomatik olarak seçilir.
Zarflara Kopyalama
2. [ ] tuşuna basın.
3. [Kağıt Boyutu] seçeneğine basın.
4. Zarf boyutunu belirleyip ardından iki kere [OK]'e basın.
5. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
Kağıt Kasetinden Zarflara Kopylama
Bu işlevi kullanmadan önce, Kullanıcı Araçları bölümünden [Kaset Kağıt Ayarları] altından kağıt boyutu
ve tipini belirtin. Kağıt tipi olarak [Zarf] seçin. Ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System
Settings.
1. Zarfların yerleştirildiği kağıt kasetini seçin.
2. Orijinalleri yerleştirin, ve ardından [Başla] tuşuna basın.
75
3. Fotokopi
Harmanla
Makine kopyaları sırasıyla setler halinde toplar.
Harmanla
Kopyalar sırasıyla setler halinde toplanır.
CKN018
Ayırarak Harmanlama (yalnızca Tip 2)
Kopya setleri ofset olarak istiflenir. Bu işlev, kopya setlerinin her birini kolaylıkla ayırmanızı sağlar.
DBA006
1. [Bitiriliyor] öğesine basın.
76
Harmanla
2. [Harmanla] öğesini seçip ardından [OK] tuşuna basın.
3. Sayı tuşlarını kullanarak kopya seti sayısını girin.
4. Kağıt kasetini seçin.
5. Orijinalleri yerleştirin.
Sonlandırmanın tipini onaylamak için, [Örnek Kopya] tuşuna basın.
6. [Start] tuşuna basın.
Set Sayısını Değiştirme
Kopyalama işlemi sırasında, kopya setlerinin sayısını değiştirebilirsiniz.
• Bu işlev, yalnızca Harmanla işlevi seçildiğinde kullanılabilir.
1. "Kopyalanıyor..." mesajı görüntülendiğinde, [Durdur] tuşuna basın.
2. Rakam tuşlarını kullanarak kopya seti sayısını girin.
3. [Devam et] tuşuna basın.
Kopyalama tekrar başlar.
77
3. Fotokopi
Doküman Sunucusu'nda Veri Saklama
Doküman Sunucusu, bu makinenin sabit diskindeki kopyalama özelliğiyle okunan dokümanların
saklanmasına olanak tanır. Böylece, daha sonra gerekli koşulları uygulayarak bunları yazdırabilirsiniz.
Doküman Sunucusu ekranı üzerinden kayıtlı dokümanları kontrol edebilirsiniz. Doküman Sunucusu ile
ilgili ayrıntılar için bkz. S.125 "Verileri Kaydetme".
1. [Dosyayı Sakla] öğesine basın.
2. Bir kullanıcı adı, dosya adı veya gerekiyorsa parola girin.
3. Gerektiğinde doküman saklamak için bir klasör belirtin.
4. [OK] öğesine basın.
5. Kağıt kasetini seçin.
6. Orijinalleri yerleştirin.
7. Orijinal için tarama ayarlarını yapın.
8. [Başla] tuşuna basın.
Taranan orijinalleri hafızada saklar ve bir kopya seti yapar. Başka bir doküman saklamak
istiyorsanız, bu işlemi kopyalama tamamlandıktan sonra yapın.
78
4. Faks
Bu bölümde sık kullanılan faks işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde bulunmayan bilgiler
için, web sitemizde yer alan Fax kısmına bakınız.
İletimler için Temel Prosedür (Hafızadan İletim)
Bu bölümde, Hafızadan İletim kullanılarak doküman iletimi için temel prosedür açıklanmaktadır.
Faks, IP-Faks, İnternet Faks, e-posta veya klasör hedeflerini belirtebilirsiniz. Eşzamanlı olarak çok sayıda
hedef tipi belirtilebilir.
• Önemli dokümanlar gönderirken alıcıları aramanız ve onay almanız önerilir.
• Elektrik kesintisi olursa (ana güç düğmesi kapalıdır) ya da makinenin fişi yaklaşık bir saattir çekilmiş
durumdaysa, hafızada saklanan bütün dokümanlar silinir. Ana güç düğmesi açılır açılmaz, silinen
dosyaların listesini görebilmeniz için Elektrik Kesintisi Raporu yazdırılır. Bkz. Troubleshooting.
1. Başlangıç faks ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Faks]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Faks] simgesine tıklayın.
2. Ekranda "Hazır" mesajının göründüğünden emin olun.
79
4. Faks
3. [Anı.İltm.] seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.
4. Orijinali ADF'ye yerleştirin.
5. Tarama boyutu ve çözünürlük gibi tarama ayarlarını yapın.
6. [İletim Modu] gibi iletim ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
7. Bir hedef belirtin.
Hedefin numarasını veya adresini doğrudan girebilir veya hedef tuşuna basarak Adres Defterinden
seçebilirsiniz.
Bir hata yaparsanız [Sil] tuşuna basın ve ardından tekrar giriş yapın.
8. Aynı orijinali birden çok hedefe gönderiyorsanız (yayınlıyorsanız), sonraki hedefi belirtin.
9. Dokümanları İnternet Faksa veya e-posta hedeflerine gönderirseniz veya İletim
Sonuçl.Epostala işlevini etkinleştirirseniz, göndereni belirtin.
80
İletimler için Temel Prosedür (Hafızadan İletim)
10. [Start] tuşuna basın.
Orijinalleri Şaryo Camını Kullanarak Gönderme (Hafızadan İletim)
1. [Anı.İltm.] seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.
2. Orijinalin ilk sayfasını yüzü alta bakacak şekilde şaryo camına yerleştirin.
3. Bir hedef belirtin.
4. İhtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını yapın.
5. [Start] tuşuna basın.
6. Çok sayıda orijinal gönderirken 60 saniye içerisinde bir sonraki orijinali şaryo camına
yerleştirip 4 ve 5. Adımları tekrarlayın.
Bu adımı her sayfa için tekrarlayın.
7. [ ] tuşuna basın.
Makine hedefi arar ve iletime başlar.
Bir Faks Hedefini Kaydetme
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
81
4. Faks
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
3. [Yeni Program] tuşuna basın.
4. "Ad" altındaki [Değiştir] ögesine basın.
Ad girişi görüntüsü belirir.
5. Adı girin ve [OK] tuşuna basın.
6. [ Sonraki] tuşuna basın.
7. "Başlığı Seç" altında kullanmak istediğiniz sınıflandırma için tuşa basın.
Seçebileceğiniz tuşlar aşağıdaki gibidir:
• [Sık]: Başlangıçta gösterilen sayfaya eklenir.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]'den [10]'a: Seçili
başlık altında yer alan öğe listesine eklenir.
Her başlık için [Sık] seçeneğini ve başka bir tuş seçebilirsiniz.
8. [Faks Hed.] öğesine basın.
9. "Faks Hedefi" altında [Değiştir] seçeneğine basın.
82
İletimler için Temel Prosedür (Hafızadan İletim)
10. Rakam tuşlarını kullanarak faks numarasını girin ve [OK] tuşuna basın.
11. "SUB Kodu", "SEP Kodu" ve "Uluslararası İletim Modu" gibi isteğe bağlı ayarları
belirleyin.
12. [OK] öğesine basın.
13. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
Bir Faks Hedefini Silme
• Belirtilmiş dağıtım hedefi olan bir hedefi silerseniz, mesajlar örneğin kayıtlı Kişisel Kutusuna teslim
edilemez. Herhangi bir hedefi silmeden önce faks işlevindeki ayarları kontrol ettiğinizden emin
olun.
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
3. Faks hedefini silmek istediğiniz adı seçin.
Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin.
83
4. Faks
Kayıtlı ad, kullanıcı kodu, faks numarası, klasör adı, e-posta adresi veya IP Faks hedefine göre
arama yapabilirsiniz.
4. [Faks Hed.] öğesine basın.
5. "Faks Hedefi" altında [Değiştir] seçeneğine basın.
6. [Tümünü Sil] öğesine ve ardından "Faks Hedefi" altından [OK] öğesine basın.
7. [OK] öğesine basın.
8. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
84
) öğesine basın.
Hedef Bağlantısını Kontrol Ederken İletim (Anında İletim)
Hedef Bağlantısını Kontrol Ederken İletim
(Anında İletim)
Anında İletimi kullanarak, hedef bağlantısını kontrol ederken doküman gönderebilirsiniz.
Faks veya IP-Faks hedeflerini belirtebilirsiniz.
İnternet Faks, e-posta, klasör hedefleri veya grup ya da çoklu hedef belirtirseniz, iletim modu otomatik
olarak Hafızadan İletim olarak değiştirilir.
• Önemli dokümanlar gönderirken alıcıları aramanız ve onay almanız önerilir.
1. Başlangıç faks ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Faks]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Faks] simgesine tıklayın.
2. Ekranda "Hazır" mesajının göründüğünden emin olun.
3. [Anı.İltm.] düğmesine basın.
85
4. Faks
4. Orijinali ADF'ye yerleştirin.
5. İhtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.
6. Bir hedef belirtin.
Bir hata yaparsanız [Sil] tuşuna basın ve ardından tekrar giriş yapın.
7. [Start] tuşuna basın.
Orijinalleri Şaryo Camı ile Gönderme (Anında İletim)
1. [Anı.İltm.] düğmesine basın.
2. İlk sayfayı yüzü alta bakacak şekilde şaryo camına yerleştirin.
3. Bir hedef belirtin.
4. İhtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını yapın.
5. [Start] tuşuna basın.
6. Çok sayıda orijinal gönderirken 10 saniye içerisinde bir sonraki orijinali şaryo camına
yerleştirip 4 ve 5. Adımları tekrarlayın.
Bu adımı her sayfa için tekrarlayın.
7. [ ] tuşuna basın.
86
İletimi İptal Etme
İletimi İptal Etme
Bu bölümde faks iletiminin nasıl iptal edileceği açıklanmıştır.
Orijinal Taranmadan Önce İletimi İptal Etme
[Başlat] tuşuna basmadan önce iletimi iptal etmek için bu prosedürü kullanın.
1. Göndermeyi iptal edin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Sıfırla] tuşuna basın.
DBJ001
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstünden [Sıfırla] öğesine basın.
Orijinal Taranırken İletimi İptal Etme
Taranırken orijinalin taranması veya iletimini iptal etmek için bu prosedürü kullanın.
Standart hafızadan iletim işlevini kullanan bir iletimi iptal ederseniz, iletimi iptal etmek için farklı bir
prosedür uygulamanız gerekir. Bkz. S.88 "Orijinal Tarandıktan Sonra Bir İletimi İptal Etme".
87
4. Faks
1. [Durdur] tuşuna basın.
DBJ002
2. [Taramayı İptal Et] veya [İletimi İptal Et] düğmesine basın.
İletim moduna ve kullandığınız işleve bağlı olarak, [Taramayı İptal Et] veya [İletimi İptal Et]
görüntülenir.
Orijinal Tarandıktan Sonra Bir İletimi İptal Etme
Orijinal tarandıktan sonra iletimi iptal etmek için bu prosedürü kullanın.
Dosya gönderilirken, hafızada saklanan veya iletilemeyen dosyanın iletimini iptal edebilirsiniz. Taranan
tüm veriler hafızadan silinecektir.
1. [Durdur] tuşuna basın.
DBJ002
Ayrıca [İltm/Alm.Drm./Yzdr.] düğmesine basabilir ve ardından [İletim Dosyasını Kontrol Et /
Durdur] düğmesine basabilirsiniz.
2. Bir onaylama mesajı belirirse, [Bekl.Dsy.List.] öğesine basın.
3. İptal etmek istediğiniz dosyayı seçin.
İstenen dosya gösterilmezse bulmak için [ ] veya [ ] tuşuna basın. Hafızada kayıtlı bir dosyanın
iletimini iptal etmek için, [Dosya Listesi] sekmesine basın.
4. [İletimi Durdur] öğesine basın.
88
İletimi İptal Etme
5. [OK] öğesine basın.
Başka bir dosyayı iptal etmek için 3 ila 5. Adımları tekrarlayın.
6. [Çıkış] tuşuna basın.
1. Adımda [İltm/Alm.Drm./Yzdr.] altındaki [İletim Dosyasını Kontrol Edin / Durdurun] düğmesine
bastıktan sonra iki kez [Çıkış] düğmesine basın.
89
4. Faks
Dokümanı Kaydetme
Bir dokümanı aynı anda kaydedebilir ve gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bir dokümanı sadece
kaydetmeyi de seçebilirsiniz.
Kaydedilen dokümanlar için aşağıdaki bilgiler gerektiği şekilde ayarlanabilir:
Kullanıcı Adı
Kimin ve hangi departmanların makinede doküman sakladığını öğrenmek için gerekirse bu işlevi
ayarlayabilirsiniz. Bir kullanıcı adı Adres Defterinden seçilebilir veya manuel olarak girilebilir.
Dosya Adı
Kaydedilen doküman için bir ad belirtebilirsiniz. Bir ad belirtmezseniz, taranan dokümanlara
otomatik olarak "FAX0001" veya "FAX0002" gibi adlar verilir.
Parola
Bu işlevi belirtilmemiş kişilere göndermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Parola olarak dört ila sekiz
haneli bir sayı belirtilebilir.
Dosyaları kaydettikten sonra da dosya bilgilerini değiştirebilirsiniz.
1. Orijinali yerleştirin ve istediğiniz tarama ayarlarını belirleyin.
[Orijinal Yön] ayarını doğru belirtin. Aksi takdirde orijinalin üst/alt yönü önizlemede doğru
görüntülenmeyecektir.
2. [Dosya Kayd.] öğesine basın.
3. [Gönder ve Kaydet] veya [Yalnızca Kaydet] seçeneğini seçin.
Dokümanları kaydettikten sonra göndermek için [Gönder ve Kaydet] öğesini seçin.
Dokümanları kaydetmek için [Yalnızca Kaydet] öğesini seçin.
90
Dokümanı Kaydetme
4. Gerektiğinde kullanıcı adını, dosya adını ve parolayı ayarlayın.
• Kullanıcı Adı
[Kullanıcı Adı] düğmesine basın ve ardından bir kullanıcı adı seçin. Kaydedilmemiş bir
kullanıcı adı belirtmek için [Manuel Giriş] düğmesine basıp adı girin. Bir kullanıcı adı
belirttikten sonra, [OK] düğmesine basın.
• Dosya Adı
[Dosya Adı] düğmesine basın, bir dosya adı girin ve ardından [OK] düğmesine basın.
• Parola
[Parola] düğmesine basın, sayı tuşlarını kullanarak bir parola girin ve ardından [OK]
düğmesine basın. Onay için parolayı tekrar girin ve ardından [OK] tuşuna basın.
5. [OK] öğesine basın.
6. [Gönder ve Kaydet] öğesini seçtiyseniz alıcıyı belirleyin.
7. [Start] tuşuna basın.
Kayıtlı Dokümanları Gönderme
Bu makine, Doküman Sunucusunda faks işlevi ile kaydedilen dokümanları gönderir.
Doküman Sunucusunda saklanan dokümanlar silinene kadar tekrar tekrar gönderilebilir.
Kayıtlı dokümanlar, kaydedilirken yapılan tarama ayarlarıyla gönderilir.
Aşağıdaki iletim yöntemlerini kullanamazsınız:
• Anında İletim
• Paralel Hafızadan İletim
• Ahizeli Arama
• Manuel Arama
91
4. Faks
1. [Kayıtlı Dosyayı Seç] tuşuna basın.
2. Gönderilecek dokümanları seçin.
Birden fazla doküman seçildiğinde, bunlar seçilme sırasına göre gönderilir.
• Dokümanları programlanan kullanıcı adı sırasına göre yerleştirmek için [Kullanıcı Adı] öğesine
basın.
• Dokümanları alfabetik sıraya koymak için [Dosya Adı] öğesine basın.
• Dokümanları programlanan tarih sırasına göre yerleştirmek için [Tarih] öğesine basın.
• Gönderilecek dokümanların sırasını ayarlamak için [Kuyruk] öğesine basın.
Kayıtlı dokümanlarla ilgili ayrıntıları görüntülemek için [Ayrıntılar] öğesine basın.
Küçük resim görüntüsüne geçiş yapmak için Küçük resimler tuşuna basın.
3. Parolalı bir doküman seçerseniz, sayı tuşlarını kullanarak parolayı girin ve ardından
[OK] tuşuna basın.
4. Kayıtlı dokümanlara orijinalleri ekleyip hepsini aynı anda göndermek isterseniz [Orijinal
Kayıtlı Dosya] veya [Kayıtlı dosya Orijinal] öğelerine basın.
[Orijinal Kayıtlı Dosya] öğesine basıldığında makine orijinalleri ve ardından kayıtlı dosyaları
gönderir. [Kayıtlı dosya Orijinal] öğelerine basıldığında makine kayıtlı dosyaları ve ardından
orijinalleri gönderir.
5. [OK] öğesine basın.
6. Bir orijinali kayıtlı dokümanlara eklemek için, orijinali yerleştirin ve istediğiniz tarama
ayarlarını seçin.
7. Hedefi belirleyip [Başla] tuşuna basın.
92
Raporu Manuel Olarak Yazdırma
Raporu Manuel Olarak Yazdırma
Raporu manuel olarak yazdırmak için yazdırma yöntemini seçin: [Tümü], [Dosya No. başına Yazdır ]
veya [Kul. başına Yazdır].
Tümü
Yapılan sırayla iletişim sonuçlarını yazdırır.
Dosya No. başına Yazdır
Yalnızca dosya numarası ile belirtilen iletişim sonuçlarını yazdırır.
Kul. başına Yazdır
İletişim sonuçlarını gönderene göre tek tek yazdırır.
1. [İltm/Alm.Drm./Yzdr.] düğmesine basın.
2. [Günlüğü Yazdır] öğesine basın.
3. Yazdırma yöntemini seçin.
4. 3. Adımda [Dosya No Başına Yazdır] seçeneğini seçerseniz, sayı tuşlarını kullanarak 4
haneli dosya numarasını girin.
5. 3. Adımda [Kullanıcıya göre Yazdır] seçeneğini seçerseniz, listeden bir kullanıcı seçin ve
ardından [OK] düğmesine basın.
6. [Start] tuşuna basın.
7. [Çıkış] tuşuna iki defa basın.
93
4. Faks
94
5. Yazdırma
Bu bölümde sık kullanılan yazıcı işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde bulunmayan bilgiler
için, web sitemizde yer alan Print kısmına bakınız.
Hızlı Kurulum
Yazıcı sürücülerini bu makine ile birlikte gelen CD-ROM'dan kolaylıkla kurabilirsiniz.
PCL 6 yazıcı sürücüsü, Hızlı Kurulum kullanılarak ağ ortamı altında kurulur ve Standart TCP/IP bağlantı
noktası ayarlanır.
• Sürücüleri kurmak için Yazıcıları Yönetme izni gereklidir. Yöneticiler grubu üyesi olarak oturum
açın.
1. Tüm programlardan çıkın. (Bu kılavuzu kapatmayın.)
2. Verilen CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.
[AutoPlay] iletişim kutusu açılırsa, [Run SETUP.EXE] seçeneğine tıklayın.
Windows 8 veya Windows Server 2012 çalıştıran bir bilgisayar kullanıyorsanız, ekranın sağ üst
kısmında belirdiklerinde sürücüye ve CD-ROM adlarına tıklayın ve ardından şuna tıklayın:
[Run SETUP.EXE].
3. Bir arayüz dili seçin, ardından [OK]'e tıklayın.
4. [Hızlı Kurulum]'a tıklayın.
5. Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Anlaşması] iletişim kutusunda görünür. Anlaşmayı
okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'a tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.
6. [Sonra >] öğesine tıklayın.
7. [Yazıcı Seç] iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz makine modelini seçin.
8. [Kur]'a tıklayın.
9. Kullanıcı kodunu, varsayılan yazıcıyı ve paylaşımlı yazıcıyı gereken şekilde yapılandırın.
10. [Continue] öğesine tıklayın.
Kurulum başlar.
11. [Bitir] tuşuna basın.
Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, görüntülenen talimatları izleyerek yeniden
başlatın.
12. Yükleyicinin ilk penceresinde [Çıkış] düğmesine tıklayın ve ardından CD-ROM'u çıkartın.
95
5. Yazdırma
Yazıcı Sürücüsü Özelliklerini Görüntüleme
Bu bölümde, [Yazıcılar ve Fakslar] sekmesinden yazıcı sürücüsü özelliklerinin nasıl açılacağı
açıklanmaktadır.
• Yazıcı özelliklerini değiştirmek için Yazıcıları Yönetme izni gereklidir. Yöneticiler grubu üyesi olarak
oturum açın.
• Bireysel kullanıcıların makine varsayılan ayarlarını değiştiremezsiniz. Yazıcı özellikleri iletişim
kutusunda yapılan ayarlar tüm kullanıcılara uygulanır.
1. [Başlat] menüsünde, [Aygıtlar ve Yazıcılar] öğesine tıklayın.
2. Kullanmak istediğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın.
3. [Yazıcı özellikleri] seçeneğine tıklayın.
96
Standart Yazdırma
Standart Yazdırma
• Varsayılan ayar 2 taraflı yazdırmadır. Sadece bir tarafa yazdırmak istiyorsanız, 2 taraflı yazdırma
ayarını [Kapalı] olarak seçin.
• Makine Düşük Güç modunda veya Uyku modundayken USB 2.0 vasıtasıyla bir yazdırma işi
gönderirseniz, iş yazdırma tamamlandığında bir hata mesajı görülebilir. Bu durumda, dokümanın
yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edin.
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken
1. Pencerenin sol üst köşesindeki WordPad menü düğmesine tıklayın ve ardından [Yazdır]
düğmesine tıklayın.
2. [Yazıcı Seç] listesinde, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3. [Tercihler] öğesine tıklayın.
4. "İş Tipi:" listesinde, [Normal Yazdırma] seçeneğini seçin.
5. "Doküman Boyutu:" listesinden yazdırılacak orijinalin boyutunu seçin.
6. "Yönlendirme" alanından, orijinalin yönü olarak [Dikey] veya [Yatay] öğesini seçin.
7. "Giriş Kaseti" listesinden, üzerine yazdırmak istediğiniz kağıdı içeren kağıt kasetini seçin.
"Giriş Kaseti:" listesinden [Oto Kaset Seçimi]'ni seçerseniz, kaynak kaseti belirtilen kağıt boyutu ve
tipine göre otomatik olarak seçilir.
8. "Kağıt Tipi:" listesinde, kağıt kasetinde yüklü olan kağıt tipini seçin.
9. Renkli/Siyah ve Beyaz:" listesinde [Renk] veya [Siyah ve Beyaz] seçeneğini seçin.
10. Birden fazla kopya yazdırmak istiyorsanız, Kopyalar: kutusunda set sayısını belirtin.
11. [OK]'e tıklayın.
12. Yazdırma işlemini uygulamanın [Yazdır] iletişim kutusundan başlatın.
97
5. Yazdırma
Sayfaların Her İki Tarafına Yazdırma
Bu bölümde, yazıcı sürücüsü ile her bir sayfanın her iki tarafına yazdırma açıklanmaktadır.
• Her iki tarafına da yazdırma işlemi yapılabilen kağıt tipleri şunlardır:
• Düz (61 ila 90 g/m2), Geri Dönüştürülmüş, Özel 1, Özel 2, Özel 3, Orta Kalın (91 ila 105
g/m2), Kalın 1 (106 ila 130 g/m2), Kalın 2 (131 ila 163 g/m2), Renk, Antet, Kalın 1 (Arka
Taraf), Kalın 2 (Arka Taraf), Kaplı (Parlak), Kaplı (Mat)
• Bypass tepsisi dubleks yazdırmayı desteklemez.
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken
1. Pencerenin sol üst köşesindeki WordPad menü düğmesine tıklayın ve ardından [Yazdır]
düğmesine tıklayın.
2. [Yazıcı Seç] listesinde, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3. [Tercihler] öğesine tıklayın.
4. [Sık Kullanılan Ayarlar] sekmesindeki "2 taraflı:" listesinde çıktı sayfalarını ciltleme
yöntemini seçin.
5. Gerekirse başka yazdırma ayarlarını da değiştirin.
6. [OK]'e tıklayın.
7. Yazdırma işlemini uygulamanın [Yazdır] iletişim kutusundan başlatın.
2 Taraflı Yazdırma Türleri
Ciltlenecek olan kenarı belirterek, ciltli sayfaların hangi yöne doğru açılacağını seçebilirsiniz.
Yönlendirme
Dikey
Yatay
98
Sola Aç
Üste Aç
Birden Çok Sayfayı Bir Sayfada Birleştirme
Birden Çok Sayfayı Bir Sayfada Birleştirme
Bu bölümde, birden fazla sayfanın tek bir sayfaya nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır. Kombine
yazdırma işlevi birden fazla sayfayı küçültülmüş boyutta tek bir sayfaya yazdırarak kağıt tasarrufu
yapmanızı sağlar.
PCL 6 Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken
1. Pencerenin sol üst köşesindeki WordPad menü düğmesine tıklayın ve ardından [Yazdır]
düğmesine tıklayın.
2. [Yazıcı Seç] listesinde, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3. [Tercihler] öğesine tıklayın.
4. [Detaylı Ayarlar] sekmesine tıklayın.
5. "Menü:" kutusunda, [2 Taraflı/Düzen/Kitapçık] simgesine tıklayın.
6. "Düzen:" listesinden birleştirme şablonunu seçin ve ardından "Sayfa Sırası:" listesinden
sayfaları birleştirmek için yöntemi belirleyin.
Her sayfa etrafına bir sınır çizgisi çizdirmek için, [Çerçeve Kenarı Çiz] onay kutusunu seçin.
7. Gerekirse başka yazdırma ayarlarını da değiştirin.
8. [OK]'e tıklayın.
9. Yazdırma işlemini uygulamanın [Yazdır] iletişim kutusundan başlatın.
Birleştirerek Yazdırma Türleri
Bu işlev 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfayı bir tek sayfaya küçülterek basmanıza ve sayfaları birleştirme sırasını
belirlemenize izin verir. 4 ya da daha fazla sayfayı tek bir kağıtta birleştirecekseniz, seçebileceğiniz 4
şekil mevcuttur.
Aşağıdaki çizim 2 ve 4 sayfa kombinasyonları için örnek sayfa sıralama çizimlerini göstermektedir.
Yaprak başına 2 Sayfa
Yönlendirme
Sol-Sağ/Üst-Alt
Sağ-Sol/Üst-Alt
Dikey
Yatay
99
5. Yazdırma
Yaprak başına 4 Sayfa
Sağ, sonra Aşağı
100
Aşağı, sonra Sağa
Sol, sonra Aşağı
Aşağı, sonra Sola
Zarflar üzerine Yazdırma
Zarflar üzerine Yazdırma
Hem yazıcı sürücüsünü hem de kontrol panelini kullanarak kağıt ayarlarını uygun şekilde yapılandırın.
Kontrol Panelini Kullanarak Zarf Ayarlarını Yapılandırma
1. Zarfları kağıt kasetine yükleyin.
2. Başlangıç ayarları ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
DBG032
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinde [Kullanıcı Araçları] simgesine ( ) basın.
