T.C
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarının 12.08.2014 / 09:45'de Alınan Su Analiz Raporu
Yönetmelik
Analiz Sonuçları
İncelenen Parametreler
Sınır Değerleri
Baraj Suyu
Arıtılmış Su
Bakteriyolojik Parametreler*****
Koliform Bakteri (CFU*/100 mL)
E.Coli
(CFU*/100 mL)
Enterokok
(CFU*/100 mL)
0
0
0
Kimyasal Parametreler
Renk
Tüketicilerce kabul edilebilir.
Normal Değil
Normal
Koku
Tüketicilerce kabul edilebilir.
Normal
Normal
Tat
Tüketicilerce kabul edilebilir.
Normal
Normal
Bulanıklık
(NTU)
(NTU)
0,68
0
5 - 25
İletkenlik
(20 ºC’de μS/cm)
(20 ºC’de μS/cm)
340,0
345,0
0 - 2500
3,38
9,34
Çözünmüş Oksijen mg/lt
0 -10 mg/lt
pH
7,45
7,66
6,5 - 9,5
Amonyum
(mg/L)
(mg/L)
0,000
0,000
0 - 0,5
Nitrit
(mg/L)
(mg/L)
0,000
0,000
0 - 0,5
Organik Madde
(mg/L)
(mg/L)
3,4
2,6
0-5
Demir
(mg/L)
(mg/L)
0,000
0,000
0 - 0,2
Mangan
(mg/L)
(mg/L)
0,076
0,043
0 - 0,05
Bakiye Klor
(mg/L)
(mg/L)
1,20
0 - 0,5
Nitrat**
(mg/L)
(mg/L)
0,01
0,01
0 - 50
Fosfat**
(mg/L)
(mg/L)
0,370
0,320
0 - 0,65
Sülfat**
(mg/L)
(mg/L)
13,00
13,00
25 - 250
Toplam Sertlik**
(Frº)
(Frº)
0 - 50
Kalsiyum Sertliği** (mg/L)
(mg/L)
0 - 200
Klorür**
(mg/L)
(mg/L)
0 - 250
Alkalinite**
(mg CaCO3/L)
0 - 500
Bikarbonat**
(mg/L)
(mg/L)
0 - 500
(mg/L)
(mg/L)
Alüminyum**
0 - 0,2
SONUÇ : Baraj Suyu ve Arıtılmış Su'yun; yapılan analizlerinin sonuçları yukarıdaki gibidir.TS 266 - Türk İçme Suyu
Standart'ına uygundur.
*
**
***
****
*****
CFU ( Colony Forming Unit): Koloni oluşturan Birim
Haftada bir gün bakılmaktadır.
Tesis çıkış değerlerindeki bakiye klor oranı, klorun uçucu olması ve şebekenin uç noktalarında
sınır değerlerinde kalabilmesi için yüksek olabilmektedir.
E.Coli ve Koliform Bakteriler klor içeren sularda bakıldığından baraj suyunda bakteriyolojik
analiz yapılmamaktadır.
Bakteriyolojik parametrelerde analiz süresi uzun sürdüğünden 2 gün sonra sonuç alınmakta olup
tablodaki değerler 2 gün öncesinin değerleridir.
Download

T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Su ve Kanalizasyon