INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SAFETY OF LIFE AT SEA(SOLAS),1974
ULUSLARARASI DENİZDE CAN EMNİYETİ
KONVANSİYONU,1974
Eğitim başlıkları
• Konvansiyonun Tanımı ve Tarihçesi
• Düzeltme / Değiştirme Usulü
• Teknik Değerlendirme
Konvansiyonun Tanımı ve Tarihçesi:
•
Uluslararası sefer yapan ticari amaçlı
gemilerin can ve mal emniyetinin
sağlanmasına yönelik teknik kurallar koyan
ve gerekli tedbirleri belirleyen
uluslararası sözleşmedir.
• IMO üyesi ülkeler tarafından imza altına
alınan yasal bir dökümandır.
• İlk versiyonu 1914’de, Titanic faciasının
akabinde Londra’da 13 ülkenin katılımıyla
yayınlandı.
• 2. versiyonu 1929’da 18 ülkenin katılımıyla
ilk versiyonuyla yaklaşık olarak aynı
içerikte yayınlandı.
• 3. Versiyonu1948 de yayınlandı.Aynı yıl
IMCO(IMO) kuruldu.
• 4. Versiyonu IMO tarafından düzenlenen
konferansla yayınlanan Solas’60.1965’te
yürürlüğe girdi.
• Solas’60 değişim/düzeltmeler metnine göre yeni
bir düzenleme:Konvansiyona taraf idarelerin 2/3
sinin kabulünden 1 sene sonra
uygulanabiliyordu.Artan üye sayısıyla birlikte
uygulamaya yönelik düzeltmelerin kabulündeki
gecikmeler, birçok acı tecrübenin yaşanmasına
sebep oldu.
• Solas’74 yeni ve değiştirilmeyecek temel
konvansiyon metni olarak yayınlandı.Solas’60 ın
düzenlenmesi yerine tamamen yenilenerek
yayınlanmasında ki en önemli etken:Yeni
Düzeltme/Değişim Uygulaması oldu.Konvansiyon
25 Mayıs 1980’de yürürlüğe girdi.
• Solas’74 de belirlenen haliyle: Konvansiyonun Bölüm
1 dışındaki teknik koşullarını içeren bölümleri ile ilgili
düzeltmeler 2 yıl içinde yada belirlenen diğer
sürede(eğer belirlenen sürede Taraf idarelerin 1/3
yada dünyadaki Gros Tonajın %50 sınden fazlasına
sahip Taraf İdarelerin itirazı bulunmuyorsa)
uygulanmaya başlar.
• 1991 yılında IMO bünyesinde alınan
kararla, konvansiyon teknik koşulları
ile ilgili düzeltmelerin her 4 senede bir
1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesi
kararlaştırıldı.İstisnai durumlarda IMO
konvansiyona ilişkin düzeltmelerle
ilgili daha kısa zaman aralığında
uygulama tarihi belirleyebilir.
• Solas’74 Sözleşmesi metni 12
bölümden oluşan ek içerir.
• Bölüm I:Genel Hükümler
• BÖLÜM II-1:İnşaat
bölmeleme,stabilite,makine ve
elektrik donanımları
• BÖLÜM II-2:İnşaat Yangından
Korunma,Yangın İhbar ve
Söndürme
• Bölüm III:Can Kurtarma Araçları ve
Donanımları
• Bölüm IV:Telsiz Haberleşmesi
• Bölüm V:Seyir Güvenliği
• Bölüm VI:Yüklerin Taşınması
• Bölüm VII:Tehlikeli Yüklerin Taşınması
• Bölüm VIII:Nükleer Gemiler
• Bölüm IX:Gemilerin Güvenli Yönetimi
• Bölüm X:Yüksek Süratli Teknelerin Güvenlik
Önlemleri
• Bölüm XI-1:Deniz Emniyeti Özel Önlemleri
• Bölüm XI-2:Deniz Güvenliği Özel önlemleri
• Bölüm XII: Dökme Yük Gemileri İlave Güvenlik
önlemleri
Download

Göster/Aç