3. [Kaset Kağıt Ayarları]'na basın.
4. Zarfların yüklü olduğu kağıt kasetinin kağıt boyutu ayarını seçin.
5. Zarf boyutunu belirleyip ardından [OK] öğesine basın.
6. [ Sonraki] tuşuna basın.
7. Zarfların yüklü olduğu kağıt kasetinin kağıt türü ayarını seçin.
8. "Kağıt Tipi" alanında [Zarf] öğesine basın ve "Kağıt Kalınlığı" alanında uygun öğeyi
seçin.
9. [OK] öğesine basın.
10. Başlangıç ayarları ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
101
5. Yazdırma
Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak Zarflar üzerine Yazdırma
PCL 6 yazıcı sürücüsünü kullanırken
1. Pencerenin sol üst köşesindeki WordPad menü düğmesine tıklayın ve ardından [Yazdır]
düğmesine tıklayın.
2. [Yazıcı Seç] listesinde, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3. [Tercihler] öğesine tıklayın.
4. "Doküman Boyutu:" listesinden zarf boyutunu seçin.
5. "Giriş Kaseti:" listesinden zarfların yüklü olduğu kağıt kasetini seçin.
6. "Kağıt Tipi:" listesinden [Zarf]'ı seçin.
7. Gerekirse başka yazdırma ayarlarını da değiştirin.
8. [OK]'e tıklayın.
9. Yazdırma işlemini uygulamanın [Yazdır] iletişim kutusundan başlatın.
102
Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdırma
Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme
ve Yazdırma
Doküman Sunucusu, makinenin sabit diskinde doküman saklamanızı sağlayarak bunları gerektiği gibi
düzenleyip yazdırmanıza imkan verir.
• PageMaker gibi kendi sürücülerine sahip uygulamalar bu işlevi desteklemez.
• Doküman Sunucusuna veri gönderilirken dosya transferi işlemini iptal etmeyin. Bu işlem düzgün bir
şekilde iptal edilmeyebilir. Bir yazdırma işini yanlışlıkla iptal ederseniz, aktarılan veriyi silmek için
makinenin kontrol panelini kullanın. Doküman Sunucusunda kayıtlı dokümanların silinmesi hakkında
ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server veya Web Image Monitor Yardım.
• Doküman Sunucusu'nda en fazla 3.000 dosya saklanabilir. 3.000'e ulaşıldıktan sonra yeni bir
dosya saklanamaz. 3.000 dosyadan daha az dosya kayıtlıysa bile aşağıdaki durumlarda yeni bir
dosya saklanamaz:
• Bir dokümandaki sayfa sayısı 2.000'i aşıyor.
• Makinede saklanan sayfaların ve gönderilen verinin toplam sayısı 9.000'e ulaştı (Yazdırma
verisine bağlı olarak daha az olabilir).
• Sabit disk dolu.
İstemci bir bilgisayarda oluşturulan veriyi Doküman Sunucusuna gönderebilirsiniz.
Doküman Sunucusunda Dokümanları Saklama
• Makine Doküman Sunucusu olarak kullanılmıyorsa, sunucuda saklanabilecek dokümanların azami
sayısı teknik özelliklerde açıklanan sayıdan daha az olabilir.
1. Pencerenin sol üst köşesindeki WordPad menü düğmesine tıklayın ve ardından [Yazdır]
düğmesine tıklayın.
2. "Yazıcı Seç" listesinde, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
3. [Tercihler] öğesine tıklayın.
4. "İş Tipi:" listesinden [Doküman Sunucusu] öğesine tıklayın.
5. [Detaylar...] seçeneğine tıklayın.
6. Gerektiği şekilde bir kullanıcı kimliği, dosya adı, parola ve kullanıcı adı girin.
7. "Klasör Numarası:" kutusu içerisinde dokümanın depolanacağı klasör numarasını belirtin.
"Klasör Numarası:" kutusu içerisinde "0" belirtildiğinde, dokümanlar paylaşımlı klasör içerisinde
saklanacaktır.
103
5. Yazdırma
8. Klasör bir parola ile korunuyorsa, "Klasör Parolası:" kutusu içerisine parolayı girin.
9. [OK]'e tıklayın.
10. Gerekirse başka yazdırma ayarlarını da değiştirin.
11. [OK]'e tıklayın.
12. Yazdırma işlemini uygulamanın [Yazdır] iletişim kutusundan başlatın.
• Kontrol panelini kullanarak Doküman Sunucusu içerisinde saklanan dokümanları yazdırabilirsiniz.
Ayrıntılar için, bkz. S.127 "Kayıtlı Dokümanları Yazdırma".
Doküman Sunucusunda Saklanan Dokümanları Yönetme
Bu makine TCP/IP kullanılarak bir ağ yazıcısı olarak yapılandırılmışsa, ağa bağlı bir istemci
bilgisayardan Web Image Monitor kullanarak makinenin Doküman Sunucusu içerisinde saklanan
dokümanları görüntüleyebilir veya silebilirsiniz. Kontrol panelini çalıştırmadan uzaktan bu makine
üzerinde yazdırma veya çalışma yapabilirsiniz.
104
6. Tarama
Bu bölümde sık kullanılan tarayıcı işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde bulunmayan bilgiler
için, web sitemizde yer alan Scan kısmına bakınız.
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür
• Bu prosedürü uygulamadan önce, Scan bölümüne bakın ve hedef bilgisayarın bilgilerini teyit edin.
Ayrıca, Connecting the Machine/ System Settings bölümüne de bakın ve hedef bilgisayarın
adresini adres defterine kaydedin.
1. Başlangıç tarayıcı ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekranındaki [Tarayıcı]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Tarayıcı] simgesine basın.
2. Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasına dikkat edin.
Eğer önceki ayar kalmışsa, [Sıfırla] tuşuna basın.
105
6. Tarama
3. [Klasör] sekmesine basın.
4. Orijinalleri yerleştirin.
5. Gerekirse, taranacak orijinale göre tarama ayarlarını belirtin.
Örnek: Dokümanı renkli/dubleks modunda tarama ve PDF dosyası olarak kaydetme.
• [Tarama Ayarları] düğmesine basın ve [Orijinal Türü] sekmesinde [Tam Ren.: Yazı / Foto.]
seçeneğini seçin.
• [Orij. Besleme Tipi] seçeneğine basın ve [2 Taraflı Orijinal] düğmesine basın.
• [Dosya Tipi / Adı Gönder] bölümünden [PDF] seçeneğini seçin.
6. Hedefi belirtin.
Birden çok hedef belirtebilirsiniz.
7. [Start] tuşuna basın.
Windows'la Çalışan bir Bilgisayarda Paylaşımlı Klasör Oluşturma/Bilgisayarın
Bilgilerini Onaylama
Aşağıdaki prosedürler Windows kurulu bir bilgisayarda paylaşılan klasörün nasıl oluşturulduğunu ve
bilgisayarın bilgilerinin nasıl teyit edildiğini açıklar. Bu örneklerde, işletim sistemi Windows 7 Ultimate'tır
ve bilgisayar bir ağ etki alanı üyesidir. Onaylanan bilgileri not edin.
106
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür
Adım 1: Kullanıcı adı ve bilgisayar adının teyit edilmesi
Taranan dokümanları göndereceğiniz kullanıcı adı ve bilgisayarın adını teyit edin.
1. [Başlat] menüsünde, [Tüm Programlar]'a, ardından [Aksesuarlar]'a gidin, ve sonra
[Komut İstemi]'ne tıklayın.
2. "ipcnfig/all" komutunu girin ve ardından [Enter] tuşuna basın.
3. Bilgisayarın adını teyit edin.
Bilgisayarın adı [Host Adı] altında görüntülenecektir.
Ayrıca IPv4 adresini de teyit edebilirsiniz. [IPv4 Adresi] altında görüntülenen adres bilgisayarın
IPv4 adresidir.
4. Sonraki aşamada "set user" komutunu girin ve ardından [Enter] tuşuna basın. ("set" ve
"user" arasına bir boşluk bıraktığınızdan emin olun.)
5. Kullanıcı adını teyit edin.
Kullanıcı adı [USERNAME] altında görüntülenir.
Adım 2: Microsoft Windows kurulu bir bilgisayarda paylaşımlı klasör oluşturma
Windows'ta paylaşımlı klasör oluşturun ve paylaşımı etkinleştirin. Aşağıdaki prosedürde, Windows 7
Ultimate altında çalışan ve bir etki alanına katılan bir bilgisayar örnek olarak kullanılmıştır.
• Paylaşımlı klasör oluşturmak için bir Yönetici grup üyesi olarak giriş yapmanız gerekir.
• Adım 6'da "Herkes" seçiliyse, oluşturulan paylaşımlı klasör kullanıcıarın tamamı tarafından erişiliyor
olacaktır. Bu bir güvenlik riskidir, biz sadece belirli kulanıcılara erişim hakkı vermenizi tavsiye
ederiz. "Herkes" seçeneğini iptal etmek ve kullanıcı erişim haklarını belirtmek için aşağıdaki
prosedürü kullanın.
1. Aynen normal bir klasör oluşturduğunuz gibi bilgisayarda istediğiniz yerde bir klasör
oluşturun.
2. Klasöre sağ tıklayın ve ardından [Özellikler] seçeneğine tıklayın.
Windows XP'yi kullanırken, klasöre sağ tıklayın ve ardından [Paylaşım ve Güvenlik] seçeneğine
tıklayın.
3. [Paylaşım] sekmesinde, [Gelişmiş Paylaşım...] öğesini seçin.
Windows XP'yi kullanırken, [Paylaşım] sekmesinde, [Bu klasörü paylaş] seçeneğini seçin. Adım 5'e
geçin.
4. [Bu klasörü paylaş] onay kutusunu seçin.
5. [İzinler] öğesine tıklayın.
6. [Grup veya kullanıcı adları:] listesinde, "Herkes" öğesini seçin ve ardından [Kaldır]
seçeneğine tıklayın.
107
6. Tarama
7. [Ekle...] seçeneğine tıklayın.
8. [Kullanıcı ve Grupları Seç] penceresinde, [Gelişmiş...] seçeneğine tıklayın.
9. Bir veya daha fazla nesne türünü belirleyin, bir yer seçin ve [Şimdi Bul] seçeneğine
tıklayın.
Windows XP kullanırken [Şimdi Bul] öğesine tıklayın.
10. Sonuç listesinden, erişim izni vermek istediğiniz grupları ve kullanıcıları seçin ve ardından
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
11. [Kullanıcı ve Grupları Seç] penceresinde, [Tamam] seçeneğine tıklayın.
12. [Grup ve kullanıcı adları:] listesinde, bir grup veya kullanıcı seçin ve ardından izinler
listesinin [İzin Ver] sütununda, [Tam Denetim] veya [Değiştir] onay kutusunu seçin.
Her grup ve kullanıcı için erişim izinlerini yapılandırın.
13. [Tamam] tuşuna tıklayın.
3. Adım: Oluşturulan paylaşılmış klasör için erişim ayrıcalıklarını belirtme
Diğer kullanıcıların veya grupların klasöre erişimine izin vermek amacıyla oluşturulan klasör için erişim
ayrıcalıkları belirtmek için, klasörü aşağıdaki şekilde yapılandırın:
1. Adım 2'de oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve ardından [Özellikler]'e tıklayın.
2. [Güvenlik] sekmesinde, [Düzenle...] öğesine tıklayın.
Windows XP kullanırken, [Güvenlik] sekmesi üzerinde [Ekle...] öğesine tıklayın ve ardından Adım
4'e geçin.
3. [Ekle...] seçeneğine tıklayın.
4. [Kullanıcı ve Grupları Seç] penceresinde, [Gelişmiş...] seçeneğine tıklayın.
5. Bir veya daha fazla nesne türünü belirleyin, bir yer seçin ve [Şimdi Bul] seçeneğine
tıklayın.
Windows XP kullanırken, bir veya daha fazla nesne türünü belirleyin, bir yer seçin ve [Şimdi Bul]
seçeneğine tıklayın.
6. Sonuç listesinden, erişim izni vermek istediğiniz grupları ve kullanıcıları seçin ve ardından
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
7. [Kullanıcı ve Grupları Seç] penceresinde, [Tamam] seçeneğine tıklayın.
8. [Grup ve kullanıcı adları:] listesinde, bir grup veya kullanıcı seçin ve ardından izinler
listesinin [İzin Ver] sütununda, [Tam Denetim] veya [Değiştir] onay kutusunu seçin.
9. [Tamam] tuşuna tıklayın.
108
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür
Bir SMB Klasörünü Kaydetme
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
3. [Yeni Program] tuşuna basın.
4. "Ad" altındaki [Değiştir] ögesine basın.
Ad girişi görüntüsü belirir.
5. Adı girin ve [OK] tuşuna basın.
6. [ Sonraki] tuşuna basın.
7. "Başlığı Seç" altında kullanmak istediğiniz sınıflandırma için tuşa basın.
Seçebileceğiniz tuşlar aşağıdaki gibidir:
• [Sık]: Başlangıçta gösterilen sayfaya eklenir.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]'den [10]'a: Seçili
başlık altında yer alan öğe listesine eklenir.
Her başlık için [Sık] seçeneğini ve başka bir tuş seçebilirsiniz.
109
6. Tarama
8. [Kiml.dğr.Bilgisi]'ne basın, ve sonra [ Sonraki]'ne basın.
9. "Klasör Kimlik Doğrulama"nın sağında yer alan [Diğ.Kim.Doğ.Bil.Belirtin] tuşuna basın.
[Belirtmeyin] seçildiğinde Dosya Aktarımı'nın "Varsayılan Kullanıcı Adı / Parola (Gönder)"
ayarlarında belirlediğiniz SMB Kullanıcı Adı ve SMB Parolası geçerli olur.
10. "Oturum Açma Kull.Adı" altında [Değiştir] seçeneğine basın.
11. Hedef bilgisayarın oturum açma kullanıcı adını girip ardından [OK] tuşuna basın.
12. "Oturum Açma Parolası" altında [Değiştir] seçeneğine basın.
13. Hedef bilgisayarın parolasını girip ardından [OK] tuşuna basın.
14. Onaylamak için parolayı yeniden girin ve [OK] tuşuna basın.
15. [Klasör] öğesine basın.
16. [SMB] öğesinin seçili olduğunu kontrol edin.
17. [Değiştir] veya [Ağa Göz at] ögesine basın, ve sonra klasörü belirleyin.
Bir klasör belirlemek için, ya yolu kendiniz girebilir ya da ağa göz atarak klasörün yerini manuel
olarak belirleyebilirsiniz.
18. Yolun doğru ayarlandığını kontrol etmek için [Bağlantı Testi] öğesine basın.
19. [Çıkış] tuşuna basın.
Bağlantı testi başarısız olursa ayarları kontrol edip yeniden deneyin.
20. [OK] öğesine basın.
110
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür
21. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
SMB klasörünün yerini manuel olarak belirleme
1. "Yol" altında [Değiştir] öğesine basın.
2. Klasörün bulunduğu yolu girin.
Örneğin: hedef bilgisayarın adı "User" ve klasör adı "Share" ise, yol \\User\Share şeklinde
olacaktır.
Ağ, otomatik IP adresleri alınmasına izin vermiyorsa, hedef bilgisayarın IP adresini de yola dahil
edin. Örneğin: Hedef bilgisayarın IP adresi "192.168.0.191" ve klasör adı "Share" ise, yol \
\192.168.0.191\Share olacaktır.
3. [OK] öğesine basın.
Girilen yol biçimi doğru değilse bir mesaj görüntülenir. [Çık] tuşuna basıp yolu yeniden girin.
Ağa Göz At'ı kullanarak SMB klasörünü bulma
1. [Ağa Göz at] öğesine basın.
Makineyle aynı ağı paylaşan istemci bilgisayarlar görüntülenir.
Ağ görüntüsü yalnızca erişmeye yetkili olduğunuz istemci bilgisayarları listeler.
2. Hedef bilgisayarı içeren grubu seçin.
3. Hedef bilgisayarın bilgisayar adını seçin.
Bu bilgisayara bağlı paylaşılan klasörler görüntülenir.
111
6. Tarama
Seviyeler arası geçiş için [Bir Seviye Yukarı] öğesine basabilirsiniz.
4. Kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
5. [OK] öğesine basın.
SMB Kayıtlı Klasörünü Silme
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
3. Klasörünü silmek istediğiniz adı seçin.
Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin.
Kayıtlı ad, kullanıcı kodu, faks numarası, klasör adı, e-posta adresi veya IP Faks hedefine göre
arama yapabilirsiniz.
4. [Klasör] öğesine basın.
5. Şu an seçili olmayan protokole basın.
Bir onay mesajı görünür.
6. [Evet] seçeneğine basın.
7. [OK] öğesine basın.
8. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
112
Klasöre Tarayı Kullanırken Temel Prosedür
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
Hedef Yolunu Manuel Olarak Girme
1. [Manuel Giriş] tuşuna basın.
2. [SMB] tuşuna basın.
3. Yol alanının sağ tarafındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.
4. Klasör yolunu girin.
Aşağıdaki örnekte, paylaşımlı klasör adı "user" ve bilgisayar adı "desk01"dir:
\\desk01\user
5. [OK] öğesine basın.
6. Hedef ayarına bağlı olarak, bilgisayarda oturum açmak için kullanıcı adını girin.
Yazılım tuşları klavyesini görüntülemek için kullanıcı adı alanının sağındaki [Manuel Giriş] tuşuna
basın.
7. Hedef ayarına bağlı olarak, bilgisayarda oturum açmak için parolayı girin.
Yazılım tuşları klavyesini görüntüleyerek parolayı girmek için [Manuel Giriş] tuşuna basın.
8. [Bağlantı Testi] öğesine basın.
Belirtilen paylaşılan klasörün olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı testi gerçekleştirilir.
9. Bağlantı testi sonucunu kontrol edin ve ardından [Çıkış] tuşuna basın.
10. [OK] öğesine basın.
113
6. Tarama
Tarama Dosyalarını E-postayla Göndermek
için Temel Prosedür
1. Başlangıç tarayıcı ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekranındaki [Tarayıcı]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Tarayıcı] simgesine basın.
2. Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasına dikkat edin.
Eğer önceki ayar kalmışsa, [Sıfırla] tuşuna basın.
3. [Eposta] sekmesine basın.
4. Orijinalleri yerleştirin.
114
Tarama Dosyalarını E-postayla Göndermek için Temel Prosedür
5. Gerekirse, taranacak orijinale göre tarama ayarlarını belirtin.
Örnek: Dokümanı renkli/dubleks modunda tarama ve PDF dosyası olarak kaydetme.
• [Tarama Ayarları] düğmesine basın ve [Orijinal Türü] sekmesinde [Tam Ren.: Yazı / Foto.]
seçeneğini seçin.
• [Orij. Besleme Tipi] seçeneğine basın ve [2 Taraflı Orijinal] düğmesine basın.
• [Dosya Tipi / Adı Gönder] bölümünden [PDF] seçeneğini seçin.
6. Hedefi belirtin.
Birden çok hedef belirtebilirsiniz.
7. [Gönderen Adı] öğesine basın, e-posta gönderenini seçin ve ardından [OK] öğesine
basın.
8. Okundu Durumu Bildirimi özelliğini kullanmak için, [Alım Bildirimi] seçeneğine basın.
[Alım Bildirimi] seçeneğini seçerseniz, seçili e-posta göndereni, e-posta alıcısı e-postayı açtığında
e-posta bildirimi alacaktır.
9. [Start] tuşuna basın.
E-posta Hedefini Kaydetme
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
3. [Yeni Program] tuşuna basın.
115
6. Tarama
4. "Ad" altındaki [Değiştir] ögesine basın.
Ad girişi görüntüsü belirir.
5. Adı girin ve [OK] tuşuna basın.
6. [ Sonraki] tuşuna basın.
7. "Başlığı Seç" altında kullanmak istediğiniz sınıflandırma için tuşa basın.
Seçebileceğiniz tuşlar aşağıdaki gibidir:
• [Sık]: Başlangıçta gösterilen sayfaya eklenir.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]'den [10]'a: Seçili
başlık altında yer alan öğe listesine eklenir.
Her başlık için [Sık] seçeneğini ve başka bir tuş seçebilirsiniz.
8. [Eposta]'ya basın.
9. "Eposta Adresi" altında yer alan [Değiştir] seçeneğine basın.
116
Tarama Dosyalarını E-postayla Göndermek için Temel Prosedür
10. E-posta adresini girin.
11. [OK] öğesine basın.
12. [Eposta / İnternet Faks Hedefi] veya [Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesini seçin.
[Eposta / İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında
hem İnternet faks adresi görüntüsünde hem de e-posta adresi görüntüsünde ve tarayıcı işlevi
ekranında adres görüntüsünde görünür.
[Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında
sadece internet faksı görüntüsünde görüntülenir.
13. İnternet faksını kullanmak istiyorsanız, "SMTP Sunucuyla Gönder" seçeneğini kullanmak
isteyip istemediğinizi belirtin.
14. [OK] öğesine basın.
15. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
E-posta Hedefini Silme
1. Adres Defteri ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekrandaki [Adres
Defteri Yönetimi] simgesine tıklayın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Adres Defteri Yönetimi] simgesine basın.
2. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
117
6. Tarama
3. E-posta adresini silmek istediğiniz adı seçin.
Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin. Kayıtlı ad, kullanıcı kodu, faks
numarası, klasör adı, e-posta adresi veya IP Faks hedefine göre arama yapabilirsiniz.
4. [Eposta]'ya basın.
5. "Eposta Adresi" altında yer alan [Değiştir] seçeneğine basın.
6. [Tümünü Sil] öğesine ve ardından [OK] tuşuna basın.
7. [OK] öğesine basın.
8. Adres Defteri ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
E-posta Adresini Manuel Olarak Girme
1. [Manuel Giriş] tuşuna basın.
2. E-posta adresini girin.
3. [OK] öğesine basın.
118
) öğesine basın.
Tarama Dosyalarını Kaydetmek için Temel Prosedür
Tarama Dosyalarını Kaydetmek için Temel
Prosedür
• Kayıtlı her bir dosya için bir parola belirtebilirsiniz. Kayıtlı dosyaları, yetkisiz erişimden parola
belirterek korumanız önerilir.
• Makinede kayıtlı olan tarama dosyası bazı arıza durumlarında yitirilebilir. Önemli dosyalarınızı
saklamak için sabit diski kullanmamanızı öneririz. Tedarikçi firma, dosyaların yitirilmesi nedeniyle
oluşan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
1. Başlangıç tarayıcı ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekranındaki [Tarayıcı]
simgesine basın.
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Tarayıcı] simgesine basın.
2. Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasına dikkat edin.
Eğer önceki ayar kalmışsa, [Sıfırla] tuşuna basın.
3. Orijinalleri yerleştirin.
119
6. Tarama
4. [Dosya Kayd.] öğesine basın.
5. [HDD'ye Kaydet] tuşuna basın.
6. Gerekiyorsa, [Kullanıcı Adı], [Dosya Adı], [Parola] ve [Klasör Seç] gibi kayıtlı dosya
bilgilerini belirtin.
• Kullanıcı Adı
[Kullanıcı Adı] düğmesine basın ve ardından bir kullanıcı adı seçin. Kaydedilmemiş bir
kullanıcı adı belirtmek için [Manuel Giriş] düğmesine basıp adı girin. Bir kullanıcı adı
belirttikten sonra, [OK] düğmesine basın.
• Dosya Adı
[Dosya Adı] düğmesine basın, bir dosya adı girin ve ardından [OK] düğmesine basın.
• Parola
[Parola] düğmesine basın, bir parola girin ve ardından [OK] düğmesine basın. Onay için
parolayı tekrar girin ve ardından [OK] tuşuna basın.
• Klasör Seç
[Klasör Seç] öğesine basın, saklanan dosyaların kaydedileceği klasörü belirleyin ve ardından
[OK] öğesine basın.
7. [OK] öğesine basın.
8. Gerekirse, çözünürlük ve tarama boyutu gibi tarayıcı ayarları belirtmek için [Tarama
Ayarları] tuşuna basın.
9. [Start] tuşuna basın.
Listeden Seçilen Kayıtlı bir Dosyayı Kontrol Etme
Bu bölüm, kayıtlı dosyaların listesinden seçilen bir dosyanın önizlemesinin nasıl yapılacağını
açıklamaktadır.
120
Tarama Dosyalarını Kaydetmek için Temel Prosedür
1. [Kayıtlı Dosyayı Seç] tuşuna basın.
2. Dosyanın kayıtlı olduğu klasörü belirleyin.
3. Kayıtlı dosyaların listesinden, kontrol etmek istediğiniz dosyayı seçin.
Bir dosyadan daha fazlasını seçebilirsiniz.
4. [Önizleme] tuşuna basın.
121
6. Tarama
Dosya Tipinin Belirlenmesi
Bu bölüm, göndermek istediğiniz bir dosyanın dosya tipinin belirlenmesine ilişkin prosedürü
açıklamaktadır.
Dosya türleri, dosyaları e-posta ya da Klasöre Tara işleviyle gönderirken, saklanan dosyaları e-posta
ya da Klasöre Tara işleviyle gönderirken ve dosyaları bellek depolama aygıtına kaydederken
belirtilebilir.
Aşağıdaki dosya türlerinden birini seçebilirsiniz:
• Tek Sayfa: [TIFF / JPEG], [PDF]
Çok sayfalı orijinalleri tararken, tek sayfalı bir dosya seçtiğiniz takdirde, her bir tek sayfa için bir
dosya yaratılır ve gönderilen dosya sayısı, taranan sayfa sayısı ile aynıdır.
• Çok sayfalı: [TIFF], [PDF]
Çok sayıda orijinal tararken, çok sayfalı bir dosya seçerseniz, taranmış sayfalar tek bir dosya
olarak birleştirilir ve gönderilir.
Seçilebilir dosya türleri tarama ayarlarına ve diğer ayarlara göre değişir. Dosya türleri hakkında
ayrıntılar için, bkz. Scan.
1. [Dosya Tipi / Adı Gönder] tuşuna basın.
2. Bir dosya türü seçin.
Dosya Tipi [PDF] olarak ayarlanmışsa, PDF Dosyası Ayarı'nı gerektiği gibi yapılandırın.
3. [OK] öğesine basın.
122
Tarama Ayarları'nı Belirtme
Tarama Ayarları'nı Belirtme
1. [Tarama Ayarları] öğesine basın.
2. Çözünürlüğü, tarama boyutunu ve diğer ayarları gerektiği şekilde belirtin.
3. [OK] öğesine basın.
123
6. Tarama
124
7. Doküman Sunucusu
Bu bölümde sık kullanılan Doküman Sunucusu işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde
bulunmayan bilgiler için, web sitemizde yer alan Copy/ Document Server kısmına bakınız.
Verileri Kaydetme
Bu bölümde Doküman Sunucusu'nda dokümanları kaydetme prosedürü açıklanmaktadır.
• Doğru parolayla erişilen bir doküman, işlemler tamamlandıktan sonra dahi seçili kalır ve diğer
kullanıcılar tarafından erişilebilir. İşlem sonrasında, doküman seçimini iptal etmek için [Sıfırla]
tuşuna bastığınızdan emin olun.
