Su Örnekleme Formu
Proje
Ad ,.______________________________________________________________Tarih:______________Saat:_____________
Bölge, Havza, Alan, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Örnekleme artlar
Nokta, Konum, Kimlik:_______________________________________________________ zleme_________________________
stasyon Kimli i:_Yeralt -Yüzey-At k Su.kar m….
(Dere, S nt , Kaynak,…) ______________________________________________________________No:…………………………………
Koordinat:________________________________________Hava Durumu:____________________________S cakl k:________
Su Özell. (Kaynak, Kuyu, Akifer, Dere, Göl, At ksu):
Arazi Ölçümleri
Debi:
cakl k(°C):
Yükseklik/Derinlik:
Ak m Hücresi, Atm Aç k,
Prob., sensör (+++):
Bekl. Süresi
pH:
pH:
Eh:
DO:
EC:
AR:
Eh (mV):
DO2(mg/L):
DO2(%):
Ec(µS/cm(Tref.25°C)):
Bulan kl k (NTU): TDS (mg/L):
Arazi Analizleri
Alkalinite: (HCl):
(H2SO4):
, Fosfat (PO4-2)
Sülfat (SO4-2)
Örnek Tipleri
NO2-:
NO3-:
NH3:
S-2:
Florür (F-),
Örnek Yorum
Analiz Bile enleri
Major yon:…………………….
Arazi :…………………………….
Örnek Kalitesi
……………………..………………….
Major yon; Na, K, Ca,
z Element:…………………….
Tekrar:……..…………………….
……..………………………………….
Mg, Cl, SO4, Alkalinite
TOC:……………………………….
Çiftleme………………..……….
………………………………..……….
DOC:……………………………….
Matrix:.………………………….
.……………….……………………….
BOD:………………………….……
Matrix Kalitesi:………………
…………….……….…………….……
z Element: Al, Fe, Mn, Li,
As, B, Br, Ba, Cu, Ni, P, Pb,
Si, Sn, Sr, Zn, Cd, Cr, Sb, Sn,
U, Zn, Hg, Mo, Rb, Se
COD:……………………………….
……….…………….………………..
………..……………………………….
Anyon;
Bulan kl k:………………………
Metod:……..…………………….
…………………………………………
Katyon;
Koruma:……………..………….
………………………………………
……………..………………………….
Filtrasyon(0.1-0.2-0.45 µm):
HNO3,
……………..……………………….
…………………..…………………….
HCl,
Cihaz Ayarlar :
Model:
Prob
Arazi
Sapma (25 µS/cm üzerinde):
letkenlik
Hücre
Kats.
Tref
25 /
20
Probe
sembol
c.
pH
letk.
Olmas
gereken
de er
Sap
ma
Cal
OK
Probe
sembol
öncesi
sonras
*DO her ölçüm öncesi ayarlanmal
r,
Cihan Güne & Sevgi Tokgöz Güne [email protected], [email protected]
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü T naztepe Kampüsü Buca zmir,
Vakum, Bas nç,
Evet Hay r saat:
DO*
Cal OK
Probe
sembol
ORP
mV
Download

arazi ölçüm analiz formu - Dokuz Eylül Üniversitesi