TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
( Teknik Seçmeli Ders VII )
07
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014 – 2015 GÜZ
DÖNGÜLER
while
Döngü koşulunun olumlu olması durumunda çevrimi yineleyen döngü biçimidir.
while(koşul)
{
yapılacak işlemler;
}
Örnek 6.
Çapı 12 mm ile 30 mm arasındaki donatıların kesit alanlarını hesaplayıp
ekrana çap ve alan biçiminde yazan bir bilgisayar programını while döngüsü
kullanarak geliştiriniz.
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int cap;
cout << "CAP\tALAN";
cap=12;
while ( cap <= 30 )
{
cout << "\n" << cap << "\t" << cap*cap*M_PI/4;
cap+=2;
}
return 0;
}
DÖNGÜLER
do-while
Bu deyimde de döngü koşulunun olumlu olması durumunda çevrim yinelenir.
do {
yapılacak işlemler;
} while(koşul)
Örnek 7.
Çapı 12 mm ile 30 mm arasındaki donatıların kesit alanlarını ve birim
uzunluklarının ağırlıklarını hesaplayıp ekrana çap, alan ve ağırlık biçiminde
yazan bir bilgisayar programını do-while deyimini kullanarak geliştiriniz.
Algoritma :
1. Başla
2. Donatı çapı = 12 ile başla
3. Donatı çapını , alanını ve ağırlığını hesaplayıp ekrana yazdır
4. Donatı çapını 2 artır
5. Donatı çapı 30’a küçük eşit ise 3. adıma git
6. Bitir
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int cap;
double A0,gama,g;
gama=78.571;
//celik birim hacim agirligi
cap=12;
cout << "CAP[mm]\tALAN[mm2]\tAGIRLIK[N/m]";
do
{
A0=cap*cap*M_PI/4;
g=A0*gama/1000;
cout << "\n" << cap << "\t" << A0 << "\t\t" << g;
cap+=2;
} while ( cap <= 30 );
return 0;
}
ÖDEV 2.
Eşit kollu korniyerlerin özelliklerinin verildiği tablodan faydalanarak;
kullanıcıdan kol uzunluğunu ve kalınlığını alıp, ekrana
 korniyerin birim uzunluğunun ağırlığını,
 kesit alanını,
 atalet momentini ve
 ağırlık merkezinin koordinatlarını
yazdıran bir bilgisayar programı geliştiriniz.
Geliştirdiğiniz programın;
a. Algoritmasını yazınız.
b. Akış diyagramını çiziniz.
c. C++ Program kodlarını yazınız.
d. Örnek bir problem çözerek ekran görüntüsünü bastırınız.
SON TESLİM TARİHİ
13 EKİM 2014
Download

yambu07