• Doküman Sunucusu'nda saklanan dokümana kayıtlı kullanıcı adı, dokümanların yazarını ve
içeriğini tanımlamak içindir. Gizli dokümanları diğer kullanıcılardan korumak için değildir.
• Tarayıcıyla faks iletimi ve taramayı açarken diğer bütün işlemlerin sona erdiğinden emin olun.
Dosya Adı
"COPY0001" ve "COPY0002" gibi bir dosya adı otomatik olarak taranan dokümana eklenir.
Dosya adını değiştirebilirsiniz.
Kullanıcı Adı
Dokümanları saklayan kullanıcı veya kullanıcı grubunu tanımlamak için bir kullanıcı adı
kaydedebilirsiniz. Bunu atamak için, Adres Defterinde kayıtlı kullanıcı adını seçin ve adı doğrudan
kaydedin. Güvenlik ayarına bağlı olarak, [Kullanıcı Adı] yerine [Erişim İzinleri] görünebilir.
Adres Defteri hakkında ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
Parola
İzinsiz yazdırmayı önlemek amacıyla, kaydedilen dokümanlar için bir parola belirleyebilirsiniz.
Korumalı bir dokümana, sadece parola girilmişse erişilebilir. Dokümanlar için bir parola
tanımlanırsa, dosya adının sol tarafında kilit simgesi görünür.
1. Başlangıçtaki Doküman Sunucusu ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekranındaki [Doküman
Sunucusu] simgesine basın.
125
7. Doküman Sunucusu
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekranı 3 üzerindeki [Doküman Sunucusu] simgesine tıklayın.
2. [Tarama Ekranına] tuşuna basın.
3. [Kyddlck.Hdf.Klasör] öğesine basın.
4. Dokümanın içerisinde saklanacağı bir klasör belirtin ve ardından [OK] öğesine basın.
5. [Kullanıcı Adı] öğesine basın.
6. Kullanıcı adını belirtin ve ardından [OK] düğmesine basın.
Gösterilen kullanıcı adları, Adres Defterine kaydedilmiş adlardır. Ekranda görünmeyen bir adı
belirtmek için, [Manuel Giriş] düğmesine basın ve ardından bir kullanıcı adı girin.
7. [Dosya Adı] öğesine basın.
8. Bir isim girin ve ardından [OK] tuşuna basın.
9. [Parola] öğesine basın.
10. Sayı tuşlarıyla bir parola girin ve daha sonra [OK] öğesine basın.
Parola için dört ila sekiz hane kullanabilirsiniz.
11. Çift-kontrol için, parolayı yeniden girin ve daha sonra [OK] öğesine basın.
12. Kağıt kasetini seçin.
13. Orijinali yerleştirin.
14. Orijinal tarama koşullarını belirleyin.
15. [Start] tuşuna basın.
Orijinal taranır. Doküman Doküman Sunucusu içerisinde kaydedilir.
Tarama sonrasında, klasörlerin bir listesi görüntülenecektir. Liste görünmezse, [Taramayı Sonlandır]
öğesine basın.
126
Kayıtlı Dokümanları Yazdırma
Kayıtlı Dokümanları Yazdırma
Doküman Sunucusu'nda kayıtlı dokümanları yazdırır.
Yazdırma ekranında belirtebileceğiniz öğeler aşağıdakilerdir:
• Kağıt kaseti
• Yazdırma sayısı
• [Bitiriliyor] ([Harmanla], [İstifle], [Zımba])
• [Kap./Ara Sayf.] ([Ön Kapak], [Ön/Arka Kapak], [Ata/Bölüme], [Ara Sayfa])
• [Düzen / Damga] ([Knr.Boş.Ayarı], [Damga])
• [2 Tar.Kopya Üstten Üste], [2 Tar.Kopya Üstten Alta], [Kitapçık], [Dergi]
Her işlev hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
1. Bir klasör seçin.
2. Yazdırılacak dokümanı seçin.
3. Aynı anda iki veya daha fazla doküman yazdırırken, 2. Adımı tekrar edin.
En fazla 30 doküman yazdırılabilir.
4. Yazdırma koşullarını belirlerken [Yazdırma Ekranına] tuşuna basın ve sonra yazdırma
ayarlarını yapılandırın.
5. Sayı tuşlarıyla, yazdırma kopya sayısını girin.
Girilebilecek azami miktar 999'dur.
6. [Start] tuşuna basın.
127
7. Doküman Sunucusu
128
8. Web Image Monitor
Bu bölümde sık kullanılan Web Image Monitor işlevleri ve işlemleri açıklanmaktadır. Bu bölümde
bulunmayan bilgiler için, web sitemizde yer alan Connecting the Machine/ System Settings kısmına ya
da Web Image Monitor Yardım'a bakınız.
Baş Sayfayı Görüntüleme
Bu bölümde Baş Sayfa ve Web Image Monitor'ün nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
• Bir IPv4 adresi girerken bölütlere sıfırlarla başlamayın. Örneğin: Adres "192.168.001.010" ise
bunu, "192.168.1.10" olarak girmeniz gerekir.
1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Web tarayıcınızın URL çubuğuna "http://(makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı)/"
girin.
Web Image Monitor'ün Baş Sayfası görüntülenir.
Makinenin ana bilgisayar adı DNS veya WINS sunucusuna kayıtlıysa, bunu girebilirsiniz.
Şifreli iletişim için bir protokol olan SSL'i ayarlarken, sunucu kimlik doğrulamanın yayınlandığı
ortam altında, "https://(makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adı)/" adresini girin.
Web Image Monitor aşağıdaki alanlara ayrılmaktadır:
2
3
1
4
5
DBM008
1. Menü alanı
Bir menü öğesi seçerseniz, içeriği görüntülenir.
2. Başlık alanı
Yardım ve anahtar sözcük arama işlevine bağlantı için simgeleri görüntüler. Bu alanda ayrıca yönetici ve
kullanıcı modu arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan [Login] ve [Logout] düğmeleri görüntülenir.
129
8. Web Image Monitor
3. Refresh/Help (Yenile/Yardım)
(Yenile): Makine bilgilerini güncellemek için çalışma alanının sağ üst köşesindeki
Bütün tarayıcı ekranını yenilemek için web tarayıcısının [Yenile] düğmesine tıklayın.
simgesine tıklayın.
(Yardım): Yardım dosyası içeriğini görüntülemek veya kopyalamak için Yardım'ı kullanın.
4. Temel Bilgiler alanı
Makinenin temel bilgilerini görüntüler.
5. Çalışma alanı
Menü alanında seçilen öğenin içeriğini görüntüler.
130
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Bu bölümde, kağıt kasetine nasıl kağıt yükleneceği ve önerilen kağıt boyutları ve tipleri anlatılmaktadır.
Kağıt Yükleme
Kağıt Yüklemeyle ilgili Önlemler
• Kağıt yüklerken, parmaklarınızı sıkıştırmamak veya yaralamamak için dikkat edin.
• Sınır işaretinin üzerinde kağıt istiflemeyin.
• Makineye tek seferde çok sayıda sayfa beslenmemesi için kağıtları yerleştirmeden önce
havalandırın.
• Kasette yalnızca birkaç kağıt varken kağıt yüklerseniz, çoklu besleme söz konusu olabilir. Kalan
kağıtları çıkarın, yeni kağıtlarla birlikte istifleyin ve daha sonra kasete yüklemeden önce istifin
tamamını havalandırın.
• Kırışık veya bükülmüş kağıtları yüklemeden önce düzeltin.
• Kullanılabilen kağıt boyutları ve tipleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. S.140 "Tavsiye Edilen Kağıt
Boyutları ve Tipleri".
• Bazen makinede hareket eden kağıttan bir hışırdama sesi duyabilirsiniz. Bu ses, arızaya işaret
etmemektedir.
Kağıt Kasetlereine Kağıt Yükleme
Her kağıt kasetine aynı şekilde yüklenir.
Aşağıdaki örnek prosedürde kağıt, Kaset 1'e yüklenmiştir.
• Kağıt kenarlarının sağ taraf ile hizalı olduğunu kontrol edin.
• Kağıt kaseti yerleştirilirken fazla baskı uygulanarak itilirse, kasetin yan parmaklıklarının konumu
yerinden kayabilir.
• Az sayıda kağıt yerleştireceğiniz zaman, yan parmaklıkları çok sıkmadığınızdan emin olun. Yan
parmaklıklar kağıdı çok sıkıştırırsa, kenarlar kıvrılabilir, ince kağıt kırışabilir ve kağıt sıkışabilir.
131
9. Kağıt ve Toner Ekleme
1. Kağıt kasetindeki kağıdın kullanılmadığını kontrol edin ve ardından kağıt kasetini durana
kadar dikkatlice çekin.
DBG019
2. Kağıtları düzeltin ve yazdırma yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin.
Sınır işaretinin üzerinde kağıt istiflemeyin.
DBG020
3. Kağıt kasetini, yerine tamamen oturana kadar dikkatlice itin.
• Yandaki ve uçtaki parmaklıklar ayarlanarak kağıt kasetine çeşitli boyutta kağıtlar yüklenebilir.
Ayrıntılar için, bkz. Paper Specifications and Adding Paper.
• Kaset 1–4'e zarf yükleyebilirsiniz. Zarfları yüklerken, doğru yönde yerleştirin. Ayrıntılar için, bkz.
S.145 "Zarflar".
Bypass Tepsisine Kağıt Yükleme
OHP asetatlarını, yapışkan etiketleri ve kağıt kasetlerine yüklenemeyen kağıdı kullanmak için bypass
tepsisini kullanın.
• Aynı anda yükleyebileceğiniz maksimum sayfa sayısı kağıdın türüne bağlıdır. Sınır işaretinin
üzerinde kağıt istiflemeyin. Yükleyebileceğiniz maksimum sayfa sayısı için bkz. S.140 "Tavsiye
Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri".
132
Kağıt Yükleme
1. Bypass tepsisini açın.
DBG021
2. Bip sesini duyana kadar kağıdı yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
3. Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna göre hizalayın.
Kılavuzlar kopya kağıdına yaslanmadığında görüntüler yamuk çıkabilir veya kağıt makineye
sıkışabilir.
DBG022
• Belirli kağıt tipleri bypass tepsisine yerleştirildiğinde doğru bir şekilde algılanamayabilir. Eğer böyle
olursa, kağıdı çıkartın ve bypass tepsisine tekrar yerleştirin.
• Bypass tepsisine A4 , 81/2 × 11
veya daha büyük kağıt yüklerken, kağıt desteğini dışarı çekin.
• Kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatlarını yüklerken, kağıt boyutu ve kağıt tipini belirtin.
• Antetli kağıt, belirli bir yönde yerleştirilmelidir. Ayrıntılar için, bkz. S.138 "Sabit yönlü Kağıt veya
İki taraflı Kağıt Yükleme".
• Bypass tepsisine zarf yerleştirebilirsiniz. Zarflar, belirli bir yönde yüklenmelidir. Ayrıntılar için, bkz.
S.145 "Zarflar".
• Otomatik olarak algılanmayan kağıt boyutlarını belirtin. Otomatik olarak algılanabilen boyutlarla
ilgili ayrıntılar için bkz. S.140 "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri". Boyutların nasıl
belirtileceğine ilişkin ayrıntılar için, bkz. S.134 "Yazıcı İşlevini Kullanarak Bypass Tepsisinden
Yazdırma" veya Copy/ Document Server.
133
9. Kağıt ve Toner Ekleme
• Bypass tepsisinden kopyalarken, bkz. Copy/ Document Server. Bir bilgisayardan yazdırırken, bkz.
S.134 "Yazıcı İşlevini Kullanarak Bypass Tepsisinden Yazdırma".
• [Panel Tuşu Sesi] kapalı olduğunda, bypass tepsisine kağıt yüklediğinizde ses çıkarmaz. [Panel
Tuşu Sesi] hakkında ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
Yazıcı İşlevini Kullanarak Bypass Tepsisinden Yazdırma
• Yazıcı Özellikleri menüsünün [Sistem] kısmında [Kaset Ayarlama Önceliği] bölümünden [Bypass
Tepsisi]'nde [Makine Ayar(lar)ı]'nı seçerseniz, kontrol panelini kullanarak yaptığınız ayarlamalar,
yazıcı sürücüsü ayarlarından daha öncelikli olur. Ayrıntılar için, bkz. Print.
• [Bypass Tepsisi]'nin varsayılan ayarı [Sürücü/Komut]'tur.
• Ayarlar değiştirilene kadar geçerli kalır.
• Yazıcı sürücülerinin ayarı hakkında ayrıntılar için, bkz. Print.
• [Kaset Kağıt Ayarları] içerisinde [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] için varsayılan ayar [Otomatik
Algıla]'dır.
Kontrol panelini kullanarak nizami boyutları ayarlama
1. Başlangıç ayarları ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
DBG032
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinde [Kullanıcı Araçları] simgesine ( ) basın.
2. [Kaset Kağıt Ayarları]'na basın.
134
Kağıt Yükleme
3. [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.
4. Kağıt boyutunu seçin.
5. [OK] öğesine basın.
6. Başlangıç ayarları ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
Kontrol panelini kullanarak özel boyutlu bir kağıt belirtme
1. Başlangıç ayarları ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
DBG032
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinde [Kullanıcı Araçları] simgesine ( ) basın.
2. [Kaset Kağıt Ayarları]'na basın.
135
9. Kağıt ve Toner Ekleme
3. [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.
4. [Özel Boyut] öğesine basın.
Özel bir boyut zaten belirtilmişse, [Boyutu Değiştir] tuşuna basın.
5. [Dikey] öğesine basın.
6. Sayı tuşlarını kullanarak dikey boyutu girin ve daha sonra [ ] öğesine basın.
7. [Yatay] öğesine basın.
8. Sayı tuşlarını kullanarak yatay boyutu girin ve daha sonra [ ] öğesine basın.
9. [OK] tuşuna iki defa basın.
10. Başlangıç ayarları ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
Kağıt tipi için kontrol panelini kullanarak kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatlarını
belirtme
• A4
boyutta OHP asetatları kullanın ve boyutlarını belirtin.
• Genelde, OHP asetatlarının sadece bir tarafı yazdırma için kullanılabilir. Yazdırılacak olan yüzü
aşağıya gelecek şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
• OHP asetatlara yazdırma yaparken yazdırılan sayfaları tek tek çıkarın.
1. Başlangıç ayarları ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
136
Kağıt Yükleme
DBG032
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinde [Kullanıcı Araçları] simgesine ( ) basın.
2. [Kaset Kağıt Ayarları]'na basın.
3. [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu]'na basın ve sonra kağıt boyutunu belirleyin.
4. [OK] öğesine basın.
5. [ Sonraki] tuşuna basın.
6. [Kağıt Tipi: Bypass Tepsisi] öğesine basın.
7. Belirtmek istediğiniz kağıt tipine göre uygun öğeleri seçin.
• OHP asetatları yüklerken [Kağıt Tipi] alanındaki [OHP (Asetat)] öğesine basın.
• İnce veya kalın kağıt yüklemek için, [Kağıt Tipi] alanındaki [Görüntülemeyin] kısmına basın ve
ardından [Kağıt Kalınlığı] alanında uygun kağıt kalınlığını seçin.
8. [OK] öğesine basın.
9. Başlangıç ayarları ekranını kapatın.
• Standart işletim panelini kullanırken
[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Ekranın sağ üstündeki [Kullanıcı Araçları/Sayacı] (
) öğesine basın.
137
9. Kağıt ve Toner Ekleme
• Belirtilen OHP asetatlarını kullanmanızı öneririz.
• Kağıt kalınlığı hakkında ayrıntılar için, bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
Sabit yönlü Kağıt veya İki taraflı Kağıt Yükleme
Sabit yönlü kağıt (üstten alta) veya iki taraflı kağıt (örneğin antetli kağıt, delgeçle delinmiş kağıt, veya
kopyalanmış kağıt) orijinallerin ve kağıdın yerleştirilmesine bağlı olarak doğru bir şekilde
yazdırılmayabilir.
Kullanıcı Araçları için ayarlar
• Fotokopi modu
Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri menüsü altında [Giriş / Çıkış] içerisindeki [Antet
Ayarı]'nı [Evet]'e ayarlayın ve sonra orijinali ve kağıdı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.
• Yazıcı modu
Yazıcı Özellikleri altında [Sistem] bölümünde [Antet Ayarı] seçeneğini [Oto. Algıla] veya
[Açık (Her Zaman)] olarak belirleyin, ve ardından kağıdı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.
Antet ayarları hakkında ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server, veya Print.
Orijinal yönü ve kağıt yönü
Simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir:
Simge
Anlamı
Kağıdı taranan veya yazdırılan tarafı yukarı bakacak şekilde
yerleştirin veya yükleyin.
Kağıdı taranan veya yazdırılan tarafı aşağı bakacak şekilde
yerleştirin veya yükleyin.
• Orijinal yönü
138
Kağıt Yükleme
Orijinal yönü
Şaryo camı
ADF
Okunabilir yön
Okunamayan yön
• Fotokopi
• Tarayıcı
• Kağıt yönü
Baskı tarafı
Kağıt kasetleri
Bypass tepsisi
Tek taraflı
İki taraflı
Kullanılamaz
• Fotokopi modunda:
• İki taraflı fotokopilerin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılar için, bkz. S.63 "Dubleks
Kopyalama".
• Yazıcı modunda:
• [Antetli Kağıt Ayarı] için [Otomatik Algıla] ayarlandığında antetli kağıda yazdırmak için,
yazıcı sürücüsü ayarlarında kağıt tipi olarak [Başlık] seçeneğini belirtmelisiniz.
• Eğer bir yazdırma işi işin yarısında bir taraflı yazdırmadan iki taraflı yazdırmaya değiştirilirse,
bir taraflı yazdırma ilk kopyadan sonra farklı yönde olabilir. Tüm kağıtların çıktılarının aynı
yönde olduğunu temin etmek için, bir taraflı ve iki taraflı yazdırma için farklı giriş kasetleri
belirtin. Ayrıca, bir taraflı yazdırma için belirtilmiş olan kasetin iki taraflı yazdırma için
devredışı bırakılması gerektiğini unutmayın.
• İki taraflı baskıların nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılar için, bkz. S.98 "Sayfaların Her İki
Tarafına Yazdırma".
139
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Tavsiye Edilen Kağıt
Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri
Bu bölüm, tavsiye edilen kağıt boyutları ve türlerini anlatmaktadır.
• Çok kuru veya çok nemli olduğu için kıvrılan kağıt kullanırsanız, zımba tıkanması veya kağıt
sıkışması oluşabilir.
• Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan kağıdı, ısınan üniteye yapışabileceği ve kağıt
sıkışmasına yol açabileceği için kullanmayın.
• OHP asetatlarını yerleştirirken, sayfaların önünü ve arkasını kontrol edin ve doğru bir biçimde
yerleştirin; aksi halde, kağıt sıkışması meydana gelebilir.
Kaset 1
Kağıt tipi ve ağırlığı
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Kağıt boyutu
Otomatik olarak tespit edilebilen
kağıt boyutları:
Kağıt kapasitesi
550 yaprak
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
A4 , A5 , A6 , 81/2 × 11 ,
71/4 × 101/2
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Kaset Kağıt Ayarları menüsünü
kullanarak kağıt boyutunu seçin:
550 yaprak
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
B5 JIS , B6 JIS , 51/2 × 81/2 ,
16K
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Özel boyut:
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
Dikey: 98,0-216,0 mm
550 yaprak
Yatay: 148,0-297,0 mm
Zarflar
Kaset Kağıt Ayarları menüsünü
kullanarak kağıt boyutunu seçin:
*1
41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2 , C5
Env , C6 Env , DL Env
*1 Kağıt, yaklaşık olarak en fazla 15 mm'lik (0,6 inç) bir istif halinde yüklenebilir.
140
Tavsiye Edilen Kağıt
Kaset 2–4
Kağıt tipi ve ağırlığı
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Kağıt boyutu
Otomatik olarak tespit edilebilen
kağıt boyutları:
Kağıt kapasitesi
550 yaprak
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
A4 , A5 , A6 , 81/2 × 14 ,
81/2 × 11 , 71/4 × 101/2
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Kaset Kağıt Ayarları menüsünü
kullanarak kağıt boyutunu seçin:
550 yaprak
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
B5 JIS , B6 JIS , 81/2 × 13 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 51/2 ×
81/2 , 16K
52 - 220 g/m2 (14
lb.Bond - 80 lb.Kapak)
Özel boyut:
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 3
Dikey: 98,0-216,0 mm
550 yaprak
Yatay: 148,0-355,6 mm
Zarflar
Kaset Kağıt Ayarları menüsünü
kullanarak kağıt boyutunu seçin:
*1
41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2 , C5
Env , C6 Env , DL Env
*1 Kağıt, yaklaşık olarak en fazla 15 mm'lik (0,6 inç) bir istif halinde yüklenebilir.
Bypass tepsisi
Kağıt tipi ve ağırlığı
52 - 256 g/m2 (14 lb.
Bond - 140 lb. İndeks)
Kağıt boyutu
Otomatik olarak tespit edilebilen
kağıt boyutları:
Kağıt kapasitesi
100 yaprak
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 4
A4 , A5 , A6
141
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Kağıt tipi ve ağırlığı
Kağıt boyutu
52 - 256 g/m2 (14 lb.
Bond - 140 lb. İndeks)
*1
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 4
B5 JIS , B6 JIS , 81/2 × 14 ,
81/2 × 13 , 81/2 × 11 , 81/4 ×
13 , 8 × 13 , 71/4 × 101/2 ,
51/2 × 81/2 , 16K
52 - 256 g/m2 (14 lb.
Bond - 140 lb. İndeks)
Özel boyut *2:
İnce Kağıt - Kalın Kağıt 4
Dikey: 70,0-216,0 mm
Kağıt kapasitesi
100 yaprak
100 yaprak
Yatay: 127,0–600,0 mm *3*4
OHP asetatları
A4
*5
Etiket kağıdı
A4
1 yaprak
*1
*5*6
(yapışkan etiketler)
Zarflar
41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2 , C5
Env , C6 Env , DL Env
*1 Kağıt boyutunu seçin. Fotokopi modu için, bkz. Copy/ Document Server. Yazıcı modu için bkz. S.134
"Kontrol panelini kullanarak nizami boyutları ayarlama".
*2 Kağıt boyutunu girin. Fotokopi modu için, bkz. Copy/ Document Server. Yazıcı modu için bkz. S.135
"Kontrol panelini kullanarak özel boyutlu bir kağıt belirtme".
*3 Kağıdı bypass tepsisine yükleyip doğru kasete göndermek için, kağıdın yatay uzunluğu 148,0 ila
355,6 mm (5,83 ila 14.00 inç) olmalıdır.
*4 Fotokopi modunda ya da Doküman Sunucusu modunda, özel boyutun maksimum yatay uzunluğu
355,6 mm (14,00 inç)'tir.
*5 Yüklenebilen kağıt miktarı yaklaşık olarak 10 mm (0,4 inç)/100 sayfadır.
*6 İstifin azami yüksekliği geçip geçmediğini belirlerken zarf istifinin üzerine bastırmayın.
Kağıt Kalınlığı
Kağıt Kalınlığı *1
142
Kağıt ağırlığı
İnce Kağıt *2
52-60 g/m2 (14-16 lb. Bond)
Düz Kağıt 1
61–80 g/m2 (16–20 lb. Bond)
Düz Kağıt 2
81-90 g/m2 (20-24 lb.Bond)
Tavsiye Edilen Kağıt
Kağıt Kalınlığı *1
Kağıt ağırlığı
Orta Kalın
91-105 g/m2 (24-28 lb.Bond)
Kalın Kağıt 1
106-130 g/m2 (28-35 lb.Bond)
Kalın Kağıt 2
131–163 g/m2 (35 lb. Bond–90 lb. İndeks)
Kalın Kağıt 3
164–220 g/m2 (90 lb. İndeks –80 lb. Kapak)
Kalın Kağıt 4
221 - 256 g/m2 (80 lb. Kapak - 140 lb.
İndeks)
*1 Kullanmakta olduğunuz kağıt minimum veya maksimum ağırlığa yakınsa baskı kalitesi düşer. Kağıt
ağırlığı ayarını daha ince veya daha kalın olarak değiştirin.
*2 İnce kağıt türüne bağlı olarak, kenarlar kırışabilir veya kağıt sıkışabilir.
• OHP asetatları gibi bazı kağıt türleri çıkarılırken ses çıkarabilir. Bu ses, herhangi bir soruna işaret
etmez ve yazdırma kalitesini etkilemez.
• Yukarıdaki tablolarda belirtilen kağıt kapasitesi örnektir. Kağıt tipine bağlı olarak gerçek kağıt
kapasitesi daha düşük olabilir.
• Kağıt yüklerken, istif yüksekliğinin kağıt kasetinin sınır işaretini geçmediğinden emin olun.
• Birden çok kağıt besleme gerçekleşirse, kağıtları iyice havalandırın veya kağıtları bypass
tepsisinden teker teker yükleyin.
• Kırışık sayfaları yüklemeden önce düzeltin.
• Kağıdın boyutuna ve türüne göre, kopyalama/yazdırma hızı normalin altında olabilir.
• 106-256 g/m2 (28 lb. Bond-140 lb. İndeks) kalın kağıt yüklerken, bkz. S.144 "Kalın kağıt".
• Zarfları yüklerken, bkz. S.145 "Zarflar".
• Antetli kağıda kopyalarken veya yazdırırken, kağıt yerleştirme yönü, kullanıyor olduğunuz işleve
bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için, bkz. S.138 "Sabit yönlü Kağıt veya İki taraflı Kağıt
Yükleme".
• İki veya daha fazla kasete aynı boyutta ve aynı türde kağıt yüklerseniz, birinci kasetteki kağıt bittiği
zaman, makine otomatik olarak [Oto. Kağıt Seçme Uygula] için [Evet] seçili kasetlerden birinden
besleme sağlayacaktır. Bu işlev Oto.Kaset Değiştirme olarak adlandırılır. Bu, yüksek sayıda
kopyalama yaparken yeniden kağıt yerleştirmek amacıyla kopyalama işinin yarıda kesilmesini
önler. Kağıt kasetlerinin kağıt tipini [Kağıt Tipi] altından belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz.
Connecting the Machine/ System Settings. Oto.Kaset Değiştirme işlevi ayar işlemleri için, bkz.
Copy/ Document Server.
• Etiket kağıdı yüklerken:
• Belirtilen etiket kağıdını kullanmanızı öneririz.
143
9. Kağıt ve Toner Ekleme
• Bir defada bir sayfa yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
• Kağıt türü için [Etiket Kağıdı] seçeneğini belirtin ve [Kaset Kağıt Ayarları] menüsünden uygun
kağıt kalınlığını seçin.
• OHP asetatlarını yerleştirirken:
• Belirtilen OHP asetatlarını kullanmanızı öneririz.
• OHP asetatlara kopyalarken, bkz. Copy/ Document Server.
