T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
01-30 EYLÜL 2014 tarihleri arasında Ankara Halkına sunulan İçme suyunun düzenli olarak
yürütülmekte olan kalite kontrollerinin ortalama sonuçları aşağıdaki gibidir
İVEDİK
ARITMA ÇIKIŞI
WHO
TS 266
Sağ. Bak. İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Yönetmelik Değerleri
Renk (Pt-Co Birimi)
<5
15
20
Yok
*Bulanıklık ( NTU Birimi )
0,25
5
1,0
1.0
Koku
Yok
Yok
Yok
Yok
Normal
Normal
PARAMETRELER
Tat
Normal
Bakiye Klor (mg/l)
1,0
5
*pH
7,17
6.5-8.5
*Elektriksel İletkenlik
(Ύ = 25 oC, mS/m)
TÇM (180 oC ,mg/l)
48,5
Amonyum ( mg/l )
317
<0,06
Nitrit (mg/l )
<0,006
*Nitrat (mg/l )
Sodyum (mg/l)
2,91
41,2
6.5  pH  9.5
6.5 ve 9.5
250,0
250,0
0.5
0.50
0.5
0.5
50
50
50
200
200
200
250
250
250
250
250
250
1.5
1.5
1.5
1000
....
Potasyum (mg/l)
3,9
....
*Kalsiyum (mg/l )
40,3
....
*Magnezyum (mg/l )
13,05
....
*Sertlik (mg CaCO3 /L)
154
....
Toplam Alkalinite (mg/l CaCO3 )
91,8
*Klorür (mg/l)
*Sülfat ( mg/l )
*Florür (mg/l)
56,4
90,8
Karbonat (mg/l)
0,11
<10
Bikarbonat (mg/l)
112
Uç noktada 0,5
Silisyum dioksit (mg/l)
Lityum (mg/l)
FR156
15,0
<0,1
Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Rev. No/Tarihi: 00/ -
Adres: Yeni Ziraat Mah. Dışkapı/ANKARA
TEL : (312) 384 13 91 FAX: (312) 384 13 92
Web: www.aski.gov.tr
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı
PARAMETRELER
İVEDİK ARITMA
ÇIKIŞI
*Kadmiyum (g/l )
Siyanür (g/l )
Oksitlenebilirlik (mg/LO2)
WHO
<1
1,3
<0,5
Civa (g/l )
<1
*Kobalt (g/l )
<1
TS 266
Sağ. Bak. İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Yönetmelik
Değerleri
5.0
5.0
50
50
5,0
1
1.0
1.0
*Nikel (g/l )
2,96
20
20
*Krom (g/l )
3,04
50
50
2
2.0
200
200
200
200
50
50
*Bakır ( mg/l )
Çinko ( mg/l )
*Alüminyum (g/l)
<0,003
0,009
47,2
Demir (g/l)
*Mangan (g/l)
*Antimon ( g/l )
19
8,6
5
5.0
5.0
*Arsenik ( g/l )
<1
4,7
10
10
10
Selenyum ( g/l )
3,89
10
10
10
*Kurşun ( g/l )
<1
10
10
10
*Escherichia Coli
E. Coli (100 ml.)
0
0
0
*Enterobakter (100 ml.)
0
0
0
*Koliform Bakteri (100 ml.)
0
0
0
Toplam Trihalometanlar (g/l)
0
100
61,52
Raporda (*) işaretli parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
NOT : Bakiye Klor değerleri tesislerin çıkış değerleridir.
FR156
Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Rev. No/Tarihi: 00/ -
Adres: Yeni Ziraat Mah. Dışkapı/ANKARA
TEL : (312) 384 13 91 FAX: (312) 384 13 92
Web: www.aski.gov.tr
Download

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL