UYGULAMA 5
Alaşımlı Çelik malzemeden döküm yöntemi ile imal edilecek modelin, silindirik yatak kısmı
üzerindeki delik ve kanal unsurları, dökümden sonra işlenerek parçanın işlevselliği
sağlanmıştır. Silindirik gövde bir tabla ve iki üçgen şekilli feder ile sağlamlaştırılmıştır.
Parçanın okla belirlenmiş doğrultuda Önden Görünüşü’nü, Yarım Kesit (yarı kesit yarı
görünüş) olarak çiziniz. Üstten Görünüşünü, Görünüş olarak çiziniz. Soldan Görünüşünü de
Tam Kesit olarak çiziniz. Kesit düzlemlerini gösteriniz. Çizimi Ölçülendiriniz.
Köşe yuvarlatmaları R1.5
Parçanın modelini 3D tasarım araçlarını kullanarak oluşturunuz.
2013xxxx_UYG_05
1
Tabla geometrisinin çizimi / kroki
1
Tabla geometrisinin çizimi / krokinin aynalanması
1
Tabla unsurunun oluşturulması / Extrude_Boss
3
Tablaya bağlı silindirik gövde unsurunun oluşturulması / kroki
3
Tablaya bağlı silindirik gövde unsurunun oluşturulması / Extrude_Boss
4
Silindirik gövdedeki Ø24 delik unsurunun oluşturulması /kroki
4
Silindirik gövdedeki Ø24 delik unsurunun oluşturulması / Extrude Cut
5
20x6 kanal unsurunun oluşturulması /kroki
5
20x6 kanal unsurunun oluşturulması / Extrude Cut
6
Ø38 kademeli delik unsurunun oluşturulması /kroki
6
Ø38 kademeli delik unsurunun oluşturulması / Extrude Cut
7
Tabla-silindirik gövde unsurlarına radyüs uygulaması / Fillet
8
Feder unsurunun uygulanması /kroki
8
Feder unsurunun uygulanması / Rib
9
Feder unsurunun çoğaltılması / Mirror
10
Feder unsuruna radyüs uygulanması / Fillet
KATI MODEL
11
Oluşturulan modele bir malzeme belirlenmesi / Material
11
Oluşturulan modele bir malzeme belirlenmesi / material
DEU_ISO_A4V
adlı çizim şablonunu indirin
1
İki boyutlu ortama geçiş / Çizim sayfası seçimi
1
İki boyutlu ortama geçiş / Çizim sayfası seçimi
1
İki boyutlu ortama geçiş / Çizim sayfası seçimi
2
Görünüşlerin sayfaya yerleştirilmesi
3
Görünüş özelliklerinin belirlenmesi
4
Kesit düzlemlerinin belirtilmesi / kesilmeyecek unsurların işaretlenmesi
5
Önden Görünüşün gösterilmesi /Yarım kesit
6
Soldan Görünüş için kesit düzleminin belirtilmesi / Tam kesit
7
Görünüşlerin sayfaya yerleştirilmesi
8
Ölçülendirme ve gerekli düzenlemelerin yapılması
9
Yazı alanının doldurulması
A. Bcdefg
!
Gönderme işlemi sırasında dosyanızı eklemeyi
unutmayınız.
Uygulama ve/veya sınav dosyalarının gönderilmesi
öğrencinin sorumluluğundadır.
Download

UYG 05