• Bilgisayardan OHP asetatlarına yazdırma yaparken, bkz. S.136 "Kağıt tipi için kontrol
panelini kullanarak kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatlarını belirtme".
• Kullanacağınız zaman OHP asetatlarını iyice havalandırın. Bu şekilde OHP asetatlarının
birbirine yapışması ve yanlış beslenmesi önlenir.
• Kopyalanan veya yazdırılan sayfaları teker teker çıkartın.
• Kaplı kağıt yüklerken:
• Kaplı kağıt üzerine yazdırmak için, [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın, [Kaset Kağıt
Ayarları] öğesine basın ve ardından her kasetin [Kağıt Tipi] için [Kağıt Tipi] olarak [Kaplı:
Mat] belirttiğinizden ve [Kağıt Kalınlığı] ayarını uygun kağıt kalınlığına ayarladığınızdan emin
olun.
• Çok parlak kaplı kağıt üzerine yazdırmak için; [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın,
[Kaset Kağıt Ayarları] öğesine basın ve ardından her kasetin [Kağıt Tipi] ayarı için, [Kağıt Tipi]
olarak [Kaplı: Parlak] ayarladığınızdan emin olun.
• Kaplı kağıt veya parlak kağıt yüklerken, kullanmadan önce her zaman kağıdı havalandırın.
• Kaplı kağıt yığınını beslerken bir kağıt sıkışması meydana gelirse veya makine tuhaf bir ses
çıkartırsa, kaplı kağıdı bypass tepsisinden bir seferde bir adet olacak şekilde besleyin.
Kalın kağıt
Bu bölümde, kalın kağıtla ilgili çeşitli ayrıntılar ve tavsiyeler sunulmaktadır.
Kaset 1-4'e 106–220 g/m2 (28 lb. Bond–80 lb. Kapak) veya bypass tepsisine 106–256 g/m2 (28
lb. Bond–140 lb. İndeks) kağıt yüklerken, sıkışmaları ve görüntü kalitesi kaybını önlemek için aşağıdaki
önerileri uygulayın.
• Tüm kağıdı birlikte aynı ortamda, sıcaklığın 20-25 °C (68–77 °F) arasında ve nemin %30-65
arasında olduğu bir odada saklayın.
• Kaset 1-4'e kalın kağıt yüklerken, en az 20 sayfa yüklediğinizden emin olun. Ayrıca, yan
parmaklıkların kağıt istifiyle aynı seviyeye geldiğinden emin olun.
• Kalın ve pürüzsüz kağıtlara yazdırırken kağıt sıkışması veya yanlış beslenme meydana gelebilir. Bu
gibi sorunları önlemek için, pürüzsüz kağıtları yüklemeden önce iyice havalandırdığınızdan emin
olun. Kağıtlar havalandırıldıktan sonra yine sıkışmaya ve birlikte beslenmeye devam ederse,
bunları bypass tepsisinden birer birer besleyin.
• Kalın kağıt yüklerken, kağıt yönünü aşağıdaki şemada gösterildiği gibi grenine göre ayarlayın.
144
Tavsiye Edilen Kağıt
Kağıt greni yönü
Kağıt kasetleri
Bypass tepsisi
• [Kağıt Kaset Ayarları] içerisinde kağıt kalınlığı olarak [Kalın Kağıt 1], [Kalın Kağıt 2], [Kalın Kağıt
3] veya [Kalın Kağıt 4] seçin.
• Kalın kağıt yukarıda belirtildiği gibi yüklense bile, kağıt türüne bağlı olarak normal işlemler
yapılamayabilir ve normal baskı kalitesi elde edilemeyebilir.
• Çıktılarda, belirgin dikey buruşukluklar oluşabilir.
• Çıktılar belirgin ölçüde kırışabilir. Katlanmış veya kırışık çıktıları düzleştirin.
Zarflar
Bu bölümde, zarflarla ilgili çeşitli ayrıntılar ve tavsiyeler sunulmaktadır.
• Pencereli zarf kullanmayın.
• Kapakçığın uzunluğu ve biçimine bağlı olarak sıkışmalar oluşabilir.
• Zarfları yüklemeden önce, içlerinde hava varsa çıkarmak için üzerlerine bastırın ve dört kenarını da
düzleştirin. Kıvrılmış veya kırışmışsa, bir kalem veya cetvel yardımıyla zarfların ön kenarlarını
(makineye giren kenar) düzeltin.
Fotokopi modunda
Zarfları yerleştirme şekli, zarfların yönüne bağlı olarak değişir. Zarflara kopyalama yaparken,
aşağıda gösterilen ilgili yöne göre yerleştirin:
145
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Zarflar nasıl yüklenmeli
Zarfların yönü
Şaryo camı
Kağıt kasetleri
Bypass tepsisi
Yandan açılan
zarflar
• Kapakçıklar:
kapalı
• Kapakçıklar:
kapalı
• Kapakçıklar:
kapalı
• Zarfların alt tarafı:
makinenin
arkasına doğru
• Zarfların alt tarafı:
makinenin
arkasına doğru
• Zarfların alt tarafı:
makinenin
arkasına doğru
• Taranacak taraf:
yüz aşağı
• Yazdırılacak
taraf: yüz yukarı
• Yazdırılacak
taraf: yüz aşağı
Zarfları yüklerken, zarf boyutu ve kalınlığını belirtin. Ayrıntılar için, bkz. S.74 "Zarflara
Kopyalama".
Yazıcı modunda
Zarfları yerleştirme şekli, zarfların yönüne bağlı olarak değişir. Zarflara yazdırma yaparken,
aşağıda görüntülenen ilgili yöne göre yerleştirin:
Zarflar nasıl yüklenmeli
Zarf tipleri
Kağıt kasetleri
Bypass tepsisi
• Kapakçıklar: kapalı
• Kapakçıklar: kapalı
• Zarfların alt tarafı: makinenin
arkasına doğru
• Zarfların alt tarafı: makinenin
arkasına doğru
• Yazdırılacak taraf: yüz yukarı
• Yazdırılacak taraf: yüz aşağı
Yandan açılan zarflar
Zarfları yüklerken, hem [Kaset Kağıt Ayarları], hem de yazıcı sürücüsünü kullanarak kağıt tipi
olarak "Zarf" seçeneğini seçin ve zarfların kalınlığını belirtin. Ayrıntılar için, bkz. S.101 "Zarflar
üzerine Yazdırma".
Kısa kenarları makine gövdesine karşı ayarlanmış zarflar üzerine yazdırmak için, yazdırma
görüntüsünü yazıcı sürücüsünü kullanarak 180 derece döndürün.
146
Tavsiye Edilen Kağıt
Tavsiye edilen zarflar
Önerilen zarflarla ilgili bilgi için, yerel bayinizle iletişim kurun.
Yükleyebileceğiniz zarf boyutları ile ilgili ayrıntılar için, bkz. S.140 "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları
ve Tipleri".
• Aynı anda sadece bir boyut ve türden olan zarfları yerleştirin.
• Dubleks işlevi zarflarla kullanılamaz.
• Daha iyi çıktı kalitesi almak için, ön kenar boşluğunu en az 15 mm (0,59 inç) ve sağ, sol ve arka
kenar boşluğunu en az 10 mm (0,39 inç) olarak ayarlamanız önerilir.
• Zarfın kısımları farklı kalınlıktaysa, zarf çıktı kalitesi dengesiz olabilir. Yazdırma kalitesini kontrol
etmek için bir veya iki zarfa yazdırın.
• Katlanmış veya kırışık çıktıları düzleştirin.
• Zarfların nemli olup olmadığını kontrol edin.
• Yüksek sıcaklık ve yüksek nem koşulları yazdırma kalitesini düşürebilir ve zarfların kırışmasına
neden olabilir.
• Ortama bağlı olarak, zarflara kopyalama veya yazdırma yapmak, önerilse bile kırışıklığa neden
olabilir.
• Belirli zarf tipleri kırışık, kirli veya baskı hatası ile çıkabilir. Zarf üzerine tek bir renk yazdırılıyorsa,
zarfın daha kalın olduğu birbiri üzerine gelen kenarlarında çizgiler oluşabilir.
147
9. Kağıt ve Toner Ekleme
Toner Ekleme
Bu bölümde toner eklenirken alınması gereken önlemler, toner bittiğinde faks veya taranan
dokümanların nasıl gönderileceği ve kullanılmış tonerin nasıl imha edileceği açıklanmaktadır.
• Toner (kullanılmış veya yeni) veya toner kaplarını yakmayın. Bu, yanık riski taşır. Toner salt
alevle temas ettiğinde alev alır.
• Toneri (kullanılmış veya yeni) veya toner kaplarını salt aleve yakın bir yerde saklamayın. Bu,
yangın ve yanık riski taşır. Toner salt alevle temas ettiğinde alev alır.
• Dökülen toneri (kullanılmış toner de dahil olmak üzere) temizlemek için elektrik süpürgesi
kullanmayın. Emilen toner elektrik süpürgesinin içinde elektrik temasıyla alevlenmeye sebep
olarak yangın veya patlamaya yola açabilir. Ancak, patlama önleyici ve toz alevlenmesi
önleyici bir elektrik süpürgesi kullanılabilir. Toner yere dökülürse, ıslak bir bez yardımıyla toneri
yavaşça temizleyin, böylece toner etrafa yayılmaz.
• Toner kaplarını sıkıştırmayın veya ezmeyin. Bu; teninizin, elbiselerin veya zeminin kirlenmesiyle
ve kazara yutmayla sonuçlanabilecek toner sızıntısına neden olur.
• Toneri (yeni veya kullanılmış), toner kaplarını ve tonerle temas etmiş parçaları çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklayın.
• Toner veya kullanılmış toner teneffüs edilirse, bol suyla gargara yapın ve temiz hava ortamına
gidin. Gerekirse bir doktora başvurun.
• Toner veya kullanılmış toner gözlerinize gelirse, derhal bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse bir
doktora başvurun.
• Toner veya kullanılmış toner yutulursa, bol miktarda su içerek seyreltin. Gerekirse bir doktora
başvurun.
• Sıkışan kağıdı çıkartırken veya toneri değiştirirken, kıyafetinize toner (kullanılmış veya yeni)
bulaşmasından kaçının. Eğer kıyafetinize toner bulaşırsa, lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkayın.
Sıcak su toneri kumaşa nüfuz ettirecek ve lekeyi çıkarmayı imkansız hale getirecektir.
• Sıkışan kağıdı çıkartırken veya toneri değiştirirken, tonerin (kullanılmış veya yeni) teninize temas
etmesinden kaçının. Toner teninizle temas ederse, temas eden alanı sabun ve suyla iyice yıkayın.
148
Toner Ekleme
• Toneri, atık toner kabını ya da tonerle ilgili sarf malzemelerini değiştirirken tonerin
sıçramamasına özen gösterin. Atık sarf malzemelerini çıkarıldıktan sonra bir torbaya koyun.
Kapaklı sarf malzemelerinin kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.
• Makinede bir bildirim görüldüğünde daima toner kartuşunu değiştirin.
• Önerilen tip dışında bir toner kullandığınızda, arıza meydana gelebilir.
• Toner eklerken, ana güç düğmesini kapatmayın. Aksi halde, ayarlar kaybolacaktır.
• Toneri doğrudan güneş ışığına, 35 °C'nin üzerinde sıcaklığa veya yüksek neme maruz
kalmayacağı bir yerde muhafaza edin.
• Toneri yatay olarak saklayın.
• Çıkardıktan sonra toner kartuşunu ağzı aşağı gelecek şekilde sallamayın. Kalan toner dağılabilir.
• Toner kartuşlarını tekrar tekrar takıp çıkartmayın. Bu, toner sızıntısına yol açacaktır.
Bir toner kartuşunun nasıl değiştirileceğiyle ilgili ekrandaki talimatları uygulayın.
• "Toner Kartuşu bitmek üzere. " mesajı görünürse, toner bitmek üzeredir. Hazırda bir yedek toner
kartuşu bulundurun.
• Fazla miktarda toner mevcutken belirirse, ekranda beliren toner değiştirme talimatlarını takip
edin. Kartuşu dışarı çekin ve tekrar takın.
• [ Toner Ekle] ekranını kullanarak gerekli tonerin adını ve değiştirme prosedürünü kontrol
edebilirsiniz.
• Sarf malzemelerini sipariş edebileceğiniz irtibat numarasını kontrol etme hakkında ayrıntılar için,
bkz. Maintenance and Specifications.
Toner Bittiğinde Faks veya Taranan Dokümanları Gönderme
Makinenin toneri bittiğinde, ekrandaki gösterge yanar. Toner kalmasa bile, hala faks veya taranan
dokümanları gönderebileceğinizi unutmayın.
• Toner bittikten sonra gerçekleştirilen ve otomatik olarak çıktısı verilen Rapor'da listelenmeyen
iletişim sayısı 200'ü aştığında, iletişim kurulamaz.
1. Başlangıç faks veya tarayıcı ekranını görüntüleyin.
• Standart işletim panelini kullanırken
Kontrol panelinin sol alt kısmındaki [Ana] tuşuna bastıktan sonra [Ana] ekranındaki [Faks]
veya [Tarayıcı] simgesine basın.
149
9. Kağıt ve Toner Ekleme
TR DBG031
• Smart Operation Panel'i kullanırken
Kontrol panelinin sol üstündeki [Ana] tuşuna basın. Ekranı sola doğru kaydırın ve ardından
Ana ekran 4 üzerinden [Faks] simgesine veya [Tarayıcı] simgesine tıklayın.
• Hiçbir rapor yazdırılmaz.
Kullanılmış Toneri İmha Etme
Bu bölüm kullanılmış toneri ne yapmak gerektiğini açıklar.
Toner yeniden kullanılamaz.
Kullanışmış toner kartuşlarını, imhaya gönderdiğiniz zaman hazneden toner akmasını önlemek için bir
hazne kutusuna veya poşete koyun.
(özellikle Avrupa)
Kullanılmış toner haznesini atmak isterseniz, lütfen yerel satış ofisinizle iletişim kurun. Kendiniz atmak
isterseniz, genel plastik atık malzeme olarak değerlendirin.
150
10. Sorun Giderme
Bu bölümde, temel sorun giderme prosedürleri açıklanmaktadır.
Bir Durum Simgesi Görüntülendiğinde
Bu bölüm, kullanıcının sıkışan kağıdı çıkarması, kağıt eklemesi ya da diğer prosedürleri gerçekleştirmesi
gerektiğinde görüntülenen durum simgelerini açıklamaktadır.
Durum Simgesi
: Kağıt Sıkışması simgesi
Durum
Bir kağıt sıkışması olduğunda görüntülenir.
Sıkışan kağıdın çıkartılması hakkında ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
: Orijinal Sıkışması simgesi
Bir orijinal sıkışması olduğunda görüntülenir.
Sıkışan kağıdın çıkartılması hakkında ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
: Kağıt Yükleyin simgesi
Kağıt bittiğinde görünür.
Kağıt yükleme hakkında ayrıntılar için, bkz. Paper
Specifications and Adding Paper.
: Toner Ekleyin simgesi
Toner bittiğinde görünür.
Toner ekleme hakkında ayrıntılar için, bkz. Maintenance
and Specifications.
: Zımba Ekleyin simgesi
Zımba bittiğinde görünür.
Zımba ekleme hakkında ayrıntılar için, bkz. Maintenance
and Specifications.
: Atık Toner Dolu simgesi
Atık toner şişesi dolu olduğunda görünür.
Atık toner şişesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Maintenance
and Specifications.
: Servis Çağırın simgesi
Makine arızalandığında ya da bakıma ihtiyacı olduğunda
görünür.
: Kapak Açık simgesi
Makinenin bir veya daha fazla kapağı açık olduğunda
görünür.
151
10. Sorun Giderme
[Durum Kontrolü] Tuşu Göstergesi Yandığında
veya Yanıp Söndüğünde
[Durum Kontrolü] tuşu göstergesi yandığında veya yanıp söndüğünde, [Durumu Kontrol Et] ekranını
görüntülemek için [Durum Kontrolü] tuşuna basın. [Durumu Kontrol Et] ekranında her bir işlevin
durumunu kontrol edin.
[Durumu Kontrol Et] ekranı
1
2
4
3
DBP003
1. [Mak./Uyglm.Durm.] sekmesi
Makinenin ve her bir işlevin durumunu belirtir.
2. [Knt.Et]
Makinede veya bir işlevde bir hata oluşursa, ayrıntılarını görüntülemek için [Knt.Et] tuşuna basın.
[Knt.Et] tuşuna basıldığında bir hata mesajı veya ilgili işlev ekranı görüntülenir. İşlev ekranında görüntülenen
hata mesajını kontrol edin ve uygun işlemi yapın. Hata mesajlarında açıklanan sorunların çözülmesi hakkında
ayrıntılar için, bkz. Troubleshooting.
3. Mesajlar
Makinenin ve her bir işlevin durumunu belirten bir mesaj görüntüler.
4. Durum simgeleri
Görüntülenebilen durum simgeleri aşağıda açıklanmıştır:
: Bu işlev bir iş gerçekleştiriyor.
: Makinede bir hata oluştu.
: İşlevde veya makinede bir hata meydana geldiğinden, işlev kullanılamaz. Bu simge, toner seviyesi
azaldığında da belirebilir.
Aşağıdaki tablo [Durum Kontrolü] tuşu için gösterge lambasının yanmasına veya yanıp sönmesine
nedne olan sorunları açıklamaktadır.
152
[Durum Kontrolü] Tuşu Göstergesi Yandığında veya Yanıp Söndüğünde
Sorun
Nedenleri
Çözümleri
Dokümanlar ve raporlar
yazdırılmıyor.
Kağıt çıkış tepsisi dolu.
Basılmış olan kağıtları tepsiden alın.
Dokümanlar ve raporlar
yazdırılmıyor.
Kağıt kalmamış.
Kağıt yükleyin. Kağıt yükleme
hakkında ayrıntılar için, bkz. Paper
Specifications and Adding Paper.
Bir hata oluştu.
[Durumu Kontrol Et]
ekranında "Hata Oluştu"
durumunun olduğu bir işlev
arızalıdır.
Hatanın oluştuğu işlevde [Knt.Et]
düğmesine basın. Ardından
görüntülenen mesajı kontrol edin ve
uygun işlemi yapın. Hata mesajları ve
çözümleriyle ilgili ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
Diğer işlevleri normal olarak
kullanabilirsiniz.
Makine ağa bağlanamıyor.
Bir ağ hatası oluştu.
• Makinenin ağa doğru bir şekilde
bağlı olduğunu ve makinenin
doğru ayarlandığını kontrol edin.
Ağa bağlanma hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağa bağlanma konusundaki
ayrıntılar için, yöneticinizle irtibat
kurun.
• Sorunu yukarıda açıklandığı gibi
çözmeyi denemenize rağmen
gösterge lambası hala yanıyorsa,
servis temsilcinizle irtibat kurun.
153
10. Sorun Giderme
Makine bir Sesli Uyarı Verdiğinde
Aşağıdaki tablo, kalan orijinaller ve diğer makine durumları hakkında kullanıcıları uyarmak için
makinenin ürettiği çeşitli sesli uyarı şekillerinin anlamlarını açıklamaktadır.
Sesli uyarı şekli
Anlamı
Nedenleri
Tek kısa bip
Panel/ekran girişi kabul
edildi.
Bir kontrol paneli ya da ekran tuşuna
basılmıştır.
Kısa, sonra uzun bip
Panel/ekran girişi
reddedildi.
Kontrol panelinde ya da ekranda
geçersiz bir tuşa basıldı ya da girilen
parola yanlıştı.
Tek uzun bip
İş başarıyla tamamlandı.
Bir Fotokopi/Doküman Sunucusu
Özellikleri işi bitirilmiştir.
2 uzun bip sesi
Makine ısındı.
Güç açıldığında veya makine Uyku
modundan çıktığında, makine
tamamen ısınmıştır ve kullanıma
hazırdır.
5 uzun bip sesi
Hafif uyarı
Fotokopi/Doküman Sunucusu işlevinin,
Faks işlevinin ya da Tarayıcı işlevinin
basitleştirilmiş ekranından otomatik
sıfırlama işlemi gerçekleştirildi.
Dört kez tekrar eden 5 uzun
bip sesi.
Hafif uyarı
Şaryo camı üzerinde bir orijinal
bırakılmış ya da kağıt kaseti boş.
Beş kez tekrar eden 5 kısa
bip sesi.
Şiddetli uyarı
Kağıt sıkıştığından, tonerin yenilenmesi
gerektiğinden ya da diğer
problemlerden dolayı kullanıcının
makineyle ilgili dikkatli olması
gereklidir.
• Kullanıcılar makinenin alarm seslerini susturamazlar. Makine, kağıt sıkışması ya da toner azalması
nedeni ile alarm verdiğinde, makine kapakları kısa zaman aralıkları ile tekrarlı biçimde açılıp
kapandığında, normal duruma dönülmüş olsa bile bip alarmı devam edebilir.
• Sesli uyarıları etkinleştirebilir veya devredışı bırakabilirsiniz. Panel Tuşu Sesi hakkında ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/ System Settings.
154
Makineyi Kullanırken Sorun Yaşadığınızda
Makineyi Kullanırken Sorun Yaşadığınızda
Sorun
Nedenleri
Çözümleri
Makine açıldığında, ana
ekranda beliren tek simge
[Fotokopi] simgesidir.
(Standart işletim panelini
kullanırken)
Fotokopi işlevi dışındaki
işlevler henüz hazır değil.
Biraz daha bekleyin.
Makine yeni açıldı ve
Kullanıcı Araçları ekranı
görüntüleniyor ama Kullanıcı
Araçları menüsünde bazı
öğeler eksik.
Fotokopi işlevi dışındaki
işlevler henüz hazır değil.
Gerekli zaman işleve göre
değişkenlik gösterir. İşlevler
kullanıma hazır olduklarında
Kullanıcı Araçları
menüsünde görünürler.
Biraz daha bekleyin.
[Enerji Koruyucusu] tuşuna
basılsa bile gösterge
lambası yanmaya devam
ediyor ve makine Uyku
moduna girmiyor.
Bazı durumlarda, makine
[Enerji Koruyucusu] tuşuna
basıldığında Uyku moduna
girmez.
[Enerji Koruyucusu] tuşuna basmadan
önce Uyku modunun
etkinleştirilebildiğinden emin olun.
Uyku modunu etkinleştirme hakkında
ayrıntılar için, bkz. Getting Started.
Görüntü yok.
Makine, Düşük Güç
modunda.
Düşük Güç modunu iptal etmek için
ekran paneline dokunun veya kontrol
panelindeki tuşlardan birine basın.
Görüntü yok.
Makine, Uyku modundadır.
Standart işletim panelini
kullanırken
Uyku modunu iptal etmek için
[Enerji Koruyucusu] veya [Durum
Kontrolü] tuşuna basın.
Smart Operation Panel'i
kullanırken
Uyku modunu iptal etmek için
[Durum Kontrolü] tuşuna basın.
[Durum Kontrolü] tuşuna
veya [Enerji Koruyucusu]
tuşuna basıldığında
herhangi bir şey olmuyor.
Güç kapalı.
Ana güç göstergesinin kapalı
olduğundan emin olun ve ardından
gücü açın.
155
10. Sorun Giderme
Sorun
Nedenleri
Çözümleri
Güç otomatik olarak
kapanıyor.
Haftalık Zamanlayıcı ayarı
[Ana Güç Kapalı] olarak
ayarlanmış.
Haftalık Zamanlayıcı ayarını değiştirin.
Haftalık Zamanlayıcı ayarı hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
Toner olmasına rağmen
Toner Ekle simgesi yanıyor.
Makine kalan toner miktarını
algılayamıyor. Yazıcının
kullanıldığı ortam toner
algılamanın doğruluğunu
etkileyebilir.
Toner kartuşunda kalan toner varsa,
kartuşu çıkarıp tekrar takın. Makine
otomatik olarak toneri yüklemeye
çalışacak ve kalan toner yeterliyse
yazdırma mümkün olacaktır.
Kullanıcı kodu giriş ekranı
görüntülenir.
Kullanıcılar Kullanıcı Kodu
Kimlik Doğrulaması ile
sınırlandırılmıştır.
Kullanıcı Kodu Kimlik Doğrulaması
etkinken oturum açma hakkında
ayrıntılar için, bkz. Getting Started.
Kimlik Doğrulama ekranı
görünür.
Temel Kimlik Doğrulama,
Windows Kimlik Doğrulama,
LDAP Kimlik Doğrulama ya
da Entegrasyon Sunucusu
Kimlik Doğrulama
ayarlanmıştır.
Oturum açma kullanıcı adınızı ve
parolanızı girin. Kimlik Doğrulama
ekranı hakkında ayrıntılar için, bkz.
Getting Started.
• Bir sıkışma mesajı
göründüğü zaman,
kapak gerektiği şekilde
açılıp kapanıncaya
kadar mesaj kalmaya
devam edecektir.
Sıkışmış kağıt çıkartıldıktan sonra, ön
kapağı tamamen açın ve ardından
kapatın. Sıkışan kağıdın çıkartılması
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
Sıkışan kağıt çıkartılsa bile
hata mesajı hala gösteriliyor.
• Kağıt hala tepside
sıkışmış haldedir.
Sıkışan kağıt çıkartılsa bile
Sonlandırıcıdaki sıkışan
hata mesajı hala gösteriliyor. kağıt çıkarılmamıştır.
Sonlandırıcının ön kapağını açın,
topuzu saat yönünde veya saat
yönünün tersinde çevirin, ve sonra
sıkışan kağıdı çıkarın (yalnızca Tip 2).
DBP004
156
Makineyi Kullanırken Sorun Yaşadığınızda
Sorun
Nedenleri
Çözümleri
Belirtilen kapak kapanmış
olsa bile bir hata mesajı
görünür kalıyor.
Belirtilmemiş bir veya daha
fazla kapak hala açık
durumdadır.
Makinenin tüm kapaklarını kapatın.
Orijinal görüntüler kağıdın
ters tarafından yazdırılıyor.
Kağıdı yanlış yüklemiş
olabilirsiniz.
Kağıdı doğru bir şekilde yükleyin.
Kağıt yükleme hakkında ayrıntılar için,
bkz. Paper Specifications and Adding
Paper.
Sıkışmalar sıklıkla meydana
geliyor.
Kıvrılmış kağıt kullanılması
sıklıkla sıkışmaya, kağıt
köşelerinin lekelenmesine,
yığın veya zımbalı yazdırma
gerçekleştirirken konumların
kaymasına neden olur.
• Kıvrımı düzleştirmek için kağıdı
elinizle düzeltin.
• Kağıdı, kıvrılmış kenarları aşağı
dönük olacak şekilde ters
çevirerek yükleyin. Tavsiye edilen
kağıt hakkında ayrıntılar için, bkz.
Paper Specifications and Adding
Paper.
• Kağıdı kıvrılmaktan korumak için
tabaka kağıdı düz bir zemine
yerleştirin ve duvara yaslamayın.
Kağıdın düzgün bir şekilde
saklanması hakkında ayrıntılar
için, bkz. Paper Specifications
and Adding Paper.
Sıkışmalar sıklıkla meydana
geliyor.
