C
Plunžerski cilindri
Plunžerski cilindri
Tip P
OPIS
U hidrauličkim sistemima često se sreću primeri gde
nije, potrebno koristiti dvosmerne cilindre, već se
vraćanje klipnjače ostvaruje potencijalnom
energijom tereta i same klipnjače. Tada su potrebni
za primenu plunžerski cilindri i to najčešće kod
liftova, viljuškara, vertikalnih presa za gumu i
plastiku itd.
Izrađuje se od visokokvalitetnih materijala. Cevi su
čelične, a klipnjače se izrađuju od poboljšanih čelika
sa kliznom površinom tvrdo hromiranom.
Za zaptivanje se koriste visokokvalitetni zaptivni
elementi koji doprinose dugom veku i visokoj
pouzdanosti o vih cilindra u svim uslovima
eksploatacije.
C
CILINDAR ZA PRITISKE OD 160 bar (TIP P1B)
CILINDAR ZA PRITISKE OD 250 bar i 320 bar (TIP P2B i P3B)
PPT-Cilindri
prva petoletka
strana
C-1
Plunžerski cilindri
Tip P
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Simbol
OPŠTE
Priključivanje vodova
navojni otvori
uzduž ose cilindra
Smer opterećenja
Položaj oduške
prema zahtevu kupca
do +50
Temperatura okoline [°C]
HIDRAULIČKE
Nazivni pritisak [bar]
160
Hod [mm]
250
prema zahtevu
Sila [kN]
u posebnoj tabeli
320
mineralno ulje
Radna
tečnost
2
viskozitet [mm s]
10 do 400
temperatura [°C]
-20 do +80
VREDNOST RADNIH POVRŠINA
I SILA ZA NAZIVNE PREČNIKE
d
[mm]
prva
a
letk
peto
lindri
PPT-Ci
strana
C-2
20
22
25
28
32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
220
250
280
320
sila [kN]
A
[mm 2]
3,14
3,80
4,91
6,16
8,04
10,18
12,57
15,90
19,63
24,63
31,17
38,48
50,27
63,62
78,54
95,03
122,72
153,94
201,06
254,47
314,16
380,13
490,87
615,75
804,25
160
5,03
6,08
7,85
9,85
12,87
16,29
20,11
25,45
31,42
39,41
49,88
61,58
80,42
101,79
125,66
152,05
196,35
246,30
321,70
407,15
502,65
608,21
785,40
985,20
1286,80
pritisak [bar]
250
7,85
9,50
12,27
15,39
20,11
25,45
31,42
39,76
49,09
61,58
77,93
96,21
125,66
159,04
196,35
237,58
306,80
384,85
502,65
636,17
785,40
950,33
1227,18
1539,38
2010,62
320
10,05
12,16
15,71
19,71
25,74
32,57
40,21
50,89
62,83
78,82
99,75
123,15
160,85
203,58
251,33
304,11
392,70
492,60
643,40
814,30
1005,31
1218.42
1570,80
1970,41
2573,59
Plunžerski cilindri
Tip P
OZNAČAVANJE
CILINDAR
P * * — d x H / *
Nazivni pritisak [bar]
1 = 160
2 = 250
3 = 320
Varijanta kočenja klipa:
0 = bez kočenja
1 = sa kočenjem na oba kraja
2 = sa kočenjem na strani klipa
3 = sa kočenjem na strani klipnjače
Mounting mode:
A = sa čaurom
Hod klipnjače (prema zahtevu)
B = sa zglobnim ležajem
Prečnik klipnjače Ød
(prema tabeli)
C = sa rukavcem
C
D = sa prednjom prirubnicom
F = sa zadnjom prirubnicom
H = sa stopama
S = specijalno izvođenje
Napomena:
Na osnovu formirane oznake dostavljamo posebni komercijalno tehnički crtež sa ugradnim merama i
proizvodnom oznakom.
Primer za naručivanje:
Plunžerski cilindar nazivnog pritiska 250 bar, sa zglobnim ležajem, prečnika klipnjače 40 mm,
hoda 500mm, sa kočenjem na oba kraja ima sledecu oznaku:
P2B - 40x500/1.
UŠKE (videti dvosmerne cilindre tip E1 ili V1)
G - * *
Način vešanja
A = sa kliznom čaurom
B = sa zglobnim ležajem
Nazivni prečnik
klizne čaure ili zglobnog ležaja (prema tabeli)
Primer za naručivanje
Za cilindar oblika B-40 može se naručiti G-A40 ili G-B40.
PPT-Cilindri
prva petoletka
strana
C-3
Plunžerski cilindri
prva
a
letk
peto
lindri
PPT-Ci
strana
C-4
Plunžerski cilindri
Za liftove
OPIS
- Dva tipa konstrukcionog rešenja:
D-direktni
l-indirektni
- Cilindri su urađeni od čeličnih cevi odgovarajućeg
kvaliteta.
