ENM 426 ERGONOMİ
GÜZ 2014
ENM-10, Cuma 13:00 – 16:00 PM
Öğretim üyesi: Yard.Doç.Dr.Ilgin Acar
Department of Industrial Engineering
Ofis: ENM-101
E-posta: [email protected]
Ofis Saatleri: Perşembe 15:00 PM -16:00 PM
2013-2014 Katalog Tanımı:
Ergonomi kavramı; İnsan Vücudu: Hareket sistemi, Sinir sistemi, Algı organları, Enerji
gereksinimi, Uygulamalı Antropometri; İşyeri Ortamı: Isı, Nem, Hava hareketleri, Aydınlatma,
Gürültü, Titreşim; İş Etüdü ile ergonomi arasındaki ilişkiler; İnsan-makine sisteminin elemanları;
İş yerinde ergonomi prensipleri; mühendislik antropometrisi; Verimlilik ve kalite üzerinde
ergonominin rolü; Çalışma sırasında gereksinim duyulan enerji; İşgörenler arasında psikolojik
ilişkiler.
DERSİN AMAÇLARI
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı ve ilişkili olduğu disiplinleri anlatabileceklerdir.
2. Ergonomi ile ilgili temel kavramlarını bilir ve temel ergonomi modelini tanır.
3. Ergonomi açısından insan ve insan vücudu sistemlerini bilir; insan ve enerji gereksinimleri
kavramlarını tanır.
4. Beden duruşlarını , düzlemlerini ve hareketlerini tanır.
5. Antropometriyi bilir.
6. Çevresel faktörleri tanır.
7. Ergonomik iş ve işyeri düzenlemeyi bilir.
8. Ergonomik el ile malzeme taşımayı tanır; el aletleri ve araçları, kazalar ve güvenlik
kavramlarını tanır.
9. Ergonomik oturma kavramını tanır.
Ders Kitabı: Kroemer, K.H.E (2001) Ergonomics. How to Design for Ease and Efficiency,
Second Ed., Prentice Hall
*Kroemer, K.H.E., and Grandjean, E., (1999). Fitting the Task to the Human, 5th Ed., Taylor &
Francis *
Referans:
•
Freivalds, A., (2009). Neibel’s Methods, Standards and Work Design, 12th Ed.. McGraw
Hill.
•
Pheasant, S., and Haslegrave, C., (2006). Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics, and
the Design of Work, 3rd Ed. Taylor & Francis, 2006
Değerlendirme:
(1) Ödevler 15 %
(2) Ara sınavlar 25 % (10 % I.AS; 15 % II. AS)
(3) Proje 20 %
(4) Final Sınavı 40%
Ödevler: Ödevler 3 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Belirtilen günde teslim edilmeyen
ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. .
Ara Sınavlar: Ara sınav takviminde ilan edilen gün ve saatte yapılacaktır. Sınav gününe kadar
işlenen bölümlerden sorumlu olunacaktır. Kapalı düzen sınav olunacaktır.
Final Sınavı: Final sınav haftasında ilan edilen gün ve saatte olacaktır. Sınav süresince
yanınızda bir sayfalık kopya kağıdı bulundurabilirsiniz.
Project: Üç kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Proje konuları ilan edilecektir.
ÇİZELGE
Tarih
Konu
26 Eylül
Dersin tanıtımı
3 Ekim
BAYRAM
10
Giriş
17
Kas-İskelet, kardiyovasküler ve sinir sistemi
24
Anatomik pozisyonlar, referans düzlemleri ve hareketler
31
Anatomik pozisyonlar, referans düzlemleri ve hareketler
7 Kasım
I. AS
14
Antropometri
21
İş Yeri Tasarımı
28
İş Yeri Tasarımı (oturarak)
5 Aralık
İş yeri tasarımı (El ile taşıma)
12
II. AS
19
El aletleri
24
Bilişsel Ergonomi
31
Proje Sunumları
Ocak
FİNAL SINAV HAFTASI
Download

ENM426 Syllabus