TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
( Teknik Seçmeli Ders VII )
11
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014 – 2015 GÜZ
Örnek 18.
Genel Hooke Kanunlarına göre ilgili şekil değiştirme değerlerini
kullanıcıdan alıp gerilmeleri hesaplayan ve sonuçları ismini kendinizin
belirlediği metin dosyasına yazan bir bilgisayar programı geliştiriniz.
Geliştirdiğiniz programın;
a) algoritmasını yazınız
b) akış diyagramını çiziniz.
c) C++ program kodlarını yazınız.
ALGORİTMA
1- Başla
2- Verileri gir (E,nu,epsX,epsY,epsZ,gamXY,gamXZ,gamYZ )
3- Kayma modülünü hesapla
4- Lamê sabitini hesapla
5- Gerilmeleri hesapla
6- Çıkış bilgilerini “ogrenci_no.txt” metin dosyasına yazdır
7- Bitiş
AKIŞ DİYAGRAMI
Başla
E,nu,epsX,epsY,epsZ,
gamXY,gamXZ,gamYZ
G hesapla
Çıkış bilgilerini
“ogrenci_no.txt” metin
dosyasına yazdır
Bitir
Lame sabiti
hesapla
Gerilmeleri
hesapla
PROGRAM KODLARI 1/2
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
double elastisite, poisson, epsX,epsY,epsZ,gamXY,gamXZ,gamYZ;
double lame, kayma, sigX,sigY,sigZ,tauXY,tauXZ,tauYZ;
cout << "Elastisite :";cin>>elastisite;
cout << "Poisson :";cin>>poisson;
cout << "Epsilon X :";cin>>epsX;
cout << "Epsilon Y :";cin>>epsY;
cout << "Epsilon Z :";cin>>epsZ;
cout << "Gama XY :";cin>>gamXY;
cout << "Gama XZ :";cin>>gamXZ;
cout << "Gama YZ :";cin>>gamYZ;
kayma=elastisite/(2*(1+poisson));
lame=(elastisite*poisson)/((1+poisson)*(1-2*poisson));
sigX=lame*(epsX+epsY+epsZ)+2*kayma*epsX;
sigY=lame*(epsX+epsY+epsZ)+2*kayma*epsY;
sigZ=lame*(epsX+epsY+epsZ)+2*kayma*epsZ;
tauXY=kayma*gamXY;
tauXZ=kayma*gamXZ;
tauYZ=kayma*gamYZ;
PROGRAM KODLARI 2/2
fstream yaz;
yaz.open("ogrenci_no.txt",ios::out);
yaz<<"UC BOYUTTA HOOKE KANUNU"<<endl<<endl;
yaz<<"VERILER"<<endl<<"---------"<<endl;
yaz << "Elastisite :"<<elastisite<<endl;
yaz << "Poisson :"<<poisson<<endl;
yaz << "Epsilon X :"<<epsX<<endl;
yaz << "Epsilon Y :"<<epsY<<endl;
yaz << "Epsilon Z :"<<epsZ<<endl;
yaz << "Gama XY :"<<gamXY<<endl;
yaz << "Gama XZ :"<<gamXZ<<endl;
yaz << "Gama YZ :"<<gamYZ<<endl;
yaz<<endl<<endl;
yaz<<"SONUCLAR"<<endl<<"---------"<<endl;
yaz<<"lame sabiti:"<<lame<<endl;
yaz<<"kayma modulu:"<<kayma<<endl;
yaz<<"sigma X : "<<sigX<<endl;
yaz<<"sigma Y : "<<sigY<<endl;
yaz<<"sigma Z : "<<sigZ<<endl;
yaz<<"tau XY : "<<tauXY<<endl;
yaz<<"tau XZ : "<<tauXZ<<endl;
yaz<<"tau YZ : "<<tauYZ<<endl;
yaz.close();
return 0;
}
ÖRNEK BİR PROBLEM:
ogrenci_no.txt
UC BOYUTTA HOOKE KANUNU
VERILER
--------Elastisite :2.1e+006
Poisson :0.3
Epsilon X :4e-005
Epsilon Y :0.00017
Epsilon Z :9.4e-005
Gama XY :0.00085
Gama XZ :0.00185
Gama YZ :0.00125
SONUCLAR
--------lame sabiti:1.21154e+006
kayma modulu:807692
sigma X : 432.923
sigma Y : 642.923
sigma Z : 520.154
tau XY : 686.538
tau XZ : 1494.23
tau YZ : 1009.62
Download

yambu11