Tepsinin yan veya uç
parmaklığı düzgün şekilde
ayarlanmamış olabilir.
• Sıkışan kağıdı çıkartın. Sıkışan
kağıdın çıkartılması hakkında
ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
• Yan ve uç parmaklıkların doğru
ayarlandığını kontrol edin. Ayrıca
yan parmaklıkların kilitlenip
kilitlenmediğini de kontrol edin.
Yan ve uç parmaklıkların
ayarlanması hakkında ayrıntılar
için, bkz. Paper Specifications
and Adding Paper.
157
10. Sorun Giderme
Sorun
Sıkışmalar sıklıkla meydana
geliyor.
Nedenleri
Algılanamayan boyutta
kağıt yüklenmiştir.
Çözümleri
• Sıkışan kağıdı çıkartın. Sıkışan
kağıdın çıkartılması hakkında
ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
• Otomatik olarak seçilmeyen bir
kağıdı yüklerseniz, kontrol
paneliyle kağıt boyutunu
belirtmeniz gerekir. Kağıt
boyutunu kontrol panelinden
belirlemeyle ilgili ayrıntılar için
bkz. Paper Specifications and
Adding Paper.
Sıkışmalar sıklıkla meydana
geliyor.
Çıkış tepsisi üstünde yabancı
bir madde vardır.
• Sıkışan kağıdı çıkartın. Sıkışan
kağıdın çıkartılması hakkında
ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
• Çıkış tepsisi üstüne herhangi bir
şey koymayın.
158
Dubleks modunda
yazdırılamıyor.
Dubleks yazdırma için
ayarlanmamış bir kağıt
kaseti seçtiniz.
Kağıt kaseti için dubleks yazdırmayı
etkinleştirmek amacıyla [Kaset Kağıt
Ayarları] içerisinden "Dublekste
Uygula" ayarını değiştirin. "Dublekste
Uygula" ayarı hakkında ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/ System
Settings.
Dubleks modunda
yazdırılamıyor.
Dubleks yazdırma için
kullanılamayan bir kağıt tipi
seçtiniz.
[Kaset Kağıt Ayarları]'nda, dubleks
yazdırma için kullanılabilen bir kağıt
tipi seçin. "Kağıt Türü" ayarı hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
Ana güç kapatıldıktan sonra
makine 2 dakika içinde
kapanmıyor.
Makine kapatma
prosedürünü
gerçekleştiremiyordur.
Kapatma prosedürünü tekrarlayın.
Makine kapanmazsa, makinenin güç
kablosunu prizden çıkarın.
Görüntü panelinden veya
Web Image Monitor'den
Adres Defteri değiştirilirken
bir hata oluştu.
Birden fazla doküman
silinirken Adres Defteri
değiştirilemez.
Bir süre bekleyin ve sonra işlemi tekrar
deneyin.
Makineyi Kullanırken Sorun Yaşadığınızda
Sorun
Nedenleri
Çözümleri
Doküman Sunucusu'nda
saklanan dokümanları
yazdırmak için Web Image
Monitor kullanılamaz.
Baskı hacmi sınırları
belirtildiğinde, kullanıcılar
kendi baskı hacim sınırlarının
üzerinde yazdıramazlar.
Kendi baskı hacim sınırlarına
ulaşan kullanıcılar
tarafından seçilen yazdırma
işleri iptal edilir.
• Yazdırma hacmi sınırlarını
belirtme hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
İşlev çalışmıyor veya
kullanılamıyor.
İşinizi
gerçekleştiremiyorsanız,
makine başka bir işlev
tarafından kullanılıyor
olabilir.
Tekrar denemeden önce mevcut iş
tamamlanıncaya kadar bekleyin.
Adres defteri, Web Image
Monitor veya bilgisayarda
çalışan benzeri bir araç
tarafından yedeklenirken
işlev gerçekleştirilemez.
Bir süre bekleyin. Adres defteri
yedeklendiğinde, işlev
gerçekleştirilecektir.
İşlev çalışmıyor veya
kullanılamıyor.
• Bir yazdırma işinin durumunu
görüntülemek için, [Yazdırma İşi
Geçmişi] öğesine bakın. Web
Image Monitor'de, [Durum/
Bilgiler] menüsünde [İş]
düğmesine tıklayın. Ve ardından
"Doküman Sunucusu"nda
[Yazdırma İşi Geçmişi] tuşuna
tıklayın.
İşlev Uyumluluğu hakkında ayrıntılar
için, bkz. Troubleshooting.
• Kağıt türü, kağıt boyutu ya da kağıt kapasitesi sorunları nedeniyle kopyalamaları istediğiniz gibi
yapamıyorsanız tavsiye edilen kağıdı kullanın. Tavsiye edilen kağıtla ilgili ayrıntılar için bkz. S.140
"Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri".
Birden Fazla İşlev Aynı Anda Gerçekleştirilemediğinde
İşinizi gerçekleştiremiyorsanız, makine başka bir işlev tarafından kullanılıyor olabilir.
Tekrar denemeden önce mevcut iş tamamlanıncaya kadar bekleyin. Belirli durumlarda, mevcut iş
gerçekleştirilmekte iken farklı bir işlevi kullanarak başka bir işi de gerçekleştirebilirsiniz.
İşlev Uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Troubleshooting.
159
10. Sorun Giderme
Kopyalama/Doküman Sunucusu İşlevini
Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
• Kağıt türü, kağıt boyutu ya da kağıt kapasitesi sorunları nedeniyle kopyalamaları istediğiniz gibi
yapamıyorsanız tavsiye edilen kağıt tipini kullanın. Tavsiye edilen kağıtla ilgili ayrıntılar için bkz.
S.140 "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri".
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Klasör silinemiyor çünkü
parolası olan dosyalar
içeriyor. Parolası olan
dosyaları silin, ya da lütfen
dosya yöneticisiyle temasa
geçin."
Kilitli bir orijinal içerdiğinden
klasör silinemiyor.
Silmek için kilitli orijinalin kilidini açın.
Kilitli dosyalar hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
"Bu sayfanın önizlemesi
gösterilemiyor."
Görüntü verileri bozuk
olabilir.
Önizleme ekranını minyatürsüz
görüntülemek için [Çıkış] tuşuna basın.
Eğer seçilen belge çok fazla sayfa
içeriyorsa , "Sayfayı Göster"
üzerindeki alanda [Sviç]'e basarak
sayfayı değiştirin, bundan sonra bir
sonraki sayfanın önizlemesi
görülecektir.
160
"Bu boyutta kağıt telle
zımbalanamaz."
Zımba işlevi seçilen kağıt
boyutu ile kullanılamaz.
Doğru bir kağıt boyutu seçin. Kağıt
boyutları hakkında ayrıntılar için, bkz.
Maintenance and Specifications.
"Kğt.boyutunu kontrol edin."
Düzensiz bir kağıt boyutu
ayarlandı.
Eğer [Başla] tuşuna basarsanız,
kopyalama seçilen kağıt kullanılarak
başlayacaktır.
"Dubleks, bu kağıt boyutuyla Dubleks modunda kağıt
kullanılamaz."
boyutu kullanılamaz.
Uygun bir kağıt boyutu seçin. Kağıt
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Maintenance and Specifications.
"Kullanılabilecek azami
sayfa sayısı aşıldı.
Kopyalama durdurulacak."
Kullanıcı başına mevcut kopya sayısını
kontrol etmek hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
Kullanıcının kopyalamasına
müsaade edilen sayfa sayısı
aşılmıştır.
Kopyalama/Doküman Sunucusu İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Saklanmakta olan dosya,
dosya başına azami sayfa
sayısını aştı. Kopyalama
işlemi durdurulacak."
Taranmış orijinaller bir adet
doküman olarak
saklanamayacak kadar çok
sayfadan oluşuyor.
[Çıkış]'a basın, ve uygun bir sayfa
sayısı ile tekrar saklayın.
"Karışık görüntü modundan
ötürü Dergi veya Kitapçık
modu kullanılamaz."
Fotokopi ve yazıcı işlevi gibi
farklı işlevler kullanılarak
taranan orijinaller için
"Dergi" ya da "Kitapçık"
işlevini seçtiniz.
"Dergi" ya da "Kitapçık" işlevinin
uygulandığı orijinallerin aynı işlev
kullanılarak tarandığından emin olun.
"Karışık renk modlarından
ötürü Dergi veya Kitapçık
modu kullanılamaz."
Fotokopi işleviyle birlikte tam
renkli modu ve siyah-beyaz
modu gibi farklı renk
modlarını kullanarak
kaydedilen orijinaller için
"Dergi" veya "Kitapçık"
işlevini seçtiniz.
"Dergi" ya da "Kitapçık" işlevinin
uygulandığı orijinallerin aynı renk
modu kullanılarak kaydedildiğinden
emin olun.
"Azami set sayısı: n."
Kopya sayısı azami kopya
miktarını aşmaktadır.
Azami kopya miktarını, [Kopyalama/
Doküman Sunucusu Özellikleri]
altındaki [Genel Özerllikler]içinde
[Azami Kopya Miktarı] seçeneğinden
değiştirebilirsiniz. Azami Kopya
Miktarı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz.
Copy/ Document Server.
Taranmış orijinallerin sayısı,
hafızada saklanabilecek
sayfa sayısını aşıyor.
Taranmış orijinalleri kopyalamak ve
tarama verilerini iptal etmek için
[Yazdır] düğmesine basın. Tarama
verilerini iptal etmek ve kopyalamamak
için [Hafıza.Temizle] düğmesine basın.
Taranmış orijinaller
yazdırıldıktan sonra, kalan
orijinaller kopyalanmalıysa
makine kontrol edilir.
Kopyalamaya devam etmek için bütün
kopyaları çıkartın ve ardından [Devam
et]'e basın. Kopyalamayı durdurmak
için [Durdur] öğesine basın.
("n" ifadesinin yerine bir
değişken getirilir.)
"Hafıza dolu. nn orijinaller
tarandı. Taranmış orijinalleri
kopyalamak için [Yazdır]
tuşuna basın. Kalan
orijinalleri çıkarmayın. "
("n" ifadesinin yerine bir
değişken getirilir.)
"Kalan orijinalleri taramak
ve kopyalamak için [Devam
et]'e basın."
161
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Zımba kapasitesi aşıldı."
Set başına düşen sayfa
Zımba kapasitesini kontrol edin. Zımba
sayısı tel zımba kapasitesinin kapasitesi hakkında ayrıntılar için, bkz.
üstündedir.
Maintenance and Specifications.
"Seçili klasör kilitli. Lütfen
dosya yöneticisiyle temasa
geçin. "
Kilitli bir klasörü düzenlemek
veya kullanmak için bir
deneme yapıldı.
Kilitli klasörler hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
• Eğer Kullanıcı Araçları'nın [Giriş / Çıkış] kısmında [Hafıza Dolu Oto.Taramaya Yeniden Başl.]
seçeneğini [Açık] olarak ayarladıysanız, hafıza dolsa dahi, hafıza dolma mesajı
görüntülenmeyecektir. Makine önce taranmış orijinallerin fotokopilerini yapacak, ve sonra otomatik
olarak geriye kalan orijinalleri taramaya ve kopyalamaya devam edecektir. Bu durumda,
harmanlanan sayfalar sırasında olmayacaktır. Hafıza Dolu Oto.Taramaya Yeniden Başla hakkında
ayrıntılar için, bkz. Copy/ Document Server.
162
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen
Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Belirtilen yol bulunamıyor. Hedef bilgisayar adı ya da
Lütfen ayarları kontrol edin." klasör adı geçersiz.
Hedef konum için bilgisayar adının ve
klasör adının doğru olup olmadığını
kontrol edin.
"Hata oluştu, ve iletim iptal
edildi."
[Çıkış] tuşuna basın, ardından
dokümanı tekrar gönderin.
• Anında iletim esnasında
orijinal sıkıştı.
• Makinede bir problem
oluştu ya da telefon
hattında gürültü
meydana geldi.
"Fonksiyonel sorun oluştu.
İşlem yapımı durduruldu."
Makine İnternet Faks yoluyla
doküman almaktayken güç
kapatıldı.
Gücü hemen geri açsanız da, eğer
zamanaşımı süresi doldu ise posta
sunucusuna bağlı olarak makine
İnternet Faks'ı almaya kaldığı yerden
devam edemeyebilir. Posta
sunucusunun zamanaşımı süresi
tamamlanıncaya kadar bekleyin, ve
ardından İnternet Faks'ı almaya devam
edin. İnternet Faks alımıyla ilgili
ayrıntılar için yöneticinizle irtibat kurun.
"Faksta işlevsel sorunlar var. Faksla ilgili bir problem var.
Veriler kullanıma
hazırlanacak."
Ekranda gösterilen kod numarasını
kaydedin ve ardından servis
temsilcinizi arayın. Diğer işlevler
kullanılabilir.
"Hafıza dolu.Daha fazla
tarama yapılamıyor. İletim
durdurulacak."
Eğer [Çıkış]'a basarsanız, makine
bekleme moduna döner ve kayıtlı
sayfaları iletmeye başlar.
Hafıza doludur.
İletim Sonuç Raporu'nu kullanarak
gönderilmemiş olan sayfaları kontrol
edin ve bu sayfaları tekrar gönderin.
"Orijinali geri koyun,
kontrol edin ve Başlat
tuşuna basın."
Hafıza iletimi esnasında
orijinal sıkıştı.
[Çıkış] tuşuna basın, ardından
dokümanı tekrar gönderin.
163
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Bazı sayfa(lar) neredeyse
boş."
Nedenleri
Dokümanın ilk sayfası
neredeyse boştur.
Çözümleri
Orijinalin boş tarafı taranmış olabilir.
Orijinalinizi doğru şekilde
yerleştirdiğinizden emin olun. Boş
sayfaların nedeninin tespit edilmesi
hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
• Kontrol panelinde Sistem Ayarları veya Faks Özellikleri bölümünde onaylanabilen ayarlar, Web
Image Monitor'den de onaylanabilir. Web Image Monitor'den ayarların nasıl onaylanabileceğiyle
ilgili ayrıntılar için, Web Image Monitor Yardımına bakınız.
• Kağıt kasetinde kağıt biterse, ekranda "Kağıt yok. Kağıt yükleyin." mesajı görülerek kağıt
yüklemenizi ister. Eğer diğer kasetlerde kağıt kalmışsa, ekranda mesaj belirse bile dokümanları her
zamanki gibi alabilirsiniz. "Parametre Ayarları" öğesinden bu işlevi açabilir veya kapatabilirsiniz.
Bunun nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
Ağ Ayarı Sorunları Oluştuğunda
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[13-10]
Nedenleri
Çözümleri
Girdiğiniz diğer telefon
numarasının başka bir cihaz
tarafından zaten gatekeeper
kaydı yapılmış.
• [Faks Özellikleri]'nin [H.323
Ayarları] bölümünde doğru
telefon numarasının belirtildiğini
kontrol edin. H.323 Ayarları
hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[13-11]
Giriş parolası olmadan erişim
yapamazsınız.
• [Faks Özellikleri]'nin [H.323
Ayarları] bölümünde doğru
gatekeeper adresinin belirtildiğini
kontrol edin. H.323 Ayarları
hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
164
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
Nedenleri
Kullanıcı adı kaydı SIP
sunucusu tarafından
reddedildi.
[13-17]
Çözümleri
• [Faks Özellikleri]'nin [SIP
Ayarları] bölümünde doğru SIP
Sunucu IP Adresi ve SIP Kul.
Adı'nın belirtildiğini kontrol edin.
SIP Ayarları hakkında ayrıntılar
için, bkz. Fax.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
SIP sunucusuna erişilemiyor.
[13-18]
• [Faks Özellikleri]'nin [SIP
Ayarları] bölümünde doğru SIP
Sunucusu IP Adresi'nin
belirtildiğini kontrol edin. SIP
Ayarları hakkında ayrıntılar için,
bkz. Fax.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[13-24]
SIP sunucusu için kaydedilen
parola bu makine için
kaydedilen parola ile aynı
değil.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[Etkin Protokol]de, IP adresi
etkin değil ya da yanlış bir IP
adresi kaydedilmiş.
[13-25]
Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
• [Etkin protokol]'de IPv4'ün [Sistem
Ayarları]'nda "Aktif" olarak
ayarlandığını kontrol edin. Etkin
protokol hakkında ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/
System Settings.
• [Sistem Ayarları]'nda makine için
doğru IPv4 adresinin belirtildiğini
kontrol edin. IPv4 adresi hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
165
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[13-26]
Nedenleri
"Etkin Protokol" ve "SIP
Sunucusu IP Adresi" ayarları
farklı, ya da yanlış bir IP
adresi kayıt edilmiş.
Çözümleri
• [Sistem Ayarları] bölümünde
makine için doğru IP adresinin
belirtildiğini kontrol edin. IP adresi
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Connecting the Machine/ System
Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[14-01]
DNS sunucusu, SMTP
sunucusu veya aktarım için
belirtilen klasör bulunamadı
ya da SMTP sunucusu
civarındaki (üzerinde değil)
İnternet Faks hedefi
bulunamıyor.
• [Sistem Ayarları]'nda aşağıdaki
ayarların doğru belirtildiğini
kontrol edin.
• DNS sunucusu
• SMTP Sunucusu için sunucu
adı ve IP adresi
Bu ayarlar hakkında ayrıntılar
için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• İletim klasörünün doğru şekilde
belirtildiğinden emin olun.
• Aktarım için belirtilen klasörün
bulunduğu bilgisayarın doğru
biçimde işlev gördüğünü kontrol
edin.
• LAN kablosunun makineye doğru
biçimde bağlandığını kontrol
edin.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
hedef konumların yöneticisiyle
irtibat kurun.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
166
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[14-09]
Nedenleri
Çözümleri
E-posta iletimi, SMTP kimlik
doğrulaması tarafından,
SMTP öncesinde POP kimlik
doğrulama tarafından, ya da
aktarım için belirlenen
klasörün bulunduğu
bilgisayardaki oturum açma
kimlik doğrulaması
tarafındandan reddedildi.
• [Sistem Ayarları]'nda aşağıdaki
ayarlar için Kullanıcı Adı ve
Parola'nın doğru belirtildiğini
kontrol edin.
• SMTP Kimlik Doğrulama
• SMTP'den önce POP
• Faks Eposta Hesabı
Bu ayarlar hakkında ayrıntılar
için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Başkasına iletme klasörünün
bulunduğu bilgisayarın kullanıcı
adının ve parolasının doğru
belirtildiğini kontrol edin.
• Başkasına iletilecek klasörün
doğru olarak belirlendiğini
kontrol edin.
• Başkasına iletme klasörünün
bulunduğu bilgisayarın doğru
çalıştığını kontrol edin.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[14-33]
Makine ve yönetici için eposta adresleri kayıtlı değil.
• [Sistem Ayarları]'nın [Faks Eposta
Hesabı] bölümünde doğru Eposta
Adresinin verildiğini kontrol edin.
Faks Eposta Hesabı hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
167
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
Nedenleri
Çözümleri
POP3/IMAP4 sunucu adresi
kaydedilmemiş.
• [Sistem Ayarları]'nın [POP3 /
IMAP4 Ayarları] bölümünde
doğru Sunucu Adı veya Sunucu
Adresinin belirtildiğini kontrol
edin. POP3 / IMAP4 Settings
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Connecting the Machine/ System
Settings.
[15-01]
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
POP3/IMAP4 sunucusuna
giriş yapamıyor.
[15-02]
• [Sistem Ayarları]'nın [Faks E-posta
Hesabı] bölümünde doğru
Kullanıcı Adı ve Parola'nın
belirtildiğini kontrol edin. Faks
Eposta Hesabı hakkında ayrıntılar
için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[15-03]
Hiçbir makinenin e-posta
adresi belirtilmedi.
• [Sistem Ayarları] bölümünde
doğru makine e-posta adresinin
belirtildiğini kontrol edin. E-posta
hesabının ayarları hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
168
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
Nedenleri
DNS sunucusu veya POP3/
IMAP4 sunucuları
bulunamıyor.
Çözümleri
• [Sistem Ayarları]'nda aşağıdaki
ayarların doğru belirtildiğini
kontrol edin.
• DNS Sunucusunun IP adresi
[15-11]
• POP3/IMAP4 sunucusunun
sunucu adı veya IP adresi
• POP3/IMAP4 sunucusunun
port numarası
• Alım Protokolü
Bu ayarlar hakkında ayrıntılar
için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• LAN kablosunun makineye doğru
biçimde bağlandığını kontrol
edin.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[15-12]
POP3/IMAP4 sunucusuna
giriş yapamıyor.
• [Sistem Ayarları]'nda aşağıdaki
ayarların doğru belirtildiğini
kontrol edin.
• [Faks E-posta Hesabı] için
kullanıcı adı ve parola
• SMTP kimlik
doğrulamasından önce POP
için kullanıcı adı ve parola
Bu ayarlar hakkında ayrıntılar
için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
• Kontrol panelinde Sistem Ayarları veya Faks Özellikleri bölümünde onaylanabilen ayarlar, Web
Image Monitor'den de onaylanabilir. Web Image Monitor'den ayarların nasıl onaylanabileceğiyle
ilgili ayrıntılar için, Web Image Monitor Yardımına bakınız.
169
10. Sorun Giderme
• Kağıt kasetinde kağıt biterse, ekranda "Kağıt yok. Kağıt yükleyin." mesajı görülerek kağıt
yüklemenizi ister. Eğer diğer kasetlerde kağıt kalmışsa, ekranda mesaj belirse bile dokümanları her
zamanki gibi alabilirsiniz. "Parametre Ayarları" öğesinden bu işlevi açabilir veya kapatabilirsiniz.
Bunun nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
• "Herhangi bir ağ sorunu olup olmadığını kontrol edin." mesajı görüntülenirse makine ağa doğru
şekilde bağlanmamış ya da makine ayarları doğru şekilde gerçekleştirilmemiş demektir. Eğer ağa
bağlanmanız gerekmiyorsa, ayarı bu mesaj belirmeyecek şekilde belirleyebilirsiniz, ardından
[Durum Kontrolü] tuşu artık yanmayacaktır. Bunun nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılar için, bkz. Fax.
Makineyi ağa tekrar bağlarsanız "Ekran"ı doğru Kullanıcı Parametresini kullanarak
ayarladığınızdan emin olun.
Uzak Faks İşlevi Kullanılamadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Uzak makineyle kimlik
doğrulama başarısız. Uzak
makinenin
kiml.doğr.ayarlarını kontrol
edin."
Ana makinede kullanıcı
kimliği doğrulama başarısız
oldu.
Kullanıcı kimlik doğrulaması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Uzak makineyle kimlik
doğrulama başarısız. Uzak
makinenin
kiml.doğr.ayarlarını kontrol
edin."
Kullanıcı Kodu Kimlik
Doğrulaması, uzak faks
fonksiyonuyla bağlanan
cihazda ayarlı.
Uzak faks fonksiyonu, Kullanıcı Kodu
Kimlik Doğrulamayı desteklemiyor.
Ana makinede Kullanıcı Kodu Kimlik
Doğrulamasını devredışı bırakın.
"Uzak makineyle kimlik
doğrulama başarısız. Uzak
makinenin
kiml.doğr.ayarlarını kontrol
edin."
Kullanıcı, ana makinede
işlevi kullanma iznine sahip
değil.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Herhangi bir ağ sorunu
olup olmadığını kontrol
edin."
[16-00]
• Ana makine için bir IP
adresi kaydedilmedi.
• Bir ağ doğru şekilde
bağlandı.
• [Sistem Ayarları] bölümünde
makine için doğru IP adresinin
belirtildiğini kontrol edin. Ana
makinenin IP adresiyle ilgili
ayrıntılar için yöneticinizle iletişim
kurun.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
170
Faks İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Uzak makineyle bağlantı
başarısız. Uzak makinenin
durumunu kontrol edin."
Nedenleri
Uzak faks işlevi kullanılırken
bir ağ hatası oluştu.
Çözümleri
• Ana makinenin uzak faks
fonksiyonunu destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.
• Ana makinenin normal çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
• [Sistem Ayarları]'nda ana makine
için doğru IP adresi veya ana
bilgisayar adının ayarlandığını
kontrol edin. Bu ayarlarla ilgili
ayrıntılar için yöneticinize danışın.
• LAN kablosunun makineye doğru
biçimde bağlandığını kontrol
edin.
• Ağ sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
"Uzak makineyle bağlantı
başarısız. Uzak makinenin
durumunu kontrol edin."
Ana makinenin gücü
kapalıdır.
"Uzak makineyle bağlantı
başarısız. Uzak makinenin
durumunu kontrol edin."
Cihazı uzak faks
fonksiyonuyla bağlamaya
çalışırken bir zaman aşımı
hatası oluştu.
Ana makinenin gücünü açın.
• LAN kablosunun makineye doğru
biçimde bağlandığını kontrol
edin.
• Ana makinenin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
• Ana makine ile bağlantı hakkında
ayrıntılar için, bkz. Fax.
"Uzak makineyle bağlantı
başarısız. Uzak makine
yapısında sorun var.
Yöneticiye danışın."
Ana makineye bağlanmak
amacıyla uzak faks işlevini
kullanmak için ayarlar veya
makine yapılandırmaları
yanlış.
Bir ana makineye bağlanmak
amacıyla uzak faks işlevini kullanmayla
ilgili ayrıntılar ve makine
yapılandırmaları hakkında bilgi için
yöneticinizle irtibat kurun.
171
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
"Aktarım hatası oluştu. Uzak Aktarım sırasında bir ağ
makinenin durumunu
hatası oluştu.
kontrol edin."
Çözümleri
• [Sistem Ayarları]'nda ana makine
için doğru IP adresi veya ana
bilgisayar adının ayarlandığını
kontrol edin. Bu ayarlarla ilgili
ayrıntılar için yöneticinize danışın.
• Ana makinenin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
• LAN kablosunun makineye doğru
biçimde bağlandığını kontrol
edin.
• İletimle ilgili ayrıntılar için,
yöneticisiyle irtibat kurun.
"Uzak makinenin sabit diski
dolu."
172
Bir orijinali taramak için uzak
faks fonksiyonunu
kullandıktan sonra sabit disk
doldu.
Gereksiz dosyaları silin.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen
Mesajlar
Bu bölüm ekran paneli, hata günlükleri veya raporlarda gösterilen ana mesajları açıklamaktadır. Diğer
mesajlar görünürse, görüntülenen talimatları izleyin.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Kontrol Panelinde Görüntülenen Mesajlar
• Gücü kapatmadan önce, bkz. S.51 "Gücü Açma/Kapatma".
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Donanım Sorunu: Ethernet"
Ethernet arayüzünde bir hata
oluştu.
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
temsilcinize başvurun.
"Donanım Sorunu: HDD"
Sabit diskte bir hata oluştu.
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
temsilcinize başvurun.
"Donanım Sorunu: USB"
USB arayüzünde bir hata
ortaya çıkmıştır.
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
temsilcinize başvurun.
"Donanım Sorunu:
Kablosuz Kart"
Kablosuz LAN kartına
erişilebilir, ancak bir hata
algılandı.
