MAKİNE-BİTİRME PROJESİ YAZIMI KONTROL LİSTESİ

Proje dokumanı ciltlendi mi?

Projenin kapağı var mı?

Kapakta Üniversitenin Adı(14 punto), Fakülte-Bölüm adı(14 punto), Projenin Başlığı(14 punto), Projeyi
yapanların ad-okul numaraları, danışmanın adı dönemi ortalanmış olarak yazıldı mı?

Özet yazıldı mı?

Önsöz Teşekkür kısmı var mı?

İçindekiler kısmı sayfa numaraları verilmiş olarak yazıldı mı?

Tablolar listesi var mı?

Şekiller listesi var mı?

Projenin Amacı yazıldı mı?

Projeniz Times New Roman formatında mı?

Proje, 12 punto olarak mı yazıldı? (Tablo içi 10 punto olabilir).

Projede, paragraf arası 1,5 satır aralığı mı?

Metin kısmı iki tarafa yaslı olarak yazıldı mı?

Sayfa numarası, sayfa altında ortaya verildi mi?

Her tablonun numarası ve adı var mı?

Tablonun adı, tablonun üstüne yazıldı mı? Tablo numarası Tablo 1, Tablo 2, .. şeklinde gidiyor mu?

Her şeklin numarası ve adı var mı? Şeklin adı, şeklin altına yazıldı mı?

Şeklin numarası Şekil 1, Şekil 2, .. şeklinde gidiyor mu?

Tablo ve şekil sayfaya ortalandı mı?

Projede bulunan sonuçların yazıldığı Sonuç kısmı var mı?

İmla kurallarına dikkat edildi mi?

Her kaynaklar metin içinde gösterildi mi?

Kaynakça kısmında kaynaklar formatta belirtildiği gibi gösterildi mi? (Web sayfama bakınız)

Kaynakça alfabetik sıraya göre düzenlendi mi?

Sayfa düzeni, sol ve üst 4 cm ile sağ ve alt 2,5 cm mi?

Başlıklardan sonra ":" olmayacak.

1. derece başlıklar; kalın (bold), sola yaslı ve tüm harfleri büyük mü? (Örnek: 1. GİRİŞ)

1. Derece başlıklar yeni sayfadan başladı mı?

2. ve 3. derece başlıklar; kalın, sola yaslı ve baş harfleri büyük mü? (Örnek: 3.1. Analiz Sonuçları)
Download

Makine-Bitirme Projesi Yazım Kuralları