Uygulamada,3D olarak modellenen bir parçanın 2D ortama aktarılarak İMALAT RESMİ çizilecektir.
Bu kapsamda en çok kullanılan hareket aktarım araçlarından biri olan kaplinlerden, Elastik Kaplin
sınıfında yer alan YILDIZ KAPLİN adlı parçanın eş parçalarından biri modellenecek ve İMALAT RESMİ
bilgisayar ortamında çizilecektir.
TANITIM
YILDIZ KAPLİN
En güçlü kaplin tiplerinden biridir. Karşılıklı iki adet erkek parçanın, bir adet yıldız seklinde elastik ara
parça ile birleştirilmesinden oluşur. Elastik parça dışarıdan gözlenebildiği için bozulması durumunda
hemen müdahale edilebilir. Titreşimin çok olduğu sistemlerde, elastik parçanın büyük kesitli
olmasından dolayı güvenle kullanılabilir. Bakım işlemi için, elastik ara parçanın deforme olup
olmadığını gözle kontrol etmek yeterlidir. Kaplin’ in ayakları tamamen islendiği için boşluksuz çalışır.
KAPLİN BOYUTLARI (*)
(*) Boyutlara ilişkin tablo bir imalatçı firmanın verileridir.
UYGULAMA 6
Ø45
Ø20 (*)
Kenar Radyüsleri R1.5
Kaplin tablosunda belirtilmeyen unsurlar ve boyutlar…
(*) Ø20 delik için kama kanalı ölçülerini Uygulama 2’deki tablodan alınız
UYGULAMA 6
A) Tanıtımı ve boyutları ile verilen Y 65 tip numaralı kaplin’in Sade Karbonlu Çelik’ten imal edilecek eş parçalarından
birini 3D olarak modelleyiniz.
1. Çizim için gerekli ölçüleri imalatçı tarafından verilmiş tablodan ve ek verilerden alınız.
2. 2D ortamda, Modelin imalat çizimine temel olacak görünüşlerini ve/veya kesit görünüşlerini yerleştiriniz.
3. Çizimi ölçülendiriniz.
B) Aşağıda belirtilen talepler doğrultusunda;
1. Parçanın yüzey kalite işaretlerini gösteriniz.
2. Boyutsal Toleranslarını belirtiniz.
3. Geometrik toleranslarını belirtiniz.
• Ø20 delik yüzeyleri ve «Kauçuk Yıldız»ın oturacağı yüzeyler Orta kalite, Ra=3.2m pürüzlülük değerinde, diğer
yüzeyler Ra= 6.3m pürüzlülük değerinde işlenecektir.
• Ø20 deliğe Mil’i SERBEST GEÇME olarak takılacaktır.
• Kama, kanalına KAKMA GEÇME olarak alıştırılacaktır.
• Ø20 delik ölçüsü REFERANS ELEMAN olarak belirlenmiştir. Referans elemana göre, Kauçuk Yıldız’ın temas
edeceği yüzeyin DİKLİK TOLERANSI 0.1 mm olmalıdır. Ø45 ölçüsünün Referans Eleman’a göre EŞ MERKEZLİLİLK
toleransı 0.1 mm silindirik bölgede olmalıdır.
Download

UYG_06