Gücü kapatın ve ardından kablosuz
LAN kartının doğru bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin. Ardından,
gücü tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, servis temsilcinize
başvurun.
Yazıcı sürücüsü ayarları doğru
değildir veya kaset, yazıcı
sürüsücüsünde seçilen boyutta
kağıt içermiyordur.
Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru
olup olmadığını kontrol edin, ve
sonra giriş kasetine yazıcı
sürücüsünde seçilen boyutta kağıt
yükleyin. Kağıt boyutunun
değiştirilmesi hakkında ayrıntılar için,
bkz. Paper Specifications and
Adding Paper.
(Bir "kablosuz LAN kartı"
veya "Bluetooth arayüz
ünitesi"nden bir "kablosuz
kart" olarak bahsedilir.)
"Ardından gelen kğd. n
içerisine yükle. Zorla
yazdırmak için, başka bir
kaset seçin ve [Devam et]'e
basın."
("n" ifadesinin yerine bir
değişken getirilir.)
173
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Kağıt boyu ve türü
uyuşmuyor. Aşağıdan
başka kaset seçerek
[Devam] tuşuna basın. İşi
iptal et. için,[İşi Sıfırla]
tuşuna basın. Kağ.boyu ve
türü Kull.Araçları
menüsünden değiştirilebilir."
Yazıcı sürücüsü ayarları doğru
değildir veya kaset, yazıcı
sürücüsünde seçilen boyutta
veya türde kağıt
içermemektedir.
• Yazıcı sürücüsü ayarlarının
doğru olup olmadığını kontrol
edin, ve sonra giriş kasetine
yazıcı sürücüsünde seçilen
boyutta kağıt yükleyin. Kağıt
boyutunun değiştirilmesi
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Paper Specifications and
Adding Paper.
• Yazdırmaya devam etmek veya
bir işi iptal etmek için kaseti
manuel olarak seçin. Kasetin
manuel olarak seçilmesi veya
bir yazdırma işinin iptal
edilmesi hakkında ayrıntılar
için, bkz. Print.
"n kağıt türü eşleşmiyor.
Aşağıdan bir başka kaset
seçerek [Devam] tuşuna
basın. Kağıt türü Kullanıcı
Araçlarından da
değiştirilebilir."
Kasetteki kağıt türü yazıcı
sürücüsünde belirtilen kağıt
türüyle aynı değil.
Belirtilen kağıt türüyle aynı türü
içeren bir kaset seçin.
"Yazıcı yazı tipi hatası."
Yazı tipi ayarlarında hata
oluştu.
Servis temsilcinizle irtibata geçin.
"Kablosuz kartta sorun var.
Lütfen servisi arayın."
Makine bir Bluetooth arızası
algıladı veya bir Bluetooth
ünitesi algılayamadı. Yanlış
takılmış olabilir.
Bluetooth ünitesinin doğru takıldığını
kontrol edin veya satış ya da servis
temsilcinizle irtibat kurun.
(n harfinin yerini bir kaset
adı alır.)
(Bir "kablosuz LAN kartı"
veya "Bluetooth ünitesi",
"kablosuz kart" olarak ifade
edilir.)
174
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Hem ana hem de atama
(bölüm) sayfaları aynı kağıt
kasetine yerleştirildiği için
yazdırılamaz. İşi iptal etmek
için [İş Sıfırlama]'ya bsn.İşi
tkr.yazd.içn.frkl.kstlr.belirtn.
"
Öteki sayfalar için seçilen tepsi,
ara sayfanınki ile birebir aynı.
İşi sıfırlayın. Ara sayfa için seçtiğiniz
tepsinin diğer sayfalara kağıt
beslemesi yapmadığından emin
olun.
Bellek depolama aygıtından doğrudan yazdırma sırasında
Mesaj
"Seçili dosyaların toplam
veri boyutu sınır değerini
aştı. Daha fazla dosya
seçilemez."
Nedenleri
• Seçilen dosyanın
boyutu 1 GB'ın
üzerindedir.
• Seçilen dosyaların
toplam boyutu 1 GB'ı
aşıyor.
Çözümleri
1 GB'ı aşan dosyalar veya dosya
grupları yazdırılamaz.
• Seçilen çok sayıda dosyaların
toplam boyutu 1 GB'ı aşarsa,
dosyaları ayrı ayrı seçin.
• Seçilen dosyanın boyutu 1 GB'ın
üzerinde olduğunda, bellek
depolama aygıtından Doğrudan
yazdırma fonksiyonu dışında bir
fonksiyon kullanarak yazdırın.
Farklı biçimdeki dosyaları aynı anda
seçemezsiniz.
"Belirtilen bellek depolama
aygıtına erişilemiyor."
• Makine bellek
depolama aygıtına
veya bellek depolama
aygıtında saklanmış bir
dosyaya eriştiğinde bir
hata meydana geldi.
Dosyayı farklı bir bellek depolama
aygıtına kaydedin ve tekrar yazdırın.
• Kullanıcı bellek
depolama aygıtından
yazdırma için
Doğrudan yazdırma
işlevini kullandığında
bir hata meydana
geldi.
175
10. Sorun Giderme
Yazıcı İşlevini Kullanırken Hata Günlüklerine veya Raporlarına Yazdırılan
Mesajlar
Bu bölüm hata günlükleri veya raporlarında yazdırılan hata mesajlarının muhtemel nedenlerini ve olası
çözümlerini açıklamaktadır.
Yazdırma işleri iptal edildiğinde
Mesaj
176
Nedenleri
Çözümleri
"91: Hata"
Bir komut hatası nedeniyle,
otomatik iş iptal işlevi ile
yazdırma işlemi iptal edildi.
Verinin geçerli olduğunu kontrol edin.
"Error occurred while
processing an Unauthorized
Copy Prevention job. Job
cancelled."
[Yetkisiz Kopya Engelleme]
belirtildiğinde Doküman
Sunucusunda bir dosya
kaydetmeye çalıştınız.
Yazıcı sürücüsünde, "İş Tipi:"
bölümünde [Doküman Sunucusu]
dışında bir iş türü seçin veya [Yetkisiz
Kopya Engelleme] seçimini kaldırın.
"Error occurred while
processing an Unauthorized
Copy Prevention job. Job
cancelled."
[Desen için Yetkisiz Kopya
Engelleme Detayları]
ekranında [Kullanıcı Yazısı
Gir:] alanı boş.
Yazıcı sürücüsünün [Detaylı Ayarlar]
sekmesinde, "Menü:" içindeki [Efektler]
seçeneğine tıklayın. [Yetkisiz Kopya
Engelleme] seçeneğini seçin ve [Desen
için Yetkisiz Kopya Engelleme
Detayları]'nı görüntülemek için
[Detaylar...]'a tıklayın. [Kullanıcı Yazısı
Gir:] alanına metin girin.
"Error occurred while
processing an Unauthorized
Copy Prevention job. Job
cancelled."
[Yetkisiz Kopya Engelleme]
belirtildiğinde çözünürlük
600 dpi'den küçük bir
değere ayarlanır.
Yazıcı sürücüsünde, çözünürlüğü 600
dpi veya daha yüksek olarak ayarlayın
veya [Yetkisiz Kopya Engelleme]
seçimini iptal edin.
"Collate Cancelled"
Setleme iptal edildi.
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
temsilcinize başvurun.
"You reach the usage limit.
This job has been
cancelled."
Kullanıcının yazdırmasına
izin verilen azami sayfa
sayısı aşıldı.
Baskı hacmi kullanma sınırı hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Veri alma başarısız."
Veri Alımı iptal edildi.
Veriyi tekrar gönderin.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Veri gönderme başarısız."
Makine yazıcı sürücüsünden
iletimi durdurması için bir
komut algıladı.
Bilgisayarın doğru olarak çalıştığını
kontrol edin.
"Seçili kağıt boyutu
desteklenmiyor. Bu iş iptal
edildi. "
Belirlenen kağıt boyutu
yanlış ise iş sıfırlaması
otomatik olarak yapılır.
Doğru kağıt boyutunu belirleyin ve
ardından dosyayı tekrar yazdırın.
"Seçili kağıt tipi
desteklenmiyor. Bu iş iptal
edildi. "
Belirlenen kağıt türü yanlış
ise iş sıfırlaması otomatik
olarak yapılır.
Doğru kağıt türünü belirleyin ve
ardından dosyayı tekrar yazdırın.
Yazdırma ayarlarında bir sorun olduğunda
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Sınıflandırma Kodu yanlış."
Sınıflandırma kodu girilmemiştir
veya hatalı olarak girilmiştir.
Doğru sınıflandırma kodunu
girin.
"Sınıflandırma Kodu yanlış."
Yazıcı sürücüsü, sınıflandırma
kodunu desteklememektedir.
Sınıflandırma kodu olarak
[İsteğe bağlı] seçin.
Sınıflandırma kodu ayarlarının
yapılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi
için, bkz. Print.
"Duplex Cancelled"
Dubleks yazdırma iptal edildi.
• Dubleks işlevi için uygun
kağıt boyutunu seçin. Kağıt
hakkında ayrıntılar için,
bkz. Maintenance and
Specifications.
• Kağıt kaseti için dubleks
yazdırmayı etkinleştirmek
amacıyla [Kaset Kağıt
Ayarları] içerisinden
"Dublekste Uygula" ayarını
değiştirin. "Dublekste
Uygula" ayarı hakkında
ayrıntılar için, bkz.
Connecting the Machine/
System Settings.
177
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Exceeded Max. Pages
(Collate)"
Sayfa sayısı, Setleme ile birlikte
kullanabileceğiniz azami sayfa
sayısını aştı.
Basılacak sayfa sayısını azaltın.
"Output Tray Changed"
Çıkış tepsisi değiştirildi çünkü
belirlenen çıkış tepsisinin kağıt
boyutu sınırlı.
Uygun çıkış tepsisini belirleyin.
"Print Overrun"
Yazdırma esnasında görüntüler
çıkarıldı.
Yazıcı sürücüsünde daha düşük
bir çözünürlük seçin.
Çözünürlük ayarının nasıl
değiştirileceğiyle ilgili ayarlar
için, yazıcı sürücüsü Yardımına
bakınız.
"Staple Cancelled"
Zımbalayarak yazdırma iptal
edildi.
Kağıt yönünü, kağıt miktarını,
yazdırma yönünü ve zımba
konumunu kontrol edin. Belli
ayarlar, yazdırma sonuçlarının
beklenildiği gibi çıkmamasına
neden olabilir.
Dokümanlar Doküman Sunucusunda Saklanamadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Bu boyuttaki veriler
kaydedilemez."
Kağıt boyutu Doküman
Sunucusunun kapasitesini
aştı.
Göndermek istediğiniz dosyanın kağıt
boyutunu, Doküman Sunucusunun
kaydedebileceği bir boyuta gelene
kadar azaltın. Özel boyutta dosyalar
yollanabilir ancak sonrasında
kaydedilemez.
"Doküman Sunucusu
kullanılamıyor.
Kaydedilemiyor."
Doküman Sunucusu işlevini
kullanamazsınız.
Doküman Sunucusu fonksiyonunun
kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
178
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Azami Dok. Sunucusu
kapasitesi aşıldı.
Kaydedilemiyor."
Sabit disk bir dosyanın
kaydedilmesi sonrasında
doldu.
Doküman Sunucusunda kayıtlı olan
bazı dosyaları silin ya da göndermek
istediğiniz boyutu azaltın.
"Azami Dok. Sunucusu
dosya sayısı aşıldı.
Kaydedilemiyor."
Doküman Sunucusunun
azami dosya kapasitesi
aşılmış.
Döküman Sunucusunda saklanmış
dosyaların bazılarını silin.
"Azami dosya sayısı aşıldı.
(Oto.)"
Normal Yazdırma işlerini
Bekletilen Yazdırma
dosyaları olarak geri
yüklemek için hatalı iş geri
yükleme işlevini kullanırken,
dosya saklama için
maksimum dosya kapasitesi
veya Bekletilen Yazdırma
dosya yönetimi (otomatik)
aşıldı.
Bekletilen Yazdırma dosyalarını
(otomatik) veya makinede kayıtlı
gereksiz dosyaları silin.
"Azami Dok. Sunucusu sayfa Döküman Sunucusunun
sayısı aşıldı.
azami sayfa kapasitesi
Kaydedilemiyor."
aşıldı.
Döküman Sunucusunda saklanmış
dosyaların bazılarını silin ya da
göndermek istediğiniz sayfa sayısını
azaltın.
"Azami sayfa sayısı aşıldı.
(Oto.)"
Normal Yazdırma işlerini
Bekletilen Yazdırma
dosyaları olarak geri
yüklemek için hatalı iş geri
yükleme işlevini kullanırken,
maksimum sayfa kapasitesi
aşıldı.
Makinede kayıtlı olan gereksiz
dosyaları silin.
Sabit disk bir dosyanın
kaydedilmesi sonrasında
doldu.
Doküman Sunucusunda saklanan
dosyaları silin ya da gönderilecek
dosya boyutunu azaltın.
"Job cancelled because
capture file could not be
stored: Exceeded max.
memory."
"Job cancelled because
Doküman Sunucusunun
capture file could not be
azami dosya kapasitesi
stored: Exceeded max. files." aşılmış.
Basılacak sayfa sayısını azaltın.
Doküman Sunucusunda saklanan
dosyaları silin.
179
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Job cancelled because
capture file could not be
stored: Exceeded max
pages per file."
Döküman Sunucusunun
azami sayfa kapasitesi
aşıldı.
Döküman Sunucusunda saklanmış
dosyaların bazılarını silin ya da
göndermek istediğiniz sayfa sayısını
azaltın.
"Doküman Sunucusundaki
belirtilen klasör kilitli.
Kaydedilemez. "
Belirtilen klasör kilitli.
Klasörün kilidini açın veya
kullanılabilecek başka bir klasör sayısı
belirtin. Kilitli klasörler hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Yeterli sabit disk alanı olmadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"HDD Full"
PostScript 3 yazıcı sürücüsü
ile yazdırırken, sabit diskin
yazı tipleri ve formlar için
olan kapasitesi aşıldı.
Makinede kayıtlı gereksiz şekiller ve
yazı tiplerini silin.
"HDD Full"
Örnek Yazdırma, Kilitli
Yazdırma, Bekletilen
Yazdırma veya Kayıtlı
Yazdırma dosyasını
yazdırırken sabit disk doldu.
Makinede kayıtlı olan gereksiz
dosyaları silin.
Normal Yazdırma işlerini
Bekletilen Yazdırma
dosyaları olarak geri
yüklemek için hatalı iş geri
yükleme fonksiyonunu
kullanırken sabit disk doldu.
Makinede kayıtlı olan gereksiz
dosyaları silin.
"Sabit Disk dolu. (Oto.)"
Alternatif olarak, Örnek Yazdırma,
Kilitli Yazdırma, Bekletilen Yazdırma
ya da Kayıtlı Yazdırma dosyası veri
boyutlarını azaltın.
Alternatif olarak Geçici Yazdırma
dosyası ve/veya Kayıtlı Yazdırma
dosyası veri boyutunu düşürün.
Bir parametre ile ilgili bir sorun olduğunda
Mesaj
"86: Hata"
180
Nedenleri
Kontrol kodunun
parametreleri geçersiz.
Çözümleri
Yazdırma ayarlarını kontrol edin.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Kullanıcı bir işlemi gerçekleştirmek için izine sahip olmadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Sunucudan yanıt yok.
Kimlik doğrulama başarısız.
"
LDAP ya da Windows kimlik
doğrulması için sunucuyla
bağlantı kurulurken
zamanaşımı gerçekleşti.
Sunucunun durumunu kontrol edin.
"Bu dok. için yazdırma
izinleri ayarlanmamış."
Yazdırmaya çalıştığınız PDF
dokümanını yazdırabilmek
için gerekli izinlere sahip
değilsiniz.
Dokümanın sahibiyle irtibat kurun.
"Bu işlevi kullanma izniniz
yok. Bu iş iptal edildi. "
Girilen oturum açma
kullanıcı adı ya da oturum
açma parolası doğru değil.
Kullanıcı adının ve parolanın doğru
olup olmadığın kontrol edin.
"Bu işlevi kullanma izniniz
yok. Bu iş iptal edildi. "
Oturum açmış olan bu
kullanıcının seçilen işlevi
kullanma izni yoktur.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Bu işlevi kullanma izniniz
yok. Bu iş iptal edildi. "
Giriş yapmış olan kullanıcı
Yetkilerin ayarlanması hakkında
programları kaydetme için
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
veya kağıt kaset ayarlarını
değiştirme ayrıcalığına sahip
değildir.
Bir kullanıcı kayıt edilemediğinde
Mesaj
"Kullanıcı bilgilerinin oto.
kaydı başarısız."
Nedenleri
LDAP Kimlik Doğrulama
veya Windows Kimlik
Doğrulama için bilginin
otomatik kaydedilmesi
işlemi, Adres Defteri dolu
olduğu için başarısız oldu.
Çözümleri
Kullanıcı bilgisinin otomatik
kaydedilmesi hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
181
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Kull.kiml.doğr.için bilgiler
zaten başka bir kull.için
kaydedilmiş."
Nedenleri
LDAP veya Entegrasyon
Sunucusu kimlik doğrulama
için kullanıcı adı, başka bir
sunucuda farklı bir ID
numarası ile önceden kayıtlı,
alanların (sunucular)
değişimi ve benzeri
nedenlerden ötürü kullanıcı
adlarının çiftlenmesi
gerçekleşti.
Çözümleri
Kullanıcı kimlik doğrulaması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Diğer hatalar oluştuğunda
Mesaj
182
Nedenleri
Çözümleri
"98: Hata"
Makine sabit diske doğru bir Gücü kapatıp yeniden açın. Mesaj sık
şekilde erişemedi.
sık görünürse, servis temsilcinizle irtibat
kurun.
"99: Hata"
Bu veriler yazdırılamaz.
Belirtilen veri zarar görmüş
veya Doğrudan yazdırma
işlevi kullanılarak bellek
depolama aygıtından
yazdırılamıyor.
Verinin geçerli olduğunu kontrol edin.
Doğrudan yazdırma işlevini kullanarak
bir bellek depolama aygıtından
yazdırılabilecek veri türleri hakkında
ayrıntılar için, bkz. Print.
"Adres Defteri şu anda
başka bir işlev
trfndn.kullanımda.
Kiml.doğr.başarısız."
Adres Defteri başka bir işlev
tarafından kullanımda
olduğu için makine kimlik
doğrulama yapamıyor.
Bir süre bekleyin ve sonra işlemi tekrar
deneyin.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Komut Hatası"
Nedenleri
RPCS komutu hatası oluştu.
Çözümleri
Aşağıdaki prosedüreleri izleyerek
kontrol edin:
• Makine ile bilgisayar arasında
olan iletişimin doğru olarak
çalıştığını kontrol edin.
• Doğru yazıcı sürücüsünün
kullanıldığını kontrol edin.
• Yazıcı sürücüsünde makinenin
hafıza boyutunun doğru olarak
ayarlandığını kontrol edin.
• Kullandığınız yazıcı sürücüsünün
en son sürüm versiyon oldup
olmadığını kontrol edin.
"Sıkıştırılmış Veri Hatası."
Yazıcı hatalı sıkıştırılmış veri
algıladı.
• Bilgisayar ve yazıcı arasındaki
bağlantıyı kontrol edin.
• Verileri sıkıştırmak için
kullandığınız programın düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
"Data Storage Error"
Bir Örnek Yazdırma, Kilitli
Yazdırma, Bekletilen
Yazdırma veya Kayıtlı
Yazdırma dosyası
yazdırmayı ya da sabit disk
arızalı durumda iken
doküman sunucusuna bir
dosya kaydetmeyi
denediniz.
Servis temsilcinizle irtibata geçin.
"Hata oluştu."
Bir söz dizimi, vs. hatası
oluştu.
PDF dosyasının geçerli olup olmadığını
kontrol edin.
"Exceeded Max. Stored
Files"
Örnek Yazdırma, Kilitli
Yazdırma, Bekletilen
Yazdırma ya da Kayıtlı
Yazdırma işlemi yapılırken
azami dosya kapasitesi
aşıldı.
Makinede kayıtlı olan gereksiz
dosyaları silin.
183
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Exceeded Max. Stored
Pages"
Nedenleri
Çözümleri
Örnek Yazdırma, Kilitli
Yazdırma, Bekletilen
Yazdırma ya da Kayıtlı
Yazdırma sırasında azami
sayfa kapasitesi aşıldı.
Makinede kayıtlı olan gereksiz
dosyaları silin.
"Dosya sistemi alınamadı."
Dosya sistemi
bulunamadığından PDF
doğrudan yazdırma
gerçekleştirilemedi.
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
temsilcinize başvurun.
"Dosya sistemi dolu."
Dosya sistemi kapasitesi
dolu olduğundan PDF
dosyası yazdırılamadı.
Sabit diskteki gereksiz tüm dosyaları
silin veya makineye gönderilen
dosyanın boyutunu küçültün.
"I/O tampon taşması."
Bir giriş arabellek taşması
oluştu.
Basılacak sayfa sayısını azaltın.
• [Ana Bilgisayar Arayüzü] altında
[Yazıcı Özellikleri] içinde, [G/Ç
Arabellek]'i seçin, ardından
azami arabellek boyutunu daha
büyük bir değere ayarlayın.
• Makineye gönderilen dosya
sayısını azaltın.
"Yetersiz Hafıza"
Hafıza dağıtım hatası oluştu.
PCL 6
Yazıcı sürücüsünün [Detaylı
Ayarlar] sekmesinde, "Menü:"
içinde [Yzdrm.Kalitesi: Gelişmiş]
öğesine tıklayın ve ardından
"Vektör/Raster:" listesinde
[Raster] öğesini seçin. Bazı
durumlarda, yazdırma işini
tamamlamak uzun zaman
alacaktır.
"Hafıza Erişim Hatası"
Hafıza dağıtım hatası oluştu.
Yazdırma işlemi başlamıyorsa, servis temsilcinizle görüşün.
184
Gücü kapatıp yeniden açın. Eğer
mesaj tekrar görünürse RAM'i yeniden
yerleştirin. RAM'in değiştirilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, servis temsilcinizle irtibat
kurun.
Yazıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
• Hataların içeriği Konfigürasyon Sayfası'nda yazdırılabilir. Hata günlüğü ile birlikte Konfigürasyon
Sayfasını da kontrol edin. Konfigürasyon Sayfasının nasıl yazdırılacağı hakkında ayrıntılar için,
bkz. Print.
185
10. Sorun Giderme
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen
Mesajlar
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Kontrol Panelinde Görüntülenen Mesajlar
Bu bölüm makinenin kontrol panelinde görünebilen hata mesajlarının muhtemel nedenlerini ve olası
çözümlerini açıklamaktadır. Burada tanımlanmayan bir mesaj görünürse, mesaja göre hareket edin.
Mesaj
Nedenleri
"Belirtilen yol bulunamıyor.
Lütfen ayarları kontrol edin."
Hedef bilgisayar adı ya da
klasör adı geçersiz.
"Belirtilen yol bulunamıyor.
Lütfen ayarları kontrol edin."
Antivirüs programı veya bir
güvenlik duvarı makinenin
bilgisayarınıza bağlanmasını
önlüyor.
Çözümleri
Hedef bilgisayar adının ve klasör
adının doğru olup olmadığını kontrol
edin.
• Antivirüs programları ve güvenlik
duvarları istemci bilgisayarların
bu makineyle bağlantı kurmasını
engelleyebilir.
• Antivirüs yazılımı kullanıyorsanız,
uygulama ayarlarında programı
hariç tutma listesine ekleyin. Hariç
tutma listesine nasıl program
ekleneceğiyle ilgili ayrıntılar için,
antivirüs yazılımı Yardım
dosyasına bakınız.
• Güvenlik duvarının bağlantıyı
engellemesini önlemek için,
makinenin IP adresini güvenlik
duvarının hariç tutulacak IP
adresleri listesine kayıt edin. IP
adresinin hariç tutulması için
işlemler hakkında ayrıntılar için,
işletim sistemi Yardım bölümüne
bakınız.
"Girilen Kullanıcı kodu
doğru değil. Lütfen tekrar
girin."
186
Geçersiz bir kullanıcı kodu
girdiniz
Kimlik doğrulama ayarlarını kontrol
edin ve ardından doğru bir parola
girin.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Geçiş yolu için azami
alfanumerik karakter sayısını
aştı."
Geçiş yolunda belirlenebilen Yol için girilebilecek azami karakter
azami alfanümerik karakter sayısı 256'dır. Girdiğiniz karakter
sayısı aşılmıştır.
sayısını kontrol edin ve ardından geçiş
yolunu tekrar girin.
"Azami alfasayısal karakter
sayısı aşıldı."
Girilebilir azami alfanümerik
karakter sayısı aşılmıştır.
Girilebilen azami karakter sayısından
emin olun ve ardından tekrar girin.
Girilebilen azami karakter sayısı
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
"Programlandı. Adres
defterinde
programlanmayan
hedef(ler) programlanamaz.
"
Programa kaydolurken
seçilen hedefler, aşağıdaki
hedeflerden biri için
ayarlanan bir klasör hedefi
içeriyor:
WSD hedefleri ve DSM hedefleri
programa kaydedilemez, çünkü bunlar
adres defterine kaydedilemez. Manuel
olarak girilen ve dağıtım sunucusu
hedefleri için, hedefleri adres defterine
kaydedin ve ardından tekrar programa
kaydetmeyi deneyin.
manüel girilen hedef,
dağıtım sunucusu hedefi,
WSD hedefi veya DSM
hedefi
"Tarayıcı raporu dolu. Lütfen
Tarayıcı Özelliklerini kontrol
edin."
[Tarayıcı Özellikleri]'nde
"Tarayıcı Raporu Yazdır ve
Sil", [Yaz.yapma:Gönderim
olmuyor] olarak ayarlandı
ve Tarayıcı Günlüğü dolu.
Tarayıcı Günlüğünü yazdırın veya silin.
Tarayıcı Özellikleri hakkında ayrıntılar
için, bkz. Scan.
"Girilen dosya adı geçersiz
karakter(ler) içeriyor.
Aşağıdaki 1 bayt
karakterleri kullanarak
dosya adını tekrar girin. "0
dan 9'a", "A'dan Z'ye",
"a'dan z'ye", ". - _""
Dosya adı kullanılamayacak
bir karakter içermektedir.
Tarama sırasında ayarlanmış olan
dosya adını kontrol edin. Dosya
adlarında kullanılabilen karakterler
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
187
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Girilen dosya adı geçersiz
karakter(ler) içeriyor.
Aşağıdaki 1 bayt
karakterleri kullanarak
dosya adını tekrar girin. "0
dan 9'a", "A'dan Z'ye",
"a'dan z'ye", ". - _""
Nedenleri
Dosya adı kullanılamayacak
bir karakter içermektedir.
Çözümleri
Tarama sırasında ayarlanmış olan
dosya adını kontrol edin. Tarama
Dosyalarını Klasöre Gönderme
işlevinde belirtilen dosya adı şu
karakterleri içeremez:
\/:*?"<>|
Dosya adı nokta "." ile başlayamaz
veya bitemez.
