2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ
DERS SORUMLULARI
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
DERS SORUMLUSU
ZORUNLU DERSLER
BES 105
Mesleki Oryantasyon
Prof. Dr. Gülden Pekcan
BES 185
Beslenme İlkeleri-I
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Doç. Dr. Aylin Ayaz
BES 186
Beslenme İlkeleri Uygulaması-I
Beslenme Biyokimyası-I
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Şube: 001
BES 221
(Modüler)
Beslenme Biyokimyası-I
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
Şube: 002
BES 250
Besin Kimyası ve Analizleri- I
BES 251
Besin Kimyası ve Analizleri Uygulaması-I
BES 350
Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I
BES 351
Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
Uygulaması-I
BES 321
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Prof. Dr. Gülden Pekcan
BES 347
Beslenme Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme-I
Doç. Dr. Fatih Uyar
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
BES 343
Şube: 01
(Modüler)
Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme-I
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
Doç. Dr. Gülhan Samur
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
Şube: 02
Doç. Dr. Fatih Uyar
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
BES 360
Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 361
Hastalıklarda Diyet Tedavisi Uygulaması-I
BES 421-01
BES 421-02
BES 421-03
BES 421-04
BES 421-05
BES 421-06
BES 421-07
BES 421-08
BES 421-09
BES 421-10
BES 421-11
BES 421-12
BES 421-13
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Doç. Dr. Fatih Uyar
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
Doç. Dr. Aylin Ayaz
Prof. Dr. H. Tanju Besler
BES 421-14
BES 421-15
BES 421-16
BES 421-17
BES 421-18
BES 421-19
BES 421-20
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Proje Planlama İlkeleri
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
BES 435-01
BES 435-02
BES 435-03
BES 435-04
BES 435-05
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
BES 435-06
BES 435-07
BES 435-08
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
BES 435-09
BES 435-10
BES 448-01
Seminer Hazırlama
Seminer Hazırlama
Klinik Beslenme Çocuk Stajı-1
Doç. Dr. Aylin Ayaz
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
BES 449-01
Klinik Beslenme Erişkin Stajı-1
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 450-01
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Doç. Dr. Fatih Uyar
BES 450-02
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
BES 450-03
BES 451-01
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 451-02
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Doç. Dr. Gülhan Samur
BES 451-03
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
BES 451-04
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Doç. Dr. Aylin Ayaz
BES 451-05
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
BES 451-06
H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
BES 453
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim
Elemanları
Doç. Dr. Gülhan Samur
Doç. Dr. Emine Yıldız
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Doç. Dr. Gülhan Samur
SEÇMELİ DERSLER
(2014-2015 Güz Döneminde açılacak dersler program haftasında duyurulacaktır.)
BES 103*
Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler- I
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
BES 107
Beslenme Antropolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Türk Mutfak Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Şube: 001
BES 115
Türk Mutfak Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
BES 117
Şube: 002
Dünyada Su ve Besin Kaynakları
BES 104
Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler - II
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
BES 120
Sağlıklı Besin Seçimi
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
BES 201*
Beslenmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
BES 203
İşçi Beslenmesi
Doç. Dr. Emine Yıldız
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
BES 216
Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme
Şube: 001
Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme
Şube: 002
Besin tüketim durumunun değerlendirmesinde
temel yaklaşımlar
Egzersiz ve Beslenme
BES 200
Sağlığın Geliştirilmesi
Prof. Dr. Gülden Pekcan
BES 202*
Beslenmeye Giriş - II
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
BES 204
Yaşlılıkta Beslenme
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
BES 206
Besin Toksikolojisi
Doç. Dr. Aylin Ayaz
BES 208
Besin, Besin Ögesi Etkileşimi
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
BES 210
Besin İşleme Yöntemleri
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
BES 217
Sporcu Beslenmesi
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 248
Beslenme Ekolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 301*
Diyetetik- I
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
BES 305
Beslenme ve Diyetetik Alanına Yönelik
Bilgisayar Uygulamaları
Beslenme Durumu Tarama Testleri
Doç. Dr. Gülhan Samur
BES 205
BES 207
BES 307
BES 309
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Prof. Dr. Gülden Pekcan
BES 317
Enerji Harcaması ve Fiziksel Aktivite Düzeyini
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
Saptama Yöntemleri
Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Kanser ve Beslenme
Prof. Dr. H. Tanju Besler
BES 325
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
BES 302*
Diyetetik- II
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
BES 306
Besin ve Besin Öğesi ile İlaç Etkileşimi
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
BES 308
Beslenme Antropometrisi
Prof. Dr. Gülden Pekcan
BES 310
Gıda Katkı Maddeleri
Doç. Dr. Aylin Ayaz
BES 315
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
BES 316
Çocukluk ve Adolesan Dönemde Beslenme
Doç. Dr. Gülhan Samur
BES 318
Engelli Bireylerde Beslenme
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 326
BES 328
Acil ve Afet Durumlarında Beslenmenin
Yönetimi
Özel Gruplarda Menü Planlama
BES 401*
Uygulamalı Beslenme- I
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Derya Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 403
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
BES 405
Doğumsal Metabolizma Hastalıklarında
Beslenme Tedavisi
Diyetetikte Araştırma Planlama
BES 407
Besin Güvenliği
Doç. Dr. Aylin Ayaz
BES 411
Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
BES 425
Beslenme ile İlintili Hastalıkların Biyokimyası
Prof. Dr. H. Tanju Besler
BES 402*
Uygulamalı Beslenme- II
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 404
Beslenme ve Diyetetik Alanında Danışmanlık
Hizmeti
Yrd. Doç. Dr. Pelin Bilgiç
BES 313
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
BES 406
Beslenme ve Diyetetik Alanında Branşlaşma
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 408
Beslenme Davranışı Bozuklukları
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 410
Besin Duyarlılığı ve Alerjilerinde Beslenme
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
BES 412
Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme
Doç. Dr. Emine Yıldız
BES 414
Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
BES 416
Beslenme ve Genetik
Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel
SERVİS DERSLERİ
BES 124
BES 116
BES 213
BES 215
ECE 220
Beslenme İlkeleri ve Besinler
(Aile ve Tüketici Bilimleri Böl.)
Beslenmeye Giriş
(Hemşirelik)
Ana ve Çocuk Beslenmesi
(Çocuk Gelişimi Bölümü)
Beslenme İlkeleri
(FTR Bölümü)
Anne ve Çocuk Beslenmesi
(Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü)
*Dersler İngilizcedir.
Yrd. Doç. Dr. Aslı Akyol
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Doç. Dr. Gülhan Samur
Doç. Dr. Aylin Ayaz
Doç. Dr. Gülhan Samur
Download

2014-2015 Güz Dönemi Ders Sorumluları