- EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 52, 370 01 Č. Budějovice
PAMĚŤOVÉ IMPULSNÍ
RELÉ PIR-5
Provozní manuál
EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. s.r.o. Čechova 52, České Budějovice, www.egc-cb.cz
Rev.101-06/10
Paměťové impulsní relé PIR5 - provozní manuál
1
Základní popis
Paměťové impulsní relé PIR-5 vzniklo na základě požadavku galvanického oddělení
impulsních povelových výstupů telemechaniky (požadavky na P a Q) a navazujících obvodů
výroben elektrické energie. PIR-5 dále generuje z impulsního (cca 1s) výstupu telemechaniky
typu “1 z 5“ trvalý paměťový povelový signál. Celé relé je konstruováno jako 5-násobné.
Blokové schéma PIR-5
Klíčovou částí PIR-5 je pětice paměťových relé, které jsou řízeny elektronickým obvodem dle
požadované funkce. Relé jsou vybavena dvojitými kontakty, které jsou seskupeny do dvou
skupin: regulační a signalizační. Aktuální stav jednotlivých relé je signalizován LED diodami
na čelním panelu PIR-5.
21 – COM_REG
RE 1
Z
IN1 - 1
V
22 – REG1_OFF
Z
23 – REG1_ON
Z
24 – SIG1
RE 2
Z
IN3 - 3
Blok impulsního řízení
paměťových relé
IN2 - 2
V
25 – REG2_OFF
Z
26 – REG2_ON
Z
27 – SIG2
RE 3
Z
V
28 – REG3_OFF
Z
29 – REG3_ON
Z
30 – SIG3
RE 4
Z
IN4 - 4
V
31 – REG4_OFF
Z
32 – REG4_ON
Z
33 – SIG4
RE 5
Z
IN5 - 5
V
COM_IN - 6
34 – REG5_OFF
Z
35 – REG5_ON
Z
36 – SIG5
37 – COM_SIG
COM_LED - 7
EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. s.r.o. Čechova 52, České Budějovice, www.egc-cb.cz
Rev.101-06/10
Paměťové impulsní relé PIR5 - provozní manuál
2
Funkce PIR-5
PIR-5 se připojuje k impulsnímu výstupu telemechaniky typu “1 z 5“. V okamžiku vydání
povelu telemechanikou lze tedy očekávat stav log. 1 pouze na jednom ze vstupů IN1 až IN5
po dobu cca 1s. Na tuto událost zareaguje elektronika PIR-5 přepnutím všech výstupních
relé do vypového stavu a následnou aktivací požadovaného relé. Díky použití paměťových
relé, zůstává navolený povel aktivní i po výpadku napájecích napětí.
Popis svorek
INx
COM_IN
kladný impulsní vstup PIR-5
společný impulsní vstup
REGx_ON
REGx_OFF
COM_REG
COM_LED
aktivní regulační povel
neaktivní regulační povel
společná povelová svorka
pomocná zem signalizačních LED diod
SIGx
COM_SIG
signalizační kontakt aktivního povelu
společná signalizační svorka
Technické parametry
Impulsní vstupy
24 V DC
Spínací napětí REG kontakty:
24 V DC; 4 A
Spínací napětí SIG kontakty:
220 V DC; 0,25 A
110 V DC; 0,4 A
250 V AC; 1 A
Pracovní teplota:
-20…+70 °C
Průřez přip. vodičů:
max. 1 mm2
Hmotnost:
150 g
Rozměry:
107 x 89 x 66 mm
Montáž:
DIN lišta 35 mm
Kontakt
EGC-EnerGoConsult s.r.o.
Čechova 52
370 01 České Budějovice
www.egc-cb.cz
EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. s.r.o. Čechova 52, České Budějovice, www.egc-cb.cz
Rev.101-06/10
Paměťové impulsní relé PIR5 - provozní manuál
3
107
26
52
66
Mechanické rozměry
45
68
89
EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o. s.r.o. Čechova 52, České Budějovice, www.egc-cb.cz
Rev.101-06/10
Download

PAMĚŤOVÉ IMPULSNÍ RELÉ PIR-5