"Program geri çağırıldı.
Program, mevcut olarak
Erişim izinleri gerektiren
oturum açmış kullanıcının
hedef(ler) geri çağırılamaz. " görüntüleme izni olmayan
bir hedefi içeriyor.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Program geri çağırıldı.
Program içerisinde saklanan
Adres defterinden silinen
hedef geri çağrılamadı,
hedef(ler) geri çağırılamaz. " çünkü adres defterinden
silinmiş.
Veriyi ayrı olarak göndermek için
hedefi doğrudan girin.
"Program geri çağırıldı.
Programda kayıtlı hedefler,
Koruma kod(lar)ı olan klasör koruma kodu ayarlanmış bir
hedef(ler)i geri çağırılamaz. klasör hedefi içeriyor.
"
Koruma kodu ayarlanmış bir hedef
program tarafından geri çağrılamaz.
Koruma kodu ayarını iptal edin veya
taranan dosyaları hedefe ayrı olarak
gönderin.
Dokümanlar düzgün bir şekilde taranamadığında
Mesaj
"Tüm sayfalar boş olarak
algılanıyor. Hiçbir dosya
oluşturulmamış. "
188
Nedenleri
[OCR Ayarları] içerisinde
[Boş Sayfayı Sil] için [Açık]
belirtildiğinde, taranan
orijinalin tüm sayfaları boş
olarak algılandığından bir
PDF dosyası oluşturulamadı.
Çözümleri
Orijinalin ters olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol edin.
[Tarayıcı Özellikleri] içerisindeki [OCR
ile Taranan PDF: Boş Sayf.Hassasiyeti]
ayarını "Hassasiyet Seviyesi 1" olarak
değiştirin.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Orijinal yönünü kontrol
edin."
Orijinaller bazen belirtilen
Orijinalin yönünü değiştirin ve
ölçekleme katsayısı ve
ardından orijinali tekrar tarayın.
doküman boyutu gibi bir dizi
öğeye bağlı olarak
taranamayabilir.
"Azami veri kapasitesini
aştı."
Taranmış veriler azami veri
kapasitesini aşmıştır.
Tarama boyutu ve çözünürlüğünü
tekrar belirleyin. Çok büyük orijinallerin
yüksek çözünürlükte taranmasının
mümkün olmayabileceğini aklınızda
bulundurun. Tarama işlevi için ayarlar
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
Taranmış orijinal azami veri
kapasitesini aşmıştır.
Tarama boyutu ve çözünürlüğünü
tekrar belirleyin. Çok büyük orijinallerin
yüksek çözünürlükte taranmasının
mümkün olmayabileceğini aklınızda
bulundurun. Tarama işlevi için ayarlar
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
Taranan veriler, [Boyut
Belirt] bölümünde belirtilen
ölçek oranı için çok büyük.
Çözünürlüğü veya [Boyut Belirt]
değerini düşürün ve ardından orijinali
tekrar tarayın.
"Doküman sunucusunda
aynı anda kullanılabilecek
azami dosya sayısını aştı."
Doküman Sunucusunda
saklanabilen azami dosya
sayısı aşıldı.
Diğer işlevler tarafından saklanan
dosyaları kontrol edin ve sonra
gereksiz dosyaları silin. Dosyaların
nasıl silineceği hakkında ayrıntılar için,
bkz. Copy/ Document Server.
"Görüntünün tümü
taranmayacak."
[Çoğaltma Oranı Belirt]
bölümünde belirtilen
ölçekleme faktörü çok
büyükse, görüntünün bir
kısmı kaybolabilir.
[Çoğaltma Oranı Belirt] bölümünde
ölçekleme faktörünü düşürün ve
ardından orijinali tekrar taramaya
çalışın.
"Tarama çözünürlüğünü
kontrol et,Başlat'a tekrar
bas. "
"Azami veri kapasitesini
aştı."
"Tarama çözünürlüğünü
kontrol edin, sonra n orijinali
yeniden yerleştirin. "
(Mesajdaki "n" bir değişkeni
temsil eder.)
"Azami veri kapasitesini
aştı."
"Çözünürlüğü ve oranı
kontrol edin ve ardından
tekrar Başlat tuşuna basın."
Görüntünün tamamının görüntülenmesi
gerekmiyorsa, mevcut ölçekleme
faktörüyle taramaya başlamak için
[Başla] tuşuna basın.
189
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Görüntünün tümü
taranmayacak."
"Taranan verilerin boyutu
çok küçük."
"Çözünürlüğü ve oranı
kontrol edin ve ardından
tekrar Başlat tuşuna basın."
Nedenleri
Çözümleri
Görüntünün bir kısmının
kaybolmasına neden
olabilecek büyük bir
dokümanı küçültmek için
[Çoğaltma Oranı Belirt]
seçeneğini kullanın.
[Boyut Belirt] bölümünde büyük bir
boyut belirtin ve ardından orijinali
tekrar tarayın.
Taranan veriler, [Boyut
Belirt] bölümünde belirtilen
ölçek oranı için çok küçük.
[Boyut Belirt] bölümünde daha yüksek
bir çözünürlük veya daha büyük bir
boyut belirtin ve ardından orijinali
tekrar tarayın.
Görüntünün tamamının görüntülenmesi
gerekmiyorsa, mevcut ölçekleme
faktörüyle taramaya başlamak için
[Başla] tuşuna basın.
Bellek dolu olduğu için dokümanlar taranamadığında
Mesaj
"Hafıza dolu. Taranamıyor.
Taranan veriler silinecek."
Nedenleri
Yetersiz sabit disk alanı
nedeniyle, ilk sayfa
taranamadı.
Çözümleri
Aşağıdaki önlemlerden birini deneyin:
• Bir süre bekleyin ve sonra tarama
işlemini tekrar deneyin.
• Tarama alanını ya da tarama
çözünürlüğünü küçültün. Tarama
alanı ve tarama çözünürlüğünün
değiştirilmesi hakkında ayrıntılar
için, bkz. Scan.
• Gereksiz olan kayıtlı dosyaları
silin. Saklanan dosyaların
silinmesi hakkında ayrıntılar için,
bkz. Scan.
"Hafıza dolu. Taranan
dosyaları saklamak istiyor
musunuz?"
190
Doküman Sunucusunda
saklama işleminde,
makinede yeterli boş sabit
disk alanı olmadığı için,
yalnızca sayfaların bazıları
taranabildi.
Verilerin kullanılıp kullanılmayacağını
belirtin.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Hafıza dolu. Tarama iptal
edildi. Taranmış veriyi
yollamak için [Gönder]'e
basın veya [İptal]'e
basaraktan silin."
Nedenleri
Doküman Sunucusuna veri
depolanırken, e-posta ile
dağıtım yapılması ya da
gönderilmesi işleminde
makinede yeterli boş sabit
disk alanı olmadığı için,
yalnızca sayfaların bazıları
taranabildi.
Çözümleri
Verilerin kullanılıp kullanılmayacağını
belirtin.
Veri iletimi başarısız olduğunda
Mesaj
"Hedefle kimlik doğrulama
başarısız.Ayarları kontrol
edin. Mevcut durumu kontrol
etmek için, [Taranmış Dosya
Durumu]na basın. "
Nedenleri
Girilen kullanıcı adı ya da
parola geçersiz.
Çözümleri
• Kullanıcı adının ve parolanın
doğru olup olmadığın kontrol
edin.
• Hedef klasörü için Kimliğin (ID) ve
parolanın doğru olup olmadığın
kontrol edin.
• 128 ya da daha çok karakterli bir
parola kabul edilmeyebilir.
"Azami eposta boyutu aşıldı.
Eposta gönderme iptal
edildi. Tarayıcı
Özelliklerinde [Azami
Eposta Boyutu]'nu kontrol
edin. "
Sayfa başına dosya boyutu
[Tarayıcı Özellikleri]'nde
belirtilen azami e-posta
boyutuna erişti.
"Veri gönderimi başarısız.
Veri daha sonra tekrar
gönderilecek."
Bir ağ hatası oluştu ve dosya
doğru bir şekilde
gönderilemedi.
Tarayıcı özellikleri ayarlarını aşağıdaki
şekilde değiştirin:
• [Azami Eposta Boyutu]'nda eposta boyutu limitini arttırın.
• [Eposta Böl ve Gönder]'i [Evet
(Sayfa başına)] veya [Evet
(Azami Boy.bş.)] olarak
ayarlayın. Bu ayarlar hakkında
ayrıntılar için, bkz. Scan.
Zaman aralığını önceden ayarladıktan
sonra gönderme işlemi otomatik olarak
tekrar deneninceye kadar bekleyin.
Eğer yine gönderilemezse, yöneticinize
danışın.
191
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Aktarma başarısız. Hedef
sabit diskte hafıza yetersiz.
Mevcut durumu kontrol
etmek için [Taranmış Dosya
Durumu]'na basın."
İletim başarısız oldu.
Hedefteki SMTP
sunucusunun, FTP
sunucusunun ya da istemci
bilgisayarın sabit diskinde
yeterli boş alan yoktu.
Yeterli alan tahsis edin.
"İletim başarısız. Mevcut
durumu kontrol etmek için,
[Taranmış Dosya
Durumu]'na basın."
Bir dosya gönderilirken, bir
ağ hatası oluştu ve dosya
doğru bir şekilde
gönderilemedi.
Eğer tekrar tarandıktan sonra aynı
mesaj görüntülenirse, nedeni karışık ağ
olabilir veya ağ ayarları WSD tarayıcı
iletimi sırasında değiştirilmiştir. Ağ
sorunuyla ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle irtibat kurun.
Mevcut olarak kullanılan bir dosya seçildiği için veri gönderilemediğinde
Mesaj
192
Nedenleri
Çözümleri
"Seçili dosya şu an
kullanılıyor. Dosya adı
değiştirilemez."
Durumu "Bekliyor..." olan bir
dosyanın adını
değiştiremezsiniz.
İletimi iptal edin ("Bekliyor..." durumu
silinir), ve sonra dosya adını değiştirin.
"Seçili dosya şu an
kullanılıyor. Parola
değiştirilemez."
Durumu "Bekliyor..." olan bir
dosyanın parolasını
değiştiremezsiniz.
İletimi iptal edin ("Bekliyor..." durumu
silinir), ve sonra parolayı değiştirin.
"Seçili dosya şu an
kullanılıyor. Kullanıcı adı
değiştirilemez."
Durumu "Bekliyor..." olan
göndericinin adını
değiştiremezsiniz.
İletimi iptal edin ("Bekliyor..." durumu
silinir), ve sonra kullanıcı adını
değiştirin.
"Seçili dosyalardan bazıları
zaten kullanımda. Bunlar
silinemedi."
İletilmeyi bekleyen bir
dosyayı silemezsiniz
("Bekliyor. . . " durumu
gösterilir).
İletimi iptal edin ("Bekliyor..." durumu
silinir), ve sonra dosyayı silin.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Çok fazla doküman veya sayfa olduğu için veri gönderilemediğinde
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Dosya başına azami sayfa
sayısı aşıldı. Taranmış
dosyaları tek dosya olarak
saklamak istiyor musunuz?"
Saklanmakta olan dosya, bir Verinin kayıt edilip edilmeyaceğini
dosyada mümkün olan
belirleyin. Taranmamış dosyaları
azami sayfa sayısını aştı.
tarayın ve yeni bir dosya olarak
saklayın. Dosyaların saklanması
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
"Azami depolanan dosya
sayısı aşıldı. Taranmış veri
gönderilemiyor çünkü
dosyaların kaydedilmesi
geçersiz."
Dağıtılmak üzere çok fazla
dosya bekliyor.
Dosyalar dağıtıldıktan sonra tekrar
deneyin.
"Dosya başına azami sayfa
kapasitesi aşıldı. Taranan
verileri göndermek için
[Gönder] tuşuna basın ya
da silmek için [İptal] tuşuna
basın."
Taranmış sayfaların sayısı
azami sayfa kapasitesini
aştı.
Zaten taranmış olan verilerin
gönderilip gönderilmeyeceğini belirtin.
"Saklanacak azami dosya
sayısı aşıldı. Tüm gereksiz
dosyaları silin."
Dağıtılmak üzere çok fazla
dosya bekliyor.
Dosyalar dağıtıldıktan sonra tekrar
deneyin.
WSD tarayıcı işlevi kullanılamadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"PC ile iletişim kurulamıyor.
Yöneticiye danışın."
WSD (Aygıt) protokolü veya
WSD (Tarayıcı) protokolü
devredışı bırakılmıştır.
WSD protokolünün nasıl
etkinleştirileceği veya devredışı
bırakılacağı hakkında ayrıntılar için,
bkz. Güvenlik Rehberi.
"İletişim başarısız
olduğundan taramaya
başlanamıyor."
Tara Profili istemci
bilgisayarda ayarlı değildir.
Tarama Profilini ayarlayın. Bunun nasıl
yapılacağı hakkında ayrıntılar için,
bkz. Scan.
193
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
"İletişim başarısız
olduğundan taramaya
başlanamıyor."
İstemci bilgisayarda tarama
verileri aldığında istemci
bilgisayarı eylemsiz
kalmaya zorlayan [Bir şey
yapma] ayarı seçilmiştir.
Tarayıcı özelliklerini açın, [Olaylar]
sekmesine tıklayın ve ardından
bilgisayarın tarama verisinin alımına
vereceği cevap olarak [Bu programı
başlat] öğesini seçin. Ayrıntılar için,
bkz., işletim sisteminizin Yardım'ı.
"Taramaya başlanamıyor.
PC üzerindeki ayar(lar)ını
kontrol edin."
Tarama Profili hatalı olarak
yapılandırılmış olabilir.
Tarama Profili yapılandırmasını kontrol
edin.
"Göndermeden önce
bilgisayar zamanaşımına
uğradığı için veriler
gönderilemedi."
WSD Tarayıcı kullanılırken
bir zamanaşımı meydana
geldi. Zamanaşımları bir
orijinalin taranması ve
verilerinin gönderilmesi
arasında çok fazla zaman
geçtiğinde meydana gelir.
Zamanaşımlarının olası
nedenleri şunlardır:
• Set başına çok fazla
sayıda orijinal.
• Sıkışan orijinaller.
• Diğer işlerin iletimi.
194
Çözümleri
• Orijinal sayısını azaltın ve
ardından tekrar tarayın.
• Sıkışan orijinalleri alın ve
ardından tekrar tarayın.
• Tarayıcı Günlüğünü kullanarak
iletilmeyi bekleyen iş olmadığını
kontrol ettikten sonra, tekrar
tarayın.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Dokümanlar bellek depolama aygıtında saklanamadığında
Mesaj
Nedenleri
"Bellek depolama aygıtına
Bellek depolama aygıtı
yazılamıyor çünkü kalan boş doludur ve tarama verisi
alan yetersiz."
kaydedilemez. Bellek
depolama aygıtı yeterince
boş alana sahip gibi
görünse de, eğer
kaydedilebilecek azami
dosya sayısı aşılırsa veriler
kaydedilemeyebilir.
"Bellek depolama aygıtına
yazılamıyor çünkü aygıt
yazmaya karşı korumalı."
Bellek depolama aygıtı
yazma korumalıdır.
"Hafıza kayıt aygıtı üzerine
yazılamıyor. Hafıza kayıt
aygıtını ve makine ayarlarını
kontrol edin."
Bellek depolama aygıtı
arızalıdır veya dosya adı
kullanılamayan bir karakter
içermektedir.
Çözümleri
• Bellek depolama aygıtını
değiştirin.
• Eğer doküman tek bir sayfa
olarak taranırsa veya birden çok
sayfaya bölünürse, bellek
depolama aygıtına halihazırda
yazılı veriler olduğu şekliyle
kaydedilir. Bellek depolama
aygıtını değiştirin ve ardından
kalan veriyi kaydetmek için
[Tekrar deneyin.] tuşuna basın
veya taramayı tekrar yapmak için
[İptal] tuşuna basın.
Bellek depolama aygıtındaki yazma
korumasını açın.
• Bellek depolama aygıtının arızalı
olup olmadığını kontrol edin.
• Bellek depolama aygıtını kontrol
edin. Formatlanmamış olabilir
veya onun formatı makinenin
formatıyla uyumsuz olabilir.
• Tarama sırasında ayarlanmış olan
dosya adını kontrol edin. Dosya
adlarında kullanılabilen
karakterler hakkında ayrıntılar
için, bkz. Scan.
"Dosya başına azami sayfa
kapasitesi aşıldı. Taranmış
verileri hafıza kayıt aygıtına
yazmak için [Yaz]'a basın
veya silmek için [Sil]'e basın.
"
Bellek depolama aygıtına
yazma sırasında bu makine
tarafından taranabilecek
azami sayfa sayısı
aşıldığından tarama
tamamlanamadı.
Bellek depolama aygıtına yazdırılması
gereken dosyaların sayısını azaltın ve
ardından tekrar deneyin.
195
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
"Hafıza dolu. Şu an taranmış
verileri hafıza kayıt aygıtına
yazmak için [Yaz]'a basın
veya silmek için [İptal]'e
basın."
Veriler bellek depolama
aygıtına kaydedilirken sabit
disk alanı yetersiz
olduğundan tarama
tamamlanamadı.
Çözümleri
Taranan dokümanı bellek depolama
aygıtına kaydedip kaydetmemeyi
belirtin.
İstemci Bilgisayarda Görüntülenen Mesajlar
Bu bölüm TWAIN sürücüsünü kullanırken istemci bilgisayarda görüntülenen ana hata mesajlarının
muhtemel nedenlerini ve olası çözümlerini açıklamaktadır. Burada açıklanmayan bir mesaj görünürse
talimatları izleyin.
196
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Hiçbir Oturum Açma
Kullanıcı Adı, Oturum Açma
Parolası veya Sürücü Şifresi
doğru değil."
Girilen oturum açma
kullanıcı adı, parolası ya da
sürücü şifreleme anahtarı
geçersizdi.
Oturum açma kullanıcı adını, oturum
açma parolasını ya da sürücü şifreleme
tuşunu kontrol edin ve ardından doğru
olarak girin. Oturum açma kullanıcı
adı, oturum açma parolası ve sürücü
şifreleme anahtarı hakkında ayrıntılar
için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Kimlik Doğrulama
başarılı.Fakat, tarayıcı işlevi
için erişim öncelikleri
reddedildi. "
Giriş yapan kullanıcının
tarayıcı işlevi için izinleri
yoktur.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Daha fazla tarama modu
ekleyemezsin."
Kaydedilebilen azami
tarama modu sayısı
aşılmıştır.
Kaydedilebilen azami mod sayısı
100'dür. Gereksiz modları silin.
"Daha fazla tarama alanı
belirtemezsin."
Kaydedilebilen azami
tarama modu sayısı
aşılmıştır.
Saklanabilecek azami tarama alanı
sayısı 100'dür. Gereksiz olanları silin.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"ADF'deki sıkışma(lar)ı
temizleyin."
Nedenleri
ADF içinde bir kağıt
sıkışması oluşmuştur.
Çözümleri
• Sıkışan orijinalleri çıkartın ve
onları yeniden yerleştirin. Sıkışan
kağıt hakkında ayrıntılar için, bkz.
Troubleshooting.
• Bir orijinal sıkıştığında, sıkışan
orijinalleri yeniden yerleştirin.
• Orijinallerin makine tarafından
taranmak için uygun olup
olmadığını kontrol edin.
"Tarayıcı sürücüsünde hata
oluştu."
Sürücüde bir hata oluştu.
• Ağ kablosunun istemci
bilgisayara doğru bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
• İstemci bilgisayarın Ethernet
kartının Windows tarafından
doğru bir şekilde tanınıp
tanınmadığını kontrol edin.
• İstemci bilgisayarın TCP/IP
protokolünü kullanıp
kullanamadığını kontrol edin.
"Tarayıcıda hata oluştu."
Belirlenmiş uygulamanın
tarama koşulları makinenin
ayar aralığını aşmıştır.
Uygulama ile yapılan tarama
ayarlarının makinenin ayar aralığını
aşıp aşmadığını kontrol edin.
"Tarayıcıda ciddi bir hata
oluştu."
Kurtarılamayan bir makine
hatası oluştu.
Kurtarılamayan bir makine hatası
oluştu. Servis temsilcinizle irtibata
geçin.
"Yetersiz hafıza. Diğer tüm
uygulamaları kapatın, sonra
taramayı tekrar başlatın."
Hafıza yetersiz.
• İstemci bilgisayarda çalışan tüm
gereksiz uygulamaları kapatın.
• TWAIN sürücüsünü kaldırın ve
ardından bilgisayarı yeniden
başlattıktan sonra sürücüyü tekrar
yükleyin.
197
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Yetersiz hafıza. Taranan
alanı küçült."
Nedenleri
Tarayıcı hafızası yetersiz.
Çözümleri
• Tarama boyutunu sıfırlayın.
• Çözünürlüğü azaltın.
• Sıkıştırma olmadan ayarla.
Ayarlarla ilgili ayrıntılar için,
TWAIN sürücüsü Yardımına
bakınız.
Sorun aşağıdaki nedenden
kaynaklanabilir:
• Yarı tonlama ya da yüksek
çözünürlük kullanılırken parlaklık
için büyük değerler ayarlanmışsa
tarama gerçekleştirilemez.
Tarama ayarları arasındaki ilişki
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Scan.
• Orijinal sıkıştığında, orijinali
tarayamazsınız. Sıkışan orijinalleri
alın ve ardından ardından orijinali
yeniden tarayın.
"Geçersiz Winsock
versiyonu. Lütfen 1.1 yada
daha yüksek bir versiyonu
kullanın."
Geçersiz bir Winsock
sürümü kullanmaktasınız.
Bilgisayarın işletim sistemini yükleyin ya
da işletim sistemi CD-ROM'undan
Winsock programını kopyalayın.
"Tarayıcıdan yanıt yok."
Makine ya da istemci
bilgisayar ağa doğru bir
şekilde bağlanmamıştır.
• İstemci bilgisayar ya da
makinenin ağa doğru bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
• İstemci bilgisayarın güvenlik
duvarı ayarlarını devredışı
bırakın. Güvenlik duvarıyla ilgili
ayrıntılar için, Windows
Yardımına bakınız.
"Tarayıcıdan yanıt yok."
198
Ağ yoğundur.
Bir süre bekleyin ve ardından ağa
tekrar bağlanın.
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
Nedenleri
"Tarayıcı başka bir işlev
Fotokopi işlevi gibi,
tarafından kullanılıyor. Lütfen makinenin Tarayıcı İşlevi
bekleyin."
dışında başka bir işlevi
kullanılıyor.
Çözümleri
• Bir süre bekleyin ve ardından ağa
tekrar bağlanın.
• İşlenmekte olan işi iptal edin.
[Durdur] tuşuna basın. Beliren
mesajdaki talimatları takip edin ve
çalışmakta olan fonksiyondan
çıkın.
"Belirtilen aygıtta tarayıcı
uygun değil."
TWAIN tarayıcı işlevi bu
makinede kullanılamıyor.
Servis temsilcinizle irtibata geçin.
"Tarama hazır değil.
Tarayıcıyı ve opsiyonları
kontrol et."
ADF kapağı açıktır.
ADF kapağınının kapalı olup
olmadığını kontrol edin.
"Ad zaten kullanımda.
Kayıtlı isimleri kontrol edin."
Kullanımda olan bir ad
kaydedilmeye çalışılmıştır.
Başka bir ad kullanın.
Tarayıcı bağlantısında bir sorun olduğunda
Mesaj
"Tarayıcıya bağlanamadı.
Kullanıcı Araçlarından Ağ
Erişim Maskesini kontrol
edin. "
Nedenleri
Bir erişim maskesi
ayarlanmıştır.
"Önceki taramada kullanılan Önceden kullanılan
"%s" tarayıcı bulunamadı.
tarayıcının ana gücü "Açık"
Yerine "%s" kullanılıcak. "
olarak ayarlanmamıştır.
Çözümleri
Erişim maskesiyle ilgili ayrıntılar için,
yöneticinizle iletişim kurun.
Önceki tarama için kullanılan
tarayıcının ana güç düğmesinin açık
olup olmadığını kontrol edin.
("%s" tarayıcı adlarını
belirtir.)
199
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Önceki taramada kullanılan Makine ağa doğru bir
"%s" tarayıcı bulunamadı.
şekilde bağlanmamıştır.
Yerine "%s" kullanılıcak. "
• Önceden kullanılan tarayıcının
ağa doğru bir şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
("%s" tarayıcı adlarını
belirtir.)
• İstemci bilgisayarın kişisel
güvenlik duvarını iptal edin.
Güvenlik duvarıyla ilgili ayrıntılar
için Windows Yardımına bakınız.
• Makine protokolü olarak
SNMPv1 veya SNMPv2'nin
ayarlandığından emin olmak için
telnet gibi bir uygulama kullanın.
Bunun kontrol edilmesi hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
• Bir önceki tarama için kullanılan
tarayıcıyı seçin.
"Ağda iletişim hatası oluştu."
Ağda bir iletişim hatası
oluştu.
İstemci bilgisayarın TCP/IP
protokolünü kullanıp kullanamadığını
kontrol edin.
"Tarayıcı uygun değil.
Tarayıcı bağlantı durumunu
kontrol et."
Makinenin gücü kapalıdır.
Gücü açın.
"Tarayıcı uygun değil.
Tarayıcı bağlantı durumunu
kontrol et."
Makine ağa doğru bir
şekilde bağlanmamıştır.
• Makinenin ağa doğru bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
• İstemci bilgisayarın kişisel
güvenlik duvarı işlevini iptal edin.
Güvenlik duvarıyla ilgili ayrıntılar
için Windows Yardımına bakınız.
• Makine protokolü olarak
SNMPv1 veya SNMPv2'nin
ayarlandığından emin olmak için
telnet gibi bir uygulama kullanın.
Bunun kontrol edilmesi hakkında
ayrıntılar için, bkz. Connecting the
Machine/ System Settings.
200
Tarayıcı İşlevini Kullanırken Görüntülenen Mesajlar
Mesaj
"Tarayıcı uygun değil.
Tarayıcı bağlantı durumunu
kontrol et."
Nedenleri
Ağ iletişimi mümkün değil
çünkü makinenin IP adresi
ana bilgisayar adından
alınamadı. Ancak "IPv6"
ayarı [Aktif] yapılırsa, IPv6
adresi alınamayabilir.
Çözümleri
• Makinenin ana bilgisayar adının
Ağ Bağlantı Aracı (Network
Connection Tool)'da belirtilip
belirtilmediğini kontrol edin. WIA
sürücüsü için, özellikler kısmındaki
[Ağ] sekmesini kontrol edin.
• IPv6"nın "LLMNR (Yerel Bağlantı
Çoklu Gönderim Adı
Çözünürlüğü)" öğesini [Aktif]
olarak ayarlamak için Web
Image Monitor'ü kullanın.
• Windows XP içerisinde, IPv6
adresi ana bilgisayar adından
alınamaz. Network Connection
Tool'da makinenin IPv6 adresini
belirtin.
201
10. Sorun Giderme
Diğer Mesajlar Belirdiğinde
Mesaj
"Kablosuz karta
bağlanılamıyor. Ana güç
düğmesini kapatın sonra
kartı kontrol edin."