- Klipnjače urađene od poboljšanih čelika, a klizne
površine su tvrdo hromirane.
Tip indirektni (I)
Tip direktni (D)
1. Cilindar, podsklop
2. Plunžer, podsklop
3. O-prsten
4. Vođica
5. Vijak za odušku
PPT-Cilindri
- Visokokvalitetni zaptivni materijal doprinosi dugom
veku i visokoj pouzdanosti cilindra u svim uslovima
eksploatacije.
- Na zahtev kupca, za veće hodove izrađuje se
dvodelna konstrukcija pri čemu se cevi cilindra i
plunžeri spajaju navojnim vezama.
prva petoletka
C
6. Priključak
7. MG prsten
8. Manžeta
9. Brisač
10. Uskočnik
strana
C-5
Plunžerski cilindri
Za liftove
Simbol
TEHNIČKI PODACI
OPŠTE
Oblik priključaka
prema DIN 3852
Položaj ugradnje
proizvoljan
Smer opterećenja
uzduž ose cilindra
Temperatura okoline [°C]
do +50°
HIDRAULIČKE
u posebnoj tabeli
Sila [kN]
Pritisak [bar]
nazivni
63
max
80
prema zahtevu
Hod [mm]
Brzina klipa [m/s]
max 0,5
mineralno ulje
Radna
tečnost
2
viskozitet [mm /s]
10 do 400
temperatura [°C]
-20 do +80
SILA
Nazivni prečnik d [mm]
70
90
110
125
140
180
220
Sila F [kN] pri 63 [bar]
24
40
60
77
97
160
239
OZNAČAVANJE
PL * . * — d x H / *
prva
Tip
I- indirektni
D- direktni
a
letk
peto
lindri
PPT-Ci
Konstrukcija:
1- jednodelna
2- dvodelna
strana
C-6
Varijanta kočenja klipa:
0 = bez kočenja
1 = sa kočenjem na oba kraja
2 = sa kočenjem na strani klipa
3 = sa kočenjem na strani klipnjače
Hod
Prečnik plunžera
Primer oznake za naručivanje:
Plunžerski cilindar za liftove, tip indirektni, sa dvodelnim cilindrom i dvodelnim plunžerom, prečnikom
plunžera d = 125 mm, hodom H = 7800 mm i sa kočenjem u krajnjem izvučenom položaju ima sledeću
oznaku:
PL12-125x7800/2
Plunžerski cilindri
Za liftove
UGRADNI CRTEŽI
Tip D
drenaž
drain
oduška
ku
A
gla
R
A
C
L1
hod
Delimičan presek A-A
d
L
L1
h
M
D1
Øa
D2
A
B
S
I
I1
I2
I3
I4
R
PPT-Cilindri
70
430
145
55
30
108
205
127
340
270
25
290
220
55
380
490
100
90
430
145
55
30
133
205
152,4
340
270
25
320
230
60
380
490
100
110
435
145
55
30
139,7
205
166
340
270
25
320
230
60
380
490
100
prva petoletka
125
435
145
55
30
168.3
235
193,7
400
330
25
320
230
80
380
490
100
140
680
145
55
30
193,7
270
230
400
330
25
320
230
60
380
490
150
180
680
145
55
30
229
830
244
500
400
25
555
485
20
800
840
150
220
680
145
55
30
273
830
298,5
500
400
45
555
485
80
800
840
150
strana
C-7
Plunžerski cilindri
Za liftove
Tip I
drenaž
D1
oduška
A
A
40 (kugla)
h
L1
l5
l3
hod
Delimičan presek A-A
prva
a
letk
peto
lindri
PPT-Ci
strana
C-8
d
L
L1
h
M
D1
a
D2
D3
D4
L
L1
L2
L3
L4
L5
45
420
120
55
30
70
60
440
120
55
30
70
76,1
95
115
122
270
230
60
50
400
100
101,6
220
55
50
400
100
70
440
120
55
30
70
205
108
115
127
270
230
60
50
400
100
80
440
120
55
30
70
205
114,3
125
133
270
230
60
50
400
100
90
440
120
55
30
70
205
133
145
152,7
270
230
60
50
400
100
100
440
120
55
30
70
205
139,7
155
166
270
230
60
50
400
100
110
440
120
55
30
70
205
139,7
155
166
270
230
60
50
400
100
125
440
120
55
30
70
235
168,3
180
193,7
270
230
60
50
400
100
140
445
120
55
30
70
270
193,7
210
230
270
230
60
50
400
100
180
668
120
55
30
70
330
229
236
244
505
455
80
50
600
100
220
668
120
55
30
70
330
273
290
298,5
505
455
80
50
600
100
Download

C Plunzerski cilindri.cdr