(Bir "kablosuz LAN kartı"
veya "Bluetooth arayüz
ünitesi"nden bir "kablosuz
kart" olarak bahsedilir.)
"Bluetooth arayüzüne
bağlanamıyor. Bluetooth
arayüzünü kontrol edin."
Nedenleri
Çözümleri
Gücü kapatın ve ardından kablosuz
LAN kartının doğru bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin. Bundan
sonra gücü tekrar açın. Eğer mesaj
• Kablosuz LAN kartı
makine açıldıktan sonra tekrar görüntülenirse, servis temsilcinize
başvurun.
çıkartılmıştır.
• Kablosuz LAN kartı
makine açıldığında
takılmamıştır.
• Birime erişim yapıldığı
halde ayarlar
güncellenmemiştir.
Gücü kapatın ve ardından Bluetooth
• Bluetooth arayüzü
arayüzü ünitesinin doğru şekilde
ünitesi makine
açıldığında kurulmuştur. kurulup kurulmadığını kontrol edin.
Bundan sonra gücü tekrar açın. Eğer
• Bluetooth arayüzü
mesaj tekrar görüntülenirse, servis
ünitesi makine
temsilcinize başvurun.
açıldığında
çıkartılmıştır.
202
"Tarama camını temizleyin.
(Şaryo camının yanında yer
alır.)"
ADF'nin tarama camı veya
kılavuz plakası kirlidir.
Tarama camını veya kılavuz plakasını
temizleyin. Bkz. Maintenance and
Specifications.
"Aşağıdaki çıkış tepsisi dolu.
Kağıdı çıkarın. "
Çıkış tepsisi doludur.
Yazdırmaya devam etmek için çıkış
tepsisinden kağıdı çıkartın. Eğer kağıt
çıkış tepsisine gönderilirse ve kağıdın
tepsiden düşmesini önlemek
istiyorsanız, yazdırmayı askıya almak
için [Durdur] tuşuna basın ve ardından
kağıdı çıkartın. Yazdırmaya devam
etmek için ekran panelinde [Devam Et]
öğesine basın.
Diğer Mesajlar Belirdiğinde
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Kontrol. . . "
Makine görüntü ayarı
işlemlerini gerçekleştiriyor.
Çalışırken, makine belli aralıklarla
bakım işlemini gerçekleştirebilir. Bakım
sıklığı ve süresi neme, sıcaklığa ve
baskı sayısı, kağıt boyutu ve kağıt türü
gibi yazdırma etmenlerine bağlıdır.
Makinenin işlemi sürdürmesini
bekleyin.
"XXX yanıt vermiyor."
Makine veriyi işlemekle
meşgul.
Mevcut işe devam etmek için [Bekle]
öğesine basın. Mevcut işi durdurmak
için, [Kapatmaya zorla] öğesine basın.
(Smart Operation Panel'i
kullandığınız zaman bu
mesaj belirebilir. Bu
mesajdaki "XXX" işlevin
kullanılmakta olduğunu
belirtmektedir.)
Orijinalleri Tararken veya Saklarken Bir Sorun Olduğunda
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Kaydedilen dosya, dosya
başına düşen sayfa sayısını
aşıyor Taranmış veri
gönderilemiyor."
Dosya başına azami sayfa
sayısı aşılmıştır.
İletilen dosyadaki sayfa sayısını azaltın
ve sonra dosyayı tekrar gönderin.
Dosya başına maksimum sayfa sayısı
hakkında ayrıntılar için, bkz. Scan.
"Orijinal(ler)de farklı bir
fonksiyon taranıyor."
Makinenin başka bir
fonksiyonu kullanılmaktadır.
Yapılmakta olan işi iptal edin. [Çıkış]
öğesine basın ve ardından [Durdur]
tuşuna basın. Beliren mesajdaki
talimatları takip edin ve çalışmakta
olan fonksiyondan çıkın.
Ana Ekran Düzenlenemediğinde (Standart İşlem Panelini Kullanırken)
Mesaj
Nedenleri
"Görüntü verilerinin boyutu
geçerli değil. Gerekli veriler
için kılavuza bakın. "
Görüntü veri boyutu geçerli
değildir.
Çözümleri
Kısayol görüntüsü için dosya boyutu
hakkında ayrıntılar için, bkz.
Convenient Functions.
203
10. Sorun Giderme
Mesaj
"Görüntü verilerinin formatı
geçerli değil. Gerekli veriler
için kılavuza bakın."
Nedenleri
Eklenecek kısayol
görüntüsünün dosya biçimi
desteklenmiyor.
Çözümleri
Eklenecek kısayol görüntülerinin dosya
formatı PNG olmalıdır. Görüntüyü
tekrar belirtin.
Adres Defteri Güncellendiğinde
Mesaj
"Hedef liste güncelleme
başarısız oldu. Tekrar
dene?"
Nedenleri
Bir ağ hatası oluştu.
Çözümleri
• Sunucunun bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
• Antivirüs programları ve güvenlik
duvarları istemci bilgisayarların
bu makineyle bağlantı kurmasını
engelleyebilir.
• Antivirüs yazılımı kullanıyorsanız,
uygulama ayarlarında programı
hariç tutma listesine ekleyin. Hariç
tutma listesine nasıl program
ekleneceğiyle ilgili ayrıntılar için,
antivirüs yazılımı Yardım
dosyasına bakınız.
• Güvenlik duvarının bağlantıyı
engellemesini önlemek için,
makinenin IP adresini güvenlik
duvarının hariç tutulacak IP
adresleri listesine kayıt edin. IP
adresinin hariç tutulması için
işlemler hakkında ayrıntılar için,
işletim sistemi Yardım bölümüne
bakınız.
"Hedef listesi güncelleniyor... Hedef listesi Web Image
Lütfen bekleyin. Belirtilen
Monitor kullanılarak ağ
hedef(ler) veya gönderenin üzerinden güncelleniyor.
adı silindi."
204
Mesaj kayboluncaya kadar bekleyin.
Bu mesaj görüntüleniyorken gücü
kapatmayın. Güncellenecek hedef
sayısına bağlı olarak, işleme devam
etmeden önce biraz gecikme olabilir.
Bu mesaj gösterilirken işlem mümkün
değildir.
Diğer Mesajlar Belirdiğinde
Mesaj
"Hedef listesi güncelleniyor...
Lütfen bekleyin. Belirtilen
hedef(ler) veya gönderenin
adı silindi."
Nedenleri
Çözümleri
Dağıtım Sunucusundaki
Hedefi ya da gönderenin adını tekrar
hedef listesi güncellendikten belirleyin.
sonra belirlenen bir hedef ya
da gönderenin adı
temizlendi.
Hedefle İlgili bir Sorun Nedeniyle Veri Gönderilemediğinde
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Bazı geçersiz hedef(ler)
mevcut. Sadece geçerli
hedef(ler)i seçmek istiyor
musunuz?"
Belirtilen grup faks hedefleri,
e-posta hedefleri ve/veya
klasör hedefleri içeriyor, her
biri belirtilen iletim yöntemi
ile uyumsuz.
Her iletimde görülen mesajda, [Seç]'e
basın.
"SMTP kimlik doğrulama
eposta adresi ve yönetici
eposta adresi uyuşmuyor."
SMTP kimlik doğrulama eposta adresi ile yönetici eposta adresi eşleşmedi.
SMTP kimlik doğrulamasının
ayarlanması hakkında ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/ System
Settings.
Kullanıcı Sertifikasıyla İlgili bir Sorun Nedeniyle Makine Çalıştırılamadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Sertifikalar geçersiz veya
hiç S/MIME sertifikası
bulunamadı."
Kullanıcı adı ve parolası,
LDAP Kiml.Doğr. için
ayarlanmış olanlardan
farklıdır.
Aygıt sertifikası (S/MIME) hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Hedef seçilemez çünkü
şifreleme sertifikası şu anda
geçerli değil."
Kullanıcı sertifikasının (hedef
konum sertifikasının) son
kullanım tarihi geçti.
Yeni bir kullanıcı sertifikası
yüklenmelidir. Kullanıcı sertifikası
(hedef konum sertifikası) hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
205
10. Sorun Giderme
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Grup hedefi seçilemiyor
çünkü şu anda geçerli
olmayan şifreleme
sertifikasına sahip bir hedef
içeriyor. "
Kullanıcı sertifikasının (hedef
konum sertifikasının) son
kullanım tarihi geçti.
Yeni bir kullanıcı sertifikası
yüklenmelidir. Kullanıcı sertifikası
(hedef konum sertifikası) hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"İletim gerçekleştirilemez
çünkü şifreleme sertifikası şu
anda geçerli değil."
Kullanıcı sertifikasının (hedef
konum sertifikasının) son
kullanım tarihi geçti.
Yeni bir kullanıcı sertifikası
yüklenmelidir. Kullanıcı sertifikası
(hedef konum sertifikası) hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"XXX, YYY olamaz çünkü S/
MIME imzası için kullanılan
aygıt sertifikası şu anda
geçerli değil."
Aygıt sertifikasının (S/
MIME) kullanım süresi sona
erdi.
Yeni bir aygıt sertifikası (S/MIME)
kurulmalıdır. Aygıt sertifikasının (S/
MIME) kurulumu hakkında ayrıntılar
için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Cihaz sertifikası (S/MIME)
yok veya sertifika geçersiz.
Aygıt sertifikası (S/MIME) hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
(XXX ve YYY, kullanıcı
eylemini belirtir.)
"XXX, YYY olamaz çünkü S/
MIME imzası için kullanılan
aygıt sertifikasında bir sorun
var. Aygıt sertifikasını kontrol
edin."
(XXX ve YYY, kullanıcı
eylemini belirtir.)
"XXX, YYY olamaz çünkü
Dijital İmza'nın aygıt
sertifikası şu anda geçerli
değil."
(XXX ve YYY, kullanıcı
eylemini belirtir.)
"XXX, YYY olamaz çünkü
Dijital İmza'nın aygıt
sertifikasında bir sorun var.
Aygıt sertifikasını kontrol
edin. "
(XXX ve YYY, kullanıcı
eylemini belirtir.)
206
Aygıt sertifikasının süresi
Yeni bir aygıt sertifikası (dijital imzalı
(dijital imzalı PDF veya dijital PDF veya dijital imzalı PDF/A)
imzalı PDF/A) sona ermiş.
kurulmalıdır. Bir aygıt sertifikasının
(dijital imzalı PDF veya dijital imzalı
PDF/A) kurulumu hakkında ayrıntılar
için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Aygıt sertifikası (dijital imzalı
PDF veya dijital imzalı
PDF/A) yok veya sertifika
geçersiz.
Yeni bir aygıt sertifikası (dijital imzalı
PDF veya dijital imzalı PDF/A)
kurulmalıdır. Bir aygıt sertifikasının
(dijital imzalı PDF veya dijital imzalı
PDF/A) kurulumu hakkında ayrıntılar
için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Diğer Mesajlar Belirdiğinde
• Bir faks veya bir e-posta gönderilemezse ve aygıt sertifikası veya kullanıcı sertifikası ile ilgili bir
problem olduğunu belirten bir mesaj belirirse, yeni bir sertifika kurulmalıdır. Yeni bir sertifikanın
nasıl kurulacağı hakkında ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Oturum Açarken Problemler Meydana Geldiğinde
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Kimlik doğrulama
başarısız."
Girilen oturum açma
kullanıcı adı ya da oturum
açma parolası doğru değil.
Doğru oturum açma kullanıcı adı ve
parolası hakkında ayrıntılar için, bkz.
Güvenlik Rehberi.
"Kimlik doğrulama
başarısız."
Makine kimlik doğrulama
işlemini
gerçekleştiremiyordur.
Kimlik doğrulama hakkında ayrıntılar
için, bkz. Güvenlik Rehberi.
Kullanıcı bir İşlemi Gerçekleştirmek için İzine Sahip Olmadığında
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
"Bu işlevi kullanmak için
izniniz yok."
Giriş yapan kullanıcının
seçili işlevi yapmak için
izinleri yoktur.
Yetkilerin ayarlanması hakkında
ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi.
"Seçili dosya(lar) erişim
izinleri olmayan dosya(lar)
içeriyor. Sadece erişim
izinleri olan dosya(lar)
silinecek. "
Gereken yetkiye sahip
olmadan dosyaları silmeye
çalıştınız.
Kayıtlı dosyalara erişim yetkinizi
kontrol etmek veya silme yetkiniz
olmayan bir dokümanı silmek için, bkz.
Güvenlik Rehberi.
207
10. Sorun Giderme
LDAP Sunucusu Kullanılamadığında
Mesaj
208
Nedenleri
"LDAP sunucusu ile bağlantı
yapılamadı. Sunucu
durumunu kontrol edin."
Bir ağ hatası oluştu ve
bağlantı yapılamadı.
"LDAP sunucu araması için
zaman limiti aşıldı. Sunucu
durumunu kontrol edin."
Bir ağ hatası oluştu ve
bağlantı yapılamadı.
"LDAP sunucusu kimlik
doğrulaması başarısız.
Ayarları kontrol edin."
Bir ağ hatası oluştu ve
bağlantı yapılamadı.
Çözümleri
İşlemi tekrar deneyin. Mesaj hala
gösteriliyorsa ağ meşgul olabilir.
[Sistem Ayarları]'nda LDAP sunucusu
ayarlarını kontrol edin. LDAP sunucusu
ayarları hakkında ayrıntılar için, bkz.
Connecting the Machine/ System
Settings.
• İşlemi tekrar deneyin. Mesaj hala
gösteriliyorsa ağ meşgul olabilir.
• [Sistem Ayarları]'nın [Yönetici
Araçları] bölümünde LDAP
sunucusu için doğru ayarların
belirtildiğini kontrol edin. LDAP
sunucusu hakkında ayrıntılar için,
bkz. Connecting the Machine/
System Settings.
LDAP sunucusu kimlik doğrulaması
işlemindeki kullanıcı adı ve parola için
gereken ayarları doğru bir şekilde
yapılandırın.
11. Makine Bilgileri
Bu bölümde çevresel önlemler ve yönetmelikler açıklanmaktadır.
Çevre Yönetmeliklerine İlişkin Bilgiler
Elektrikli ve Elektronik Cihazlarla ilgili Kullanıcı Bilgileri
Avrupa)
(özellikle
Bu bölümde gösterilen sembolün E-atığın toplanması ve göreceği işleme ilişkin ulusal
yasada belirtildiği ülkelerdeki kullanıcılar
Ürünlerimiz yüksek kalitede bileşenlere sahiptir ve geri dönüşümü kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
Ürünlerimiz ve ürün ambalajları aşağıdaki sembolle işaretlenmiştir.
Sembol, ürünün belediye atığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun iade ve
toplama sistemleri aracılığıyla ayrı ayrı imha edilmelidir. Bu talimatlara uyarak, bu ürünün doğru
biçimde kullanılmasını ve uygun olmayan kullanımdan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığına olası
etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmayı sağlarsınız. Ürünlerin geri dönüşümü, doğal kaynakları ve
çevreyi korumaya yardımcı olur.
Bu ürünün toplama ve geri dönüşüm sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünü almış
olduğunuz mağaza, yerel bayiniz veya satış/servis temsilciniz ile irtibat kurun.
Tüm Diğer Kullanıcılar
Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel makamlar, ürünü satın aldığınız mağaza, yerel bayiniz veya
satış/servis temsilcileri ile irtibat kurun.
Yalnızca Türkiye İçin
209
11. Makine Bilgileri
Pil ve/veya Akü Simgesiyle ilgili Not (Sadece AB ülkeleri için)
(özellikle Avrupa)
2006/66/EC sayılı Pil Direktifi madde 20, son kullanıcılara yönelik bilgilendirme konulu Ek II
doğrultusunda, yukarıdaki sembol, pil ve bataryaların üzerine basılır.
Bu sembol, Avrupa Birliği'nde, kullanılmış pil ve bataryaların, hane atıklarından ayrı olarak atılması
gerektiği anlamına gelmektedir.
AB'de, sadece kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünler için değil, ayrıca pil ve bataryalar için de ayrı
toplama sistemleri bulunmaktadır.
Bunları yerel kamu atık toplama/geri dönüşüm merkezinizde doğru bir biçimde atın.
Kullanıcılar için Çevre Tavsiyesi
(özellikle Avrupa)
AB, İsviçre ve Norveç'teki kullanıcılar
Sarf malzemelerinin verimi
Bu bilgi için lütfen ya Kullanıcının Kılavuzu'na ya da malzemenin paketine bakın.
Geri dönüşümlü kağıt
Makine, Avrupa standardı EN 12281:2002 veya DIN 19309'a göre üretilen geri dönüşümlü
kağıt kullanabilir. EP yazdırma teknolojisi kullanan ürünler için, makine 64 g/m2 ağırlığındaki
kağıda yazdırabilir, zira bu kağıt daha az hammadde içerir ve önemli oranda kaynak azaltmaya
imkan tanır.
Dubleks yazdırma (mevcut ise)
Dubleks yazdırma, bir kağıdın her iki tarafının da kullanılmasına imkan tanır. Bu sayede kağıttan
tasarruf edilir ve yazdırılan dokümanların boyutunu küçülterek daha az kağıdın kullanılmasını
sağlar. Her yazdırdığınızda bu özelliğin etkinleştirilmesini tavsiye ederiz.
Toner ve mürekkep kartuşu iade programı
Geri dönüşüm için toner ve mürekkep kartuşu, yerel kanunlar çerçevesinde ücretsiz olarak
kullanıcılardan kabul edilecektir.
İade programı hakkında ayrıntılar için, lütfen aşağıdaki Web sayfasına başvurun veya servis
elemanınıza danışın.
https://www.ricoh-return.com/
210
Çevre Yönetmeliklerine İlişkin Bilgiler
Enerji tasarrufu
Bir makinenin harcadığı enerji, makinenin teknik özelliklerine olduğu kadar sizin kullanım
biçiminize de bağlıdır. Makine, son sayfayı yazdırdıktan sonra Hazır moduna geçiş yaparak
elektrik masraflarını azaltmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gerekirse, bu moddan hemen
tekrar yazdırabilir. Daha fazla baskı gerekmiyorsa ve belli bir süre geçerse, aygıt enerji tasarrufu
moduna geçiş yapar.
Bu modlarda, makine daha az elektrik (watt) tüketir. Makine tekrar yazdıracak olduğunda, enerji
tasarrufu modundan çıkması Hazır modundan çıkmasına göre biraz daha fazla zaman alacaktır.
Azami enerji tasarrufu için, güç yönetimi için varsayılan ayarı kullanmanızı tavsiye ederiz.
Energy Star gereklilikleriyle uyumlu olan ürünler daima enerji tasarrufludur.
211
11. Makine Bilgileri
212
DİZİN
2 Taraflı Yazdırma.................................................98
A
A Bölgesi.................................................................. 7
ADF.............................................................. 8, 25, 56
ADF'nin kağıt desteği............................................ 26
Adres Defteri.................................... 11, 81, 83, 204
Ağ ayarları...........................................................164
Alınan dokümanları saklama................................16
Alt kağıt kaseti................................................. 26, 28
Alt kağıt kasetleri............................................. 26, 28
Ana ekran............................ 13, 35, 37, 40, 41, 203
Ana ekran görüntüsü............................................. 35
Ana Güç................................................................. 51
Ana güç düğmesi...................................................25
Ana güç göstergesi......................................... 29, 32
Ana tuşu........................................................... 29, 32
Anında iletim....................................................85, 86
Araya Gir tuşu....................................................... 29
B
B Bölgesi................................................................... 7
Basit Ekran tuşu...................................................... 29
Başla tuşu............................................................... 29
Başlangıç ayarları................................................. 12
Bekletilen Yazdırma.............................................. 15
Bilgi ekranı............................................................... 9
Bilgi sızmasını önleme........................................... 21
Bilgisayar............................................................. 196
Birleştirerek kopyalama........................................ 67
Birleştirerek yazdırma........................................... 99
Bypass tepsisi.......................... 27, 73, 74, 132, 134
D
Dağıtımlı tarama yönetimi..................................... 22
Dahili kaset 1......................................................... 26
Dahili kaset 2......................................................... 28
Dergi....................................................................... 14
Doküman saklama.............................................. 103
Doküman Sunucusu........ 10, 15, 78, 103, 104, 125
Dokümanı kaydetme............................................. 90
Dokümanları yönetme.........................................104
Dosya tipi............................................................. 122
DSM....................................................................... 22
Dubleks................................................................... 14
Dubleks Kopya.................................................. 9, 63
Dubleks ünitesi....................................................... 27
Durdur tuşu...................................................... 29, 32
Durum Kontrolü tuşu............................... 29, 32, 152
Durum simgesi..................................................... 151
E
E-posta adresi......................................................118
E-posta hedefi............................................. 115, 117
E-posta iletimi.........................................................18
Ekran dili................................................................ 34
Ekran paneli........................................................... 29
Enerji Koruyucusu tuşu.......................................... 29
Enter tuşu................................................................ 29
F
Faks......................................................... 35, 79, 163
Faks Alındı göstergesi........................................... 29
Faks göstergesi...................................................... 32
Faks hedefi.......................................................81, 83
Fotokopi................................................................. 35
G
Geri dön tuşu......................................................... 32
Gizli Dosya göstergesi.......................................... 29
Gösterge.............................................................. 152
Gösterge paneli.....................................................32
Gücü Açma/Kapatma.......................................... 51
H
Hafızadan iletim.............................................. 79, 81
Harici Seçenekler.................................................. 28
Harmanla.........................................................76, 77
Hata günlüğü....................................................... 176
Hata raporu......................................................... 176
Havalandırma delikleri................................... 25, 27
Hedef........................................................... 113, 205
Hedefleri kaydetme............................................... 11
Hızlı Kurulum.......................................................... 95
I
IP-Faks.................................................................... 18
213
İ
M
İki taraflı kağıt...................................................... 138
İki taraflı kağıt yükleme....................................... 138
İki Taraflı Kombine................................................ 70
İletimi iptal etme..................................................... 87
İletişimde göstergesi.............................................. 29
İşlev tuşu................................................................. 29
Makinede oturum açma................................. 52, 53
Makinede oturumu kapatma................................ 54
Makineyle Yapabilecekleriniz............................. 13
Masraflarımı Azaltma..............................................9
Medya erişim lambası.................................... 29, 32
Medya yuvaları..................................................... 32
Medya yuvası........................................................ 29
Menü tuşu...............................................................32
Mesaj..... 155, 160, 163, 173, 176, 177, 178, 180,
K
Kağıt boyutu................................................134, 140
Kağıt Desteği......................................................... 27
Kağıt kalınlığı....................................................... 140
Kağıt kapasitesi................................................... 140
Kağıt kaseti.......................................................... 131
Kağıt kılavuzları..................................................... 27
Kağıt tipi............................................................... 140
Kağıt yükleme...................................................... 131
Kalın kağıt................................................... 136, 144
Kaset 1................................................................... 26
Kaset 2 sağ kapağı............................................... 27
Kayıtlı dokümanlar........................................91, 127
Kayıtlı dosya........................................................ 120
Kayıtlı Yazdırma.................................................... 15
Kılavuzları Okuma................................................... 6
Kısayol.................................................................... 41
Kısayol simgesi......................................... 36, 37, 41
Kilitli Yazdırma....................................................... 15
Kimlik doğrulama ekranı....................................... 52
Kitapçık...................................................................14
Klasöre Tara.................................................. 20, 105
Kombine............................................................. 9, 14
Kontrol paneli.................................................. 26, 29
Kopya yönü........................................................... 65
Kopyalama için veri güvenliği.............................. 23
Kopyalama/Doküman Sunucusu...................... 160
Kullanıcı Araçları/Sayacı tuşu............................. 29
Kullanıcı kodu kimlik doğrulama.......................... 52
Kullanıcı sertifikası............................................... 205
Kullanılmış toner.................................................. 150
L
LAN-Faks................................................................16
LDAP Sunucusu.................................................... 208
214
181, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 208
Metin bilgisi gömme.............................................. 20
Modele Özgü Bilgiler............................................. 7
N
Ne yapmak istediğinize göre arama..................... 9
O
OCR ünitesi............................................................ 20
OHP asetatı......................................................... 136
Orijinal yönü.......................................................... 63
Orijinalleri yerleştirme........................................... 56
Oto. doküman besleyici.......................................... 8
Oto. Küçült/Büyüt........................................... 14, 61
Oturum aç/Oturumu kapat tuşu.......................... 29
Oturum Açma...................................................... 207
Ö
Ön kapak............................................................... 26
Önemli Özelliklerin Adları...................................... 8
Örnek Kopya tuşu................................................. 29
Örnek Yazdırma.................................................... 15
Özel boyut............................................................. 73
Özel boyutlu kağıt.............................................. 135
P
Paylaşımlı klasör.................................................. 106
PCL.......................................................................... 95
Program........................................................... 12, 45
Program tuşu.......................................................... 29
Programlara kısayollar......................................... 42
R
Rapor...................................................................... 93
S
Veri saklama.......................................................... 78
Sabit yönlü kağıt................................................. 138
Sabit yönlü kağıt yükleme.................................. 138
Sağ alt kapak........................................................ 27
Sağ kaset......................................................... 26, 28
Sayı tuşu................................................................. 29
Seçenekler............................................................. 28
Semboller................................................................. 6
Sesli uyarı düzeni................................................ 154
Sıfırla tuşu............................................................... 29
Sık kullanılan ayarlar............................................ 12
Sil tuşu.................................................................... 29
Smart Operation Panel......................................... 28
SMB Klasörü...................................... 109, 111, 112
Sonlandırıcı............................................................ 26
Sonlandırıcı ayırma tepsisi.................................... 26
Sorun........................................................... 155, 203
Standart yazdırma.................................................97
W
Web Image Monitor.................................... 22, 129
WSD tarayıcı....................................................... 193
Y
Yardımcı araç........................................................ 43
Yazıcı.. 35, 97, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 182
Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu....................... 134, 135
Yazıcı sürücüsü...................................................... 96
Yer imlerine kısayollar........................................... 42
Yetkisiz kopyalamayı önleme............................... 23
Yol........................................................................ 113
Z
Zarf.........................................74, 75, 101, 102, 145
Ş
Şaryo camı...................................................... 25, 56
T
Tarama ayarları.................................................. 123
Tarama dosyalarıı gönderme............................... 10
Tarama dosyalarını gönderme............................. 20
Tarama dosyası.......................................... 114, 119
Taranan dosyaları bilgisayarda kullanma.......... 10
Tarayıcı.... 35, 105, 186, 188, 190, 191, 192, 193,
195, 199
Tek Taraflı Kombine.............................................. 68
Temel prosedür.............79, 97, 105, 114, 119, 125
Toner............................................................148, 149
Tonerin bitmesi.....................................................149
U
Uygulama listesi ekranından kısayollar............... 43
Uzak Faks...............................................................19
Ü
Üst sağ kapak........................................................ 27
V
Veri Girişi göstergesi.......................................29, 32
215
MEMO
216
TR
TR
D193-7608
© 2013
TR TR
D193-7608
Download

Kullanıcı Rehberi